Andere

De veelzijdige productgroep Andere producten van hout omvat zowel de productie van kleine houten voorwerpen (houtdraaiwerk), als de fabricage van:

 • speeltoestellen,
 • kaders,
 • lijsten,
 • borstels,
 • penselen,
 • muziekinstrumenten,
 • lijkkisten,
 • ...

Volgende groepen maken er deel van uit:

 • Kaders en lijsten,
 • Borstels en penselen,
 • Standenbouwers,
 • Verscheidene industrieën,
 • Lijkkisten.

Speeltoestellen: veiligheid boven alles

Houtland Post Rail P65
Houtland

De vzw Recreabel verenigt binnen Fedustria de fabrikanten van speeltoestellen en andere producten voor de openbare ruimte. Omdat de veiligheid van speeltoestellen het publiek zeer nauw aan het hart ligt, bestaan er voor speelinfrastructuur zeer uitgebreide veiligheidsnormen. Recreabel volgt dan ook van nabij de Europese normalisatiewerkzaamheden ter zake op. Zo werd over de nieuwe Europese veiligheidsnormen voor speeltoestellen op 8 december 2017 een informatiesessie georganiseerd.

Van penselen tot borstels

Eigen Thema 2 Borstels 129
Decof

Borstels kennen een zeer breed toepassingsgebied (bv. hygiëne/onderhoud, industrieel, artistiek…). Net zoals spelers uit andere sectoren die onderhevig zijn aan sterke concurrentie uit lagelonenlanden, mikken de Belgische borstelproducenten op kwaliteit en specialisatie. Dit vergt een nauwe opvolging van nieuwe regels, zeker voor borstels die in direct contact komen met levensmiddelen. Deze ontwikkelingen worden door de fabrikanten besproken binnen de Groep Borstels en penselen van Fedustria.

Daarnaast onderhouden de producenten nauwe contacten met het Borstelmuseum in Izegem dat sinds begin november 2017 is gehuisvest op de Industriële Erfgoedsite ‘Eperon d’Or’ (voor meer informatie, zie https://eperondor.be/).

Deknudt Mirrors Yoko Bronze
Deknudt Mirrors
Deknudt Frames Interieur6
Deknudt Frames
Kerncijfers voor 2017
Aantal ondernemingen 64
Aantal werknemers 583
Omzet (in miljoen euro) * 231
Exportquote n.b.
Evolutie omzet +23,2 %
Aandeel in de totale omzet van de Belgische hout en meubelsector 4,3 %

*Schatting op basis van gegevens 9 m 2017 / *Estimations sur la base des données de 9 m 2017

Verantwoordelijke

Quix Bis

Fa Quix

Borstels en penselen

Mail
Productgroepen
Meer weten over Recreabel (fabrikanten en leveranciers van speeltoestellen, park- en straatmeubilair en alle andere producten bestemd voor de recreatieve sector)