Technisch textiel

Een definitie geven van ‘Technisch textiel’ is niet eenvoudig. Want deze ‘derde pijler’ van de textielindustrie, naast het modetextiel en het interieurtextiel, is eigenlijk geen duidelijk af te bakenen productgroep. In feite is het een verzameling van textielproducten die een oplossing bieden voor een hele reeks van maatschappelijke en industriële uitdagingen.

Agrotech* - Textiel voor landbouw, tuinbouw en visvangst, o.a. grondbedekkingsdoek, beschermdoek voor serres, visserijgarens…

Buildtech* - Textiel voor de bouw en lichte constructies, o.a. isolatiematerialen, zonwering, roofingtextiel…

Geotech* - Geotextiel, o.a. doek voor water-, wegen- en bodemwerken, afdichtingsdoek, waterfilterdoek…

Indutech* - Textiel voor industriële toepassingen, o.a. transportbanden, afdichtingskoorden voor tunnelovenwagens (steenbakkerijen), wolvilt voor bv. drukpersen…

Medtech* - Medisch textiel, o.a. hydrofiel verbandgaas, steunverbanden, hospitaallinnen, luiers (baby’s, incontinentie), therapeutische elastische kousen, chirurgenpakken…

Mobiltech* - Textiel voor voertuigen, o.a. autogordels, weefsels voor airbags, binnenbekleding van auto’s, weefsels voor autobanden, tapijt voor autobussen, vliegtuigen en schepen…

Packtech* - Textiel voor transport en verpakking, o.a. canvas/dekzeil (bache), postzakken/zakken voor linnengoed/geldzakken, cargo- en containernetten…

Protech* - Textiel voor bescherming en veiligheid, o.a. brandwerende materialen, waterdichte weefsels…

Sporttech* - Textiel voor sporttoepassingen, o.a. kunstgras, doek voor parachutes en/of luchtballons, weefsels voor sporttassen, rugzakken…

*copyright Messe Frankfurt

Sioen 2017 Noorwegen 41
Sioen Industries

Textiel heeft vele voordelen: het is sterk, licht in gewicht, flexibel, geluiddempend en soepel. Bovendien is het functionaliseerbaar: via innovatieve technieken kunnen nieuwe of extra functionele kenmerken worden toegevoegd, bv. om het te optimaliseren tot zgn. ‘technisch textiel’. Dat kan gebeuren via o.a. coatingtechnieken (aanbrengen van één of meerdere deklagen op een basistextieldoek) of via bind- en weeftechnieken (zoals textielcomposieten bestaande uit een soms driedimensionaal basistextiel, of ‘non-wovens’ zoals vilt, dat met harsen verhard wordt). Dit technisch textiel wordt dan gebruikt als alternatief voor bestaande ‘harde’ producten. Juist omwille van hun interessante eigenschappen kunnen deze technische textielproducten oplossingen bieden voor verschillende maatschappelijke en industriële uitdagingen, zoals veiligheid en persoonlijke bescherming, gezondheid, leefmilieu, duurzaamheid…

De expansiekracht van technisch textiel zit in het oneindig aantal nieuwe toepassingsmogelijkheden.

Het is overal, maar men ziet het niet (altijd)

Finipur Automobiel
Finipur

De toepassingen van technisch textiel zijn alomtegenwoordig, maar niet altijd even zichtbaar of gekend. Denken we bijvoorbeeld aan textiel verwerkt in auto’s: van de versterking van de autobanden tot de veiligheidsgordels, de airbags, de zetelbekleding, de automatten, het dashboard en de hoedenplank… Er zit veel (verborgen) textiel in de auto. Of textiel in industrieel touwwerk voor schepen en offshore boorplatformen…

Ook medisch textiel is weinig bekend: steriele uitrusting voor medisch personeel actief in het operatiekwartier, incontinentieluiers, implantaten, antidoorligmatrassen voor bedlegerige patiënten…

Denken we daarnaast aan allerhande outdoor toepassingen: vijverdoek, onkruidwerend doek dat biodegradeerbaar en composteerbaar is, geotextiel als onderlaag voor de wegenbouw en voor dijkbescherming, groeibevorderend agrotextiel…

Meer zichtbaar en meer gekend is o.a. werk- en beschermkledij, bv. voor motorrijders, maar ook voor staalarbeiders tegen hitte en vuur, voor spoorwegpersoneel dat aan het onderhoud van de sporen of treinstellen werkt… Of de brandweerpakken, de kogelwerende vesten van politie en militairen… 

Of textiel voor sporttoepassingen: van hoogperformante sportkledij tot kunstgras voor sportvelden én landscaping.

En dit is slechts een greep uit de vele mogelijkheden. De lijst aan textieloplossingen voor de steeds ruimere uitdagingen, waarmee onze samenleving geconfronteerd wordt, is bijna ongelimiteerd. 

Productoptimalisatie dankzij samenwerking

Feelds 01
Feelds

Technisch textielproducten zijn vaak gepersonaliseerde en hoogtechnologische toepassingen, nichegericht, met een hoge toegevoegde waarde. Om ze te realiseren, werken bedrijven vaak samen met bedrijven uit andere sectoren en/of kennisinstellingen en technologische centra (zoals Centexbel, het kennis- en innovatiecentrum voor de textielsector), universiteiten of hogescholen.

Ook de klant/gebruiker bepaalt in sterke mate mee wat uiteindelijk wordt geproduceerd en aan welke specificaties de producten moeten voldoen. M.a.w. producent en gebruiker zoeken vaak samen naar de juiste oplossingen. Het gaat dus in vele gevallen om (cross-sectoraal) maatwerk. 

Export als drijvende kracht

Lowbonar Reference Bontec Nonwovens 3 Supplier Low Bonar
Bontexgeo – nonwovens

Mede door hun doorgedreven zoektocht naar innovatie spelen de Belgische producenten van technisch textiel een vooraanstaande rol op Europees en wereldvlak. Ruim twee derde van de in België ontwikkelde producten van technisch textiel wordt geëxporteerd naar veeleisende Westerse markten. De sterke groei van de productieactiviteiten van technisch textiel is bijgevolg te danken aan de nichestrategie die wereldwijd succes kent.

Om de exportinspanningen van de bedrijven te ondersteunen, organiseert Fedustria groepsstanden op belangrijke internationale beurzen. In 2019 zal dat opnieuw het geval zijn op Techtextil Frankfurt, de tweejaarlijkse vakbeurs die de grootste in zijn soort is ter wereld (14-17 mei 2019). 

Kerngegevens voor 2018
Aantal bedrijven of bedrijfsafdelingen 80
Aantal werknemers 7.750
Omzet (in miljoen euro) 2.150
Exportquote 70 %
Evolutie van de activiteit in 2018 +1 %
Aandeel in de totale toegevoegde waarde van de Belgische textielsector 42 %

Verantwoordelijke

Vermoesen

Kris Vermoesen

Product Manager Textiel

Mail
Productgroepen