Houten verpakkingen

De productgroep Houten verpakkingen verenigt de producenten van:

  • kisten,
  • palletten,
  • stuwhout,
  • kabelhaspels.

Naast verpakkingen met gestandaardiseerde afmetingen, zoals de EPAL-palletten, wordt in deze sector veel maatwerk verricht. Ook zijn er bedrijven die grote machines veilig verpakken, stuwen en verzenden. Omdat hout hét herbruikbaar materiaal bij uitstek is, behoren ook heel wat herstellers van tweedehandsverpakkingen tot deze deelsector.

De uitwisselbaarheid van houten paletten kent een groeiend belang, mede door de trend naar een circulaire economie en een intelligenter gebruik van materialen en grondstoffen.

De EPAL-palet: dankzij constante kwaliteit een vaste waarde in de wereldwijde logistiek

De Europese vereniging EPAL e.V. (Düsseldorf, Duitsland) is verantwoordelijk voor de consistente kwaliteit van de EPAL-palet, de meest gebruikte standaardpalet ter wereld. De organisatie is actief in meer dan 30 landen. Belgische bedrijven met een EPAL-licentie zijn aangesloten bij Belepal vzw, de Belgische vereniging van EPAL-palettenfabrikanten en -herstellers. De EPAL-palet staat voor goede kwaliteit, multi-inzetbaarheid in tal van sectoren (waaronder de voedingssector), en een systeem van uitwisselbaarheid, herstelling en recyclage.

De productie van EPAL-paletten blijft een goede indicator voor de algemene economische activiteit. Tijdens de eerste zes maanden van 2018 werden in België maar liefst 1.118.757 nieuwe EPAL-paletten geproduceerd, een stijging met 19 % in vergelijking met de eerste zes maanden van 2017. Het aantal herstelde EPAL-paletten steeg in dezelfde periode met 15,9 %. Er werden in totaal een kleine 680.000 paletten onder licentie hersteld.

Hogere houtprijzen zetten de sector onder druk

Keuleers Dsc 0132
Keuleers & Co

De prijsindex van de Duitse federatie van houten verpakkingen, paletten en exportverpakkingen (HPE) toont een scherpe en onafgebroken stijging van de prijzen voor pallet- en verpakkingshout van midden 2016 tot begin 2018. Ook in het tweede kwartaal van 2018 was een verdere stijging van de houtprijs merkbaar (palettenhout 12,8 % duurder dan in tweede kwartaal 2017, verpakkingshout 7 %).

De voornaamste reden hiervoor is de houtvraag: de economische activiteit veert op en daarmee ook de export van o.a. het betere verpakkingshout. Daarnaast speelde ook vertraging in het aanbod een rol: de bossen in de Baltische Staten, belangrijke producenten van verpakkingshout, waren eind 2017 vanwege overvloedige en langdurige neerslag lang niet toegankelijk voor de machines die bomen oogsten en afvoeren. Daardoor lopen de levertijden voor verpakkingshout in Europa op en is de beschikbaarheid beperkt. Er wordt niet verwacht dat de huidige trend op korte termijn zal worden omgebogen. De druk op fabrikanten van houten verpakkingen blijft dan ook hoog.

Kerncijfers voor 2018
Aantal ondernemingen 64
Aantal werknemers 1.069
Omzet (in miljoen euro) * 450
Exportquote 40 %
Evolutie omzet +6,8 %
Aandeel in de totale omzet van de Belgische hout en meubelsector 8 %

Verantwoordelijke

Dewandeleer

Pascal Dewandeleer

Sociaal adviseur (Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg en Wallonië)

Mail
Sociaal-juridisch en fiscaal
Meer weten over Belepal