Ecy-Twin

Ecodesign & innovatie voor Textiel & kleding, Hout en Meubelen.

De betrokken regio (Hauts-de-France, Vlaanderen en Wallonië) vormt een bekken van ondernemingen in de textiel-, hout- en meubelsector, die allen geconfronteerd worden met dezelfde uitdagingen inzake het beheersen van de milieuimpact en inzake economische ontwikkeling. De textiel-, hout- en meubelsector heeft, net als de distributiesector, te maken met een sterke concurrentie vanuit de lageloonlanden, waar vaak een minder strenge milieureglementering geldt dan in Europa. Deze milieuproblematiek treft in het bijzonder de kleine en middelgrote ondernemingen die niet altijd de financiële middelen, noch de mensen hebben om dit ten gronde aan te pakken.

Arbrelarge
Logo Projets Ecy Twin Rgb Defi

Uitdagingen

 1. Nieuwe markten aanboren, die gevoelig zijn voor milieuvriendelijke producten.
 2. Het grote publiek sensibiliseren en overtuigen om producten te kopen die het milieu respecteren.
 3. Het design koppelen aan duurzame ontwikkeling (‘mooi en proper produceren’).
 4. Nieuwe business modellen ontwikkelen door zich te concentreren op product-diensten combinaties.
 5. Productiekosten verlagen (grondstoffen, energie, bijproducten, gebruik van gerecycleerde/ recycleerbare/biodegradeerbare materialen, …).
Uitdaging Def
Doelstellingen

Doelstellingen

  1. Bedrijven en het grote publiek sensibiliseren voor ecologisch ontworpen oplossingen en voor een functionaliteitsconomie.
  2. Ontwikkeling van demonstratiemodellen met wetenschappelijk onderbouwde en bewezen milieuclaims om het grote publiek en de consumenten te overtuigen. En door deze te promoten (beurzen, tentoonstellingen, conferenties, wetenschappelijke artikelen…).
  3. Het verzamelen van kennis over de thema’s van het project en de verspreiding ervan in de Euroregio ten voordele van het doelpubliek.

  Acties

  1. Het opvolgen van de markten, milieu en technische ontwikkelingen en voorschriften.
  2. Het organiseren van seminaries.
  3. Het samenstellen van werkgroepen die de ondernemingen begeleiden bij de ontwikkeling van demonstratiemodellen van producten/diensten ter validatie van de eco-innovatieve concepten.
  Acties
  Chain

  Het belangrijkste doel van het Ecy-Twin project is om bedrijven in de grensoverschrijdende regio te betrekken bij textielkleding, hout en meubels, bij de transformatie van hun bedrijfsmodellen naar duurzame groei. We zullen hen begeleiden bij de ontwikkeling van hun wereldwijde eco-innovatie strategieën. De aanpak is gebaseerd op verschillende pijlers, zoals het ecologisch ontwerpen van producten – met aandacht voor gebruik en processen – en de ontwikkeling van een nieuw dienstenaanbod dat deel uitmaakt van de functionaliteitsconomie. Deze strategieën zullen in de markt worden gevalideerd via de productie van demonstratiemodellen, in de vorm van prototypes van producten of diensten.

  ​Textiel & kleding, hout en meubelen

  U wenst..

  • een ecologisch verantwoord product te ontwikkelen?
  • samen te werken met andere actoren in de waardeketen?
  • de functies van uw product te verbeteren en aanvullende diensten aan te bieden?
  • te anticiperen op milieuvoorschriften en marktontwikkelingen?
  • te informeren en communiceren over de ecologische kwaliteiten van uw producten of diensten?

  Contacteer ons

  www.ecytwin.eu

  info@ecytwin.eu

  Carte
  Logos Steun