Houten verpakkingen

De productgroep Houten verpakkingen verenigt de producenten van:

  • kisten,
  • palletten,
  • stuwhout,
  • kabelhaspels.

Naast verpakkingen met gestandaardiseerde afmetingen, zoals de EPAL-palletten, wordt in deze sector veel maatwerk verricht. Zo zijn er bedrijven die grote machines en onderdelen veilig verpakken, stuwen en verzenden. Omdat hout hét herbruikbare materiaal bij uitstek is, behoren ook heel wat herstellers van gebruikte palletten en tweedehandsverpakkingen tot deze deelsector.

Houten verpakkingen zijn milieuvriendelijker dan verpakkingen uit andere materialen omdat ze CO2 opslaan in het hout en omdat ze voor de productie en verwerking ervan minder energie vergen.

De EPAL-pallet, kampioen in logistiek en ecologie

In de wereldwijde logistiek is de EPAL-pallet de meest gebruikte standaardpallet. Zo telt Europa meer dan 1.500 bedrijven met een EPAL-licentie. De EPAL-pallet staat voor goede kwaliteit, multi-inzetbaarheid in tal van sectoren (waaronder de voedingssector), en een systeem van uitwisselbaarheid en recyclage. Het is de Europese vereniging EPAL e.V. (Düsseldorf, Duitsland), actief in meer dan 30 landen, die verantwoordelijk is voor de consistente kwaliteit ervan. Belepal vzw, de Belgische vereniging van EPAL-pallettenfabrikanten en -herstellers, groepeert de Belgische bedrijven met een EPAL-licentie.

Dankzij het fijnmazige EPAL-netwerk en de uniforme kwaliteit van de EPAL-palletten kunnen de gebruikers hun EPAL-palletten altijd in de nabijheid kopen, verkopen, verhuren of laten herstellen. Ook diverse varianten van uitgestelde ruil, huur, of extern beheer van de palletvoorraad zijn mogelijk. Het wijdvertakte EPAL-netwerk, de uitgebreide gebruiksmogelijkheden en de gesloten levenscyclus van de EPAL-pallet maken dat niet alleen de transportkosten dalen, maar ook de milieulasten. En hoe langer we houten EPAL-palletten gebruiken en hergebruiken, hoe langer de koolstof in het hout wordt vastgehouden. Bovendien zijn uitwisselbare palletten ecologischer dan wegwerpexemplaren.

Verpak Rdp 2015 05 07 Pgs Le Teich © Martin Flaux 5 D2 6520
PGS Group

Houten verpakkingen, veilig en hygiënisch, ook na de Brexit

De ISPM15-richtlijn van de FAO (Food & Agriculture Organisation) stelt strenge eisen aan houten verpakkingsmateriaal (o.a. hittebehandeling) om het risico op verspreiding van schadelijke organismen te vermijden. Palletten en houten verpakkingen die worden gebruikt bij de handel tussen de EU en zgn. derde landen moeten voldoen aan de eisen van de ISPM15. Binnen de EU (met uitzondering van Portugal) is voldoen aan de ISPM15 geen verplichting, wegens het beperkte risico op de verspreiding van schadelijke organismen.

In geval het zou komen tot een harde Brexit, wordt het VK een derde land, met als gevolg dat alle houten verpakkingsmateriaal gebruikt in de handel tussen landen van de EU en het VK moet voldoen aan de voorschriften van de ISPM15. Samen met de Europese federatie van fabrikanten van houten palletten en verpakkingen, FEFPEB, pleit Fedustria ervoor om de huidige situatie aan te houden, gezien een harde Brexit niets zal veranderen aan de gezondheidsrisico’s tussen de EU en het VK.

Kerncijfers voor 2019
Aantal ondernemingen 64
Aantal werknemers 1.053
Omzet (in miljoen euro) * 444
Exportquote 40 %
Evolutie omzet +2,6 %
Aandeel in de totale omzet van de Belgische hout en meubelsector 8 %

Verantwoordelijke

Dewandeleer

Pascal Dewandeleer

Sociaal adviseur (Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg en Wallonië)

Mail
Sociaal-juridisch en fiscaal
Meer weten over Belepal