Meubelen

De meubelindustrie omvat naast de meubelen (eetkamers, slaapkamers, keukens, bureau-meubelen…) en zitmeubelen (salons, zetels, stoelen…) ook de matrassen en bedbodems. Binnen deze productgroep bestaan de volgende groepen:

  • Meubel en Zitmeubel, 
  • Sectie Bedartikelen,
  • Sectie Keukens.

De omzet van de Belgische meubelindustrie bedroeg 1.860 miljoen euro tijdens de eerste negen maanden van 2016, een stijging met 4,5 % t.o.v. dezelfde periode in 2015. De afzetprijzen kenden een gemiddelde stijging met 1,1 %, waardoor de stijging in volume nagenoeg 3,5 % bedroeg.

De relatief hoge bezettingsgraad van de productiecapaciteit en het goede investeringsniveau wijzen op vertrouwen, maar de Brexit-zorgen en de sterk toenemende concurrentie uit Oostelijke of Zuiderse EU-lidstaten zorgen toch ook voor de nodige ongerustheid. Bovendien staan het consumentenvertrouwen en het bestellingsniveau in de meubelhandel in het rood.

‘Aanvaardingsplicht’ voor matrassen in België

Recticel 205563 S 2 Rcbk
Beka®

De onderhandelingen over een ‘uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor matrassen’, kortweg UPV of ‘aanvaardingsplicht’, liepen ook in 2016 verder. De grootste knelpunten bleven de uiteenlopende visies van de verschillende gewesten. Terwijl de Vlaamse wetgeving de implementatie van deze UPV voorziet vanaf 1 januari 2018, lijkt men in Wallonië minder gehaast. Tevens lijkt de Waalse overheid geen voorstander te zijn van het klassieke systeem van de aanvaardingsplicht zoals dit momenteel in Vlaanderen wordt uitgewerkt. Terwijl in Vlaanderen de recyclagemogelijkheden en het sluiten van kringlopen voorop staan, wordt in Wallonië vooral de focus gelegd op lokale tewerkstelling. Het Brusselse gewest tenslotte neemt een eerder afwachtende houding aan.

Fedustria pleit voor de invoering van één uniek systeem in heel België, zo niet zullen wij geen milieubeleidsovereenkomst kunnen ondertekenen. In deze positie wordt Fedustria gesteund door Comeos (Federatie van de handel en diensten) en De Woonwinkels (voormalig Navem, Nationale vereniging van de meubelhandel), met wie nauw samengewerkt wordt in dit dossier. Verder is Fedustria van mening dat een UPV zich in eerste instantie dient te beperken tot de huishoudelijke markt (en niet de professionele markt), en is een graduele invoering van de UPV de aangewezen weg.

Ook binnen de Europese koepelfederaties EFIC (European Furniture Industries Confederation) en EBIA (European Bedding Industries Association) toonden de leden zich bezorgd over het feit dat de sector in de toekomst kan worden geconfronteerd met een veelheid aan UPV-systemen met grote verschillen tussen de onderscheiden landen.

Dit weerhoudt de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM er alvast niet van om ook al na te denken over een UPV voor meubelen in het algemeen. Een eerste onderzoek naar de wenselijkheid/haalbaarheid van een dergelijk systeem zou in 2017 worden gevoerd. Fedustria zal alvast kort op de bal spelen en de ontwikkelingen van nabij opvolgen.

BelgoFurn: exportfacilitator  voor het Belgisch meubel

Passe Partout Malcolm 1 Lsc 1455
Passe Partout

De exportwerking van BelgoFurn faciliteert de zoektocht naar buitenlandse klanten voor Belgische meubelbedrijven. Export is en blijft immers een belangrijke hefboom voor de groei van de productie en omzet van het Belgisch meubel. In dit kader stelt BelgoFurn jaarlijks een actieprogramma voor, mede geruggesteund door Flanders Investment & Trade en de Meubelraad van Fedustria. 

Highlights in de werking van BelgoFurn 2016 waren o.a. persacties gericht op de Franse, de Duitse en de Nederlandse markt, de publicatie van een Duitse exportbrochure naar aanleiding van de meubelbeurs van Keulen (januari) en een Engelstalig exportrepertorium gericht op internationale markten. Er was ook een groepsreis naar Midden-Engeland en de uitnodiging van Engelse aankopers, een opvolgingsreis naar China onder de noemer ‘La Chine revisitée’, een oriëntatiereis naar Roemenië, een prospectiereis naar Iran en de VAE, een collectieve deelname aan de beurs Furniture China (september), en het onthaal van buitenlandse bezoekers tijdens de Meubelbeurs van Brussel in november. 

Voor 2017 zijn er o.a. specifieke prospectiereizen naar Schotland, de VS en Zuidoost-Azië voorzien. Vanzelfsprekend blijft de Meubelbeurs van Brussel een topprioriteit.

Vendredi 001 Spoelberch
Vendredi
Kerncijfers voor 2016
Aantal ondernemingen 825
Aantal werknemers 11.000
Omzet (in miljoen euro) 2.490
Exportquote 57 %
Evolutie omzet +3,6 %
Aandeel in de totale omzet van de Belgische hout- en meubelsector 46,8 %

Verantwoordelijke

De Jaeger

Filip De Jaeger

Adjunct-directeur-generaal

Mail
Algemene Directie

Verantwoordelijken voor de exportpromotie

Snyderscopy

Kevin Snyders

Product Manager Meubel

Mail
Economie & Exportpromotie
Meer weten over BelgoFurn