Houtinvoerhandel

De groep Houtinvoerhandel groepeert houtinvoerders en agenten die instaan voor de wereldwijde aankoop en de invoer van ruw of half-afgewerkt hout. Aangezien een aantal van deze bedrijven ook aan houtverwerking doen, bestaat er vaak een directe link met de hout- en meubelproducenten.

De toekomst van de houtsector is nauw verbonden met duurzaam bosbeheer, inclusief duurzame houtoogst, met respect voor milieu, mens en economie in de productielanden zelf. Door een afzetmarkt te creëren voor duurzaam (legaal) tropisch hout, wordt geïnvesteerd in de lokale bevolking en haar economie. Op die manier kan daadwerkelijk de strijd tegen illegale houtkap worden aangegaan.

Europese Houtverordening EUTR

Cras Waregem Houten Planken
Cras Woodgroup

De opvolging van de Europese Houtverordening (European Timber Regulation of EUTR) die de handel in illegaal hout en houtproducten op de Europese markt aan banden wil leggen, blijft een belangrijk topic. Essentieel hierbij is de uitwisseling van informatie en de samenwerking met relevante stakeholders om te werken aan een betere en uniforme implementatie van deze regelgeving. Fedustria blijft voorstander van meer controles op het terrein, op voorwaarde dat duidelijk is wat de overheid concreet van de bedrijven verwacht. Het ontbreken van duidelijke richtlijnen binnen de EUTR maakt namelijk dat alle lidstaten er hun eigen invulling aan geven. Fedustria pleit voor een gelijk speelveld en is tevens pro uitbreiding van het toepassingsgebied van de EUTR naar alle houten producten.

FLEGT

Carpentier Taillieu The Lake Cabin Bewerkt 1
Carpentier

In 2005 lanceerde de Europese Unie haar FLEGT-actieplan (Forest Law Enforcement, Governance and Trade), een vrijwillig systeem dat ervoor moet zorgen dat vanuit de deelnemende landen enkel legaal geoogst hout naar de EU wordt verscheept. Een belangrijk voordeel van het FLEGT-systeem is dat houtproducten met FLEGT-vergunning automatisch voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Europese Houtverordening EUTR. Er moeten voor deze houtproducten m.a.w. geen bijkomende inspanningen geleverd worden om de legaliteit ervan te bewijzen. Fedustria organiseerde op 12 september 2018 een seminarie over FLEGT-hout uit Indonesië.

Carrefour International du Bois 2018: sterke Belgische aanwezigheid

Meer dan 50 Belgische houtbedrijven (verwerkers en invoerders) namen van 30 mei tot 1 juni 2018 deel aan de tweejaarlijkse houtvakbeurs ‘Carrefour International du Bois’ in het Franse Nantes. Op woensdagavond 30 mei 2018 organiseerde de groep Houtinvoerhandel van Fedustria er een druk bijgewoond netwerkevent.

Ldcwood Thermowood Vuren Gevelbekleding
LDCwood
Kerncijfers voor 2018
Aantal ondernemingen 38
Aantal werknemers 600
Omzet (in miljoen euro) 700

Verantwoordelijken

De Jaeger

Filip De Jaeger

Plaatmateriaal, Houtinvoer en Meubel

Mail
Productgroepen
Hontis

Ingrid Hontis

Plaatmateriaal, Houtinvoer en Bedartikelen

Mail
Productgroepen

Naaldhout

Tropisch Loofhout

Loofhout uit gematigde luchtstreken

Plaatmateriaal

Agenten