Bouwelementen

De productgroep houten constructie-elementen omvat de industriële productie van:

 • deuren,
 • ramen,
 • parket,
 • gelijmd gelamelleerde spanten,
 • houtverduurzaming,
 • dakspanten,
 • houtskeletbouw,
 • houtbouw.

Hiertoe behoren de volgende groepen:

 • Constructie-elementen (Sectie Deuren, Sectie Geïndustrialiseerd buitenschrijnwerk, Sectie Houtbouwsystemen, Sectie Gelijmd gelamelleerde spanten, Sectie Dakspanten met plaatverbindingen, Sectie Houtbescherming).
 • Parket.

Bouwen met hout is dé ideale oplossing in de strijd tegen de klimaatverandering. Elke kubieke meter hout als alternatief voor andere constructiematerialen bespaart 2 ton CO2.

Bouw Kebony Dsf2578
Kebony - @ByAksel

Hout, het bouwmateriaal van de toekomst!

Bouwen met hout zit in de lift. Het aandeel houtbouw in België neemt jaar na jaar toe en schommelt intussen rond 11 %. Naast houtskeletbouw kennen nieuwere technieken zoals CLT (Cross Laminated Timber) een sterke opmars, overal in Europa. En dan gaat het niet alleen om kleinere bouwprojecten of verbouwingen. Meer en meer lanceren prestigieuze architectenbureaus projecten voor houten woontorens van een aanzienlijk aantal verdiepingen.

Bouwen met hout biedt niet alleen een aantal voordelen ten opzichte van de traditionele woningbouw, zoals snelle en droge manier van bouwen, vrijwel geen bouwafval, sterke vermindering van het werfverkeer, hogere thermische isolatie, energiebesparend, akoestisch dempend… Bovendien is het klimaatvriendelijk en volkomen brandveilig. De in het hout opgeslagen koolstof blijft decennialang opgeslagen in de houten gebouwen. Dat maakt van hout het meest klimaat- en milieuvriendelijke bouwmateriaal van allemaal.

Bouw Decospan Parky Foto Oaks History Oak Rustic Deluxe06
Par-Ky by Decospan

CE-markering, dé basis voor een eengemaakte Europese bouwproductenmarkt

Aan de grondslag van de CE-markering ligt de Europese Bouwproductenverordening die tot doel heeft om de Europese markt voor bouwproducten te harmoniseren en handelsbarrières weg te werken. De bouwproductenverordening beschrijft op welke manier de prestaties van bouwproducten kunnen worden beoordeeld en gecommuniceerd. Voor de meeste bouwproducten werden deze spelregels vastgelegd in Europese geharmoniseerde normen. Indien er voor een bepaalde productgroep een geharmoniseerde norm bestaat, dan is CE-markering wettelijk verplicht. Het CE-merk garandeert dat een product aan deze eisen voldoet en fungeert dan als paspoort voor dit product binnen de Europese eengemaakte markt. 

Op vandaag bestaat er een verplichting tot CE-markering voor: plaatmateriaal, dakspanten, houtskeletbouw, gesorteerd hout, buitenschrijnwerk zonder brandeigenschappen, houten vloeren, samengestelde balken, dakelementen en houten gevelbekledingen.

Recentelijk stellen we vast dat bepaalde lidstaten hun markten proberen af te schermen door het instellen van bijkomende eisen. Vanuit Fedustria verzetten we ons daartegen en blijven wij hameren op een eengemaakte Europese markt voor bouwproducten gebaseerd op CE-markering.

Bouw Dewaele Sainghinen Melantois 15
Dewaele Bouwbedrijven

CE-markering van deuren deels mogelijk

Er bestaan verschillende soorten deuren en poorten die al dan niet brandwerend, inbraakwerend of akoestisch dempend zijn. Wat de CE-markering van deuren betreft, is er veel onduidelijkheid. Op vandaag is CE-markering reeds verplicht voor industriële garagedeuren en -poorten, alsook voor ramen en buitendeuren. Aangezien ook de norm voor brandwerende en rookwerende eigenschappen reeds gepubliceerd is in het Officiële Publicatieblad van de Europese Unie, kunnen diezelfde deuren, poorten en ramen die over brandwerende eigenschappen beschikken CE-gemarkeerd worden.

Binnendeuren en automatisch werkende deuren voor voetgangers kunnen nog niet CE-gemarkeerd worden, wegens het ontbreken van de publicatie van hun respectievelijke norm. Via contacten met de FOD Binnenlandse zaken heeft Fedustria wel kunnen bekomen dat de oude brandweerstandsklassen zullen beperkt worden tot juli 2022.

Fedustria pleit in elk geval voor meer transparantie en klaarheid inzake CE-markering van (brandwerende) deuren. In dat opzicht ondernam zij actie naar het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch centrum voor het Bouwbedrijf) en de overheid. Ook zorgde Fedustria voor een duidelijke communicatie naar stakeholders en gebruikers.

Bouw Engels Ramen En Deuren © Annick Vernimmen 150
Engels ramen en deuren - Annick Vernimmen
Kerncijfers voor 2019
Aantal ondernemingen 229
Aantal werknemers 3.190
Omzet (in miljoen euro)* 947
Exportquote 15 %
Evolutie omzet -1,7 %
Aandeel in de omzet van de Belgische hout en meubelindustrie 18 %

Verantwoordelijke

Vanthournout

Piet Vanthournout

Adviseur milieu en Techniek

Mail
Milieu, Energie en Techniek
Meer weten over HSOB – Houtskeletbouw