EU-antidumpingrechten

Verhoogde EU-antidumpingrechten op polyestergarens met hoge sterktegraad uit China sinds 13 mei 2023 nefast voor Europese technisch textielbedrijven

Sinds 13 mei 2023 heeft de Europese Commissie de antidumpingrechten op polyestergarens met hoge sterktegraad uit China verlengd en verhoogd voor 5 jaar (uitvoeringsverordeningen (EU) 2023/934 en 2023/935 van de Commissie van 11 mei 2023).

Europese technisch textielbedrijven, waaronder weverijen en coating- en impregneerbedrijven, zijn echter genoodzaakt polyestergarens met hoge sterktegraad in China aan te kopen omdat deze garens in onvoldoende mate beschikbaar zijn in de EU. 75 tot 80 % van de wereldproductie van deze garens vindt in China plaats. Voor gebruikers van polyestergarens met hoge sterktegraad zijn deze verhoogde antidumpingrechten een hoge bijkomende kost, naast de gestegen loon- en energiekosten, die het produceren van goederen waarin deze garens verwerkt zijn, in de EU haast onmogelijk maakt.

Antidumpingrechten op grondstoffen zoals garens, verplaatsen het antidumpingprobleem verder in de waardeketen, in dit geval naar de weverijen, coating- en /impregneerbedrijven waar België en de EU veel en groeiende productie heeft. Technisch textielbedrijven die deze garens verwerken, zullen de gestegen prijzen door de hogere antidumpingrechten onmogelijk kunnen doorrekenen aan hun klanten. Dit zal de rentabiliteit van de Belgische weverijen, coating- en impregneerbedrijven, verder onder druk zetten.

Concurrenten buiten de EU kunnen deze garens nog steeds aankopen zonder antidumpingrechten, waardoor de concurrentiepositie van de Europese bedrijven verslechtert o.a. tegenover het VK en Turkije. Daarenboven biedt China reeds weefsels gemaakt van polyestergarens met hoge sterktegraad aan op de Europese markt aan prijzen die lager zijn dan de Chinese garenprijzen incl. antidumpingrechten.

Het is noodzakelijk om bij het treffen van handelspolitieke maatregelen zoals antidumping rekening te houden met het belang van de volledige textielketen en dus ook de bescherming van downstream bedrijven. Antidumpingrechten op producten in het begin van de waardeketen zoals garens, leiden ertoe dat Chinese producenten in toenemende mate producten van een volgende productiefase zoals weefsels exporteren waarop geen antidumpingrechten zijn. Hierdoor worden niet alleen de bedrijven stroomafwaarts getroffen maar ook de garenproducenten aangezien er minder weefsels in de EU zullen geproduceerd worden en er dus ook minder vraag naar Europese garens zal zijn.

De economische schade die deze verhoogde antidumpingrechten met zich meebrengen, zal zich vertalen in het afbouwen en zelfs verdwijnen van productiecapaciteit bij de gebruikers van deze garens, met gevolgen voor de tewerkstelling in deze groeiende en innoverende tak van de textielindustrie. Europese technisch textielbedrijven (nace 13 94 tot en met 13 96) stellen 112.000 personen tewerk vooral in Duitsland (21,6 %) en Italië (19,8 %). 2.300 Belgen zijn werkzaam in de Belgische technische textielindustrie.

Niet in elke EU-lidstaat zijn bedrijven actief in de verwerking van polyestergarens met hoge sterktegraad waardoor het belang ervan voor de EU-27 niet correct wordt ingeschat. Wij zijn dan ook bezorgd om het besluitvormingsproces binnen het Trade Defence Comittee waar er een dubbele gekwalificeerde meerderheid tegen voorgestelde antidumpingrechten moet zijn opdat de maatregelen zouden kunnen tegengehouden worden.

Fedustria vraagt dat de Belgische overheid bij de Europese Commissie bepleit dat Europa aandachtig moet zijn voor en onmiddellijk moet optreden tegen:

  • mogelijke handelsomleiding van producten waarop in de EU antidumpingrechten gelden via landen zoals Turkije en VK;
  • mogelijke invoer van weefsels met valse verklaringen van preferentiële oorsprong uit o.m. Zuid-Korea en Vietnam.

Samen met textielfederaties uit andere lidstaten is Fedustria in gesprek om een dossier voor te bereiden om de Europese Commissie te overtuigen een onderzoek te openen naar dumping en antidumpingrechten in te stellen op Chinese half-afgewerkte en afgewerkte producten waarin polyestergarens met hoge sterktegraad verwerkt zijn; zoals geweven, gecoate en geïmpregneerde weefsel. Voor deze demarche vragen wij politieke steun vanuit België.

Het is van belang dat België andere lidstaten kan overtuigen van de economische schade die de antidumpingrechten op grondstoffen, zoals deze polyestergarens met hoge sterktegraad, aanrichten bij de Belgische en Europese technisch textielbedrijven. Wij vragen dan ook uitdrukkelijk bovenstaande voorstellen t.a.v. de Europese Commissie te steunen en te verdedigen.