Bouwelementen

De productgroep houten constructie-elementen omvat de industriële fabricage van:

  • deuren,
  • ramen,
  • parket,
  • gelijmd gelamelleerde spanten,
  • houtverduurzaming,
  • dakspanten met knoopplaten,
  • houtskeletbouw,
  • houtbouw.

Hiertoe behoren de volgende groepen:

  • Constructie-elementen (Sectie Deuren, Sectie Geïndustrialiseerd buitenschrijnwerk, Sectie Houtbouwsystemen, Sectie Gelijmd gelamelleerde spanten, Sectie Dakspanten met plaatverbindingen, Sectie Houtbescherming).
  • Parket.

De lange weg naar een eengemaakte markt voor bouwproducten

Dewaele © Lennen Descamps006
Dewaele Bouwbedrijven

De Europese Bouwproductenverordening bepaalt dat de evaluatie en het bewijs van eigenschappen van bouwproducten enkel en alleen op Europese regels mag berusten. De lidstaten mogen slechts eigenschappen opleggen die in Europese leidraden opgenomen zijn. Nationale labels die zuivere handelsbarrières zijn, moeten dus verdwijnen.

Op vandaag is er echter nog steeds geen eengemaakte EU-markt voor bouwproducten. Bepaalde lidstaten zoals Duitsland houden nog altijd vast aan hun eigen eisen en labels.  

Fedustria blijft voorstander van een eengemaakte Europese markt voor bouwproducten, waarbij CE-markering de enige vereiste is. 

Hout als bouwmateriaal: duurzaam en energie-efficiEnt

Korlam 01
Korlam

Bouwen met hout zit in de lift en biedt talloze voordelen: niet alleen architecturaal, maar ook op vlak van ecologie, energiebesparing, snelheid, akoestiek en brandveiligheid. 

In 2017 bereikte het aandeel houtbouw (3,1 %) t.o.v. traditionele woningbouw bijna opnieuw het peil van 2015 (3,7 %), na een dip in 2016 (1,2 %). Het aandeel houtbouw bij renovatie daarentegen bleef stijgen, tot meer dan 19 % in 2017 (15 % in 2015). 

De Houtskeletbouwvereniging binnen Fedustria (HSOB) zet acties op om alle troeven van houtskeletbouw in de kijker te zetten. HSOB reikt ook de hand naar andere types houtbouw (bv. Cross Laminated Timber of CLT, uitermate geschikt voor hoogbouw en overspanningen) om samen het gebruik van hout als duurzaam materiaal te promoten. Voor een woning met eenzelfde E-peil is de ecologische voetafdruk bij gebruik van houtbouw sowieso kleiner dan bij traditionele bouw.

Samen met EFV (Europäischer Fertigbauverein) werkt HSOB daarnaast aan de erkenning van een geharmoniseerde norm in houtskeletbouw, opdat ook hier zou kunnen overgegaan worden naar CE-markering.

Technische binnendeuren: mix van technologie, esthetiek en functionaliteit

Cabbani Elite
Cabbani by Decospan

De productie en vermarkting van technische binnendeuren die beschermen tegen brand, inbraak, straling, kogelinslag… vergt grote investeringen in productontwikkeling, tests en certificering. De sterkte van de Belgische bedrijven is dat zij deze hoogtechnologische eigenschappen combineren met een zeer breed gamma aan esthetische en functionele kenmerken.

In 2016 trad de CE-markering in voege. Helaas moet er nog gewacht worden op het verschijnen van de geharmoniseerde norm hEN14351-2 vooraleer er effectief tot CE-markering van binnendeuren kan worden overgegaan. 

Dat de brandwerende eisen voor binnendeuren in België strenger zijn dan in de ons omringende landen, zien de Belgische producenten als een troef. 

Binnenhuisklimaat

Reeds meerdere Europese lidstaten hebben een reglementering betreffende het indelen van bouwproducten in verschillende emissieklassen (gebaseerd op de emissies van vluchtige organische koolwaterstoffen). Fedustria blijft er bij de Belgische bevoegde overheden op wijzen dat het opnemen van niet-gezondheidsgerelateerde indicatoren in de klassenindeling van bouwproducten geen enkele meerwaarde heeft. Nog te veel lidstaten leggen namelijk de wetenschappelijke studies naast zich neer. Er is wel al een consensus voor wat betreft het afschaffen van lidstaat-gebonden wetgeving. Fedustria blijft erbij dat enkel Europese harmonisatie de toekomst is.

Unilin Floor Riva Oak Brown El3579
Unilin division Flooring
Kerncijfers voor 2017
Aantal ondernemingen 240
Aantal werknemers 3.284
Omzet (in miljoen euro)* 754
Exportquote 15 %
Evolutie omzet +3,6 %
Aandeel in de omzet van de Belgische hout en meubelindustrie 14 %

*Schatting op basis van gegevens 9 m 2017 / *Estimations sur la base des données de 9 m 2017

Verantwoordelijke

Vanthournout

Piet Vanthournout

Adviseur milieu en Techniek

Mail
Milieu, Energie en Techniek
Meer weten over HSOB – Houtskeletbouw