Houtinvoerhandel

De groep Houtinvoerhandel groepeert houtinvoerders en agenten die instaan voor de wereldwijde aankoop en de invoer van ruw of half-afgewerkt hout. Een aantal van deze bedrijven doet ook aan houtverwerking. Zij zijn vaak toeleverancier van de hout- en meubelproducenten, de bouw en de gespecialiseerde houthandel.

012 HOUTINVOER VDC Houtimport Full Res 31 Robbe Chiers Vandecasteele Houtimport
Het is in het belang van de hele sector om te waken over een legale houtoogst, zodat de toekomst van de grondstof hout verzekerd blijft.
012 HOUTINVOER Cras Woodgroup Collstrop 6 Cras woodshops

Illegale houtinvoer aan banden gelegd door Europese houtverordening en het FLEGT-actieplan

De Europese Houtverordening (European Timber Regulation of EUTR) legt de invoer van illegaal gekapt hout op de Europese markt aan banden. Onder ‘illegaal’ wordt verstaan: het hout dat geoogst, vervoerd, gekocht of verkocht werd in strijd met de wetgeving in het land van herkomst. Diegenen die het hout of houtproduct voor het eerst op de Europese markt brengen, moeten een stelsel van zorgvuldigheidseisen of due diligence system (DDS) toepassen op dit hout, om het risico te minimaliseren dat het illegaal gekapt hout betreft. De leden houtinvoerders van Fedustria nemen deze verplichting serieus en werkten de voorbije jaren hun due diligence-systemen uit. Uiteraard is dit een evolutief gegeven, de DDS-systemen worden dan ook voortdurend verfijnd.

Het FLEGT-actieplan (Forest Law Enforcement, Governance and Trade), een vrijwillig systeem dat ervoor moet zorgen dat vanuit de landen die deelnemen aan dit plan enkel legaal geoogst hout naar de EU wordt verscheept, sluit hierbij aan. Momenteel is er enkel een FLEGT-licentiesysteem in voege tussen ‘Indonesië’ en Europa. Begin 2020 kondigde het Indonesische ministerie van handel aan te willen komen tot een tijdelijke versoepeling van hun SVLK-systeem (dit is de basis van de FLEGT tussen de EU en Indonesië), dit wegens de coronapandemie. Deze versoepeling zou geen goede zaak geweest zijn: het systeem zou immers aan geloofwaardigheid inboeten, de overeenkomst met Europa kwam dan ook op de helling te staan. Dankzij een goede samenwerking tussen alle stakeholders, waaronder ook Fedustria, zijn we erin geslaagd dit systeem als dusdanig te behouden.

In 2020 lanceerde de Europese Commissie een zogenaamde ‘fitness check’ waarbij de werking van zowel EUTR als van FLEGT geëvalueerd werd. Samen met de Europese koepelfederatie CEI-Bois steunt Fedustria de EUTR, maar vraagt wel een betere implementatie van deze verordening. Zo is er nood aan een uniforme toepassing en handhaving in Europa. Tevens blijft Fedustria vragende partij voor een uitbreiding van het toepassingsgebied van de Europese Houtverordening naar alle houten producten.

012 HOUTINVOER CARPENTIER Arch Studio Haan schr patrick Vanovermeiren hotes cubus QC 3 Carpentier

Duurzaam bosbeheer

De Europese Commissie wil inzetten op het beschermen van de bossen, zowel in de EU als wereldwijd. Fedustria benadrukt dat de toekomst van de houtsector verbonden is met duurzaam bosbeheer, en dat de sector er bijgevolg alle belang bij heeft om te werken met hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.

Het aspect ‘houtproductie’ vormt, naast ecologische en sociale aspecten, een essentieel onderdeel van duurzaam bosbeheer en mag dus niet uit het oog verloren worden. Bovendien dragen we bij aan het klimaatbeleid door meer hout en houten producten te gebruiken. Kortom: gebruik hout, want hout geeft zuurstof!

Kerncijfers voor 2020
Aantal ondernemingen 38
Aantal werknemers 600
Omzet (in miljoen euro) 700

Gerelateerde artikels

De conjunctuur in de Belgische houtsector in 2020

Lees verder
Filip De Jaeger

Filip De Jaeger

Plaatmateriaal, Houtinvoer, Borstels en penselen en Meubel
Ingrid Hontis

Ingrid Hontis

Plaatmateriaal, Houtinvoer en Bedartikelen
012 HOUTINVOER JADIMEX Padoek 21x143 Flaxfield 12 Jadimex

Naaldhout

Tropisch Loofhout

Loofhout uit gematigde luchtstreken

Plaatmateriaal

Agenten