Andere

De veelzijdige productgroep Andere producten van hout omvat zowel de productie van kleine houten voorwerpen (houtdraaiwerk), als de fabricage van:

 • speeltoestellen,
 • kaders,
 • lijsten,
 • borstels,
 • penselen,
 • muziekinstrumenten,
 • lijkkisten,
 • enz.

Volgende groepen maken er deel van uit:

 • Kaders en lijsten,
 • Borstels en penselen,
 • Standenbouwers,
 • Verscheidene industrieën,
 • Lijkkisten.

Speeltoestellen

Solid S7251 7
Solid bvba

Omdat veel gemeenten krap bij kas zitten, wordt veel minder geïnvesteerd in speelinfrastructuur. De vzw Recreabel, die binnen Fedustria de fabrikanten van speeltoestellen en andere producten voor de openbare ruimte verenigt, betreurt dit. Goed uitgeruste lokale speelterreinen vormen namelijk een extra aantrekkingskracht voor jonge gezinnen met kinderen.

Omdat de veiligheid van speeltoestellen het publiek zeer nauw aan het hart ligt, bestaan er voor speelinfrastructuur zeer uitgebreide veiligheidsnormen. Recreabel volgt dan ook van nabij de Europese normalisatiewerkzaamheden ter zake op.

Borstels en penselen

Borstels kennen een zeer breed toepassingsgebied. Zoals in andere sectoren die kampen met sterke concurrentie uit lagelonenlanden, mikken de Belgische borstelspelers op kwaliteit en specialisatie. Dit vergt een nauwe opvolging van nieuwe regels, zeker voor borstels die in contact komen met voedsel. Binnen Fedustria bespreken de fabrikanten deze ontwikkelingen. Daarnaast bereiden zij samen de vierjaarlijkse internationale beurs Interbrush (Freiburg, Duitsland) voor en onderhouden zij nauwe contacten met het Borstelmuseum in Izegem.

Deknudt Fotowand1
Deknudt Frames

Interieurproducten

Fabrikanten van houten wand- en vloerbekleding, van kaders en staaflijsten, van decoratieve deuren, enz. worden doorgaans geconfronteerd met dezelfde uitdagingen als bedrijven die andere interieurproducten maken (meubelen, keukens, interieurtextiel…). Ze vinden dan ook makkelijk aansluiting bij de Fedustria-activiteiten rond interieurinrichting.

Houtland Dsc 0052
Houtland
Kerncijfers voor 2016
Aantal ondernemingen 70
Aantal werknemers 633
Omzet (in miljoen euro) * 162
Exportquote * n.b.
Evolutie omzet * +6,3 %
Aandeel in de totale omzet van de Belgische hout en meubelsector * 3 %

*Schatting op basis van gegevens 9 m 2016 / *Estimations sur la base des données de 9 m 2016

Verantwoordelijke

De Jaeger

Filip De Jaeger

Adjunct-directeur-generaal

Mail
Algemene Directie
Meer weten over Recreabel (fabrikanten en leveranciers van speeltoestellen, park- en straatmeubilair en alle andere producten bestemd voor de recreatieve sector)