Houtinvoerhandel

De groep Houtinvoerhandel groepeert houtinvoerders en agenten die instaan voor de wereldwijde aankoop en de invoer van ruw of half-afgewerkt hout. Een aantal van deze bedrijven doet ook aan houtverwerking. Zij zijn vaak toeleverancier van de hout- en meubelproducenten, de bouw en de gespecialiseerde houthandel.

03 HOUTINVOER VDC Copyright STUDIO ILLIAS TEIRLINCK 08 Vandecasteele Houtimport - Studio Illias Teirlinck
Het gebruik van hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen zou net gestimuleerd moeten worden.
03 HOUTINVOER MARTENS IMG 9182 Martens Hout

Nieuw Europees kader inzake ontbossing

Op 17 november 2021 publiceerde de Europese Commissie haar nieuwe strategie om de wereldwijde ontbossing tegen te gaan. Dit kader is niet alleen een vervanging van de Europese Houtverordening EUTR, in voege sinds 2013, maar ook het toepassingsgebied wordt uitgebreid, bv. naar andere producten zoals koffie, soja, veeteelt…

Waar de EUTR zich beperkte tot het verifiëren van de legaliteit van het hout, wordt in de nieuwe EU-bossenstrategie ook het duurzaamheidsaspect in rekening gebracht. Hout mag voortaan enkel nog op de markt gebracht worden:

  • indien het geoogst werd conform de wetgeving in het land van oorsprong (legaliteitsaspect);
  • én: het mag niet afkomstig zijn uit ontbossing of bosdegradatie (duurzaamheidsaspect).

Tijdens de publieksconsultatie die voorafging wees Fedustria, samen met de Europese sectorfederaties CEI-Bois en EPF, op het belang van duurzaam bosbeheer (economisch, ecologisch, sociaal), evenals op het belang van de biogebaseerde industrie en dus ook van de hout- en meubelindustrie, en de prominente rol van bossen én houten producten als koolstofreservoirs. Fedustria blijft dit verder actief mee opvolgen via de Europese sectorfederaties CEI-Bois, ETTF, EPF en EFIC.

03 HOUTINVOER v HO BOOT 1 van Hoorebeke Timber

Hout, een gegadigde en kostbare grondstof

De voorbije jaren is de Chinese honger naar rondhout uit Europa, en ook uit België, sterk toegenomen en bereikte ze zelfs een piek tijdens de coronapandemie. Dit leidt ertoe dat Belgische (en Europese) verwerkers vaak moeite hebben om de voor hun productie benodigde houtvolumes te kunnen aanschaffen. En alsof dat nog niet genoeg is, worden onze producenten naderhand nog beconcurreerd door ingevoerde producten of halffabricaten uit China, gemaakt uit datzelfde hout.

Sinds 1 januari 2022 heeft Rusland de export van boomstammen stopgezet, met als verwacht indirect effect dat China zich nog meer op de Europese markt zal bevoorraden. Daarbij komt nog dat de Europese houtvoorraden de afgelopen jaren enorme negatieve gevolgen hebben ondervonden van de letterzetter, droogtes, bosbranden… Het vinden van een evenwicht tussen vraag naar en aanbod van hout is in elk geval dé uitdaging. Er is bijgevolg dringend nood aan een doordacht grondstoffenbeleid, dat bovendien rekening houdt met het beter resistent maken van de bossen tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

Kerncijfers
Aantal ondernemingen 38
Aantal werknemers 600
Omzet (in miljoen euro) 700

Gerelateerde artikels

De conjunctuur in de Belgische houtsector

Lees verder
Filip De Jaeger

Filip De Jaeger

Plaatmateriaal, Houtinvoer, Borstels en penselen en Meubel
Ingrid Hontis

Ingrid Hontis

Plaatmateriaal, Houtinvoer en Bedartikelen
012 HOUTINVOER JADIMEX Padoek 21x143 Flaxfield 12 Jadimex

Naaldhout

Tropisch Loofhout

Loofhout uit gematigde luchtstreken

Plaatmateriaal

Agenten