Familiebedrijf Van Hoecke werd reeds drie keer bekroond tot Factory of the Future. Een mooie erkenning voor alle inspanningen die het bedrijf gedaan heeft om een flexibele, dynamische en toekomstgerichte onderneming te worden en vooral te kunnen blijven. Wij hadden het genoegen om CEO Peter Van Hoecke persoonlijk te spreken en hem enkele vragen te stellen over het award-traject, de betekenis ervan voor bedrijven zoals Van Hoecke en enkele inspirerende visies van Peter zelf.

P Van Hoecke MG 4638 2 COP Ywebdef

Het FoF-traject omvat verschillende elementen of onderdelen. Het gaat nl. over 7 hoofddomeinen. Hoe probeert u deze domeinen steeds te vervullen, tenslotte zijn het er 7?

Er zijn 7 transformatiedomeinen waaronder o.a. Smart Factory, Digital Factory, Eco production en Human-to-Human. Het laatste is één van de belangrijkste domeinen voor ons. En op die 7 domeinen krijg je een assessment te verwerken waarvoor je minstens 4 op 5 moet halen.

Deze assessments bestaan uit richtlijnen die je moet volgen om tenslotte aan de toekomst te kunnen voldoen. Voor ons als productieonderneming die zich continu wil verder ontwikkelen, een heel belangrijk aspect. Het ging voor ons niet zozeer om de erkenning of het certificaat. Het was ons vooral te doen om de intrinsieke inhoud. Dus hebben we de eerste keer meegedaan in 2016 en zijn we de eerste keer erkend als Factory of the Future. En dan hebben we natuurlijk de smaak te pakken gekregen.

Dat zijn dan de re-assessments?

Inderdaad. Bij de re-assessments word je geaudit door bedrijven die zelf al Factory of the Future zijn. Dus wij doen dat nu ook: nieuwe bedrijven assessen. Het is die mix van de 7 domeinen die ervoor zorgt dat je aldus doeltreffend kan verbeteren. Plus ondertussen leer je ook je zwakke punten kennen. Een win-win dus, en voor ons een beetje de drijvende kracht om voortdurend alert te blijven om te blijven innoveren.

Waarom meedoen aan Factory of the Future?

Als onderneming heb je altijd de drang om te overleven, om naar de toekomst te kijken. Wij stellen ons continu de vraag: wat moeten wij vandaag doen om binnen 3 jaar nog relevant te zijn? En, als wij er niet waren geweest, wat zou onze klant dan gemist hebben? Als je deze vragen niet kan beantwoorden, dan ben je per definitie niet relevant genoeg. Dus wij moeten voortdurend innovatief zijn. We moeten voortdurend ons businessmodel veranderen. We moeten zorgen dat we met onze technologie mee zijn met de laatste trends en met de laatste ontwikkelingen met focus op de toekomst. Dat geldt niet zozeer alleen voor de verkoop, maar dat geldt evenzeer voor operationele activiteiten: productie, logistiek... En hiervoor zijn we als onderneming altijd voortdurend op zoek naar richtlijnen, een houvast om ons ergens in die brede toekomstblik richting te geven. En toen ik in contact ben gekomen met de ‘set aan assessments’ waaraan je als bedrijf kunt beantwoorden en je daarna mag zeggen dat je klaar bent voor de toekomst, dan vond ik dat bijzonder interessant.

Wat brengt het meedingen naar een Factory of the Future Award met zich mee op budgettair vlak (investeringen om aan de 7 hoofddomeinen te voldoen)? En ook op vlak van tijdsinvestering?

Dat hangt er natuurlijk heel erg van af waar je zwakke punten, werkpunten of uitdagingen liggen. Als er nauwelijks digitalisering aanwezig is, dan stijgt uiteraard de investering. Maar de grootse investering zit vooral – vanuit mijn ervaring – in de bewustwording en in de tijd van je eigen mensen om daarmee bezig te zijn. En dat loont zich. Net omdat je tijdens het investeren efficiënter en dus productiever wordt. Ik weet nog goed dat er in 2016 ‘Eco Production’ op een van de assessments stond. We waren juist begonnen aan onze eerste CO2-meting. We hebben toen gezien dat dat een van die transformatiedomeinen was. En dan hebben we beslist dat wij er verder gaan op inzetten. Ondertussen zijn wij helemaal CO2-neutraal. Het eerste bedrijf in de meubelindustrie!

Dankzij Factory of the Future krijg je een richtlijn met de domeinen waarin jij moet investeren. Zonder deze investering(en), zou de afstand tot onze concurrenten verkleinen. Deze proberen wij uiteraard altijd zo maximaal mogelijk te houden, om de nodige voorsprong te hebben.

Welk is de return on investment voor het bedrijf als deelnemer aan de FoF Award? En als uiteindelijke winnaar?

Efficiëntie en productiviteit, door continue datacollectie: data verzamelen, uit de fabriek halen en die verwerken om te zien waar de nodige aandachtspunten liggen. Wat kunnen en vooral moeten we verbeteren? Waar liggen onze bottlenecks en dergelijke?

En wat betekent de award voor uw medewerkers?

We hebben gezien dat mensen er met veel plezier aan meewerken. Bij ons was dit alvast zo. Verandering is gewoon iets dat in ons ondernemings-DNA zit. Voortdurend kijken naar nieuwe dingen, voortdurend proberen, voortdurend vallen en opstaan weliswaar. En ook al is het niet altijd succesvol, wij blijven altijd gedreven om te verbeteren. Wij zeggen altijd: It’s not the fittest that will survive but the one who is the most capable to change!

Ziet u – en indien ja in welke mate – het winnen van een FoF Award als onderdeel van uw employer branding strategy?

Ja, maar dat was geen doel op zich. Maar het helpt wel. Trouwens, het is zoals het CO2-neutraal zijn ook geen doel op zich was. Wij doen dat omdat we dat heel bewust willen doen. Omdat we denken dat we een bijdrage moeten leveren aan het welzijn van onze wereld en samen met die oprechte wil om iets bij te dragen. En bij deze komt natuurlijk de erkenning, en dat brengt een aanzuigeffect met zich mee. Dat mag ik niet ontkennen. Er zijn mensen die ons opzoeken omdat wij Factory of the Future zijn. Het zegt dus toch wel iets over hoe jouw bedrijf intern functioneert; een objectief assessment dat heel neutraal en objectief bewijst dat je een van de toekomstgerichte ondernemingen van ons land bent. En dat brengt uiteraard een positief effect met zich mee.

Welke lessen heeft u zelf geleerd uit dit traject?

De aanzet om proactief te gaan verbeteren. En dat vind ik persoonlijk fantastisch. Het gebruik van nieuwe technologieën bijvoorbeeld. We zijn ondertussen begonnen aan het experimenteren met artificial intelligence als meerwaarde voor ons bedrijf.
Ook het inpassen van de menselijke component in het geheel. Je kan geld investeren en tijd, maar de menselijke investering die je doet is even belangrijk. Mensen op een hogere niveau tillen. Ik zeg altijd, dat wij als ondernemer de opdracht hebben om de hersenen van onze mensen duurzaam te ontwikkelen. Om te zorgen dat die efficiënt en intelligent werk doen, kunnen nadenken, en flexibel zijn. Allemaal aspecten die je o.a. leert tijdens het award-traject.

Welke tips zou u willen meegeven aan bedrijven die momenteel nog overwegen om in te stappen in het traject? Hoe zou u hen overtuigen?

Ik heb maar één ding, en dat is doen. Gewoon durven doen. De vraag waarom jij als onderneming zou willen overwegen om in te stappen is wel erg belangrijk. Als je puur wil deelnemen voor de erkenning of voor het certificaat of voor de pers die je krijgt, employer branding… Ja dan is dat niet oprecht en zou ik het heel eerlijk niet overwegen. Dat zijn ’maar’ de neveneffecten in de nasleep. De absolute doelstelling waarom je zou moeten instappen, is omdat je wil dat je bedrijf beter wordt. Dat jouw bedrijf efficiënter wordt, dat jouw bedrijf productiever wordt… dat je kunt overleven, ook in de toekomst!

Maar zeker geen schrik hebben. Het kost je niets, behalve jouw tijd om te investeren om door de assessments te gaan…En als het de eerste keer niet zou lukken (wat weliswaar kan gebeuren), dan blijf je achter met een uitgebreide lijst met allemaal actiepunten waaraan je als bedrijf kunt werken. Om dan de tweede keer mee te doen en te slagen.

…Dus meedoen aan de FoF brengt sowieso een meerwaarde met zich mee?

Absoluut! Het zorgt voor een positieve dynamic, trots… en fierheid. Ook bij je medewerkers! En eens de trein op gang is, ben je vertrokken. Want elk vorige assessment geeft je sterke en zwakke punten prijs. Die sterke punten moet je in stand houden en aan de zwakke moet je werken. Het geeft je een soort roadmap voor je toekomstige (productie-)ontwikkeling.

Bij Van Hoecke is het een vast onderdeel van onze bedrijfsroutine geworden om voortdurend met die 7 domeinen bezig te zijn.

U heeft aangegeven bereid te zijn om op te treden als coach/buddy voor toekomstige deelnemende bedrijven uit onze sector. Vanwaar dit engagement? Hoe ziet u die rol zelf? (Bestaat dit al?)

Ja, wij doen dit ondertussen al. Ik vind dat je als onderneming ook een beetje de plicht hebt om duurzame groei te onderhouden. Dat staat trouwens ook in onze ondernemersvisie: wij moeten duurzame persoonlijke groei bieden voor iedereen die met ons samenwerkt: in onze omgeving, in ons netwerk. En als mensen dan ervaring willen uitwisselen, doen wij dat met plezier.

Die rol die wij dan kunnen innemen? Dat is alvorens je aan het assessment begint, dat er een soort pre-assessment kan gebeuren met tips en tricks rond valkuilen, en rond de belangrijke domeinen in het traject. Alles draait rond efficiëntie: op het einde moet het bijdragen tot productiviteitsstijging. Het moet bijdragen tot je strategisch businessmodel en dat hoeft niet altijd super fancy te zijn.

Wat is de belangrijkste evolutie sinds het winnen van de laatste award in 2022; zijn er nog andere vernieuwingen geweest?

Heel veel… Wij zijn voortdurend aan het verbeteren. Waar wij heel goed in zijn en waarde aan geven is de Human to Human factor. De menselijke component: hoe ga je om met shared leadership, shared responsibility. Ook zelfsturende teams. Daar zijn wij extreem goed in, en we zetten er continu verder op in.

En wat zijn uw ambities voor de komende jaren?

We gaan dit proberen blijven voortzetten. Wij kijken nu al uit naar de volgende Award in 2025, op naar een vierde keer! We willen elke keer gewoon beter doen, beter worden, en de volgende stappen zetten. En ik hoop dat we veel mensen kunnen overtuigen (en inspireren) om ook samen met ons die stap te zetten. Want dat tilt onze hele industrie op een hoger niveau. We krijgen als hout- en meubelindustrie (ook de textielindustrie trouwens) dikwijls het verwijt oubollig te zijn. Maar dat is totaal niet zo. Daarom is meedoen aan FoF van zo’n groot belang. Voor onze sector, dat wij een interessante en toekomstgerichte industrie zijn en blijven, en ook zo naar buiten komen!

Het interview werd afgenomen door Fabiana Di Mauro (Fedustria).