Garenproductie

De productgroep "Garens" omvat de voorbereiding en de productie van:

  • filamentdraad (uit polyester PES en polyamide PA),
  • vezels en garens van polyamide PA,
  • polyester PES,
  • polypropyleen PP, enz.,
  • garens (zuiver en gemengd) van katoen, wol, vlas, enz.

De basis van de textielproductie

Garens liggen aan de basis van (de meeste) textielproducten: zonder garens geen kledij, noch meubelstoffen of tapijten, en vrijwel geen technische weefsels of breisels, enz. 

Binnen de Belgische textielsector zijn er, naast onafhankelijke spinnerijen, ook een aantal geïntegreerde spinnerijen (die garens produceren voor de eigen weverijen in de textielgroep). 

In de Belgische textielindustrie is de spinnerijactiviteit een nichegebeuren. Het heeft er een aandeel van ongeveer 2 %. Het productievolume bleef in 2016 nagenoeg status-quo. Daartegenover staat een toename van de toegevoegde waarde. Dit is het resultaat van de inspanningen op vlak van R&D en creativiteit.

Ontwikkelingen op maat van de klant: innovatief en ecologisch

Symaco Db 1001
European Spinning Group

Doordat de textielbedrijven zich steeds meer op technisch textiel of textiel met specifieke functionaliteiten richten, is het niet onlogisch dat ook de garenproducenten zich meer en meer toeleggen op innovatieve garens (bv. garens die een bepaalde touché (aanvoelen) geven, alsook nieuwe en verrassende combinaties van vezels…). De ontwikkeling van dergelijke ‘speciale’ garens gebeurt veelal in samenspraak met de klanten, maar ook met onderzoeksinstellingen, toeleveranciers en machineconstructeurs.

Ook wordt steeds meer ingezet op duurzaamheid. Een voorbeeld hiervan zijn in massa-geverfde vezels, waardoor de garens of het doek achteraf niet meer geverfd moeten worden. Hierdoor wordt het waterverbruik voor de weefsels/breisels tot bijna niets herleid, en zijn er ook geen chemische additieven nodig. Bovendien is dit energie-efficiënt. Er is ook een trend merkbaar naar het gebruik van gerecycleerde vezels uit gebruikte stoffen. 

Kerngegevens voor 2016
Aantal bedrijven 8
Aantal werknemers 350
Omzet (in miljoen euro) 105
Exportquote 60 %
Evolutie van de activiteit in 2016 (in volume) -5 %
Aandeel in de toegevoegde waarde van de Belgische textielsector 2 %

Verantwoordelijke

Van Peteghem

Kris Van Peteghem

Economisch adviseur (Vlaanderen en kledingtextiel)

Mail
Economie & Exportpromotie