Andere

De veelzijdige productgroep Andere producten van hout omvat zowel de productie van kleine houten voorwerpen, (houtdraaiwerk), als die van:

 • speeltoestellen,
 • kaders,
 • lijsten,
 • borstels,
 • penselen,
 • muziekinstrumenten,
 • lijkkisten,
 • ...

Volgende groepen maken er deel van uit:

 • Kaders en lijsten,
 • Borstels en penselen,
 • Standenbouwers,
 • Verscheidene industrieën,
 • Lijkkisten.

De houtsector kent ook heel wat nicheproducten voor zeer uiteenlopende toepassingen. Vaak zijn zij onderworpen aan strenge regelgeving, zoals bv. de speeltoestellen.

Speeltoestellen: veiligheid boven alles

Europlay Img 20170606 131345
Europlay NV

De groep Recreabel verenigt binnen Fedustria de producenten en leveranciers van speeltoestellen en andere producten voor de openbare ruimte. Omdat de veiligheid van speeltoestellen primordiaal is, bestaan er voor speelinfrastructuur zeer uitgebreide veiligheidsnormen. Recreabel volgt de Europese normalisatiewerkzaamheden dan ook van zeer nabij op. Daarnaast onderhoudt de groep via de aangesloten experten nauwe contacten met de FOD Economie, die de inspecties inzake veiligheid van speeltoestellen op het terrein uitvoert.

Meer weten over Recreabel?

Borstels: kwaliteit en specialisatie in een hevig concurrentiële markt

Bhobo 2006 Edo Plumeau
Bhobo Brush - Hochepied

Borstels kennen een zeer breed toepassingsgebied (bv. hygiëne/onderhoud, industrieel, artistiek…). De productie ervan is onderhevig aan sterke concurrentie uit lagelonenlanden. Om dit te counteren, zetten de Belgische borstelproducenten sterk in op kwaliteit en specialisatie. Dit vergt een nauwe opvolging van nieuwe regels, zeker voor borstels die in direct contact komen met voedingsmiddelen. Al deze ontwikkelingen worden door de fabrikanten besproken binnen de groep Borstels van Fedustria, die traditiegetrouw samenkomt in de ‘borstelhoofdstad van België’, nl. Izegem. Daar is ook – in de voormalige schoenenfabriek Eperon d’Or – het Borstelmuseum gevestigd, dat recentelijk volledig vernieuwd werd.

Deknudtm Drip Gold Mirror
Deknudt Mirrors
Kerncijfers voor 2018
Aantal ondernemingen 63
Aantal werknemers 562
Omzet (in miljoen euro) * 220
Exportquote n.b.
Evolutie omzet -1 %
Aandeel in de totale omzet van de Belgische hout en meubelsector 4 %

Verantwoordelijke

De Jaeger

Filip De Jaeger

Adjunct-directeur-generaal

Mail
Algemene Directie