Plaatmateriaal

De productgroep houten plaatmateriaal omvat de fabrikanten van:

  • spaanplaten,
  • MDF,
  • OSB,
  • multiplex,
  • fineer.

Deze platen worden ook bekleed, bv. met fineer, melamine, laminaten.

Consolidatie vanuit Europees perspectief

Ten gevolge van een sterke consolidatie zijn er op vandaag in België nog slechts twee productiebedrijven van ‘ruwe’ platen, weliswaar met meerdere productiesites. In het verlengde hiervan vindt men bedrijven gespecialiseerd in de plaatveredeling (bv. gefineerde of gemelamineerde platen, fineerparket, laminaatvloeren). 

De sector van het houten plaatmateriaal is een hoogtechnologische sector, gekenmerkt door intensieve innovatie. De bedrijven moeten immers voldoen aan steeds strengere (Europese) wetgeving (o.a. inzake emissies, gebruik van lijmen, BRef (of ‘beste technieken’) wood based panels, enz.). In dit verband steunt de sector de eis van de European Panel Federation EPF dat plaatmateriaal, of producten eruit vervaardigd, die van buiten de Europese Unie worden ingevoerd, aan dezelfde strenge normen zouden voldoen, en dit om oneerlijke concurrentie te vermijden. 

Decruy Plano Chrome Grey Premium Segura
Panidur by Decruy

Beschikbaarheid houtgrondstof  en cascadegebruik cruciaal

De beschikbaarheid van houtgrondstof blijft een cruciaal element voor de toekomst van de productiebedrijven, en de bezorgdheid over de impact van nieuwe grootschalige biomassaprojecten houdt de sector dan ook uitermate bezig. In dit kader blijft Fedustria hameren op een correcte cascadering van hout (eerst gebruik, dan hergebruik en recyclage, pas in laatste instantie verbranding) als basis voor een duurzaam biomassabeleid. Daartoe moeten de subsidies voor het verbranden van houtgrondstof worden afgeschaft, aangezien ze haaks staan op de principes van duurzame energieproductie. 

De rol van hout binnen de circulaire economie

Met haar ‘pakket circulaire economie’ wil de Europese Commissie sterk inzetten op het werken in gesloten kringlopen, wat Fedustria dan ook toejuicht. Via informatie en sensibilisering moedigt Fedustria het gebruik van hout en houten producten aan: de koolstof die tijdens het groeiproces van de boom werd opgeslagen, wordt namelijk vastgehouden in de houten producten gedurende hun volledige levensduur. Uiteraard is dit goed voor het klimaat. Bovendien wordt benadrukt dat hernieuwbare materialen, zoals hout, bijzondere aandacht verdienen binnen de circulaire economie, en minstens dezelfde kansen moeten krijgen als gerecycleerde materialen. 

Norbord Panel2 1
Norbord
Kerncijfers voor 2016
Aantal ondernemingen 32
Aantal werknemers 2.880
Omzet (in miljoen euro) 1.522
Exportquote 69 %
Evolutie omzet +12,8 %
Aandeel in de omzet van de Belgische hout en meubelindustrie 28,6 %

Verantwoordelijken

De Jaeger

Filip De Jaeger

Adjunct-directeur-generaal

Mail
Algemene Directie