Houtinvoerhandel

De groep Houtinvoerhandel groepeert houtinvoerders en agenten die instaan voor de wereldwijde aankoop en de invoer van ruw of half-afgewerkt hout. Aangezien een aantal van deze bedrijven ook aan houtverwerking doen, bestaat er vaak een directe link met de hout- en meubelproducenten.

Groepswerking op kruissnelheid

Sinds 1 januari 2017 heeft Fedustria de werking van de Belgische Federatie van de Houtinvoerhandel (BFHI) overgenomen. De activiteiten van het eerste werkingsjaar onder Fedustria-koepel betroffen o.a. de kennismaking met de sector en de relevante dossiers, met de bevoegde overheid, met de relevante stakeholders in binnen- en buitenland, naast het lidmaatschap van de Europese koepelfederatie ETTF (European Timber Trade Federation), en van ATIBT (Association Technique Internationale des Bois Tropicaux). Daarnaast werden de nieuwe leden omvattend geïnformeerd over wat Fedustria voor hen kan betekenen.

Houtinvoerders nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid

Carpentier Bs Hotes Terras Denemarken 2
Carpentier

Met de integratie van de houtinvoerhandel onder de koepel van Fedustria, vormt de Europese Houtverordening (European Timber Regulation, EUTR), die de handel in illegaal hout en houtproducten op de Europese markt aan banden wil leggen, nog meer dan voordien een belangrijk dossier. Sedert de inwerkingtreding ervan in maart 2013 nemen de Belgische houtinvoerders, lid van Fedustria, ten volle hun verantwoordelijkheid om de legaliteit van de door hen ingevoerde producten te controleren en te garanderen. Zij werken daartoe samen met de andere betrokken partijen.

Fedustria volgt de implementatie van de EUTR zowel op Belgisch als op Europees niveau van nabij op en vraagt in eerste instantie om duidelijkere richtlijnen en een geharmoniseerde aanpak.

Onze toekomst is immers nauw verbonden met duurzaam bosbeheer, inclusief duurzame houtoogst, met respect voor milieu, mens en economie in de productielanden zelf. Door een afzetmarkt te creëren voor duurzaam en legaal tropisch hout, wordt geïnvesteerd in de lokale bevolking en haar economie. Op die manier kan daadwerkelijk de strijd tegen illegale houtkap worden aangegaan. 

Fepco 2
Fepco
Kerncijfers voor 2017
Aantal ondernemingen 38
Aantal werknemers 700
Omzet (in miljoen euro) 600

Verantwoordelijken

De Jaeger

Filip De Jaeger

Plaatmateriaal, Houtinvoer en Meubel

Mail
Productgroepen
Hontis

Ingrid Hontis

Plaatmateriaal, Houtinvoer en Bedartikelen

Mail
Productgroepen

Naaldhout

Tropisch Loofhout

Loofhout uit gematigde luchtstreken

Plaatmateriaal

Agenten