Vlaanderen Circulair

Vlaanderen Circulair is een partnerschap van overheden, bedrijven, middenveld en kenniswereld dat zich als doel gesteld heeft de transitie naar de circulaire economie in Vlaanderen te realiseren tegen 2050.

Waar in de beginjaren – Vlaanderen Circulair werd opgericht in 2017 - de focus lag op experimenteren, schakelt dit platform nu een versnelling hoger door in te zetten op het opschalen en veralgemenen van goede praktijken. Bij deze doorstart hoort een vernieuwde stuurgroep met daarin ook een rol voor Fedustria. Daarnaast nemen ook andere sectorfederaties (VCB, Essenscia, Agoria, Fevia, Denuo, Vlaams Werkgeversplatform, Febelfin), onderzoekstinstellingen (VITO en Steunpunt CE Center), Bond Beter Leefmilieu en VVSG deel aan de stuurgroep van Vlaanderen Circulair.

Dit platform wordt aangestuurd door ministers Demir en Crevits, wat duidelijk maakt dat de transitie naar de circulaire economie niet alleen een ecologische noodzaak is, maar ook een economische opportuniteit. Niet in het minst op vlak van innovatie en tewerkstelling.

De 6 werkagenda’s waarop Vlaanderen Circulair inzet zijn:

  • Circulair bouwen
  • Chemie en kunststoffen
  • Waterkringlopen
  • Bio-economie
  • Voedselketen
  • Maakindustrie (textiel, meubelen, elektro, batterijen, …)

Kortom, voor Fedustria zitten er een aantal zeer relevante thema’s tussen, die door verschillende medewerkers van Fedustria actief worden opgevolgd.