PGS Group en hun (pallet)oplossing op maat – Een interview met CEO Luc Grauwet

Op jaarbasis commercialiseert PGS Group zo’n 45 miljoen pallets, zowel nieuwe als tweedehandspallets. De focus op servicegeoriënteerde activiteiten zoals het bieden van multimodale transportoplossingen, maar ook het produceren van eigen nagels, maken slechts een klein (groot) deel uit van hun succesverhaal. Wij hadden het genoegen om CEO Luc Grauwet enkele vragen te stellen over hun parcours rond maatschappelijk verantwoord ondernemen, het continu opzoek gaan naar ideale oplossingen en de betekenis van een goede strategische basis.

Q: Frans-Belgische palletgroep PGS wil de omzet de komende vijf jaar opnieuw verdubbelen en zou daarbij streven naar een omzet van één miljard euro . Kan u hierover wat meer vertellen?
Welke key-factoren waren essentieel en hebben invloed gehad om dit mooie resultaat op vandaag te behalen (want het waren allesbehalve gemakkelijke laatste jaren (zeker voor de houtsector, o.a. ontwikkeling van de houtprijzen, stijgende energieprijzen…)?

Dat is een werk van lange duur. We hebben in het verleden al heel wat acquisities gedaan en zijn hier even mee gestopt om te focussen op het leggen van een goede strategische basis. Dus hebben wij er ons dan de laatste 2-3 jaar vooral intern op gefocust om onze afdelingen te professionaliseren en verder te ontwikkelen. We hebben vandaag een team opgebouwd met wie we verder aan de toekomst kunnen en zullen werken. Dus hoe hebben we dit resultaat behaald? Vooral door en samen met ons team, dat dagdagelijks alles geeft en ervoor zorgt dat alles zo gestroomlijnd mogelijk verloopt binnen onze groep.

Q: En hoe wil PGS Group zijn omzet in de komende vijf jaar opnieuw verdubbelen? Kan u een tipje van de sluier oprichten over de strategie? Zijn er reeds concrete plannen om het businessmodel aan te passen?

Er is sowieso een consolidatiegolf bezig in onze markt. In onze strategie kiezen wij ervoor om niet alleen actief te zijn in één bepaalde regio, maar willen wij ons netwerk uitbouwen over gans Europa. Onze grootste omzet realiseren wij momenteel in België. Daarna komen Frankrijk, Spanje en Duitsland. In onze groep hebben we al ongeveer 120 miljoen euro omzet die we op dit moment niet consolideren. Omdat wij bij deze bedrijven enkel mee participeren, zijn wij van plan om deze de komende 3 à 5 jaar volledig te integreren in de PGS Group. Daarnaast zullen we ook in Lissabon (Portugal) een nieuwe vestiging openen, waar we pallets zullen sorteren, repareren en opnieuw commercialiseren. En dan zijn we nog bezig met een aantal dossiers, zoals de recent bekendgemaakte overname van het Nederlandse bedrijf Den Doelder Pallets.

Wij willen verder groeien op een duurzame manier met verdere acquisities binnen de groep, maar ook met greenfield-investeringen in bepaalde regio’s.

Q: Nieuwe behoeftes op de markt (denk maar aan het duurzaamheidsaspect):
Hoe gaat PGS Group om met duurzaamheid (misschien ook de druk daartoe) ? Kan u een aantal concrete voorbeelden geven?

De focus ligt op dit moment zeker op duurzaamheid, en dit zit inherent in onze businessmodellen. PGS is gestart in de markt van tweedehandspallets, en is dan uitgegroeid tot de productie van nieuwe. Voor elke nieuwe pallet die wij produceren, willen wij er één terug uit de markt halen en hergebruiken. Wij hebben de laatste jaren – samen met ons team – hard gewerkt op duurzaamheid; welke richting willen wij uit, wat zijn onze duurzaamheidsdoelen voor de gehele groep… Samen met een extern kantoor hebben wij ondertussen een duidelijke lijn opgemaakt, en ligt een uitgebreide (duurzaamheids-)strategie op tafel: van het actief integreren van zonnepanelen op onze daken om zoveel mogelijk naar groene energie over te gaan, het groener maken van onze keten, tot het investeren in innovaties die ons machinepark een stuk duurzamer maken. Nieuwe bedrijven die met onze groep fuseren, willen wij ook onze duurzaamheidsstrategie laten onderschrijven, juist omdat dit aspect zo belangrijk is binnen PGS Group.

Q: En waar ligt de focus op bij PGS Group (gezien de specifieke duurzaamheidsstandaarden)? En hoe spelen jullie daarop in? Bv. de nieuwe hub recyclage van pallets…

Zeker en vast gaan wij in op de ‘nieuwe hub’; ook met de European Green Deal die eraan komt waar ook de verpakkingswereld aan zal moeten voldoen. Onze hersteldivisie houdt in dat we gebruikte pallets verzamelen, sorteren en herstellen, en vervolgens opnieuw commercialiseren. Daarnaast hebben wij ook onze pooling divisie (PGS Reverse s), een duurzaam logistiek systeem met oplossingen op maat van de klantenpallets. Daarnaast bieden wij onze klanten ook eco designed producten aan, waarbij we in nauwe samenwerking met de klant een gepersonaliseerd ontwerp uitwerken met een focus op efficiëntie, gebruiksgemak en ecologie. Op dit moment ligt onze focus hierop en ook in de toekomst willen we ons hiervoor verder blijven inzetten.

Q: Hoe speelt PGS Group in op nieuwe situaties zoals bv. de actuele duurzaamheidsuitdagingen? Heeft u soms tips & tricks voor andere ondernemingen?

Het is zo dat we het voordeel hebben dat PGS tot een zeker niveau is gegroeid. Als er dus nieuwe dingen op ons afkomen, hebben we de financiële basis om daaraan te werken. We focussen op ons team, betrekken externe partijen indien nodig en bouwen vervolgens een strategie uit. Natuurlijk heeft niet elk bedrijf deze (financiële) middelen en een groot team ter beschikking. Ook één van de redenen – zo denk ik – waarom we de consolidatiestrategie in vele sectoren zien gebeuren.

We zijn vroeger ook klein geweest, en als zaakvoerder moest je meestal deze druk zelf dragen. Nu hebben wij het privilege dat wij per topic een team kunnen samenstellen, en dat voor de gehele groep. Verder stellen wij werkgroepen op met mensen uit de verschillende bedrijven binnen onze organisatie. Op deze manier willen wij iedereen hierbij betrekken. Je kan “snel en gemakkelijk” iets uitwerken, maar de vraag is altijd of het ook kan gedragen worden door de ganse onderneming.

Q: Op welke manier probeert PGS Group zelfvoorzienend te zijn? En waarom?

Wij willen in elke vorm verticaal geïntegreerd zijn. Wij beheren onze eigen bossen op een duurzame manier. Daarnaast hebben we eigen zagerijen in België, Frankrijk en Spanje; 40 % van het hout dat we nodig hebben komt uit onze eigen zagerijen (60 % wordt aangekocht). Door deze zelfvoorziening te blijven garanderen, hebben wij bijvoorbeeld minder last gehad van de laatste houtcrisis en de hiermee verbonden druk om marktprijzen te moeten volgen. Op vlak van houtbevoorrading hebben wij gezien dat ons (bedrijfs-)systeem – ondanks regionale problemen - goed werkt en konden wij zo probleemoplossend schakelen. Een ander mooi voorbeeld is onze eigen nog jonge nagelfabriek ‘Nails of Flanders’.

Q: Nails of Flanders: waarom een eigen nagelfabriek?

PGS zit 30 jaar in het vak en we zijn nog nooit bang geweest om zonder hout te vallen, maar wel om zonder nagels te vallen. En aangezien wij een grote hoeveelheid nagels nodig hebben tijdens de productie van onze pallets, hebben we in 2019 onze eigen fabriek gebouwd. Hierdoor kunnen we de bevoorrading van onze nagels garanderen. Zo’n 70 % van de nagelproductie is bestemd voor onze groep, 30 % is voor concullega’s in de markt. Ook hebben we zo de procedure in eigen handen en kunnen we verzekeren dat alles goed draait, ook in tijden van crisis. Daarnaast bouwen wij trouwens in ons eigen engineeringbedrijf alle (bedrijfs-)automatisaties zelf.

Q: Zetten jullie met dit soort investeringen een nieuwe standaard?

Verticale integratie is een belangrijk onderdeel van onze strategie en laat toe om meer controle te hebben over onze keten. Neem bijvoorbeeld onze nagelproductie. Elke onderneming die deel uitmaakt van de PGS Group, maakt gebruik van onze nagels. Zo kunnen we een zekere kwaliteitsgarantie waarborgen naar onze klanten toe. De vereisten van de palletmarkt worden steeds hoger. Als je dan kwalitatieve nagels gebruikt voor het produceren van pallets, brengt dat heel wat voordelen met zich mee. Bovendien draagt onze eigen nagelproductie bij aan bevoorradingszekerheid.

Q: Digitalisering staat hoog op de agenda, ook bij jullie: PGS Group heeft een eigen machinepark in huis voor de automatisering en de robotisering van de productie.
Maar digitalisering koppelen aan pallets – hoe kan ik me dit voorstellen? Wat houdt dit aspect precies in?

Ten eerste zijn wij zeer sterk geautomatiseerd in onze bedrijven. Maar daarnaast hebben wij ook een eigen softwaresysteem ontwikkeld (ERP-systeem) dat al onze (productie-)processen verzamelt op hetzelfde platform en dashboard. We weten wanneer elke pallet, op welk tijdstip, met welk hout en door welke leverancier geproduceerd is. Alles van onze productiesites en tweedehandssites wordt hierin gemonitord (financiële parameters, kostenanalyse, energieverbruik van de sites…).

Dit systeem geeft ons 100 % traceerbaarheid naar onze klanten toe.

We hebben een interne IT-dienst die deze software verder aan het ontwikkelen en optimaliseren is. Daarmee zorgen wij dat wij up-to-date zijn en ons blijven aanpassen aan de behoeftes van onze business.

Q: Zijn er nog meer plannen op vlak van automatisering/robotisering/andere?

Er zijn voortdurend plannen in ontwikkeling. Wij hebben intern een innovatiepipeline opgesteld waarin wij al onze ideeën bundelen. Deze ideeën worden dan gefilterd en uitgewerkt tot projecten die op korte, middellange of lange termijn gerealiseerd worden. Een gespecialiseerd team houdt zich hiermee bezig om de bedrijven binnen onze groep zo goed mogelijk up-to-date te houden en om PGS Group continu met innovatieve ontwikkelingen de markt in te sturen.

Q: Hebben deze innovatieve methoden een (positief) effect op employer branding? Zo ja, kan u daar een voorbeeld van geven?

Wat wij zien, is dat als wij mensen binnenhalen in de organisatie, er nauwelijks sprake is van personeelsverloop. We streven ernaar om proactief te zijn in het behoud van onze mensen. Eén van onze doelstellingen binnen ons duurzaamheidsprogramma is om onze werkplekken zo aangenaam en ergonomisch mogelijk te maken. Wat kunnen wij doen om het werk te verlichten bijvoorbeeld door te automatiseren etc.? Daarnaast organiseren wij ook allerhande andere activiteiten buiten het werk. Familiedagen in België, Frankrijk… Daarnaast sponsoren wij dit jaar een muziekfestival in Oostende om enerzijds nieuwe mensen aan te trekken en anderzijds om ons eigen personeel te verwelkomen buiten de werkuren.

Bij employer branding kijken wij vooral ook intern: wij hebben bijvoorbeeld een communicatieplatform waarop wij met alle collega’s kunnen communiceren.

Wij proberen heel veel te doen om mensen zich goed te laten voelen, en dat in een leuke, ontspannen sfeer.

Q: PGS Group is één van de grootste palletbedrijven van Europa:
In welke landen is PGS Group actief? Vanwaar de keuze voor die specifieke landen en hebben jullie nog andere landen in het vizier?

Wij willen over gans Europa onze klanten van dienst kunnen zijn. In de ontwikkeling zijn wij dus vooral onze klanten gevolgd en hebben we ons netwerk uitgebouwd. Deze verspreiding geeft ons de mogelijkheid om snel en efficiënt (nieuwe alsook tweedehands-) pallets te voorzien.

Op dit moment zijn wij sterk aanwezig in België en Frankrijk. Wij zijn reeds actief en verder aan het uitbouwen in Duitsland en in Spanje. Nederland komt er nu bij, en ook Portugal staat op de planning.

Q: Vooruitblik: investeren in de toekomst. Wat zijn de plannen voor de komende jaren?
Enkele nieuwe doelstellingen?

We zijn bezig met een aantal overnamedossiers om onze groep verder te laten groeien. Ook streven wij ernaar om onze omzet in de komende 5 jaar opnieuw te verdubbelen en zijn wij volop aan het werk om dit doel te bereiken.

(Dit interview werd afgenomen door Fabiana Di Mauro, Fedustria.)