Bouwelementen

De productgroep houten constructie-elementen omvat de industriële fabricage van:

 • deuren,
 • ramen,
 • parket,
 • gelijmd gelamelleerde spanten,
 • houtverduurzaming,
 • dakspanten met knoopplaten,
 • houtskeletbouw,
 • houtbouw.

Hiertoe behoren de volgende groepen:

 • Constructie-elementen (Sectie Deuren, Sectie Geïndustrialiseerd buitenschrijnwerk, Sectie Houtbouwsystemen, Sectie Gelijmd gelamelleerde spanten, Sectie Dakspanten met plaatverbindingen, Sectie Houtbescherming).
 • Parket.

Naar een eengemaakte markt voor bouwproducten

Dewaele C0 O5791
Dewaele Bouwbedrijven

De Europese Bouwproductenverordening past in het kader van de creatie van een eengemaakte Europese markt voor bouwproducten. Zij bepaalt dat de evaluatie en het bewijs van eigenschappen van bouwproducten enkel en alleen op Europese regels mag berusten. De lidstaten mogen slechts eigenschappen opleggen die in Europese leidraden opgenomen zijn. Nationale labels die zuivere handelsbarrières zijn, moeten dus verdwijnen.

Fedustria vindt het een goede zaak dat de Europese markt er komt. En dat op termijn enkel labels met een duidelijke meerwaarde voor producent en consument overeind zullen blijven.

Houtskeletbouw: energie-efficiënt en milieuvriendelijk 

Santana 02
Santana Kurkvloeren

Bouwen in houtskeletbouw is ecologisch. Het zorgt voor een besparing op de energie-uitgaven, wat perfect aansluit bij de trend naar beter geïsoleerde woningen en een verdichting van het Belgische woongebied. De Houtskeletbouwvereniging binnen Fedustria (HSOB) zet acties op om alle troeven van deze duurzame vorm van bouwen in de kijker te zetten. 

Omdat architecten met heel wat vragen zitten over nieuwe technieken rond houtskeletbouw, organiseerde HSOB ook in 2016 het Trendseminarie Houtskeletbouw. Tijdens dit druk bijgewoonde evenement gaven specialisten technische uitleg over nieuwe toepassingen van houtbouwtechnieken. Dankzij deze nieuwe technische inzichten kunnen de houtskeletbouwbedrijven nu appartementen, scholen, kantoren, enz. bouwen die qua stabiliteit, brandveiligheid, akoestiek en thermisch comfort even goed of zelfs beter scoren dan traditionele gebouwen.

Via de EFV (Europäischer Fertigbauverein) houdt HSOB ook een vinger aan de pols m.b.t. de Europese ontwikkelingen op dit vlak.

Technische binnendeuren: hoogtechnologisch, functioneel en esthetisch

Theuma Fedustria Theuma 0009
Theuma

Deuren en poorten die beschermen tegen brand, inbraak, straling, kogelinslag, enz. zijn hoogtechnologische producten. De ontwikkeling ervan vergt grote investeringen in productontwikkeling, proefnemingen en certificering. De sterkte van de Belgische bedrijven is dat zij deze eigenschappen kunnen combineren met een zeer breed gamma aan esthetische en functionele eigenschappen.

In 2016 trad de CE-markering voor brandwerende binnendeuren in voege. In een eerste fase is deze CE-markering vrijwillig. Fedustria ziet de creatie van een Europese markt voor deze producten als een kans, op voorwaarde dat Europa realistische overgangstermijnen hanteert. 

Brandveiligheid

Fedustria is lid van Fireforum vzw en Passive Fire Protection Association vzw (PFPA), twee sectoroverschrijdende verenigingen die informatie verstrekken over bescherming tegen brand. Fedustria brengt er houten producten op een positieve manier onder de aandacht.

Daarnaast is Fedustria ook al jaar en dag actief binnen de vzw ISIB, die de plaatsers van brandwerende deuren certificeert en advies verleent over de brandveiligheid van gebouwen en bouwproducten.

Binnenhuisklimaat

Reeds meerdere Europese lidstaten hebben een reglementering betreffende het indelen van bouwproducten in verschillende emissieklassen (gebaseerd op de emissies van vluchtige organische koolwaterstoffen). Fedus-tria wijst er bij de Belgische bevoegde overheden op dat klassenindelingen die niet-gezondheidsgerelateerd zijn geen enkele meerwaarde hebben. Verder beveelt Fedus-tria de weg naar Europese harmonisatie aan.

Unilin Insulation Sous Face 1
Unilin division insulation
Kerncijfers voor 2016
Aantal ondernemingen 243
Aantal werknemers 3.225
Omzet (in miljoen euro) 728
Exportquote 15 %
Evolutie omzet -3,8 %
Aandeel in de omzet van de Belgische hout en meubelindustrie 13,7 %

Verantwoordelijke

Vanthournout

Piet Vanthournout

Adviseur milieu en energie

Mail
Milieu, Energie en Techniek
Meer weten over HSOB – Houtskeletbouw