Bouwelementen

De productgroep houten constructie-elementen omvat de industriële fabricage van:

  • deuren,
  • ramen,
  • parket,
  • gelijmd gelamelleerde spanten,
  • houtverduurzaming,
  • dakspanten met knoopplaten,
  • houtskeletbouw.

Hiertoe behoren de volgende groepen:

  • Constructie-elementen (Sectie Deuren, Sectie Geïndustrialiseerd buitenschrijnwerk, Sectie Houtbouwsystemen, Sectie Gelijmd gelamelleerde spanten, Sectie Dakspanten met plaatverbindingen, Sectie Houtbescherming).
  • Parket.

Bouwproductenverordening: Fedustria schept duidelijkheid

Dewaele  C0 O5737
Dewaele Bouwbedrijven

De Europese Bouwproductenverordening legt op dat de evaluatie en het bewijs van eigenschappen van bouwproducten enkel en alleen op Europese regels mag berusten. Bovendien mogen, door deze verordening, lidstaten slechts eigenschappen opleggen die in Europese leidraden opgenomen zijn. Nationale labels die zuivere handelsbarrières zijn, moeten verdwijnen.

Voorstanders van handelsbarrières proberen door ingewikkelde verhalen over de Bouwproductenverordening verwarring te zaaien. Fedustria schept duidelijkheid: de Europese markt komt er, ze is een goede zaak, en enkel labels met een duidelijke meerwaarde voor producent en consument zullen overeind blijven.

Houtskeletbouw in de kijker

Korlam 04
Korlam/Buildinx/Lamcol

Bouwers willen vandaag een goed geïsoleerde woning om op de energie-uitgaven te kunnen besparen en tegelijkertijd het milieu te beschermen. Bouwen in houtskeletbouw sluit goed aan bij die trend. De houtskeletbouwvereniging binnen Fedustria (HSOB) organiseert acties om de reeds bestaande aandacht voor deze duurzame vorm van bouwen nog te vergroten.

Om na te gaan in hoeverre dit leidt tot nieuwe bestellingen, en om te vernemen welke obstakels de sector moet overwinnen om zijn marktaandeel nog op te drijven, gaf HSOB de opdracht tot een uitgebreide marktstudie.

Omdat architecten met heel wat vragen zitten over nieuwe technieken rond houtskeletbouw, organiseerde HSOB het Trendseminarie Houtskeletbouw. Tijdens dit druk bijgewoonde evenement gaven specialisten technische uitleg over nieuwe toepassingen van houtbouwtechnieken.

Via de Europäischer Fertigbauverein (EFV) volgt Fedustria op Europees vlak de economische ontwikkeling van de houtskeletbouwsector. De reglementaire aspecten worden gevolgd via de werkgroep Bouw van de Europese koepelfederatie CEI-Bois.

Technische binnendeuren: hoogtechnologisch, functioneel en esthetisch

Dhondt Interieur Knokke1
D’Hondt Interieur

Deuren en poorten die beschermen tegen brand, inbraak, straling, kogelinslag, enz. zijn hoogtechnologische producten. De ontwikkeling ervan vergt grote investeringen in productontwikkeling, proefnemingen en certificering. De sterkte van de Belgische bedrijven is dat zij deze eigenschappen kunnen combineren met een zeer breed gamma aan esthetische en functionele eigenschappen en een performante logistiek.

In 2016 zal, na meer dan twintig jaar palaveren op Europees niveau, de CE-markering voor brandwerende binnendeuren van toepassing worden. In een eerste fase zal deze CE-markering vrijwillig zijn.

Fedustria ziet de creatie van een Europese markt voor deze producten als een kans, op voorwaarde dat Europa realistische overgangstermijnen hanteert. Van de Belgische overheid vraagt Fedustria dat ze de Europese kalender respecteert en dat ze erop toeziet dat zowel binnenlandse als buitenlandse bedrijven de transparante productcommunicatie die Europa oplegt, toepassen.

Brand: bescherming en preventie

Sinds 2015 is Fedustria lid van Fireforum vzw en Passive Fire Protection Association vzw (PFPA). Deze twee sectoroverschrijdende verenigingen verspreiden informatie over bescherming tegen brand. Fedustria brengt er houten producten op een positieve manier onder de aandacht.

Fedustria is ook al jaar en dag actief binnen de vzw ISIB, die de plaatsers van brandwerende deuren certificeert en advies verleent over de brandveiligheid van gebouwen en bouwproducten.

Kerncijfers voor 2015
Aantal ondernemingen 240
Aantal werknemers 3.233
Omzet (in miljoen euro) 776
Exportquote 15 %
Evolutie omzet -1 %
Aandeel in de omzet van de Belgische hout en meubelindustrie 15 %

Verantwoordelijke

Vanthournout

Piet Vanthournout

Adviseur milieu en energie

Mail
Milieu, Energie en Techniek
Meer weten over HSOB – Houtskeletbouw