Sociaal

2024 06 SOCIAAL Drisag Uptime 003 copy Drisag

De dienstverlening van Fedustria op sociaal vlak omvat informatie, advies op maat en bijstand inzake:

  • alle vragen i.v.m. de juiste toepassing van de wet inzake arbeidsovereenkomsten, arbeidsduur, jaarlijkse vakantie, betaalde feestdagen, opleiding, tijdskrediet, arbeidsreglement, loon- en weddeschalen, functieclassificatie, herstructurering, collectief ontslag e.d.;
  • wat de collectieve arbeidsovereenkomsten van de textielsector en de hout- en meubelindustrie voorschrijven, bv. inzake brugpensioen, ploegenarbeid, overuren…;
  • het invullen van vacatures, premies bij aanwervingen, de werking van de opleidingscentra, opleidingsverplichtingen en leerprogramma’s.

Hiertoe volgt Fedustria de bestaande en nieuwe reglementering op sociaal-juridisch vlak dagdagelijks op.

2024 04 SOCIAAL LIGNE PURE AERIAL rug 266 001 0 00110 1700240 I2 copy Ligne Pure
2024 04 SOCIAAL MATHY BY BOLS ASY 2 COD L BC ST 140 BB L BC CC L TAU MADAVIN COMMODE PIE MX L BC copy Mathy By Bols

Fedustria begeleidt de onderneming voor elk probleem, van haar start tot haar eventuele sluiting, van de aanwerving van een werknemer tot het einde van een arbeidsovereenkomst en bij individuele en collectieve beslissingen.

Fedustria kan aldus ook zorgen voor:

  • het opstellen en/of neerleggen van het ondernemingsakkoord (bedrijfs-cao);
  • tussenkomsten in geval van geschillen of discussies met de sociale inspectie, RVA, RSZ…

Fedustria heeft dagelijks externe contacten met diverse instanties, zoals vakbonden, RVA, VDAB, sociale inspectie, onderwijs, ziekenfondsen, sociale secretariaten, werkgeverskoepels… Hiertoe zetelen onze medewerkers in verschillende organen en commissies, zoals de diverse paritaire comités, leercomités, opleidingscentra (Cobot, Woodwize, Cevora), Fondsen voor Bestaanszekerheid, Voka, Beci, VBO, UWE...

2024 04 SOCIAAL ARO V K 64 copy Aro
2024 04 SOCIAAL STYLDECOR Deluxe Box Versailles XV 15 copy Styldecor

Bekijk hier het team

Wij zijn er om jou te helpen!

ons team

Het Fonds voor bestaanszekerheid voor de stoffering en de houtbewerking

De diensten van het Fonds voor bestaanszekerheid voor de stoffering en de houtbewerking zijn gevestigd in de kantoren van Fedustria te Anderlecht. Dit Fonds kent aan de arbeiders uit de sector dertien aanvullende sociale voordelen toe. Het voornaamste voordeel is de getrouwheidspremie die jaarlijks in december wordt uitbetaald. Daarnaast keert het Fonds ook voordelen uit bij arbeidsongeschiktheid (aanvullende vergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid en arbeidsongeval, fysisch gehandicapten), verlies van arbeid (aanvullende vergoeding bij werkloosheid) of na beëindiging van de carrière (vergoeding aan gepensioneerde arbeiders, regularisatievergoeding voor werklozen).

Bekijk hier de website van het Fonds voor bestaanszekerheid voor de stoffering en de houtbewerking