Recreabel

De groep Recreabel verenigt leveranciers van speeltoestellen, park- en straatmeubilair en andere producten en diensten ten bate van de recreatieve sector.
05 DIV EUROPLAY DSC 0025 Europlay

De groep behartigt de gezamenlijke belangen van zijn leden en streeft in het bijzonder naar een hoog kwaliteits- en veiligheidsniveau van producten en diensten voor de recreatiesector.

Overleg en samenwerking met andere spelers uit de recreatiesector zijn voor Recreabel de sleutels voor kwaliteit en veiligheid op speelterreinen en in de openbare ruimte in het algemeen. Recreabel houdt daarom nauwe contacten met de overheid en met de uitbaters en gebruikers van speelterreinen.

Vaste aandachtspunten in de acties van Recreabel zijn het streven naar een klimaat waar speelwaarde én veiligheid centraal staan, een constructieve samenwerking met de overheid en het verspreiden van kennis over spelen.

Leden