Bezoek van Egbert Lachaert bij bedrijf Van Hoecke

Bedrijfsnieuws van 15/03/2024

Innovatiekracht is één van de sterkste troeven van onze industrie

Op 15 maart bracht Egbert Lachaert, tweede lijsttrekker in Oost-Vlaanderen voor Open VLD, een bezoek aan familiebedrijf Van Hoecke in Sint-Niklaas, actief in de meubelsector. De uitnodiging kwam van Fedustria. Innovatie en competitiviteit stonden centraal vandaag. Blijven innoveren is essentieel om concurrentieel te zijn met het buitenland en te kunnen blijven groeien. Van Hoecke produceert meubelcomponenten voor de industrie en de vakhandel. Het bedrijf is toonaangevend zowel op het vlak van duurzaamheid als van digitale en technologische innovatie. Van Hoecke won al drie keer “Factory of the Future”, de award.

Dhr E Lachaert 158

Industrieel beleid als de leidraad voor de volgende legislatuur

De industrie vormt de ruggengraat van onze economie en welvaart. Ondanks die waardevolle rol staat onze industrie onder toenemende druk door groeiend protectionisme, geopolitieke instabiliteit en een complexere regelgeving. Met het oog op de cruciale rol van de industrie in de aanpak van fundamentele uitdagingen, zoals digitalisering en circulariteit, is een veerkrachtige en sterke industrie van essentieel belang.

Fedustria pleit dan ook voor een grotere industriereflex op alle beleidsniveaus.

Egbert Lachaert: “Het is essentieel dat we samen kiezen voor een grotere differentiatie in energievoorziening. Om concurrentieel te blijven, zeker met onze buurlanden, is het nodig dat we onze energiekosten beheersen en geen nieuwe beleidskosten opnemen in de energiefactuur voor de Vlaamse industrie.”

“Het moet onze ambitie zijn om Europa en Vlaanderen te her-industrialiseren tot een koolstof-arme, circulaire economie, met gezonde handelsrelaties met derde landen. Strategische autonomie en eigen, betaalbare grondstoffen zijn daarbij cruciaal. We moeten bovendien onze innovatie- en concurrentiekracht beschermen. Wij pleiten dan ook voor een nieuw toekomstpact voor de industrie in Vlaanderen. Voor een nieuwe visie en strategie op langere termijn om onze industrie weerbaar en wendbaar te houden, in Vlaanderen. Dit engagement zal centraal staan op de eerste Vlaamse Industrietop op 23 maart”, zegt Karla Basselier, CEO van Fedustria.

Dhr E Lachaert 100
Dhr E Lachaert 104
Dhr E Lachaert 108
Dhr E Lachaert 123

Innovatie is essentieel voor de groei van onze bedrijven en onze welvaart in Vlaanderen

De hout- en meubelindustrie is een belangrijke sector. In België zijn er in totaal meer dan 1.000 bedrijven actief in dit segment, ze stellen meer dan 17.500 personen te werk. De meeste bedrijven zijn kmo’s (93%). Samen realiseren ze een omzet van meer dan 6 miljard euro, waarvan 35% afkomstig uit de meubelindustrie.

Deze bedrijven zijn vooral exportgericht (65 % export voor wat betreft de meubelindustrie). De internationale concurrentie is dan ook groot. Onze bedrijven moeten competitief kunnen blijven ondanks hun uitdagingen (energieprijzen, loonkosten, grondstofprijzen…). Innovatieve en circulaire producten, met uitmuntende service en dienstverlening maken het verschil. Hun business modellen evolueren constant.

Maar hiervoor hebben ze steun en ademruimte nodig. “Innoveren vergt enorm veel middelen. Onze bedrijven moeten kunnen rekenen op voldoende O&O steun van de overheid, via fiscale incentives en subsidies zonder zware administratieve ballast. Blijven investeren in innovatie is in ieders belang – burgers, politici en bedrijven. Want zonder innovatie kunnen onze bedrijven niet verder groeien en zo welvaart creëren”, verklaart Karla Basselier, CEO van Fedustria.

Dhr E Lachaert 147
Dhr E Lachaert 141
Dhr E Lachaert 135

Familiebedrijf Van Hoecke, een schoolvoorbeeld van innovatief en duurzaam ondernemen

“Innovatie is voor een onderneming wat zuurstof is voor het lichaam. Zonder innovatie verstikken we ons ondernemingsweefsel en dreigen we tot een volledige stilstand te komen. We moeten immers voortdurend naar overmorgen kijken om morgen te kunnen plannen. Als we enkel naar morgen zouden kijken komen we telkens een stap te laat”, verklaart Peter Van Hoecke, CEO van Van Hoecke. De vraag “wat moeten we vandaag doen om over 3 jaar nog relevant te zijn” is daarom een cruciale vraag in een goed ondernemingsbeleid dat gericht is op een bestaan over de generaties heen. Het belang van innovatie neemt ook nog eens recht evenredig toe met de snelheid waarmee onze maatschappij zich ontwikkelt op vlak van complexiteit, technologie en digitalisering. Bovendien is innovatie niet langer meer een interne bedrijfsopdracht maar een proces dat klanten, medewerkers en externe partners verbindt.

Over Van Hoecke

Het Belgische familiebedrijf Van Hoecke uit Sint-Niklaas is sinds 1967 een partner voor de meubelindustrie. Als verdeler van scharnieren, klapdeursystemen en ladesystemen van het Oostenrijkse merk Blum aan keuken- en interieurbouwers in de Benelux, is het al jaren marktleider. Daarnaast creëerden ze met ORGALUX een eigen merk van lade-indelingen en keukenhulpjes. Sinds 2014 brengt Van Hoecke onder het merk TA’OR een eigen, industrieel vervaardigd, houten ladesysteem op de markt. Met de eigen merken kijkt Van Hoecke ook verder dan de grenzen van Benelux en voert het reeds uit naar Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Israël. Recent werd Van Hoecke geïntegreerd in de wereldwijde Blum groep. Dankzij de inzet van meer dan 360 enthousiaste medewerkers en lopende investeringen in technologie en automatisering groeit het bedrijf jaar na jaar.

Perscontacten:

Van Hoecke: Karen Coomans – 03 760 19 00 – Karen.Coomans@vanhoecke.be

Fedustria: Karla Basselier – 0497 54 59 13 – karla.basselier@fedustria.be

Copyright foto's: © Van Hoecke

Dhr E Lachaert 194
Dhr E Lachaert 183
Dhr E Lachaert 178
Dhr E Lachaert 174
Dhr E Lachaert 173
Dhr E Lachaert 165
Dhr E Lachaert 161