Houtinvoerhandel

De groep Houtinvoerhandel groepeert houtinvoerders en agenten die instaan voor de wereldwijde aankoop en de invoer van ruw of half-afgewerkt hout. Aangezien een aantal van deze bedrijven ook houtverwerkende activiteiten doen, bestaat er vaak een directe link met de hout- en meubelproducenten.

Opstart groepswerking binnen Fedustria

Sinds 1 januari 2017 heeft Fedustria de werking van de Belgische Federatie van de Houtinvoerhandel (BFHI) overgenomen. Het gaat om een 40-tal bedrijven (houtinvoerders) en agenten die een omzet genereren van 450 miljoen euro/jaar en 400 personen tewerkstellen. Enkele van deze bedrijven waren reeds lid van Fedustria, omdat zij ook houtverwerkende activiteiten uitvoeren. 

De opname van BFHI binnen Fedustria is er gekomen op vraag van (de leden van) BFHI, die daarmee een bestendiging van hun interne groepswerking willen garanderen binnen een organisatie die hen de nodige ondersteuning en dienstverlening kan bieden. Voor de houtinvoerhandel zijn o.a. volgende thema’s relevant: de Europese houtverordening EUTR, FSC/PEFC-certificatie, CITES (Convention on International Trade of Endangered Species), douanereglementeringen, statistiek en CE-markering. 

Lemahieu 0055Xx
Houtimport Lemahieu / Lempan

FLEGT-licentiesysteem voor hout  en houten producten uit IndonesiE 

In 2005 lanceerde de Europese Unie haar FLEGT-actieplan (Forest Law Enforcement, Governance en Trade), een vrijwillig systeem dat ervoor moet zorgen dat vanuit de landen die deelnemen aan dit plan enkel legaal geoogst hout naar de EU wordt verscheept.

Niettegenstaande er vrij vlug vrijwillige partnerschapsakkoorden (VPA’s) werden afgesloten met een aantal landen waaronder Indonesië, liet de uitwerking ervan en het opzetten van controlesystemen lang op zich wachten. 

Sinds 15 november 2016 erkent de Europese Unie formeel het licentiesysteem van Indonesië dat de wettelijkheid van de geëxporteerde houtproducten garandeert. In de loop van januari 2017 kwamen de eerste ladingen FLEGT-gecertificeerd hout uit Indonesië aan in de Antwerpse haven en bij de Belgische houtinvoerders. 

Kerncijfers voor 2016
Aantal ondernemingen 40
Aantal werknemers 400
Omzet (in miljoen euro) 450

Verantwoordelijke

De Jaeger

Filip De Jaeger

Adjunct-directeur-generaal

Mail
Algemene Directie

Naaldhout

Tropisch Loofhout

Loofhout uit gematigde luchtstreken

Plaatmateriaal

Agenten