Meubelen

De meubelindustrie omvat naast de meubelen (eetkamers, slaapkamers, keukens, bureaumeubelen…) en zitmeubelen (salons, zetels, stoelen…) ook matrassen en bedbodems.

Binnen deze productgroep bestaan de volgende groepen:

  • Meubel en Zitmeubel,
  • Sectie Bedartikelen,
  • Sectie Keukens.

De omzet van de Belgische meubelindustrie ging in 2018 licht achteruit, naar schatting met 1,5 % (eerste negen maanden). De afzetprijzen kenden een gemiddelde stijging met 1,8 %, waardoor de daling in volume 3,3 % bedroeg.

Tijdens de eerste negen maanden van 2018 investeerde de Belgische meubelindustrie 72,4 miljoen euro, een toename met 20,7 % in vergelijking met dezelfde periode in 2017. 

Kewlox Photography Armoire Bibliotheque Salon Angle Escalier 01 39
Kewlox
Indera Fauve4
Indera

Samen met een hoge bezettingsgraad van de productiecapaciteit wijst de herwonnen investeringsijver erop dat de meubelbedrijven een inhaalbeweging zijn gestart en zo hun vertrouwen in de toekomst bevestigen, ondanks de internationale politieke onzekerheden.

Matrassen: voorbereiding op de aanvaardingsplicht via Valumat vzw

Lsbedding Nox Firenze Schuin
LS Bedding

Vanaf 1 januari 2021 geldt in Vlaanderen een Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor matrassen. Via Valumat vzw, opgericht door een aantal matrasproducenten, Fedustria, Comeos (handel en diensten) en Navem (meubelhandel), wordt hieraan invulling gegeven. Om te komen tot een realistisch en werkbaar gegeven, wordt aanhoudend gepleit voor de invoering van één uniek systeem in de drie gewesten tegelijk.

In de loop van 2018 organiseerde het bestuur van Valumat vzw samen met de verantwoordelijken van de regionale afvaladministraties een studietrip naar Latexco Recycling (Tielt), Vanheede Environmental Logistics (Moeskroen) en Secondly (Rijsel) om te wijzen op de moeilijkheden bij de verwerking van restmaterialen van matrassen. 

Meubel: informatievergaderingen en netwerkmomenten voor de leden

Vincent Sheppard Alex Lounge Alex Sofa
Vincent Sheppard
Evan Belluno E1 K541
Evan

Op 6 juni 2018 organiseerde Fedustria samen met Digital Arts & Entertainment van de Howest Kortrijk een inspiratiesessie over de mogelijkheden die augmented & virtual reality, artificial intelligence, enz. voor de meubelsector kunnen betekenen. 

Tijdens deze sessie kregen de deelnemers de gelegenheid om deze technologieën zelf uit te testen in het experience lab.

Op 11 december 2018 vond voorafgaand aan het Navem-congres een ledenvergadering Meubel plaats in UGC Mechelen tijdens dewelke de bedrijven geïnformeerd werden over de stand van zaken van een aantal lopende meubeldossiers en -activiteiten.

Nieuwe dynamiek voor e-business

Ingevolge de afgesproken werkthema’s van de Rondetafelconferentie Fedustria-Navem van 11 mei 2017 werd via een gemengde werkgroep volop doorgewerkt aan het dossier e-business (elektronische uitwisseling van gegevens tussen fabrikanten en handelaars). Doel is te komen tot één platform waarop meubelfabrikanten en -handelaars hun bestaande softwarepakketten kunnen enten en gegevens (productcatalogi, orders, orderbevestigingen, dispatching advices, facturen, enz.) op een beveiligde manier kunnen uitwisselen.

Na gesprekken met o.a. normenorganisatie GS1, verschillende software-aanbieders uit binnen- en buitenland en een selectie van Belgische meubelfabrikanten en -handelaars, werd op basis van een aantal evaluatiecriteria gekozen voor een preferentiële softwarepartner. Intussen werden ontwerpen van samenwerkingsovereenkomsten opgesteld en lopen er testcases zowel bij fabrikanten als bij handelaars. De verwachting is dat in de loop van 2019 het e-business-platform voor de meubelsector kan worden opgestart.

Frako Img 5499 Hdr Tuinzicht
Frako
Detremmerie Light Green
Detremmerie Badkamermeubelen

Export als hefboom voor het Belgisch meubel

Export is en blijft een belangrijke hefboom voor de groei van de productie en omzet van de Belgische meubelindustrie. BelgoFurn, de exportpromotiecel van Fedustria, faciliteert de zoektocht naar buitenlandse klanten voor de Belgische meubelbedrijven en begeleidt hen bij het vinden van nieuwe afzetmarkten. In dit kader werkt BelgoFurn jaarlijks een actieprogramma uit, mede geruggesteund door Flanders Investment & Trade als strategische partner.

Highlights in de werking van BelgoFurn 2018 waren o.a. persacties gericht op de Franse, de Duitse en de Nederlandse markt, en de publicatie van de nieuwe Belgische Exportgids 2019 voor de internationale markten. Er was ook een beursbezoek aan de Stockholm Furniture Fair (februari 2018) om het Scandinavisch marktpotentieel te onderzoeken, een ledenreis naar de CIFF beurs Guangzhou gekoppeld aan de ontdekking van de Chinese meubelmarkt in Shanghai (maart 2018), een inspiratiereis naar Milaan met een bezoek aan Salone del Mobile en verkenning van de verscheidene design-

districten (april 2018), een groepsstand op de meubelbeurs Furniture China (september 2018), een voorbereidingsreis naar High Point, de Amerikaanse bakermat voor de meubelindustrie (oktober 2018), de verwelkoming van de buitenlandse bezoekers op de Internationale Meubelbeurs Brussel (november 2018) en een verkenningsreis met bezoek aan Mebel in Moskou (november 2018). 

Veldeman 0467 Veldeman 0010 1 Fly Galvanitas Fixe
Veldeman Bedding
Ethnicraft 20234 N701 Sofa 3 Seater Dark Grey 20210 N701 Sofa Corner Dark Grey 4
Ethnicraft
Kerncijfers voor 2018
Aantal ondernemingen 787
Aantal werknemers 10.488
Omzet (in miljoen euro)* 2.079
Exportquote 57 %
Evolutie omzet -3 %
Aandeel in de totale omzet van de Belgische hout- en meubelsector 40 %

Verantwoordelijken

Snyderscopy

Kevin Snyders

Product Manager Meubel en BelgoFurn

Mail
Productgroepen
De Jaeger

Filip De Jaeger

Plaatmateriaal, Houtinvoer en Meubel

Mail
Productgroepen
De Vos

Katja De Vos

Bedartikelen en Meubel

Mail
Productgroepen
Meer weten over BelgoFurn