Textielveredeling

De productgroep Veredeling:

  • wast, bleekt, verft, bedrukt en coat diverse textielartikelen (garens, weefsels, tapijt, breigoed, non-wovens…),
  • maakt ze vuilafstotend, krimpvrij, brandvertragend… en brengt ‘coatings’ (deklagen) aan.

De activiteit van de textielveredeling wordt hetzij geïntegreerd in een textielbedrijf, hetzij uitgevoerd door onafhankelijke gespecialiseerde toeleveranciers (loonveredelaars). Via textielveredeling worden kleur en extra functionaliteiten aan een textielproduct toegevoegd.

Veredeling Soieries Elite Dscf7503 Soieries Elite
Alhoewel het gebruik van chemicaliën noodzakelijk is, wordt zoveel mogelijk gezocht naar milieuvriendelijke alternatieven.
07 VEREDELING UTEXBEL F9 Utexbel

Best beschikbare technieken

Begin juni 2021 vond de finale vergadering plaats van de herziening van de ‘BREF Textiel’, zijnde het Europees referentiedocument inzake best beschikbare technieken (BBT) in textiel. Tijdens zeven intense online meetings besprak de Technical Working Group, die samengesteld was uit vertegenwoordigers van de verschillende lidstaten, de textielindustrie én de milieubeweging, de BBT-conclusies die het IPPC-bureau had uitgewerkt op basis van een uitgebreide datacollectie. Fedustria en Centexbel hebben onder de vertegenwoordiging van Euratex een heel actieve rol gespeeld in deze finale vergadering. Zo was het essentieel dat de BBT-conclusies duidelijk rekening hielden met de diversiteit van de textielsector. Na het doorlopen van nog een aantal formele stappen, zullen de goedgekeurde BBT-conclusies vermoedelijk eind 2022 in het Europees Publicatieblad gepubliceerd worden. Vervolgens hebben de bedrijven vier jaar de tijd om te voldoen aan deze nieuwe conclusies.

Nadat in Vlaanderen – als enige regio in Europa – een nieuwe meetmethode werd ingevoerd voor het meten van DMF, konden de PU-coatingbedrijven niet langer voldoen aan de emissienorm van 2 mg/m³ die vastgelegd was in de richtlijn ‘Industriële Emissies’. In overleg met de Afdeling Handhaving (Vlaanderen) hebben de betrokken bedrijven het RESCO-project (Reduction of Emissions and Sustainable PU Coating) uitgevoerd, waarbij aan de hand van diverse pilootinstallaties zowel de technische als de economische haalbaarheid onderzocht werd van bijkomende afgasbehandelingstechnieken om opnieuw te kunnen voldoen aan de vooropgestelde norm.

Chemicaliën onontbeerlijk voor textielveredeling

Om kleur en specifieke eigenschappen aan textiel te geven, zijn chemicaliën onontbeerlijk. Echter, het gebruik van chemicaliën wordt meer en meer aan banden gelegd als gevolg van de Europese REACH-verordening. Veel restricties treffen dan ook de textielsector. Zorgwekkende stoffen moeten inderdaad maximaal vervangen worden. Maar in de praktijk is het niet altijd evident om volwaardige milieuvriendelijke alternatieven te vinden, en in sommige gevallen is het zelfs vooralsnog onmogelijk (bijvoorbeeld voor veiligheidskledij). Fedustria pleit dan ook voor het tijdelijk toelaten van essentiële chemicaliën, zolang er geen volwaardige alternatieven beschikbaar zijn.

Kerngegevens
Aantal bedrijven (alleen bedrijven met 10 of meer werknemers) 41 (14 loon en 27 geïntegreerd)
Aantal werknemers 979 (539 loon en 440 geïntegreerd)
Omzet (in miljoen euro) 149
Exportquote (aandeel van export in omzet) 20 %
Evolutie van de activiteit in 2021 (in volume) +4 %
Aandeel in de toegevoegde waarde van de Belgische textielsector 4 %

Gerelateerde artikels

Conjunctuur in de Belgische textielindustrie

Lees verder
Bruno Eggermont

Bruno Eggermont

Adviseur Textielveredeling