Houtinvoerhandel

De groep Houtinvoerhandel groepeert houtinvoerders en agenten die instaan voor de wereldwijde aankoop en de invoer van ruw of half-afgewerkt hout. Een aantal van deze bedrijven doet ook aan houtverwerking. Zij zijn vaak toeleverancier van de hout- en meubelproducenten, de bouw en de gespecialiseerde houthandel.

05 HOUTINV INTERHOLCOL Deck 140x21 Kanda Wood X clear base 24 Interholco Belgium - Hermpac
Door hout uit duurzaam beheerde bossen te gebruiken, dragen we bij tot het behoud ervan.
05 HOUTINV IMAGEO CONGO 114 ATIBT CONGO 2022 03249 Imageo

Impact van conflict Rusland - Oekraïne op de houtmarkt

Het conflict tussen Rusland en Oekraïne heeft de houtmarkt sterk hertekend. De import van hout en houten producten uit Rusland, Wit-Rusland en de bezette gebieden van Oekraïne is niet langer mogelijk. Er werden enerzijds sanctiepakketten uitgewerkt door de Europese Unie. Maar anderzijds oordeelde de EUTR-expertengroep dat er voor deze landen en gebieden geen correcte due diligence meer kan worden uitgewerkt. Fedustria roept haar leden dan ook op om dit verbod te respecteren en om zich te distantiëren van praktijken zoals import via derde landen.

Ook de certificeringssystemen FSC en PEFC hebben hun werking in deze gebieden stopgezet. De gevolgen van dit conflict op de houtmarkt zullen zich bijgevolg nog lang laten voelen.

03 HOUTINVOER v HO BOOT 1 van Hoorebeke Timber

Een steeds strikter internationaal kader

Op 9 juni werd de nieuwe ontbossingsverordening van het Europees Parlement en de Raad gepubliceerd, voluit de “Regulation 2023/1115 on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation”. Deze EU Deforestation Regulation, ook wel EUDR genoemd, zal op termijn de EUTR vervangen.

Hout en houten producten mogen niet op de EU-markt gebracht worden, maar mogen evenmin geëxporteerd worden vanuit de EU, tenzij:

  • Ze legaal geproduceerd zijn;
  • Ze duurzaam geproduceerd zijn, d.w.z. niet afkomstig uit ontbossing of bosdegradatie;
  • Er een due diligence statement werd afgeleverd.

De due diligence verplichtingen voor bedrijven uit de hout- en meubelsector zullen worden uitgebreid, meer informatie hierover is beschikbaar op het extranet van Fedustria. Het spreekt voor zich dat dit een zeer belangrijk thema is voor de bedrijven uit de houtinvoerhandel, dat bijgevolg van nabij wordt opgevolgd.

Daarenboven werden er een aantal voor de Belgische markt zeer populaire houtsoorten toegevoegd aan bijlage II van CITES. Het betreft de houtsoorten Padouk, Afzelia en Khaya (sinds 23.02.2023) en vanaf eind november 2024 volgen ook Ipé en Cumaru. Concreet betekent dit dat de handel in die soorten nog wel toegelaten is, weliswaar mits de nodige administratieve rompslomp.

Ook de douanevereisten worden er niet minder op en vormen een belangrijk aandachtspunt voor de sector.

Kortom, deze striktere kaders blijven dé uitdaging voor de komende jaren. Fedustria blijft hierbij het belang van duurzaam bosbeheer benadrukken. Door te werken met hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen, dragen we immers bij tot de bescherming ervan.

Internationale bijeenkomsten

Om de twee jaar vindt de houtbeurs ‘Le Carrefour du Bois’ plaats in Nantes, waar de Belgische bedrijven traditioneel een belangrijke rol spelen. Naar goede nieuwe gewoonte organiseert Fedustria op de eerste avond van de beurs een netwerkmoment voor alle Belgische exposanten en bezoekers. Als lid van de Europese federatie van de houtinvoerhandel (European Timber Trade Federation, ETTF) biedt Fedustria haar leden ook de mogelijkheid om deel te nemen aan de jaarlijkse Internationale Naaldhoutconferentie en de tweejaarlijks georganiseerde Internationale Hardhoutconferentie.

Kerncijfers
Aantal ondernemingen 38
Aantal werknemers 600
Omzet (in miljoen euro) 700

Gerelateerde artikels

De conjunctuur in de Belgische houtsector

Lees verder
012 HOUTINVOER JADIMEX Padoek 21x143 Flaxfield 12 Jadimex