Fedustria, de beroepsvereniging van bedrijven uit de textiel-, hout- en meubelindustrie

Door lid te worden van Fedustria bent u zeker van een professionele en doeltreffende ondersteuning. Een team van gespecialiseerde medewerkers staat hiervoor garant. Lid worden is bovendien genieten van talloze voordelen, die de invloed van de textiel-, hout- en meubelsectoren versterkt en hun belangenverdediging optimaliseert.

Meer over fedustria
07 HOME MOOME DAISYDEF Moome
Opinie | Fa Quix | 15/10/2021

Klimaatbeleid ja. Maar als dit niet op mondiaal vlak gebeurt, zal Europa haar welvaart onnodig veel schade berokkenen

Met het in augustus 2021 gepubliceerde nieuwe VN-klimaatrapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) vierde het klimaatalarmisme weer hoogtij. We stevenen af op een stijging van de gemiddelde temperatuur met 1,5 graden, nog vóór 2050, en dat is een drempel waar de overgrote meerderheid van de wetenschappers liever niet wil boven gaan. Maar dan zullen er ingrijpende klimaatmaatregelen moeten worden genomen. En die zullen gevolgen hebben voor de economie en de welvaart.

Lees verder