Textielveredeling

De productgroep Veredeling:

  • wast, bleekt, verft, bedrukt en coat diverse textielartikelen (garens, weefsels, tapijt, breigoed, non-wovens…),
  • maakt ze vuilafstotend, krimpvrij, brandvertragend… en brengt ‘coatings’ (deklagen) aan.

De activiteit van de textielveredeling wordt hetzij geïntegreerd in een textielbedrijf, hetzij uitgevoerd door onafhankelijke gespecialiseerde toeleveranciers (loonveredelaars). De textielveredling wil extra functionaliteiten aan een textielproduct toevoegen. 

Verlimas  Mgl4555
Verlimas

Een kleinere ecologische voetafdruk

Door verregaande waterbesparingen, doorgedreven waterzuivering, en vervanging van hulpproducten en chemicaliën zijn de veredelingsbedrijven erin geslaagd om hun milieu-impact flink te reduceren. Het geloosde debiet, de geloosde concentraties en de totale vuilvracht kenden een drastische daling tijdens de afgelopen twee decennia. Bovendien konden de diepe grondwaterwinningen substantieel worden afgebouwd dankzij het gebruik van alternatieve waterbronnen.

DMF, een essentiele coatinggrondstof

De Europese richtlijn industriële emissies legt strenge emissienormen op voor oplosmiddelen die gekenmerkt worden door bepaalde gevaareigenschappen. Dus ook voor N,N-dimethylformamide (DMF), een essentieel solvent voor het coaten van polyurethaan. Echter, de textielcoatingbedrijven hebben – zelfs met de best beschikbare technieken – moeite om hieraan te voldoen. Daarom is textielcoating op vraag van Fedustria als nieuwe activiteit opgenomen bij de herziening van de BREF ‘oppervlaktebehandeling met organische oplosmiddelen’ (BREF betreft de best beschikbare en economisch rendabele technologieën). 

Uiterlijk begin oktober 2018 zal de Italiaanse overheid een nieuw restrictievoorstel voor DMF (beperking blootstelling werknemers) indienen bij het Europees Chemie Agentschap (ECHA). Daarom hebben de Belgische textielcoatingbedrijven het initiatief genomen voor het laten uitvoeren van een sociaal-economische analyse (SEA) en dit door een onafhankelijke consultant. Die moet de impact van het voorstel in kaart brengen. 

Fedustria blijft bij de Europese en Belgische autoriteiten aandringen op realistische en haalbare emissiegrenswaarden voor DMF die niettemin de veiligheid en gezondheid niet in het gedrang brengen.

Finipur Waterafstotend Maken
Finipur
Kerngegevens voor 2017
Aantal bedrijven (alleen bedrijven met 10 of meer werknemers) 45 (15 loon en 30 geïntegreerd)
Aantal werknemers 2.100 (1.400 loon en 700 geïntegreerd)
Omzet (in miljoen euro) 179
Exportquote 20 %
Evolutie van de activiteit in 2017 (in volume) -0,5 %
Aandeel in de toegevoegde waarde van de Belgische textielsector 4 %

Verantwoordelijke

Eggermont

Bruno Eggermont

Adviseur textielveredeling

Mail
Productgroepen
Algemene technische voorschriften van de Belgische loonveredelaars – 2010 (233.76 KB)