De Belgische meubelindustrie in 2023

Omzetdaling door aangetast concurrentievermogen en zwakke vraag

In de meubelindustrie daalde de omzet in 2023 met 7 % in waarde, na een stabilisatie (-0,4 %) in 2022, en bereikte 2,1 miljard euro. Het productievolume daalde met 10,9 %, terwijl de afzetprijzen met 3,9% stegen. Vanaf begin 2023 was er reeds een forse omzetdaling met -7,2 % in het eerste kwartaal. De zwakke activiteit hield het hele jaar aan. Het jaar werd afgesloten met een omzetdaling van 8,2 % in het vierde kwartaal.

Keukenmeubelen is de enige productgroep die de omzet op peil kon houden (+0,8 % in waarde); dit door een stijging van de verkoopprijzen met 8,6 %. Het productievolume daalde met 7,8 %. Alle andere productgroepen binnen de meubelindustrie kende zowel een omzetdaling in waarde als in volume. Het woonmeubilair kende een omzetdaling met 5,3 % in waarde en 10,8 % in volume. De omzet van kantoor- en winkelmeubelen (-14,6 % in waarde en -15,8 % in volume) en matrassen en bodems (-11,7 % in waarde en -13,8 % in volume) viel fors terug zowel in waarde als volume.

2024 WEB04 CONJ MEUBEL MOMENTS FURNITURE Large Phnx Production Moments Furniture HR 033 Moments Furniture NV
2024 06 CONJM THEUNS SE IMPRESIE E02 M NEW ZOOM 2 copy Meubelfabriek Theuns
2024 WEB04 CONJ MEUBEL EVAN VOLTERRA E1 Evan

Evolutie van de omzet per productgroep

Evolutie in mio euro - 2022 Evolutie in mio euro - 2023* Evolutie in mio euro - 23/22* Evolutie in volume - 23/22*
Stoelen en zitmeubelen, eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer-, badkamer-, tuin- en terrasmeubelen 929,5 880,1 -5,3 % -10,8 %
Kantoor- en winkelmeubelen 572,8 488,9 -14,6 % -15,8 %
Keukenmeubelen 513,5 517,4 +0,8 % -7,8 %
Matrassen en bedbodems 247,7 218,7 -11,7 % -13,8 %
MEUBELINDUSTRIE ** 2.263,5 2.105,1 -7,0 % -10,9 %

* Voorlopige gegevens / ** Meubelindustrie nace 31 / Bron: FOD Economie, BTW-aangiften

De gestegen verkoopprijzen zijn het gevolg van de gedeeltelijke doorrekening van hogere grondstof-, materiaal-, energie- en loonkosten.

Mede door de zwakke bouwactiviteit, bleef de vraag laag met een vergelijkbare situatie op de exportmarkten.

2024 WEB04 CONJ MEUBEL DETREMMERIE Bad Thorgan Beton Sand Clair Detremmerie Bathroom Furniture
2024 06 CONJM Durlet Denver location campaign image vertical mediumres crop for homepage website copy Durlet

Uitvoer en invoer van meubelen dalen

De Belgische uitvoer van meubelen (incl. doorvoer) daalde in 2023 met 10,8 %. 88,9 % van de uitvoer van meubelen gaat naar de EU-markt, waar de leveringen 11,6 % achteruitgingen. De verkoop aan Frankrijk, met een aandeel van 32,4 % de belangrijkste exportmarkt, en Nederland, met 24,4 % de tweede belangrijkste exportmarkt, viel fors terug met respectievelijk 23,7 % en 11,1 %. Op de Duitse markt, met 19 % de derde belangrijkste klant, stegen de leveringen evenwel met 14,9 %.

Het Verenigd Koninkrijk verloor zijn plaats als de belangrijkste exportmarkt buiten de EU (aandeel 2,5 %) aan de Verenigde Staten (aandeel van 2,9 %), ingevolge van de exportstijging op de Amerikaanse markt met 13 %; dit terwijl de export naar het Verenigd Koninkrijk daalde met 10,6 %.

De invoer van meubelen lag 12,7 % lager. De daling van de invoer uit China zet zich verder (-8,1 % in 2022 en -14,9 % in 2023). Toch blijft China met een aandeel van 26,4 %, de belangrijkste en zeer dominante leverancier van meubelen op onze markt. De Nederlandse (aandeel 15,9 %) en Duitse (aandeel 12,7 %) meubelinvoer daalde met respectievelijk 4,1 % en 10,2 %. Polen is de vierde belangrijkste leverancier met een aandeel van 9,2 % en hield zijn leveringen op peil (-0,7 %).

2024 WEB04 CONJ MEUBEL MANUTTI 01 SANDUA PAPASAN HFTK 1 B02 0094 HD Manutti

Stijging investeringen ondanks lage bezettingsgraad

De bezettingsgraad van de productiecapaciteit daalde in 2023 tot gemiddeld 73,5 %; het laagste niveau in 10 jaar tijd (82,3 % in 2022). Dit weerhield de meubelbedrijven niet van te investeren. De investeringen stegen, vooral om te voldoen aan duurzaamheidsvereisten en circulaire economie, voor het derde jaar op rij (+8 % t.o.v. 2022).

Tewerkstelling daalde

In 2023 waren 9.559 werknemers actief in de meubelindustrie. T.o.v. 2022 is dit een daling met 204 werknemers of 2,1 % ingevolge faillissementen.

2024 WEB04 CONJ MEUBEL AP COLLECTION Mise en situation Panda Copie AP Collection

Vooruitzichten voor 2024 : voorzichtig herstel

Na een historisch dieptepunt midden 2022 in gevolge de energiecrisis herstelden zowel het Belgisch als Europees consumentenvertrouwen in 2023. Belgische consumenten gaven in de recentste enquête van maart 2024 te kennen hun spaarintenties te verhogen. Een positiever sentiment leidt bijgevolg niet onmiddellijk tot meer aankopen.

De hogere hypotheek rente en gestegen prijzen maakte bouwen fors duurder. Naar verwachting zal de bouwactiviteit zich in 2024 nog niet herstellen en lichtjes verder dalen; wat ook zijn weerslag heeft op de meubelindustrie. Minder nieuwe gebouwen betekent nu eenmaal minder nieuwe inrichtingen en interieurs/exterieurs die bovendien pas op het einde van het bouwproces komen. Het is afwachten of de Europese Centrale Bank vanaf de zomer de rente zal verlagen en wanneer dit zal gevolgd worden door een eventuele daling van de hypotheek rente.

De conjunctuurcurve van de meubelindustrie die het ondernemersvertrouwen weergeeft en zo’n 3 maanden voorloopt op de werkelijke economische activiteit, daalde in maart 2024 na een stijging in januari-februari (bruto-curve). Er zijn dan ook nog weinig tekenen van herstel begin 2024.

Conjunctuur meubel 2024 N
2024 06 CONJM Vonk Furniture juli22 103 copy Vonk
2024 06 CONJM ROM Matheo BS300 TGGG 0048 copy ROM
2024 06 CONJM LIGNA Lotus copy2 Ligna
2024 06 CONJM ERONDA 20230526 Eronda Van Den Broeck De Kuyper Brussel 007 web copy Eronda