Diverse producten van hout

De veelzijdige productgroep Diverse producten van hout omvat zowel de productie van kleine houten voorwerpen, (houtdraaiwerk), als die van:

 • speeltoestellen,
 • kaders,
 • lijsten,
 • borstels,
 • penselen,
 • muziekinstrumenten,
 • lijkkisten,
 • ...

Volgende groepen maken er deel van uit:

 • Kaders en lijsten,
 • Borstels en penselen,
 • Standenbouwers,
 • Verscheidene industrieën,
 • Lijkkisten.
Andere Europlay Ro540 P 01 St
Europlay NV

Vaak gaat het om gespecialiseerde nicheproducten onderhevig aan strenge regels voor zeer specifieke toepassingen.

Recreabel: ten dienste van de recreatieve sector

Recreabel verenigt leveranciers van speeltoestellen, park- en straatmeubilair en andere producten en diensten ten bate van de recreatieve sector. De groep streeft in het bijzonder naar een hoog kwaliteits- en veiligheidsniveau van deze producten op speelterreinen en in openbare ruimtes. Voor speelinfrastructuur bestaan namelijk zeer uitgebreide veiligheidsnormen. Recreabel volgt de Europese normalisatiewerkzaamheden dan ook van nabij op en onderhoudt nauwe contacten met de uitbaters van speelterreinen en met de FOD Economie, die instaat voor de veiligheidsinspecties op het terrein.

Meer weten over Recreabel?

Differentiatie door kwaliteit en specialisatie

Kaders en lijsten, borstels en penselen… ze bestaan in allerlei vormen en maten en kennen een zeer breed toepassingsgebied.

Voor borstels die rechtstreeks in contact komen met voedingsmiddelen bestaat specifieke regelgeving. De groep Borstels van Fedustria, die traditiegetrouw samenkomt in Izegem waar trouwens ook het Borstelmuseum gevestigd is, volgt de specifieke normeringen, ontwikkelingen en trends in deze hevig concurrentiële markt nauwgezet op. Om de sterke concurrentie uit lagelonenlanden te counteren, zetten de Belgische borstelproducenten volop in op kwaliteit en specialisatie.

Andere Solid S7276 Sfeer
Solid bv
Kerncijfers voor 2019
Aantal ondernemingen 59
Aantal werknemers 584
Omzet (in miljoen euro) * 213
Exportquote n.b.
Evolutie omzet -2,9 %
Aandeel in de totale omzet van de Belgische hout en meubelsector 4 %

Verantwoordelijke

De Jaeger

Filip De Jaeger

Adjunct-directeur-generaal

Mail
Algemene Directie