Meubelen

De Meubelindustrie omvat een zeer grote variëteit van productgroepen, gaande van eetkamers, slaapkamers, keukens, outdoor-creaties, bureaumeubelen… tot zitmeubilair zoals salons, zetels of stoelen, maar evenzeer matrassen en bedbodems

Binnen deze productgroep bestaan de volgende groepen:

  • Meubel en Zitmeubel,
  • Sectie Bedartikelen,
  • Sectie Keukens.
De Belgische meubelindustrie beschikt over heel wat troeven om binnen- en buitenlandse aankopers te verleiden: een zeer veelzijdig, trendy en kwalitatief aanbod.
04 Meubel Mobitec Moods16 01
Mobitec Systems
04 Meubel Jori 20 Espace Art
Jori

Fedustria gaat voor meer driekleur in ieders interieur

Op maandag 8 juni 2020 lanceerde Fedustria een speelse mediacampagne die de producten van de lidbedrijven en de sectorgenoten uit de interieurbranche in de kijker zette. Op die manier wilde Fedustria de producenten van interieurproducten en de interieurbouwers ondersteunen. Zij hadden het door de coronapandemie en de bijbehorende langdurige sluiting van de meubel- en interieurwinkels in de lente 2020 zwaar te verduren.

Tijdens de eerste lockdown beleefden consumenten hun woning immers intensiever dan ooit, omdat ze verplicht moesten ‘thuisblijven’. Vele consumenten beseften plots het belang van een aangenaam en comfortabel interieur. Bovendien kwam budget vrij omdat andere uitgaven, zoals buitenlandse vakanties of een dure auto, op dat moment niet mogelijk of niet wenselijk waren. Investeren in het eigen huis daarentegen steeg in de prioriteitenlijst.

04 Meubel Fermgerief

Via een grappige, pratende woning met de slogan ‘Geef meer driekleur aan je interieur!’ werden de Belgische fabrikanten van interieurproducten gepromoot. Deze promotiecampagne liep op radio en online (via banners op websites en posts op social media, o.a. Facebook en Instagram), via POS-materiaal ter promotie in de fysieke winkels en showrooms, en via de campagnewebsite www.fermgerief.be.

Op vandaag is ‘Ferm gerief’ vrijwel het enige online-inspiratieplatform waar de consument een uitgebreid overzicht vindt van Belgische interieurproducten en -merken. Deze actie genereert op haar manier een meerwaarde voor alle deelnemende fabrikanten en interieurbouwers, maar evenzeer voor de meubelwinkels, de toeleveranciers en de gehele lokale waardeketen.

04 Meubel Veldeman You
Veldeman Bedding
04 Meubel Gdesmet Felt Familie Sfeer
G. Desmet skilled in shaping

Exportpromotie in coronatijden

Het coronavirus had een enorme impact op de exportinspanningen in 2020. Niettemin blijft export een belangrijke hefboom voor de groei van de productie en de omzet van de Belgische meubelindustrie: zowat 60 % van de Belgische productie wordt in het buitenland verkocht.

BelgoFurn, de exportpromotiecel van Fedustria, faciliteert de zoektocht naar buitenlandse klanten voor de Belgische meubelbedrijven en begeleidt hen bij het vinden van nieuwe afzetmarkten. In dit kader wordt jaarlijks een actieprogramma uitgewerkt, mede geruggesteund door Flanders Investment & Trade als strategische partner. Bij de zoektocht naar nieuwe exportmogelijkheden kwam Canada als nieuwe afzetmarkt in het vizier. 

De Canadese vraag naar Europees meubilair en het vrijhandelsakkoord (CETA) hebben geleid tot een unieke samenwerking tussen veertien Belgische bedrijven die de stap hebben gezet om een gezamenlijke Design Showroom te openen in Toronto, het designhart van Canada. Via deze showroom kunnen de bedrijven voor een lange termijn aanwezig zijn op de Canadese markt, met het oog op een structurele samenwerking met hun Canadese partners. Zie: www.belgiandesignshowroom.com

04 Meubel Theuns 0099 Theuns 0001
Meubelfabriek Theuns
04 Meubel Ilwa Claessens Antwerpen2019 5Bewerkt
Ilwa Keukens

Door de Covid-19-crisis werden geplande prospectiereizen geannuleerd of uitgesteld en ook de beurzenkalender werd hevig door elkaar geschud. Toch bleef BelgoFurn niet bij de pakken zitten. Zo werd gewerkt aan een nieuwe frisse website ter ondersteuning van de exportactiviteiten: www.belgofurn.com, ook te consulteren via www.belgianfur-

niture.be en www.belgischmeubel.be. Deze is samen met de Belgische exportgids – ook wel Belgische Meubelbijbel genoemd – hét visitekaartje van het Belgisch meubel naar de buitenlandse distributie en projectmarkt. Aan de hand van prachtig beeldmateriaal krijgen buitenlandse aankopers een mooi overzicht van wat ons land op meubelvlak te bieden heeft. Omwille van de coronacrisis werd extra geïnvesteerd in bijkomende promotie van de Belgische Meubelbijbel, dit via advertenties in de Nederlandse en Franse vakpers, en via een internationale digitale campagne. 

Ook worden de deelnemende bedrijven online in de kijker gezet via de Instagram- en Facebook-account van BelgoFurn: volg zeker @belgianfurniture!

04 Meubel Vandenberghe Blooming
Vandenberghe
04 Meubel Varam Sepp Stof Apolo High
Varam

Matrassen komen in een circulair verhaal: Valumat van start sinds 1 januari 2021

Op 1 januari 2021 trad de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor matrassen in voege in België. Iedereen die matrassen op de Belgische markt brengt, hetzij als producent, hetzij als invoerder, krijgt sindsdien een aantal verplichtingen inzake inzameling, recyclage en rapportering opgelegd. Samen met enkele matrasproducenten en de sectorfederaties van de distributie, Comeos en Navem, richtte Fedustria de vzw Valumat op. Dit beheersorganisme voert in naam van alle aangesloten producenten en invoerders de verplichtingen die voortvloeien uit de UPV op een collectieve manier uit. Begin september 2020 organiseerde Fedustria i.s.m. Valumat een aantal webinars om zowel producenten, als invoerders en handelaars, op de hoogte te brengen van hun verplichtingen. Dit webinar kan volledig worden herbekeken via www.valumat.be. 

Vanuit Europa neemt de vraag naar de invoering van UPV-sys-temen voor verschillende productgroepen (ook meubelen) toe. Samen met EFIC (Europese confederatie van de meubelindustrie) en EBIA (Europese beddingfederatie) pleit Fedustria voor zoveel mogelijk uniformiteit binnen de EU.

04 Meubel Revor 0231 Revor01 005 13 Signature
Revor Bedding
04 Meubel Mathybybols Ves Grd Bureau H Ves Grd Banc H L Bc Li 0 V Ves Grd Coussin Ves Chateau Brut Li 0 V
Mathy By Bols

E-business: een oplossing op sectorniveau in zicht

Via de gemengde werkgroep Fedustria-Navem werd in 2020 volop doorgewerkt aan het dossier e-business (elektronische uitwisseling van gegevens tussen meubelfabrikanten en -handelaars). Doel is te komen tot één sectorplatform waarop meubelfabrikanten en -handelaars hun bestaande softwarepakketten kunnen enten en gegevens (digitale productcatalogi, orders, orderbevestigingen, en op termijn ook dispatching advices, facturen…) elektronisch op een beveiligde manier kunnen uitwisselen. In samenwerking met een preferentiële softwarepartner werd een reeks testcases bij meubelfabrikanten en -handelaars opgezet en succesvol afgerond. Na de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst op sectorniveau door Fedustria en Navem, zal in de loop van 2021 worden overgegaan tot de officiële lancering van het platform.

04 Meubel Passe Partout Tito Lsb 1464 Detail 2
Passe Partout
04 Meubel Drisag Eandis Lubbeek 042
Drisag Office Inspirators
Kerncijfers voor 2020
Aantal ondernemingen 725
Aantal werknemers 9.906
Omzet (in miljoen euro)* 2.069
Exportquote 57 %
Evolutie omzet -1,1 %
Aandeel in de totale omzet van de Belgische hout- en meubelsector 40 %

Verantwoordelijken

Snyderscopy

Kevin Snyders

Product Manager Meubel en BelgoFurn

Mail
Productgroepen
De Jaeger

Filip De Jaeger

Plaatmateriaal, Houtinvoer en Meubel

Mail
Productgroepen
De Vos

Katja De Vos

Bedartikelen en Meubel

Mail
Productgroepen
Meer weten over BelgoFurn