Duurzaamheid en textiel - Een interview met textielbedrijf BekaertDeslee

Fedustria had de gelegenheid om te spreken met Charles Christiaens, Sustainability Manager bij BekaertDeslee, over het engagement en commitment voor duurzaamheid van het bedrijf.

Q: Wanneer heeft BekaertDeslee de stap gewaagd naar de circulaire transitie?

Dat is niet van vandaag op morgen gebeurd. Het was al gradueel gaande. Al geruime tijd wordt binnen ons bedrijf de focus gelegd op waterbesparing, energiebesparing, afvalbesparing. Ook gewoon omdat het kostenbesparend is weliswaar. Elk vooruitstrevend bedrijf zal in mindere of meerdere mate duurzaamheidstappen moeten ondernemen. Gewoon omdat het vandaag de dag moet. De laatste jaren is een (duurzaamheids-)revolutie te zien die ons dwingt om meer strategisch naar de toekomst te kijken. We weten dat er een paar zaken op ons zullen afkomen, denk hierbij aan grondstoffenschaarste, klimaatverandering, ook het veranderen van het consumentenpatroon… Dus de strategische visie naar de toekomst toe moest sowieso veranderen. Hoe en op welke manier gaan wij ons aanpassen en ons commercieel heroriënteren? En de noodzaak om aan deze vragen te kunnen voldoen, is de laatste jaren toch wel in een stroomversnelling geraakt. Wat er ook toe leidt dat wij projecten hebben opgestart en hebben aangenomen om het geheel ook op vlak van duurzaamheid te coördineren.

Q: Zoals de recent bekendgemaakte samenwerking met start-up Resortecs?

Inderdaad! Je mag niet vergeten dat wij een heel traditionele speler uit een heel traditionele sector zijn. Maar ook heel goed zijn in wat we doen. Naast onze eigen capaciteiten onderhouden wij ook een heel breed netwerk buiten ons bedrijf, bv. met startups zoals Resortecs. Instellingen die zich heel specifiek op bepaalde duurzaamheidsproblemen kunnen richten, waarvoor wij misschien minder tijd hebben. En dat zijn dan voor ons experts. Het verschil en dus ook het voordeel van deze ‘experts’: ze kunnen zich gericht met één ding bezighouden. Bovendien brengt een startup ook een andere dynamiek met zich mee dan gigantisch grote bedrijven. Dus meestal verlopen deze samenwerkingen vrij vlot, omdat zij snel en heel goed voor bepaalde onderwerpen één grote progressie kunnen maken. Resortecs is o.a. zo’n partner en expert. Ze hebben een innovatie voor textielrecyclage ontwikkeld, de Smart Stitch™ garens die oplossen wanneer ze verwarmd worden. Een mooie innovatie die ons zeer goed kan helpen om een bepaald probleem te voorkomen. Wat wij intern zelf nog niet hadden ontwikkeld en in onze ogen een revolutionaire oplossing biedt, waarin wij mee willen investeren en mee aan de kar willen trekken.

Op dit moment is er een product uitgewerkt tot een bepaald niveau. Als wij dat op grote schaal willen inzetten in ons productieapparaat, moeten daar nog wel zaken verder onderzocht worden in een productie-omgeving. Dus nu is het echt al een kennisuitwisseling tussen hen en ons: zij als expert van hun product en wij als expert in de effectieve productiewereld (machinepark). Op dit moment vullen wij elkaar complementair aan om hopelijk tot slot bij te dragen aan het verminderen van afval en de koolstofvoetafdruk.

Q: Jullie hebben dus groen licht gegeven voor de samenwerking?

Ja. Wij geloven dat dat echt wel een oplossing kan zijn voor de toekomst. Het is de bedoeling en ons doel om samen duurzame oplossingen te zoeken die ons als bedrijf helpen om onze productie circulair te maken en aan te passen. We hebben trouwens nog een paar samenwerkingsverbanden. Sommige zijn dan ook iets meer geheim gehouden omwille van innovatieredenen.

Q: Wat zijn volgens u interessante lessen en ervaringen die BekaertDeslee geleerd heeft uit deze samenwerking, die ook interessant of cruciaal kunnen zijn voor andere Fedustria-lidbedrijven?

Meestaal zijn het bedrijven die echt wel zeer innovatief te werk gaan. Met een breakthrough- mentaliteit en door zeer disruptief zaken aan te pakken. Waarop wij met onze blik niet altijd zelf kunnen komen. Wij proberen in te schatten wat onze klant wil zien, en werken heel klantgericht. Ook tijdens het innovatieproces. Samenwerkingen verbreden dan ook ons denkkader. Samenwerkingspartners zien de zaken meestal nog een keer op een andere manier en pakken deze via andere invalshoeken aan. Samenwerkingen brengen dus heel wat voordelen met zich mee!

Q: BekaertDeslee heeft op Interzum niet 1 maar 6 awards in ontvangst mogen nemen. Gefeliciteerd met deze prachtige prestatie. Hadden jullie dit zien aankomen?

Neen, niet echt. We hebben wel ooit al eens awards gewonnen, of deden mee aan een uitreiking en hoopten op het beste. Op Interzum dan met 6 awards naar huis mogen gaan, was uiteraard heel verrassend en brengt toch enige fierheid met zich mee.

Q: Wij zijn alvast ook heel trots. Als we naar de 6 awards kijken: wat zijn dan de meest vooruitstrevende (duurzaamheids-)aspecten die BekaertDeslee ook in de toekomst wil inzetten?

Inzetten op circulariteit. Hot topic op dit moment is echt wel recyclage. De A Best of the Best award voor onze SmartSleeve innovatie (een circulaire matrasbeschermer die transparantie biedt aan zowel consumenten als recycleerders) is voor ons bijvoorbeeld een product waarop wij in de toekomst meer willen inzetten. Een totaalconcept ontwikkelen waarin het product volledig circulair en volledig recycleerbaar is.

Q: Duurzaamheid is een must vandaag de dag, circulariteit een soort trend. Ook naar de jongeren toe. Wat is het effect en de return daarvan op vlak van employer branding?

Het motiveert wel veel mensen; vooral ook jongeren die graag en meestal op duurzaamheidsprojecten willen inzetten. Niet altijd de gemakkelijkste projecten uiteraard; vaak moeten de verwachtingen getemperd worden. Het valt op dat als ze de keuze hebben, ze sneller neigen een duurzame job te kiezen. Bij BekaertDeslee streven wij naar het commitment en engagement voor duurzaamheid; wij zoeken zorgzame profielen die dus ook belang hechten aan zorg in hun werk.

Q: Zien jullie jezelf als een soort van (duurzaamheids-)trendsetter in de textielsector, of breder in de bedrijfswereld?

We zijn zeker en vast een trendsetter in de beddingindustrie! Wij komen van een heel traditionele sector, en binnen de beddingindustrie zijn wij wel een sterke innovator. Wij zetten een trend en we bepalen een algemene richting vanwaar we naartoe moeten. Op die manier proberen wij voor alle categorieën een bepaalde standaard te halen en dat lukt tot op heden heel goed. Het is fijn om te zien hoe de hele sector – zeker op duurzaamheidsvlak – elkaar meesleurt en positief stimuleert om toch voor die extra mijl te gaan. Wij gaan samenwerkingen aan (zoals met Resortecs) om onze productie futureproof te maken.

Q: Waar zal BekaertDeslee over 10 jaar staan?

De komende jaren moeten we onze klimaatreductiedoelstellingen kunnen halen, en dat voor 2030. We zijn daar volop naartoe aan het werken en zullen er de komende jaren open over communiceren.

Het interview werd afgenomen door Fabiana Di Mauro (Fedustria).