De Belgische houtverwerkende industrie in 2023

Toegenomen concurrentiehandicap en dalende bouwactiviteit halen omzet onderuit

De omzet van de houtverwerkende industrie viel in 2023 terug met 12,1 % in waarde en 11,5 % in volume, bij quasi gelijk blijvende prijzen (-0,6 %). In 2022 steeg de houtomzet nog met 13,3 %. In elk kwartaal van 2023 was de omzet lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. De grootste terugval was er in het tweede en derde kwartaal van 2023 met respectievelijk -18,3 % en -15,7 %.

Alle productgroepen kenden een omzetdaling zowel in waarde als in volume. Bij de bouwelementen bleef de omzetdaling beperkt tot 3 % in waarde en 4,1 % in volume. De overige houtverwerking kende een omzetdaling met 5,4 %. Dit is het resultaat van een daling van het productievolume (-16,9 %) en een prijsstijging met 11,5 %. De omzet van de grootste productgroep, de plaatmaterialen, daalde in waarde met 6,8 % en met 7,1 % in volume bij quasi gelijk blijvende prijzen (+0,3 %). Verpakkingen (vnl. palletten) kenden een forse omzetdaling met 36,4 % in waarde en met 23,9 % in volume.

2024 WEB04 CONJ HOUT Engels 20200917 Engels Les campanules Nazareth Annick Vernimmen 004 Engels - Annick Vernimmen

Evolutie van de omzet per productgroep

Evolutie in mio euro - 2022 Evolutie in mio euro - 2023* Evolutie in mio euro - 23/22* Evolutie in volume - 23/22*
Plaatmaterialen 2.167,9 2.020,5 -6,8 % -7,1 %
Bouwelementen 1.098,3 1.065,5 -3,0 % -4,1 %
Verpakkingen (o.a. palletten) 967,8 615,4 -36,4 % -23,9 %
Overige houtverwerking 277,6 262,6 -5,4 % -16,9 %
HOUTINDUSTRIE ** 4.511,6 3.964,0 -12,1 % -11,5 %

* Voorlopige gegevens / ** Houtindustrie nace 16.2 / Bron: FOD Economie, BTW-aangiften

2024 WEB04 CONJ HOUT CRAS DSC 8605 Cras

Export en import daalden fors

De Belgische houtexport daalde in 2023 met 18 %. 83 % van deze houtuitvoer is bestemd voor de EU-markt, waar er 19,1 % minder verkocht werd. De leveringen op de Franse markt, met een aandeel van 30,3 % de belangrijkste exportmarkt, daalden met 21,7 %. Ook naar Nederland, tweede belangrijkste markt met aandeel van 19,8 % en Duitsland, derde markt met aandeel van 15,7 %, daalde de houtuitvoer met resp. 17,4 % en 19,7 %.

Buiten de EU is het VK de belangrijkste klant met een aandeel van 5,3 % (-12,4 % t.o.v. 2022) gevolgd door de VS met een aandeel van 3,4 % (+8,4 %).

De totale houtinvoer nam een duik met 23,9 %. China, met een aandeel van 27,9 % de grootste leverancier van houtproducten aan ons land, ging 32,5 % achteruit.

Investeringen vielen terug terwijl tewerkstelling lichtjes daalde

De bezettingsgraad van de productiecapaciteit in de houtindustrie daalde in 2023 naar gemiddeld 74,7 %; wat het laagste niveau is in 9 jaar tijd (recentste piek 88,8 % in 2021). In 2023 investeerden de houtproducenten voor 168,8 miljoen euro. Dit is een terugval met 25,4 % na een stijging met 26,1 % in 2022.

De tewerkstelling ging lichtjes achteruit met 14 werknemers (-0,2 %) tot 7.946 personen.

2024 WEB04 CONJ HOUT UNILIN PANELS Van Wanrooij Unilin Master Oak light natural 9 Unilin Panels

Vooruitzichten voor 2024 voorzichtig positief

De conjunctuurcurve van de houtindustrie die het ondernemersvertrouwen weergeeft en zo’n 3 maanden voorloopt op de werkelijke economische activiteit, daalde in januari-februari 2024. In maart steeg de bruto-curve. Het is afwachten of dit de voorbode is van een pril herstel.

Conjunctuur hout 2024