De Belgische meubelindustrie in 2022

Energiecrisis zet domper op omzet

In de meubelindustrie daalde de omzet in 2022 lichtjes met 0,2 % in waarde, na een stijging met 9,9 % in 2021. Ingevolge de stijging van de afzetprijzen met 13,8 %, daalde de omzet in volume met 14,0 %. De trend naar interieurvernieuwing, ingezet tijdens de coronapandemie, kwam ten einde met het einde van de pandemie. Bovendien deden de onzekerheid rond de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis de consumenten de vinger op de knip houden. In vergelijking met vóór de coronapandemie lag de meubelomzet in 2022 8,4 % hoger (in waarde), maar in volume was er echter een daling met 14,1 %.

Kantoor- en winkelmeubelen groeide met 17,1 % in waarde en daalde met 1,7% in volume. De keukenmeubelen hielden nog redelijk stand (+6,7 % in waarde en -6,0 % in volume). Het woonmeubilair kreeg rake klappen: -16 % in volume bij een quasi stabiele omzet. Matrassen en bedbodems kenden evenwel een terugval met 32,3 % in waarde en 35,3 % in volume.

2023 04 CONJUNCTUURCURVE MEUBEL

Consumentenvertrouwen klimt geleidelijk uit dal

Het consumentenvertrouwen bereikte in september 2022 een absoluut dieptepunt, zowel in België als in de EU. De inzinking was nog groter dan tijdens de coronacrisis. Vanaf oktober 2022 verbeterde het sentiment van de Belgische en de Europese consumenten heel geleidelijk. De Belgische consument is over het algemeen positiever gestemd dan de gemiddelde Europese consument. Maar het zal nog enige tijd vergen vooraleer het consumentenvertrouwen terug op het niveau komt waar de consumenten weer onbekommerd hun beurs zullen opentrekken.

Evolutie van de omzet per productgroep

Evolutie in volume 22/21 Evolutie in waarde 22/21 Omzet in miljard euro 2022
Stoelen en zitmeubelen, eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer-, badkamer-, tuin- en terrasmeubelen -16,0 % -0,3 % 1,0
Kantoor- en winkelmeubelen -1,7 % 17,1 % 0,6
Keukenmeubelen -6,0 % 6,7 % 0,5
Matrassen en bedbodems -35,3 % -32,3 % 0,2
MEUBELINDUSTRIE ** -14,0 % -0,2 % 2,3

* Voorlopige gegevens / ** Meubelindustrie nace 31 / Bron: FOD Economie, BTW-aangiften

Ondernemersvertrouwen zakt naar dieptepunt

Het ondernemersvertrouwen in de meubelindustrie steeg tegen midden 2021 tot het hoogste niveau na de coronacrisis. Sindsdien werd een daling ingezet. Tegen eind 2022 zakte het ondernemersvertrouwen tot ver onder het dieptepunt van midden 2020, in volle corona-pandemie. Het was dus van hoog naar (erg) laag.

06 CONJM VAN HOECKE me17089396 all 1179622 Van Hoecke

Uitvoer en invoer van meubelen dalen

De Belgische uitvoer van meubelen (incl. doorvoer) daalde in 2022 met 6,1 %. 89,1 % van de uitvoer van meubelen gaat naar de EU-markt, waar de leveringen 6 % achteruitgingen. De verkoop aan Frankrijk, met een aandeel van 38,1 % de belangrijkste exportmarkt, daalde met 4,5 %. Op de Nederlandse markt – met 24% de tweede belangrijkste exportmarkt – en de Duitse markt – met 14,1 % de derde belangrijkste klant – gingen de leveringen respectievelijk met 7,7 % en met 5,2 % achteruit.

Het Verenigd Koninkrijk, de belangrijkste exportmarkt buiten de EU (aandeel 2,6 %), nam in 2022 minder meubelen af (- 18,1 %), na een forse toename in 2021 (+70,4 %). Op de Amerikaanse markt met een aandeel van 2,4 % de tweede belangrijkste exportmarkt buiten de EU, konden meer meubelen geleverd worden: +15 %.

De invoer van meubelen lag 14,1 % lager, na een stijging met 30,2 in 2021. Opmerkelijk is de daling van de invoer uit China (-8,1 %). Toch blijft China met een aandeel van 27,6 % de belangrijkste en zeer dominante leverancier van meubelen op onze markt. De Nederlandse (aandeel 14,3 %) en Duitse (aandeel 12 %) meubelinvoer daalde met respectievelijk 9,5 % en 21,3 %. Polen is de vierde belangrijkste leverancier met een aandeel van 8,1 %, maar eveneens dalend in 2022: -13,9 %.
06 CONJM VIPACK TICO200201 02 Vipack

Lagere bezettingsgraad hield investeringen niet tegen

De bezettingsgraad van de productiecapaciteit zakte van 86,5 % in 2021 naar 82,3 % in 2022, maar bleef toch boven het niveau van 2019 (81,1 %). Voor het tweede jaar op rij stegen de investeringen (+15,1 % in 2022).

Tewerkstelling bleef behouden

In 2022 waren 9.763 werknemers actief in de meubelindustrie. Hiermee bleef de tewerkstelling nagenoeg op het niveau van 2021.

06 CONJM BLIJ INTERIEUR project Gepts 23f 8 Blij Interieur - Jan Verlinde

Competitiviteitscrisis weegt op groei van de activiteit

De hoge energie- en grondstoffenprijzen, alsook de snel toenemende loonkosten wegens de voorthollende inflatie, wegen op de economische activiteit. Daarenboven heeft de energiecrisis, die nog niet volledig bezworen is, geleid tot een competitiviteitscrisis. Aan de vraagzijde zijn de consumenten nog steeds voorzichtig met uitgaven voor duurzame consumptiegoederen, zoals meubelen, en ook de bouwconjunctuur zit niet mee.

06 CONJM MOMENTS FURNITURE Fusion home 16f 3 Moments Furniture NV