Houten verpakkingen

De productgroep houten verpakkingen produceert:

  • kisten,
  • paletten,
  • stuwhout,
  • kabelhaspels.

Naast verpakkingen met gestandaardiseerde afmetingen, zoals de EPAL-paletten, wordt in deze sector veel maatwerk gedaan. Ook zijn er bedrijven die grote machines veilig verpakken, stuwen en verzenden. Omdat hout het herbruikbaar materiaal bij uitstek is, behoren ook heel wat herstellers van tweedehandsverpakkingen tot deze deelsector.

EPAL-paletten: Belepal gaat strijd aan tegen namaakpaletten

Keuleers P1000163
Keuleers & Co

De EPAL-palet is de meest gebruikte standaardpalet ter wereld. Deze palet dankt haar populariteit aan de goede kwaliteit, de multi-inzetbaarheid in tal van sectoren, en aan het systeem van uitwisselbaarheid. De kwaliteit blijft gegarandeerd omdat de fabrikanten en de herstellers van EPAL-paletten zich frequent laten controleren door een onafhankelijk inspectiebedrijf. De Europese vereniging EPAL organiseert dit soort controles al tientallen jaren.

Het succes van de EPAL-palet zet malafide bedrijven echter aan tot het in omloop brengen van goedkope imitaties, die niet voldoen aan de kwaliteitseisen van EPAL. Om deze palettenfraude actief op te sporen, heeft Bel-epal (de vereniging van Belgische en Luxemburgse fabrikanten en herstellers van EPAL-paletten) – in samenwerking met Nederland en Frankrijk – field managers op de baan gestuurd. Op basis daarvan heeft Belepal verschillende klachten ingediend bij de economische inspectie, die vervolgens overgegaan is tot de inbeslagname van de frauduleuze paletten. 

Houten verpakkingen: universeel inzetbaar en ecologisch

Uit Europees onderzoek blijkt dat in houten verpakkingen minder bacteriën zitten dan in kunststofverpakkingen. Dit bewijst dat houten verpakkingen dus ook in de voedingsindustrie een plaats hebben. Fedustria benadrukt de universele inzetbaarheid van hout en de milieuvoordelen van het gebruik ervan. 

Circulaire economie

Houten verpakkingen zijn de oplossing bij uitstek voor de circulaire economie. Fedustria en Belepal leggen de bedrijven met aangepast communicatiemateriaal uit waarom dit zo is.

Een voorwaarde voor hergebruik en recyclage is wel dat de verpakkingen beantwoorden aan afgesproken normen, die gecontroleerd en nageleefd worden. Via contacten met andere Europese en Belgische sectororganisaties streeft Fedustria ernaar om het gamma van paletten dat onderworpen is aan deugdelijke kwaliteitscontroles, in binnen- en buitenland, uit te breiden naar bijvoorbeeld paletten voor de chemische nijverheid of voor de glasindustrie.

Monceau Réalisations Adm 1
Ateliers du Monceau
Kerncijfers voor 2016
Aantal ondernemingen 64
Aantal werknemers 1.000
Omzet (in miljoen euro) 396
Exportquote 40 %
Evolutie omzet +2,7 %
Aandeel in de totale omzet van de Belgische hout en meubelsector 7,4 %

Verantwoordelijke

De Jaeger

Filip De Jaeger

Adjunct-directeur-generaal

Mail
Algemene Directie
Meer weten over Belepal