Beleidsorganen

Fedustria is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) en heeft bijgevolg de klassieke beleidsorganen: Algemene Vergadering, Bestuursorgaan, Bureau (dagelijks bestuur). De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan. Zij bestaat uit alle bedrijven die lid zijn van Fedustria vzw. De federatie wordt geleid door een voorzitter. Die is benoemd voor een termijn van drie jaar. Het voorzitterschap en vicevoorzitterschap worden alternerend waargenomen door een vertegenwoordiger van de textielsector en een vertegenwoordiger van de hout- en meubelindustrie.

Jan Desmet (Groep Decospan) werd, namens de hout- en meubelsector in mei 2022 voor drie jaar aangeduid als voorzitter.

Frank Veranneman (Veranneman Technical Textiles (Sioen)) werd, namens de textielsector, benoemd als vicevoorzitter.

Het Bestuursorgaan wordt paritair samengesteld, dat wil zeggen met een evenredige vertegenwoordiging vanuit de textielsector én vanuit de hout- en meubelindustrie. Voor specifieke sectorgebonden materies (textiel versus hout en meubel) kan het Bestuursorgaan worden opgesplitst.

2022 12747 302 Dann Low copy Jan Desmet - voorzitter en Frank Veranneman - vicevoorzitter

Leden van het Bestuursorgaan

hout- en meubelindustrie
ALTRIPAN - Koen DE WITTE *
BAUWENS - David LANO *
CAISSERIE BELLE-VUE - René CROMMEN *
CRAS - Frederik CRAS
DE COENE PRODUCTS - Pascal VANDERHAEGHEN
DECOSPAN - Jan DESMET
DUX INTERNATIONAL - Laurence DE POOT
ENGELS - Christophe ENGELS
FORESCO - Jan PONNET
HALUX / VAN HOECKE - Peter VAN HOECKE
ILWA - Johan ILLEGEMS
KEULEERS - Dirk KEULEERS
LEFEVERE GROUP - Ludovic BILLIET
MAPE - Sandrine VAN BUGGENHOUT
MECAM - Luc MEERS
MEUBAR - Steven VERRAES
MEUBELFABRIEK THEUNS - Elke THEUNS
MOMENTS FURNITURE - Benoit THEVELIN
PERFECTA - Anthony VANDERSCHELDEN
UNILIN - Bert VANDENKENDELAERE
UNILIN - SPANOLUX - Veronique HOFLACK *
VIPACK - Ruben VIAENE
VOGEL IMPORT & EXPORT - Thomas BRUSSELLE
WEST FRASER - Bert HEYLEN
WEST FRASER - Kris VANHERTERYCK *

* plaatsvervangende leden / * membres suppléants

Leden van het Bestuursorgaan

Textiel
ASSOCIATED WEAVERS EUROPE - Sebastiaan DEBOODT
ASTENJOHNSON - Hubert CREMER *
B&T TEXTILIA - Thierry VAN DAMME
BALTA INDUSTRIES - Marc DESSEIN
BEAULIEU INTERNATIONAL GROUP - Pieter-Jan SONCK
BEAULIEU INTERNATIONAL GROUP - Wim COPPENS *
BEAULIEU INTERNATIONAL GROUP - Caroline DE CLERCK *
BEKAERTDESLEE - Hans DEWAELE
BELGOTEX - Luc BLOMMAERT *
BEXCO - Rudi LABEAU
CONCORDIA TEXTILES - Carl BAEKELANDT
CREATUFT - Igor MENNES
EUROPEAN SPINNING GROUP - Julie LIETAER
GEVAERT BANDWEVERIJ - Laurens VASBINDER
GROEP MASUREEL VEREDELING - Francis VERSTRAETE
HELIOSCREEN - Luc JANVIER
IWAN SIMONIS - Curt BOSSUYT
LANO - Joe LANO
LIBECO-LAGAE - Raymond LIBEERT
MAES MATTRESS TICKING - Aurélie MAES
OSTA CARPETS - Luc CLAEYS
SEYNTEX - Arthy SEYNAEVE *
SIOEN INDUSTRIES - Michèle SIOEN *
UTEXBEL - Jean-François GRIBOMONT
VDS WEAVING - Guy VAN DEN STORME
VERANNEMAN TECHNICAL TEXTILES (SIOEN) - Frank VERANNEMAN
VERSTRAETE & VERBAUWEDE - Stefaan VERSTRAETE *

* plaatsvervangende leden / * membres suppléants