Meubelen

De meubelindustrie omvat naast de meubelen (eetkamers, slaapkamers, keukens, bureaus,…) en zitmeubelen (salons, zetels, stoelen,…) ook de matrassen en bedbodems. Binnen deze productgroep bestaan de volgende groepen:

  • Meubel en Zitmeubel, 
  • Sectie Bedartikelen,
  • Sectie Keukens.
Gdesmet Prodotti 157315 Rel976De73Da418D8C4D1151F34642C996C
G. Desmet

De omzet van de Belgische meubelindustrie steeg in 2015 met ca. 4 %. Ook andere indicatoren zoals de bezettingsgraad van de productiecapaciteit, die boven de 80 % lag, en de export tekenden alvast voor dit positieve beeld.

De Meubelraad als overlegplatform

De Meubelraad binnen Fedustria is een belangrijk overlegplatform voor de Belgische meubelfabrikanten. In 2015 werd de mogelijkheid onderzocht tot het opstarten van een kwaliteitssysteem voor Belgische meubelen en/of meubelfabrikanten. Daarnaast ging de aandacht o.m. naar e-business als mogelijk middel om de communicatie tussen de meubelindustrie en de -handel te vereenvoudigen. De Meubelraad evalueerde ook de exportwerking van BelgoFurn (zie verder) en volgde belangrijke ontwikkelingen op Europees vlak, zoals bv. de invoering van een meubelpaspoort.

Groepswerking en samenwerking 

In 2015 werd de Sectie Bedartikelen heropgestart, en dit o.a. wegens de plannen van de overheid om een terugnameplicht van matrassen in te voeren die zich situeert in het kader van een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV). Gevolg hiervan is dat onderzocht moet worden hoe – met actieve deelname van lidbedrijven en van Fedustria en in overleg en samenwerking met de federaties van de meubelhandel en de distributie – een aparte structuur kan worden opgericht om deze terugnameplicht van matrassen concreet in de praktijk te realiseren. Een belangrijke bijdrage hiertoe zal moeten komen van het project Innomat, begeleid door het kenniscentrum van de Belgische hout- en meubelindustrie, Wood.be.

Met de leden van de vroegere werkgroep Belgische keukens werd van gedachten gewisseld over het heropstarten van de werking rond keuken- en badkamermeubelen. Bedoeling is om enkele specifieke initiatieven voor deze lidbedrijven op te zetten.

Europese samenwerking vindt haar beslag binnen EFIC (European Furniture Industries Confederation) en EBIA (European Bedding Industries Association), waarvan Fedustria lid is. In 2015 volgde Philipp Burgtorf (Recticel) Frank Verschuere (LS Bedding) op als voorzitter van EBIA. 

Boone Beurs 018 10X15
Boone International

BelgoFurn: hét exportinstrument voor het Belgisch meubel

De exportwerking van BelgoFurn speelt een grote rol in de zoektocht naar buitenlandse klanten. Voor het Belgisch meubel is en blijft export immers een belangrijke hefboom voor groei van productie en omzet. Highlights in de werking van BelgoFurn in 2015 waren o.a. de groepsdeelname aan de Meubelbeurs van Nantes, een prospectiereis naar het Midden-Oosten (Saudi-Arabië, Dubai…), de groepsdeelname aan de beurs Furniture China, het onthaal van buitenlandse bezoekers tijdens de Meubelbeurs van Brussel, de publicatie van een exportrepertorium en de lancering van een nieuwe website waarop de lidbedrijven een selectie uit hun internationaal meubelaanbod presenteren. Ook Iran en Australië werden geprospecteerd. 

In het kader van de Meubelbeurs van Keulen (IMM) in januari 2016 werd een nieuwe exportbrochure voor de Duitstalige markten gepubliceerd. Voor 2016 zijn er verder specifieke prospectiereizen naar Australië en Zwitserland voorzien, naast de opvolging van de marktprospectie naar de Golfstaten, een collectieve deelname aan de Meubelbeurs Shanghai in september en een groepsreis onder de noemer ‘La Chine revisitée’ om een overview te hebben van de veranderingen in China in de voorbije jaren. Vanzelfsprekend blijft de Meubelbeurs van Brussel een topprioriteit.

Recorbedding Art Flash
Recor Bedding
Kerncijfers voor 2015
Aantal ondernemingen 844
Aantal werknemers 11.150
Omzet (in miljoen euro) 2.399
Exportquote 57 %
Evolutie omzet +1,9 %
Aandeel in de totale omzet van de Belgische hout- en meubelsector 47 %

Verantwoordelijke

De Jaeger

Filip De Jaeger

Adjunct-directeur-generaal

Mail
Algemene Directie

Verantwoordelijk voor de exportpromotie

Deheegher

Bernard Deheegher

Adviseur meubelexport (BelgoFurn)

Mail
Economie & Exportpromotie
Meer weten over BelgoFurn