De Belgische textielindustrie in 2023

Textielomzet bleef nipt op peil in 2023

De Belgische textielindustrie realiseerde in 2023 een omzet van 5,1 miljoen euro en bleef hiermee nagenoeg op het peil van een jaar eerder (-0,4 % in waarde), toen de omzet met ca. 10 % steeg. Deze stabilisatie is de resultante van een daling met ca. 7 % in volume en een stijging van de afzetprijzen met 6,8 %.

Het verlies aan concurrentiekracht in 2023 door o.m. de stijging van de loonkosten woog duidelijk op de activiteit naarmate het jaar vorderde. Terwijl de omzet in het eerste kwartaal van 2023 nog met 5,3 % in waarde groeide, verzwakte de activiteit in het tweede (-0,3 %) en derde kwartaal (-1,2 %) om nog dieper te zakken in het vierde kwartaal (-5,3 %).

Enkel de omzet van garens (+14,9 % in waarde) en synthetische en kunstmatige vezels en filamentgarens (+7,9 % in waarde) kenden een forse stijging. In volume bleef de stijging van de garens beperkt tot 1,7 %. De verkoopprijzen van garens (incl. voorbereiding) stegen met 13,2 %; mede door de stijging van bepaalde grondstoffenprijzen (o.m. dauwroot gezwingeld vlas +44,7 % 2023/2022). De activiteit van de synthetische en kunstmatige vezels en filamentgarens steeg met ca. 27% in volume, terwijl de verkoopprijzen met gemiddeld 19,1 % daalden. Technisch textiel kende slechts een beperkte omzettoename (+0,8 %). De omzet van de weverijen bleef nagenoeg stabiel in waarde (-0,5 %), maar daalde met 3,6 % in volume. Textielveredeling (-7,7 % in waarde; -20,5 % in volume), tapijt (-9,3 % in waarde; -14,4 % in volume) en gebreide stoffen (-9,3 % in waarde) kenden een forse omzetdaling die nog meer uitgesproken was in volume dan in waarde.

2024 04 CONJT VERILIN 0 300124 000345 Verilin
2024 04 CONJT ALFA impakt 20230704 48 Alfa Carpets

Evolutie van de omzet per productgroep

Evolutie in miljoen euro 2022 Evolutie in miljoen euro 2023* Evolutie in miljoen euro '23/'22* Evolutie in volume '23/'22*
Garens (incl. voorbereiding) 477,9 549,0 +14,9 % +1,7 %
Weefsels 539,2 536,5 -0,5 % -3,6 %
Textielveredeling 166,0 153,3 -7,7 % -20,5 %
Tapijten 1.378,2 1.250,0 -9,3 % -14,4 %
Synthetische en kunstmatige vezels en filamentgarens 536,7 578,9 +7,9 % +27,0 %
Gebreide stoffen 54,0 49,0 -9,3 % n.b.
Technisch textiel en overige 1.948,5 1.964,2 +0,8 % n.b.
TEXTIELINDUSTRIE ** 5.100,5 5.080,9 -0,4 % -7,2 %

* Voorlopige gegevens / ** Textielindustrie nace 13 + 20.60 / Bron: FOD Economie, BTW-aangiften

Verzwakte competitiviteit zet domper op exportprestaties

75 % van de Belgische textielomzet komt tot stand door uitvoer. In 2023 ging de textieluitvoer met 6,3 % achteruit t.o.v. 2022. De daling van de uitvoer van technisch textiel, de belangrijkste productgroep, bleef beperkt tot 1,2 %. Interieurtextiel, de tweede belangrijkste productgroep, kende een daling van de uitvoer met 16,1% en de uitvoer van weefsels hoofdzakelijk voor kleding viel met 23,1 % terug. De textielinvoer (inclusief doorvoer) daalde met 16,3 %. Het surplus op de Belgische textielhandelsbalans bedroeg 3,4 miljard euro.

Interne markt blijft belangrijkste exportmarkt

Zo’n drie vierde van de totale textieluitvoer betreft interne EU-leveringen. In 2023 gingen deze met 8,2 % achteruit. Op de Franse markt, de belangrijkste exportmarkt met een aandeel van 19,7 % in de totale Belgische textieluitvoer, gingen de textielleveringen met 14,2 % achteruit. De uitvoer naar Duitsland, met een aandeel van 16,9% de tweede belangrijkste exportmarkt, daalde met 10,5 %. Ook op onze derde markt, Nederland (aandeel 9,2 %), werd minder textiel verkocht (-8,4 %). Aan Italië, met een aandeel van 6,9% de vierde belangrijkste exportmarkt, werd 3,2 % meer verkocht.

2024 04 CONJT TWENTHE Cotton C Tetra Toby New Lila LR 17 copy Passion Home Linen by Twenthe Group

Export buiten de EU bleef stabiel

De textieluitvoer buiten de EU bleef op het niveau van 2022 (+0,7 %). Naar de meeste regio’s buiten de EU daalde de Belgische textieluitvoer. Aan het Nabij en Midden Oosten (aandeel 1,2 %; +21,4 %) en Verre Oosten (aandeel 6,5 %; +23,5 %) werd evenwel fors meer textiel geleverd.

De belangrijkste exportmarkt buiten de EU is het Verenigd Koninkrijk (aandeel 6,3 %). De Belgische textielleveringen daalden er in 2023 met 5,6 %. Naar de andere West-Europese landen (aandeel 3,2 %) daalde de textieluitvoer met 1,9 % : Zwitserland -8,0 % en Turkije -0,4 %. De textielleveringen aan Oost-Europa (aandeel 0,8%) stegen met 4,4 %. De uitvoer naar Rusland kelderde met 30,5 %.

Op de Noord-Amerikaanse (aandeel 2,4 %; -19,8 %) en Zuid-Amerikaanse markt (aandeel 0,6 %; -20,2 %) werd fors minder geleverd. Naar Afrika (aandeel 2,2 %) daalde de textieluitvoer met 1,1 %. De textieluitvoer naar Oceanië (aandeel 0,5 %) viel met 16,3 % terug (Australië -16,0 % en Nieuw-Zeeland -27,6 %).

Aan de invoerzijde blijft China de belangrijkste textielleverancier met een aandeel van 10,2 %. De Chinese invoer daalde met 30,3 %. Onze textielleveringen op de Chinese markt stegen met 33,5 %, maar het aandeel bleef beperkt tot 4 %.

Investeringen namen toe niettegenstaande uiterst lage bezettingsgraad

De bezettingsgraad van de productiecapaciteit in textiel daalde in 2023 naar gemiddeld 65,3 %; wat het laagste niveau is in 10 jaar tijd (precorona 73,6 % in 2019). De textielbedrijven investeerden desondanks in 2023 ca. 200 miljoen euro (+4,5 % t.o.v. 2022), vooral in de groene transitie en digitalisering.

Tewerkstelling kende forse daling

In 2023 daalde de textieltewerkstelling door sluitingen en faillissementen met 6,3 % tot 17.353 werknemers.

2024 04 CONJT AW Orinoco roomshot 36 hr copy Associated Weavers

Vooruitzichten voor 2024 licht positief

De conjunctuurcurve van de textielindustrie die het ondernemersvertrouwen weergeeft, gaat sinds januari 2024 in stijgende lijn (bruto-curve). Daar deze curve 3 maanden voorloopt op de werkelijke economische activiteit, mag vanaf de zomer een voorzichtig herstel van de textielactiviteit verwacht worden.

Conjunctuur textiel 2024