MVO-Sectorpaspoort

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij de houten bouwelementen

Dankzij het project “Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in de houten bouwelementen” kreeg Fedustria de kans een MVO-sectorpaspoort op te stellen voor de subsector van de houten bouwelementen.

In een eerste fase formuleerde Fedustria 7 speerpunten voor de houtsector, die als koepel staan boven 26 concrete uitdagingen voor de bedrijven uit de subsector van de houten bouwelementen. Deze 26 uitdagingen werden geselecteerd en gevalideerd door het stakeholderspanel en vormen de basis van het MVO-sectorpaspoort.

Vervolgens werden deze bedrijfsuitdagingen ondergebracht onder 19 GRI-aspecten voor duurzaamheidsverslaggeving. Elk van deze uitdagingen en aspecten is terug te brengen onder één van de drie grote pijlers binnen MVO: de sociale, economische en ecologische pijler (people, profit, planet).

Duurzaamheidsverslaggeving & GRI

Eén van de mogelijkheden om te communiceren omtrent de MVO-inspanningen, is het opstellen van een duurzaamheidsverslag. GRI oftewel het Global Reporting Initiative is een internationale richtlijn voor duurzaamheidsverslaggeving en geeft o.a. een uitgebreide lijst van aspecten waarover kan worden gerapporteerd in een duurzaamheidsverslag. Dit MVO-sectorpaspoort werd opgesteld conform GRI 4, wat betekent dat bedrijven – dankzij dit sectorpaspoort – direct aan de slag kunnen met de sectorrelevante uitdagingen.

De opstelling van het MVO-sectorpaspoort gebeurde in samenwerking met een stakeholderspanel, bestaande uit vertegenwoordigers van o.a. de overheid, middenveldorganisaties, werknemersorganisaties en overige betrokken partijen. Dit project kon worden gerealiseerd dankzij de steun van het Vlaams ESF-Agentschap.

Het volledige overzicht van bedrijfsuitdagingen en bijhorende GRI-aspecten vindt u hier. (pdf 286.37Kb)