Verpakkingen

De productgroep houten verpakkingen produceert:

  • kisten,
  • paletten,
  • stuwhout,
  • kabelhaspels.

Naast verpakkingen met gestandaardiseerde afmetingen, zoals de EPAL-paletten, wordt in deze sector ook veel maatwerk gedaan. Ook zijn er bedrijven die grote machines veilig verpakken, stuwen en verzenden. Omdat hout het herbruikbaar materiaal bij uitstek is, maken ook heel wat herstellers van tweedehandsverpakkingen deel uit van deze deelsector.

EPAL-paletten: de significante rol van Belepal

De EPAL-palet is de meest gebruikte standaardpalet ter wereld. Deze palet dankt haar populariteit aan haar goede kwaliteit, waardoor ze geschikt is voor tal van sectoren, en aan de uitwisselbaarheid. De kwaliteit blijft bewaard omdat de fabrikanten en herstellers van EPAL-paletten zich frequent laten controleren door een onafhankelijk inspectiebedrijf. De Europese vereniging EPAL organiseert dit soort controles al tientallen jaren.

De vzw Belepal, de vereniging van Belgische en Luxemburgse fabrikanten en herstellers van EPAL-paletten, speelt een erg actieve rol binnen EPAL. Belepal heeft o.a. een significante bijdrage geleverd aan de redactie van het geactualiseerd technisch reglement van EPAL, dat een transparante basis biedt voor de productie, reparatie en kwaliteitscontrole van EPAL-paletten.

Het succes van de EPAL-palet zet malafide bedrijven aan om goedkope imitaties in omloop te brengen, die niet voldoen aan de kwaliteitseisen van EPAL. In samenwerking met Nederland en Frankrijk heeft Belepal field managers op de baan gestuurd, die actief fraude met paletten opsporen. Op basis daarvan heeft Belepal verschillende klachten ingediend bij de economische inspectie, die zeer alert reageert en frauduleuze paletten in beslag neemt. In 2016 schenkt Belepal daarenboven bijzondere aandacht aan de communicatie met de gebruikers van EPAL-paletten.

Lebeck 1 Ham
LeBeck

Houten verpakkingen: universeel inzetbaar, ook voor voeding

In houten verpakkingen zitten minder bacteriën dan in kunststofverpakkingen. Dat blijkt uit Frans en Spaans onderzoek, dat uitgebreid werd besproken op de vergaderingen van de Europese verpakkingsfederatie Fefpeb. Dit bewijst dat houten verpakkingen dus ook in de voedingsindustrie een plaats hebben. Fedustria benadrukt de universele inzetbaarheid van hout, en informeert de bedrijven over eisen omtrent voedingscontact.

Kerncijfers voor 2015
Aantal ondernemingen 61
Aantal werknemers 976
Omzet (in miljoen euro) 391
Exportquote 40 %
Evolutie omzet +4,9 %
Aandeel in de totale omzet van de Belgische hout en meubelsector 8%

Verantwoordelijke

De Jaeger

Filip De Jaeger

Adjunct-directeur-generaal

Mail
Algemene Directie
Meer weten over Belepal