Plaatmateriaal

De productgroep houten plaatmateriaal omvat de fabrikanten van:

  • spaanplaten,
  • MDF,
  • OSB,
  • multiplex,
  • fineer.

Deze platen worden ook bekleed, bv. met fineer, melamine, laminaten.

Op vandaag zijn er in België – ten gevolge van een sterke consolidatie op Europees vlak – nog slechts twee productiebedrijven van ‘ruwe’ platen, weliswaar met meerdere productiesites. In het verlengde hiervan vindt men bedrijven gespecialiseerd in de plaatveredeling (bv. gefineerde of gemelamineerde platen, fineerparket, laminaatvloeren). 

Decruy Panidur Sharp Click
Panidur by Decruy

Hoogtechnologische sector

De sector van het houten plaatmateriaal is een hoogtechnologische sector, met intensieve innovatie als drijvende kracht. De bedrijven worden immers geconfronteerd met steeds strengere (Europese) wetgeving (o.a. inzake emissies, gebruik van lijmen, de BREF – ‘beste technieken’ – houten plaatmateriaal…). Fedustria volgt dan ook alle nieuwe regels van nabij op. In 2017 werd de BREF houten platen omgezet in Vlaamse en Waalse wetgeving. Samen met de European Panel Federation (EPF) eist Fedustria dat plaatmateriaal, of producten eruit vervaardigd, die van buiten de Europese Unie worden ingevoerd, aan dezelfde strenge normen voldoen om oneerlijke concurrentie te vermijden.

Houtpromotie

In het voorjaar 2018 zal het startschot worden gegeven van de vervolgcampagne ‘Hout geeft zuurstof’ ter bevordering van het imago en de promotie van het gebruik van hout en houten producten. 

Finaspan  Mg 7588
Aranya - Finaspan

Beschikbaarheid houtgrondstof

Een cruciaal element voor het voortbestaan en de toekomst van de productiebedrijven blijft de beschikbaarheid van houtgrondstof. Fedustria blijft zich dan ook verzetten tegen het gesubsidieerd verbranden van houtgrondstof via grootschalige biomassaprojecten.

Cascadegebruik en de rol van hout binnen de circulaire economie

Querkus Foto Project Kitchen Oak Vintage Harlem
Querkus by Decospan

Fedustria blijft pleiten voor een correcte cascadering van hout (eerst gebruik, dan hergebruik en recyclage, pas in laatste instantie verbranding) als basis voor een duurzaam biomassabeleid. Fedustria volgt de herziening op van de Europese Richtlijn Hernieuwbare energie en pleit ervoor dat eventuele subsidiesystemen in het kader van het hernieuwbare energiebeleid in lijn zijn met de principes van de circulaire economie. Bovendien wordt benadrukt dat hernieuwbare materialen, zoals hout, bijzondere aandacht verdienen binnen de circulaire economie en minstens dezelfde kansen moeten krijgen als gerecycleerde materialen. 

Kerncijfers voor 2017
Aantal ondernemingen 37
Aantal werknemers 2.993
Omzet (in miljoen euro)* 1.612
Exportquote 69 %
Evolutie omzet +5,9 %
Aandeel in de omzet van de Belgische hout en meubelindustrie 30 %

*Schatting op basis van gegevens 9 m 2017 / *Estimations sur la base des données de 9 m 2017

Verantwoordelijken

De Jaeger

Filip De Jaeger

Adjunct-directeur-generaal

Mail
Algemene Directie
Hontis

Ingrid Hontis

Coördinator Milieu, Energie en Techniek

Mail
Milieu, Energie en Techniek