De Belgische houtverwerkende industrie in 2022

Stijging houtprijzen dikt omzet aan

De omzet van de houtverwerkende industrie steeg in 2022 met 13,4 % t.o.v. 2021. Dit is evenwel het resultaat van een daling van het productievolume met 20 % en stijgende afzetprijzen (+33,4 %) ingevolge de gestegen energie- en grondstoffenprijzen. T.o.v. het pre-coronaniveau steeg de omzet met 41,1 % in waarde (’22 t.o.v. ‘19), maar daalde met ca. 19 % in volume bij een stijging van de afzetprijzen met liefst 59,8 %.

Alle productgroepen, behalve de bouwelementen, kenden een toename van de omzet in waarde in 2022. Bij de verpakkingen (vnl. palletten) steeg de omzet met 33,1 %. Rekening houdend met de stijging van de afzetprijzen komt dit echter neer op een daling van het productievolume met 12,7 %. De omzet van plaatmaterialen kwam 12,1 % hoger uit, maar in volume lag de activiteit 22,8 % lager (stijging afzetprijzen +34,9 %). De overige houtverwerking groeide als enige houtproductgroep zowel in volume (+28,6 %) als in waarde (+43,0 %) (stijging afzetprijzen +14,4 %). De bouwelementen kwamen zowel in volume (-25,4 %) als in waarde (-2,2 %) lager uit, bij een prijsstijging van 23,2 %. De houtindustrie, en in het bijzonder de bouwelementen, voelden de weerslag van een slechtere bouwactiviteit ingevolge de energiecrisis.

2023 04 CONJUNCTUURCURVE HOUT

Evolutie van de omzet per productgroep

Evolutie in volume ‘22/’21 Evolutie in waarde ‘22/’21 Omzet in miljard euro 2022
Plaatmaterialen -22,8 % 12,1 % 2,2
Bouwelementen -25,4 % -2,2 % 1,1
Verpakkingen -12,7 % 33,1 % 1,0
Overige houtverwerking 28,6 % 43,0 % 0,3
HOUTINDUSTRIE ** -20,0 % 13,4 % 4,6

* Voorlopige gegevens / ** Houtindustrie nace 16.2 / Bron: FOD Economie, BTW-aangiften

06 CONJH Hulasol lifestyle 15 Hulasol en Kollectiv Negativ

Export nam toe

De Belgische houtexport steeg in 2022 met 11,7 %. 84 % van deze houtuitvoer is bestemd voor de EU-markt, waar er 10,4 % meer geleverd werd. De Franse markt is, met een aandeel van 31,7% in de houtuitvoer, de belangrijkste exportmarkt en groeide met 2 %. De houtuitvoer naar Nederland, tweede belangrijkste markt met een aandeel van 19,5 % en Duitsland, derde markt met een aandeel van 15,8 %, steeg met resp. 10,7 % en 20,6 %.

Wereldwijd werd op alle markten een stijging opgetekend, behalve in Oost-Europa. De oorlog in Oekraïne en de handelssancties tegen Rusland en Wit-Rusland verstoorden de handelsstromen: uitvoer naar Oost-Europa -33,3 % en invoer uit deze regio -21,6 %.

De totale houtinvoer nam met 6,7 % toe. China, met een aandeel van 32,2 % de grootste leverancier van houtproducten aan ons land, leverde 0,5 % meer.
06 CONJH DEKNUDT FRAMES s027k2 i4 Deknudt Frames

Investeringen en tewerkstelling op hoger peil

Sommige bedrijven legden door de hoge energiekosten bepaalde productielijnen tijdelijk stil. Dit komt tot uiting in de bezettingsgraad van de productiecapaciteit, die in de houtindustrie daalde van het historisch hoge niveau van 88,8 % in 2021 naar 81,1 % in 2022. Toch bleven de houtbedrijven fors investeren (+26,4 % in 2022), vooral in meer performante machines die tegelijk ook milieu- en energievriendelijk zijn. De tewerkstelling steeg in 2022 met 209 werknemers tot 7.960 personen; +2,7 % t.o.v. 2021.

06 CONJH INNOBA Cluster Thompsons 2 Innoba