Plaatmateriaal

De productgroep houten plaatmateriaal omvat de productiebedrijven van:

  • spaanplaten,
  • MDF,
  • OSB,
  • multiplex,
  • fineer.

In het verlengde hiervan vindt men bedrijven gespecialiseerd in de plaatveredeling (bv. gefineerde of gemelamineerde platen, fineerparket, laminaatvloeren).

De sector van het houten plaatmateriaal is een hoogtechnologische sector, met innovatie als drijvende kracht.

Onderhevig aan strenge regels

Astrata Foto Realisatie Oak Vintage Hoboken 1 Lr
Astrata by Decospan

Fedustria volgt alle nieuwe (Europese) regels van toepassing op de platenbedrijven van nabij op. Zo ook de omzetting van de BREF (‘best practices’) houten plaatmaterialen naar de Vlarem- en Waalse wetgeving en de eventuele aanvragen van afwijking.

Samen met de Europese federatie van houten plaatmateriaal, EPF, eist Fedustria dat er geen verdere beperkingen komen op het gebruik van houten plaatmateriaal in allerlei toepassingen. En dat plaatmateriaal, of producten eruit vervaardigd, die van buiten de Europese Unie worden ingevoerd, aan dezelfde strenge normen voldoen teneinde oneerlijke concurrentie te vermijden.

Grondstofbevoorrading cruciaal

De beschikbaarheid van houtgrondstof is een cruciaal element voor het voortbestaan van de productiebedrijven. Fedustria blijft zich dan ook verzetten tegen het gesubsidieerd verbranden van houtgrondstof via grootschalige biomassaprojecten.

Meer aandacht voor duurzame houtproductie

Op initiatief van het Bosforum, bestaande uit experts uit de bos- en houtsector waaronder Fedustria, werd gewerkt aan een Toekomstvisie Bos en Samenleving. Deze definieert 11 beleidswerven die nu in de praktijk moeten worden omgezet. Zo wordt onder meer ingezet op de ontwikkeling van een Vlaams beleid gericht op het versterken van duurzame houtproductie. 

Decruy Alto Heritage Oak Brown
Panidur by Decruy

Cascadegebruik van hout

Fedustria blijft pleiten voor een correcte cascadering van hout (eerst gebruik, dan hergebruik en recyclage, pas in laatste instantie verbranding) als basis voor een duurzaam biomassabeleid.

Fedustria volgt de herziening op van de Europese richtlijn inzake hernieuwbare energie (RED of Renewable Energy Directive) en gaat  er prat op dat het energiebeleid in lijn moet zijn met de doelstellingen van de circulaire economie. Bovendien wordt benadrukt dat hernieuwbare materialen, zoals hout, bijzondere aandacht verdienen binnen de circulaire economie, en minstens dezelfde kansen moeten krijgen als gerecycleerde materialen.

Op 17 januari 2018 nam het Europees Parlement een hele reeks amendementen aan, waarbij een aantal van onze kernpunten werden weerhouden. Die hebben te maken met aandacht voor marktverstoring, het respecteren van de afvalhiërarchie, gescheiden inzameling van (hout)afval en bevorderen van recyclage. Fedustria zal ook de volgende fases van de onderhandelingen van nabij opvolgen. 

Kerncijfers voor 2018
Aantal ondernemingen 36
Aantal werknemers 3.004
Omzet (in miljoen euro)* 1.651
Exportquote 69 %
Evolutie omzet +2 %
Aandeel in de omzet van de Belgische hout en meubelindustrie 32 %

Verantwoordelijken

De Jaeger

Filip De Jaeger

Adjunct-directeur-generaal

Mail
Algemene Directie
Hontis

Ingrid Hontis

Coördinator Milieu, Energie en Techniek

Mail
Milieu, Energie en Techniek