Houtinvoerhandel

De groep Houtinvoerhandel groepeert houtinvoerders en agenten die instaan voor de wereldwijde aankoop en de invoer van ruw of half-afgewerkt hout. Een aantal van deze bedrijven doet ook aan houtverwerking. Zij zijn vaak toeleverancier van de hout- en meubelproducenten.

Houtinv Van Hoorebeke
van Hoorebeke Timber

Als sector hebben we alle belang bij duurzaam bosbeheer en duurzame houtoogst mét respect voor milieu, mens en economie.

Europese Houtverordening EUTR

De Europese Houtverordening (European Timber Regulation of EUTR) die de invoer van illegaal gekapt hout aan banden wil leggen, blijft het uitgangspunt. Essentieel is de uitwisseling van informatie en een constructieve samenwerking voor een betere en uniforme implementatie van deze regelgeving. In 2019 waren er contacten met federale en Europese overheden, ngo’s, sectorfederaties uit andere EU-landen, ETTF (European Timber Trade Federation), de ambassade van Brazilië, vertegenwoordigers uit Maleisië… Fedustria blijft aandringen op concrete richtlijnen voor de bedrijven en op een gelijk speelveld binnen de EU.

Succesvolle Internationale Naaldhoutconferentie (ISC) te Antwerpen

Van 16 tot 18 oktober 2019 vond de 67ste editie van de ‘International Softwood Conference’ (ISC) plaats in Antwerpen op initiatief van de sectie naaldhout van Fedustria, samen met de Europese sectorfederaties ETTF en EOS (European Organisation of the Sawmill Industry). Aan het congres namen 180 personen uit 26 landen deel; voor het officiële diner mochten we zelfs 250 gasten verwelkomen. De conferentie had het o.a. over de marktrapporten (bv. Canada, VS, MENA-regio, Rusland, China en Italië), houtgebruik in de bouw om klimaatverandering tegen te gaan, de impact van de schorskever op de fijnsparrenpopulatie en de houtbeschikbaarheid, de effecten van de Brexit…

Houtinv Carpentier Villa Den Ilp
Carpentier

Nood aan Europese uniformiteit bij douanecodes

Het jaar 2019 werd gekenmerkt door aanhoudende discussies met de douanediensten over de indeling van bepaalde houtproducten, meer bepaald geprofileerde planken. Kernvraag hierbij is wat als ‘geprofileerd’ kan worden beschouwd en of er al dan niet invoerrechten moeten worden betaald. Ook in dit dossier pleit de sector voor een uniforme benadering op Europees vlak. Na intense discussies werd de Belgische overheid bereid gevonden om het dossier bij de Europese Commissie aan te kaarten. Een beslissing is er tot nader order nog niet.

Fedustria probeert tevens in overleg met de betrokken diensten een oplossing te bieden voor problemen die kunnen ontstaan wanneer goederen langere tijd geblokkeerd blijven door controles in de aanvoerhavens.

Houtinv Denderwood  Mg 5491
Denderwood
Kerncijfers voor 2019
Aantal ondernemingen 38
Aantal werknemers 600
Omzet (in miljoen euro) 700

Verantwoordelijken

De Jaeger

Filip De Jaeger

Plaatmateriaal, Houtinvoer en Meubel

Mail
Productgroepen
Hontis

Ingrid Hontis

Plaatmateriaal, Houtinvoer en Bedartikelen

Mail
Productgroepen

Naaldhout

Tropisch Loofhout

Loofhout uit gematigde luchtstreken

Plaatmateriaal

Agenten