Textielveredeling

De productgroep Veredeling:

  • wast, bleekt, verft, bedrukt en coat diverse textielartikelen (garens, weefsels, tapijt, breigoed, non-wovens…),
  • maakt ze vuilafstotend, krimpvrij, brandvertragend… en brengt ‘coatings’ (deklagen) aan,
  • omvat zowel loonveredeling (dienstverlening aan derden) als geïntegreerde veredeling (die werkt voor de eigen textielactiviteiten van de onderneming).

De activiteit van de textielveredeling wordt hetzij geïntegreerd in een textielbedrijf, hetzij uitgevoerd door onafhankelijke gespecialiseerde toeleveranciers (loonveredelaars), en wil extra functionaliteiten aan een textielproduct toevoegen. 

Verlimas  Mgl4555
Verlimas

Op weg naar duurzaam produceren

De veredelingsbedrijven blijven continu inzetten op het reduceren van hun milieu-impact. Door verregaande waterbesparingen, doorgedreven zuivering, en vervanging van hulpproducten en chemicaliën zijn het geloosde debiet, de geloosde concentraties en de totale vuilvracht tijdens de afgelopen 20 jaar drastisch gedaald. Dankzij het gebruik van alternatieve waterbronnen konden de diepe grondwaterwinningen bovendien substantieel worden afgebouwd. 

Essentiële grondstoffen

Utexbel Permetect 3 Hr
Utexbel

De Europese richtlijn industriële emissies legt strenge emissienormen op voor oplosmiddelen die gekenmerkt worden door bepaalde gevaareigenschappen. Dus ook voor N,N-dimethylformamide (DMF), een essentieel solvent voor het coaten van polyurethaan. Echter, de textielcoatingbedrijven hebben – zelfs met de best beschikbare technieken – moeite om hieraan te voldoen. Daarom blijft Fedustria bij de Europese en Belgische autoriteiten aandringen op realistische en haalbare emissiegrenswaarden die de veiligheid en gezondheid evenmin in gevaar brengen.

Water-, olie- en vuilafstotende eigenschappen zijn sterke troeven voor beschermkledij. In 2016 maakte de Europese Commissie haar gewijzigd voorstel kenbaar om het gebruik van PFOA’s, nodig om deze waardevolle eigenschappen te bereiken, aan banden te leggen. Er wordt wel een uitzondering voorzien voor het waterafstotend maken van beschermkledij. Dit is echter onvoldoende. Deze uitzondering moet ook gelden voor olie-afstotende behandelingen. Fedustria blijft hiervoor ijveren.

Kerngegevens voor 2016
Aantal bedrijven (alleen bedrijven met 10 of meer werknemers) 47 (16 loon en 31 geïntegreerd)
Aantal werknemers 2.150 (1.410 loon en 740 geïntegreerd)
Omzet (in miljoen euro) 103
Exportquote 20 %
Evolutie van de activiteit in 2016 (in volume) +1 %
Aandeel in de toegevoegde waarde van de Belgische textielsector 4 %

Verantwoordelijke

Eggermont

Bruno Eggermont

Adviseur textielveredeling

Mail
Economie & Exportpromotie
Algemene technische voorschriften van de Belgische loonveredelaars – 2010 (233.76 KB)