Houtinvoerhandel

De groep Houtinvoerhandel groepeert houtinvoerders en agenten die instaan voor de wereldwijde aankoop en de invoer van ruw of half-afgewerkt hout. Een aantal van deze bedrijven doet ook aan houtverwerking. Zij zijn vaak toeleverancier van de hout- en meubelproducenten, de bouw en de gespecialiseerde houthandel.

05 HOUTINV INTERHOLCOL Deck 140x21 Kanda Wood X clear base 24 Interholco Belgium - Hermpac
Door hout uit duurzaam beheerde bossen te gebruiken, dragen we bij tot het behoud ervan.
05 HOUTINV IMAGEO CONGO 114 ATIBT CONGO 2022 03249 Imageo

Impact van conflict Rusland - Oekraïne op de houtmarkt

Het conflict tussen Rusland en Oekraïne heeft de houtmarkt sterk hertekend. De import van hout en houten producten uit Rusland, Wit-Rusland en de bezette gebieden van Oekraïne is niet langer mogelijk. Er werden enerzijds sanctiepakketten uitgewerkt door de Europese Unie. Maar anderzijds oordeelde de EUTR-expertengroep dat er voor deze landen en gebieden geen correcte due diligence meer kan worden uitgewerkt. Fedustria roept haar leden dan ook op om dit verbod te respecteren en om zich te distantiëren van praktijken zoals import via derde landen.

Ook de certificeringssystemen FSC en PEFC hebben hun werking in deze gebieden stopgezet. De gevolgen van dit conflict op de houtmarkt zullen zich bijgevolg nog lang laten voelen.

03 HOUTINVOER v HO BOOT 1 van Hoorebeke Timber

Een steeds strikter internationaal kader

In 2022 werkte Europa aan een nieuw regelgevend kader om de wereldwijde ontbossing tegen te gaan: het EU Deforestation Initiative. Deze nieuwe regelgeving zal niet enkel betrekking hebben op hout en houten producten, maar ook op andere commodities zoals palmolie, rundvlees, koffie, cacao, soja en rubber, en afgeleide producten. Met dit initiatief wil Europa ervoor zorgen dat wanneer consumenten één van de hierboven genoemde commodities of producten kopen, deze niet bijdragen aan ontbossing of bosdegradatie. Zodoende wil Europa de bossen wereldwijd beschermen. Hoe dan ook zal dit nieuwe initiatief voor alle houtbedrijven een uitbreiding van de bestaande due diligence-verplichtingen tot gevolg hebben.

Eind november 2022 vond in Panama de CITES-conferentie plaats, waarbij een aantal voor de Belgische markt zeer populaire houtsoorten werden toegevoegd aan bijlage II van CITES. Concreet betekent dit dat de handel in die soorten nog wel toegelaten is, weliswaar mits de nodige administratieve rompslomp. Het betreft de houtsoorten Padouk, Afzelia en Khaya (telkens met een overgangstermijn van slechts drie maanden), alsook Ipé en Cumaru (overgangsperiode van twee jaar).

Kortom, deze striktere kaders blijven dé uitdaging voor de komende jaren. Fedustria blijft hierbij het belang van duurzaam bosbeheer benadrukken. Door te werken met hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen, dragen we immers bij tot de bescherming ervan.

Internationale bijeenkomsten

Van 1 tot 3 juni 2022 vond de tweejaarlijkse houtbeurs ‘Le Carrefour du Bois’ plaats in Nantes. Op 1 juni organiseerde Fedustria een netwerkmoment voor alle Belgische exposanten. Andere internationale bijeenkomsten in 2022 waren de jaarlijkse Internationale Naaldhoutconferentie (midden oktober 2022 in Kopenhagen) en de tweejaarlijkse Internationale Hardhoutconferentie (eind oktober 2022 in Lyon).

Kerncijfers
Aantal ondernemingen 38
Aantal werknemers 600
Omzet (in miljoen euro) 700

Gerelateerde artikels

De conjunctuur in de Belgische houtsector

Lees verder
Filip De Jaeger

Filip De Jaeger

Plaatmateriaal, Houtinvoer, Borstels en penselen en Meubel
Ingrid Hontis

Ingrid Hontis

Plaatmateriaal, Houtinvoer en Bedartikelen
012 HOUTINVOER JADIMEX Padoek 21x143 Flaxfield 12 Jadimex

Naaldhout

Tropisch Loofhout

Loofhout uit gematigde luchtstreken

Plaatmateriaal

Agenten