Houten verpakkingen

De productgroep houten verpakkingen produceert:

  • kisten,
  • paletten,
  • stuwhout,
  • kabelhaspels.

Naast verpakkingen met gestandaardiseerde afmetingen, zoals de EPAL-paletten, wordt in deze sector veel maatwerk verricht. Ook zijn er bedrijven die grote machines veilig verpakken, stuwen en verzenden. Omdat hout hét herbruikbaar materiaal bij uitstek is, behoren ook heel wat herstellers van tweedehandsverpakkingen tot deze deelsector.

De EPAL-palet: dé standaard in de logistieke keten

Keuleers P1000163
Keuleers & Co

De EPAL-palet is de meest gebruikte standaardpalet ter wereld. Dit dankzij de goede kwaliteit, de multi-inzetbaarheid in tal van sectoren, en het systeem van uitwisselbaarheid en recyclage. De kwaliteit en de uitwisselbaarheid blijven gegarandeerd omdat de fabrikanten en de herstellers van EPAL-paletten zich frequent laten controleren door een onafhankelijk inspectiebedrijf.

De Europese vereniging EPAL e.V. (Düsseldorf, Duitsland) is verantwoordelijk voor de consistente kwaliteit. De organisatie is actief in meer dan 30 landen. Belgische bedrijven met een EPAL-licentie zijn aangesloten bij Belepal vzw, de Belgische vereniging van EPAL-palettenfabrikanten en -herstellers.

Eén van de taken van Belepal vzw bestaat erin om erop toe te zien dat de licentiehouders niet alleen hun rechten uitoefenen maar ook hun plichten naleven. Fraudegevallen worden onherroepelijk aangepakt.

Houten verpakkingen: veilig, kwalitatief en duurzaam

Via contacten met andere Europese en Belgische sectororganisaties streeft Fedustria ernaar om het gamma van paletten dat onderworpen is aan deugdelijke kwaliteitscontroles, in binnen- en buitenland, uit te breiden naar andere sectoren.

Zo hebben houten verpakkingen ook hun plaats in de voedingsindustrie. Europees onderzoek toont namelijk aan dat in houten verpakkingen minder bacteriën zitten dan in kunststofverpakkingen.
Ook voor de chemische industrie zijn zij geschikt: sinds januari 2018 deden daar ook de EPAL CP-paletten hun intrede.

Fedustria benadrukt dan ook de universele inzetbaarheid van hout en de milieuvoordelen van het gebruik ervan.

Monceau Réalisations Adm
Ateliers du Monceau
Kerncijfers voor 2017
Aantal ondernemingen 63
Aantal werknemers 981
Omzet (in miljoen euro) * 416
Exportquote 40 %
Evolutie omzet +5,1 %
Aandeel in de totale omzet van de Belgische hout en meubelsector 7,7 %

*Schatting op basis van gegevens 9 m 2017 / *Estimations sur la base des données de 9 m 2017

Verantwoordelijke

Meer weten over Belepal