De Belgische textielindustrie in 2022

Textielactiviteit getroffen door energiecrisis

Het jaar 2022 startte goed met een stijging van de omzet met 12,6 % in waarde tijdens het eerste kwartaal. Echter, de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis die eruit volgde, maakten vanaf het tweede kwartaal van 2022 een abrupt einde aan het herstel dat na de coronacrisis ingezet werd. De textielomzet steeg in 2022 met 10,3 % t.o.v. 2021, tot 5,1 miljard euro. Daar de afzetprijzen met 12,9 % de hoogte ingingen, daalde de productie in volume met 2,6 %. De omzet komt in waarde 16,4 % uit boven het pre-coronaniveau. In volume lag de textielactiviteit in 2022 4,3 % hoger dan vóór de coronapandemie.

Bijna alle productgroepen kenden een stijging van de omzet in 2022. De spinnerijen (incl. vlasvezelvoorbereiding), textielveredeling, synthetische en kunstmatige vezels en filamentgarens en technisch textiel groeiden met meer dan 10 %. Bij de weverijen bleef de omzettoename daarentegen heel beperkt (+2,5%). In volume ging de verkoop in de weverijen zelfs fors achteruit (-18,5 %). De omzet van de belangrijke productgroep tapijten ging met 0,3 % achteruit in waarde en met 9,3 % in volume. Gebreide stoffen kenden een omzetdaling van 3,9 %. Een aantal bedrijven ging in de tweede helft van 2022 over tot het tijdelijk stilleggen of zelfs definitief sluiten van productielijnen.
2023 04 CONJUNCTUURCURVE TEXTIEL
06 CONJT TWENTHE Gaze Alle Kleuren Model HR Passion Home Linen by Twenthe Group
06 CONJT DE POORTERE 0 D477122 7 E8 B 458 A 833 C D271 DA667 C92 De Poortere Frères SA

Evolutie van de omzet per productgroep

Evolutie in volume 22/21 Evolutie in waarde 22/21 Omzet in miljard € 2022
Garens (incl. voorbereiding) 15,40 % 33,0 % 0,5
Weefsels -18,5 % 2,5 % 0,5
Textielveredeling 5,10 % 11,1 % 0,2
Tapijten -9,3 % -0,3 % 1,4
Synthetische en kunstmatige vezels en filamentgarens 10,5 % 22,9 % 0,5
Gebreide stoffen -3,9 % 0,1
Technisch textiel en overige 13,8 % 2
TEXTIELINDUSTRIE ** -2,6 % 10,3 % 5,2

* Voorlopige gegevens / ** Textielindustrie nace 13 + 20.60 / Bron: FOD Economie, BTW-aangiften

Textieluitvoer kende toename

75 % van de Belgische textielomzet komt tot stand door uitvoer. In 2022 nam de textieluitvoer met 4,9 % toe t.o.v. 2021. De textielinvoer (inclusief doorvoer en exclusief geweven en gebreide kleding) steeg met 10,1 %. Het surplus op de Belgische textielhandelsbalans bedroeg 2,3 miljard euro. De uitvoer van de twee belangrijkste productgroepen bleef stabiel: technisch textiel +0,1 % (uitvoeraandeel 34,4 %) en interieurtextiel +0,9 % (uitvoeraandeel 29,3 %).

Interne markt is belangrijkste afzetmarkt

64,5 % van de totale Belgische textieluitvoer gaat naar de EU. De leveringen kenden er een stijging met 1,8%. Dit verbergt evenwel uiteenlopende evoluties tussen de lidstaten. Op de Franse markt, de belangrijkste exportmarkt met een aandeel van 17,8 % in de totale Belgische textieluitvoer, gingen de textielleveringen met 1,4 % achteruit. De uitvoer naar Duitsland, met een aandeel van 14,3 % de tweede belangrijkste exportmarkt, steeg met 7,3 %. Ook op onze derde markt, Nederland (aandeel 9,8 %), werd meer textiel verkocht (+3,5 %).

06 CONJT NTGRATE FAIR AURELIE MOODBOARD HIGHRES 01 ntgrate®

Export buiten de EU nam toe

De textieluitvoer buiten de EU steeg met 11 %. De belangrijkste exportmarkt buiten de EU is het Verenigd Koninkrijk (aandeel 10 %), waar de textielleveringen in 2022 met 1,2 % toenamen. In de periode 2015-2021 daalde de textieluitvoer naar het VK echter met 31,8 %. Brexit-perikelen, covid, economische malaise en zeker ook een veel minder gunstige wisselkoers pond/euro zijn de redenen waarom de textieluitvoer naar het VK nu op een lager niveau ligt dan vóór het Brexit-referendum.

Naar de meeste regio’s buiten de EU kon de uitvoer evenwel fors opgedreven worden. Onze uitvoer steeg naar Zwitserland (+19,8 %) en naar Turkije (+35,1 %). Naar Noord-Amerika steeg de uitvoer met 6,1 %. Dit is evenwel het resultaat van een stijgende uitvoer naar de VS (+9,8 %; aandeel van 3,6 %) en een daling naar Canada (-12 %; aandeel 0,6 %). De uitvoer naar Zuid-Amerika steeg met 13,2 %, maar neemt slechts 1,3 % in. Ook naar het Midden- (aandeel 1,6 %) en Verre Oosten (aandeel van 8,6 %) steeg de textieluitvoer met respectievelijk 11,7 % en 43 %. Op de Afrikaanse markt (aandeel van 3,6 %) stegen onze textielleveringen met 2,6 %. Oost-Europa (aandeel 1,2 %) kende een forse daling met 31,6 % toe te schrijven aan de terugval van de uitvoer naar Rusland (-37,5 %), Wit-Rusland (-76,6 %) en Oekraïne (-42,8 %). De textieluitvoer naar Oceanië (aandeel van 0,9 %) daalde met 5,8 % (Australië -2,6 % en Nieuw-Zeeland -21,3 %).

Aan de invoerzijde blijft China de belangrijkste textielleverancier met een aandeel van 13 % (zonder geweven en gebreide kleding). De Chinese invoer steeg met 7,7 %. Onze textielleveringen op de Chinese markt stegen met 50,8 %, maar het aandeel bleef beperkt tot 4,9 %.

Investeringen namen toe ondanks lagere bezettingsgraad

De bezettingsgraad van de productiecapaciteit daalde in 2022 naar gemiddeld 68,3 % t.o.v. 71,7 % in 2021 (pre-corona 73,6 % in 2019). De textielbedrijven investeerden desondanks in 2022 voor 190,8 miljoen euro (+22,1 %). Het gaat vooral om rationalisatie- en vervangingsinvesteringen, evenals milieu- en energiebesparende investeringen.

Tewerkstelling kende lichte stijging

Midden 2022 waren 18.514 werknemers actief in de textielindustrie. Dit is een stijging met 1,1 % t.o.v. midden 2021. Vóór de coronacrisis werkten evenwel nog 19.246 werknemers in de textielindustrie.

06 CONJT CREATUFT detailfoto 2 Riga color snow creatuft Creatuft

Energiecrisis mondt uit in competitiviteitscrisis

De energiecrisis is nog niet bedwongen, alhoewel de energieprijzen sinds de piek in de zomer van 2022 gezakt zijn. Daarenboven heeft de uit de hand gelopen inflatie, die voortgevloeid is uit de energiecrisis, geleid tot een loonkosteninflatie door het systeem van de automatische loonindexering in België. Uit de conjunctuurcurve van de textielindustrie die het ondernemersvertrouwen weergeeft, valt af te leiden dat de productie ook in het eerste kwartaal van 2023 achteruitgaat.