Bouwelementen

De productgroep houten constructie-elementen omvat de industriële productie van:

 • deuren,
 • ramen,
 • parket,
 • gelijmd gelamelleerde spanten,
 • houtverduurzaming,
 • dakspanten,
 • houtskeletbouw,
 • houtbouw.

Hiertoe behoren de volgende groepen:

 • Constructie-elementen (Sectie Deuren, Sectie Geïndustrialiseerd buitenschrijnwerk, Sectie Houtbouwsystemen, Sectie Gelijmd gelamelleerde spanten, Sectie Dakspanten met plaatverbindingen, Sectie Houtbescherming).
 • Parket.

Hout is een natuurlijke, hernieuwbare grondstof met een veel lagere milieu-impact in vergelijking met andere bouwmaterialen. Bovendien biedt bouwen met hout nog veel andere voordelen: architecturale vrijheid, licht gewicht, energiebesparend, grote bouwsnelheid, goede akoestische eigenschappen, hoge brandveiligheid...

Lts 20181213 100412
Laminated Timber Solutions

Bouwen met hout: talrijke voordelen én mogelijkheden

Bouwen met hout zit in de lift. Het aandeel houtbouw ten opzichte van traditionele woningbouw schommelt rond de 5 %. Houtskeletbouw kent al jaren een sterke opmars, en nieuwere technieken zoals CLT (Cross Laminated Timber) raken ook steeds meer ingeburgerd.

Vaak denkt men hierbij in eerste instantie aan eerder kleinere bouwprojecten of verbouwingen. Maar dankzij verregaande innovatie binnen de houtverwerkende industrie worden de mogelijkheden van bouwen met hout steeds groter. Zo worden de technieken ook steeds meer ingezet voor grotere woonprojecten, utiliteits- of industriebouw, waarbij ook hoogbouw en het overbruggen van grote overspanningen tot de mogelijkheden behoren. 

In de marge van de driejaarlijkse vakbeurs Prowood 2018 organiseerde FSC België samen met partners Fedustria en Pixii op 23 oktober 2018 een seminarie ‘Bouwen met hout’. Bedoeling was de voordelen en de talrijke mogelijkheden van bouwen met hout in de kijker te zetten.

De Europese Bouwproductenverordening: een parcours met vele hindernissen

Decoene Cc Ieper 11
De Coene Products
Dhondt Dsc 5595090917
D’Hondt Interieur

Aan de grondslag van de CE-markering ligt de Europese Bouwproductenrichtlijn (nu -verordening), die aan bouwproducten een aantal essentiële eisen stelt. Het CE-merk garandeert dat een product aan deze eisen voldoet en fungeert dan als paspoort voor dit product binnen de Europese eengemaakte markt. Op heden is er een verplichting tot CE-markering voor:

 • plaatmateriaal;
 • dakspanten;
 • houtskeletbouw;
 • gesorteerd hout;
 • buitenschrijnwerk zonder brandeigenschappen;
 • houten vloeren;
 • samengestelde balken;
 • dakelementen;
 • houten gevelbekledingen.

Momenteel is een herziening van de Europese Bouwproductenverordening in de maak, wat resulteert in veel onduidelijkheden en weinig vooruitgang op het gebied van CE-markering en harmonisatie. Zo is er nog steeds geen CE-markering mogelijk voor gewone en brandwerende binnendeuren. Vanuit Fedustria blijven wij hameren op een eengemaakte Europese markt voor bouwproducten, waarbij CE-markering de enige vereiste is. Een vereenvoudiging van de CE-markering is wel wenselijk. Maar hierover is nog geen eenduidigheid. Wat wij zeker niet willen, is een schrapping van de CE-markering en het overgaan tot een systeem met wederzijdse erkenning zoals Duitsland voorstelt. Dit zou enkel leiden tot meer onduidelijkheid en extra kosten voor conformiteitscontroles.

Binnenhuisklimaat en emissies van bouwmaterialen

Unilin Flooring El3578 Interior01
Unilin division Flooring

Op Europees vlak is de kwaliteit van de binnenlucht een hot topic. Onze federale overheid wenst hierin een sleutelrol te spelen, waarbij allerlei voorstellen over emissies van bouwmaterialen de revue passeren. Fedustria probeert via nauwe contacten met de administratie onzinnige voorstellen te schrappen en blijft erop wijzen dat het opnemen van niet-gezondheidsgerelateerde indicatoren in de klassenindeling van bouwproducten geen enkele meerwaarde heeft. We blijven erbij dat enkel een Europese harmonisering mogelijk is.

Een mooie verwezenlijking is onze medewerking met het REACH-comité voor wat betreft formaldehyde, met de conclusie dat E1-panelen veilig zijn en dat eventuele hogere concentraties aan formaldehyde in het binnenhuismilieu eerder te wijten zijn aan allerlei activiteiten van de gebruiker zoals koken, het aansteken van kaarsen, het gebruiken van luchtverfrissers en alcoholvuurtjes.

Kerncijfers voor 2018
Aantal ondernemingen 233
Aantal werknemers 3.320
Omzet (in miljoen euro)* 814
Exportquote 15 %
Evolutie omzet +6,6 %
Aandeel in de omzet van de Belgische hout en meubelindustrie 16 %

Verantwoordelijke

Vanthournout

Piet Vanthournout

Adviseur milieu en Techniek

Mail
Milieu, Energie en Techniek
Meer weten over HSOB – Houtskeletbouw