Plaatmateriaal

De productgroep Houten plaatmateriaal omvat de productiebedrijven van spaanplaten, MDF en OSB. In het verlengde hiervan vindt men bedrijven gespecialiseerd in de plaatveredeling (bv. gefineerde of gemelamineerde platen, fineerparket, laminaatvloeren).

07 PLAATMATERIAAL DECOSPAN FOTO OAKS DESERT OAK Rustic Light Deluxe06 Plankformaten 1589793392 Decospan
De productie van houten plaatmateriaal zorgt ervoor dat alle houtgrondstof maximaal wordt benut. De beschikbaarheid van hout is echter cruciaal voor het voortbestaan van deze sector.
07 PLAATMATERIAAL NORBORD b2c73e40 2899 45ba ad5d fcfdb1db7652 Norbord

Veelzijdige toepassingen

Het gebruik van plaatmateriaal neemt een cruciale plaats in de bouw en woninginrichting, bv. als bouwplaat voor structurele toepassingen, wand- en vloerbekleding, basismateriaal voor de (keuken)meubelen, enz. De toepassingen zijn eindeloos en veelzijdig.

Een gelijk speelveld als uitgangspunt

Samen met de Europese federatie van de producenten van houten plaatmateriaal EPF (European Panel Federation) pleit Fedustria er bij de wetgevende instanties voor om geen nationale regels of lokale verplichtingen in te voeren bovenop de bestaande Europese regelgeving. Zo streven beide federaties naar het behoud van de CE-markering voor bouwproducten. Bijkomende regels (bv. bijkomende vereisten op CE-gemarkeerde producten, zoals m.b.t. de emissie van Vluchtige Organische Stoffen uit bouwmaterialen) ondermijnen namelijk de Europese interne markt en belemmeren de vrije concurrentie.

Daarnaast eisen Fedustria en EPF dat plaatmateriaal of producten eruit vervaardigd, die van buiten de EU worden ingevoerd, aan dezelfde strenge normen voldoen als in de EU geproduceerde platen, teneinde oneerlijke concurrentie te vermijden.

07 PLAATMATERIAAL QUERKUS FOTO PROJECT HOTELLOBBY OAK VINTAGE intense HOBOKEN HR Querkus by Decospan

Strenge kwaliteitseisen

De industrie blijft o.a. verder strijden voor de aanwending van E1-plaatmaterialen (met de hoogste genormaliseerde standaard!) als basisplaat voor het gebruik in beklede platen (E1-inside). Daarnaast wordt alles op alles gezet om aan te tonen dat de huidige klassering van plaatmaterialen voor wat betreft de aanwezigheid van TiO2 en melamine méér dan voldoet.

Het gebruik van houten plaatmateriaal indoor is dan ook compleet veilig.

Toonbeeld van circulaire economie

Spaanplaat speelt een heel belangrijke rol in de circulaire economie, omdat deze voor een groot deel wordt geproduceerd uit recyclagehout afkomstig van verpakkings- en afbraakmateriaal en productieafval. Zo wordt het gebruik van vers hout vermeden. Ook producenten van MDF en OSB zijn een toonbeeld van duurzaam materiaalbeheer door het gebruik van restproducten uit de zagerijsector en de bosbouw, of het gebruik van stammen die niet voor de zagerijsector in aanmerking komen.

Fedustria blijft dan ook pleiten voor een correcte cascadering van hout – eerst gebruik, dan hergebruik en recyclage, pas in allerlaatste instantie verbranding met energierecuperatie – als basis voor een duurzaam biomassabeleid.

Kerncijfers voor 2020
Aantal ondernemingen 35
Aantal werknemers 3.039
Omzet (in miljoen euro) 1.556
Exportquote 69 %
Evolutie omzet -3,4 %
Aandeel in de omzet van de Belgische hout en meubelindustrie 30 %

Gerelateerde artikels

De conjunctuur in de Belgische houtsector in 2020

Lees verder
Ingrid Hontis

Ingrid Hontis

Plaatmateriaal, Houtinvoer en Bedartikelen
Filip De Jaeger

Filip De Jaeger

Plaatmateriaal, Houtinvoer, Borstels en penselen en Meubel
Piet Vanthournout

Piet Vanthournout

Plaatmateriaal, Houtbouw en Deuren