Meubelen

De meubelindustrie omvat naast de meubelen (eetkamers, slaapkamers, keukens, bureau-meubelen…) en zitmeubelen (salons, zetels, stoelen…) ook de matrassen en bedbodems. Binnen deze productgroep bestaan de volgende groepen:

  • Meubel en Zitmeubel,
  • Sectie Bedartikelen,
  • Sectie Keukens.

De omzet van de Belgische meubelindustrie bedroeg ca. 1,8 miljard euro tijdens de eerste negen maanden van 2017, een daling met 4,5 % t.o.v. dezelfde periode in 2016. De afzetprijzen kenden een gemiddelde stijging met 1,5 %, waardoor de daling in volume nagenoeg 6 % bedroeg. 

Een daling van de bezettingsgraad van de productiecapaciteit en van het investeringsniveau wijzen op enige ongerustheid, mede aangewakkerd door de sterk stijgende concurrentie vanuit Oostelijke en Zuiderse EU-lidstaten, naast de Brexit-kopzorgen en de e-commerceopmars. Anderzijds is het consumentenvertrouwen sinds midden 2017 opnieuw positief en dat schept perspectieven.

Frako Showroom 09 01 Hr
Frako
Recor Ardenne Collectie
Recor Home

Aanvaardingsplicht voor matrassen in België 3 jaar uitgesteld

Passe Partout Livio Lsb 1530 Detail
Passe Partout
Vika 1 Bad
Vika nv

Vanaf 1 januari 2021 geldt in Vlaanderen (België) een Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor matrassen, zeg maar ‘aanvaardingsplicht’. Mede dankzij intensief lobbywerk van Fedustria werd de uiteindelijke startdatum 3 jaar uitgesteld, tot 2021. 

Fedustria heeft van bij het begin gepleit voor de invoering van één uniek systeem in heel België, zo niet is het gewoonweg niet realistisch om tot een werkbaar systeem te komen. In deze positie wordt Fedustria gesteund door Comeos (Federatie van de handel en diensten) en Navem (Nationale vereniging van de meubelhandel), met wie nauw samengewerkt wordt in dit dossier. 

In juni 2017 werd de vzw Valumat opgericht door een aantal matrasproducenten, Fedustria, Comeos en Navem. Vanuit dit organisme zal verder invulling worden gegeven aan de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. 

Samenwerking met de meubelhandel

Unicdesign Alabama Howar Niet Bewerkt Origineel
Unic Design
Nill Spring 0016
Nill Spring

Op 11 mei 2017 vond een Rondetafelconferentie Fedustria-Navem plaats: via open discussies tussen meubelfabrikanten en meubelhandelaars werden gezamenlijke werkpunten en acties afgesproken over e-business (elektronische uitwisseling van gegevens tussen fabrikanten en handelaars), garantie & dienst-na-verkoop, en samenwerking & communicatie tussen beide federaties.

Voor wat het luik ‘e-business’ betreft, vonden in 2017 verkennende gesprekken plaats met een selectie van software-aanbieders uit binnen- en buitenland met het oog op het in kaart brengen van de verschillende mogelijkheden en de huidige marktsituatie in de meubelsector. Dit dossier wordt in 2018 verder opgevolgd door de Gemengde Werkgroep E-business van Fedustria & Navem.

Op vlak van garantie en dienst-na-verkoop zullen de bestaande ontwerpdocumenten (zijnde gemeenschappelijke garantiebepalingen voor resp. meubelen en zitmeubelen, en het convenant tussen meubelproducenten en -handelaars) worden geactualiseerd in samenspraak met Navem.

Teneinde de productinformatie te optimaliseren en de consument gericht te informeren, werd intussen vanuit Fedustria en Navem een gemeenschappelijke infobrochure over leder gepubliceerd. 

Export als hefboom voor het Belgisch meubel

Export is en blijft een belangrijke hefboom voor de groei van de Belgische meubelindustrie waarvan nagenoeg de helft wordt uitgevoerd. BelgoFurn, de exportpromotiecel van Fedustria, faciliteert de zoektocht naar buitenlandse klanten voor de Belgische meubelbedrijven. In dit kader stelt BelgoFurn jaarlijks een actieprogramma voor, mede geruggesteund door Flanders Investment & Trade (FIT). Voor de periode 2017-2021 werd een nieuw samenwerkingsakkoord Fedustria-FIT afgesloten.

Highlights in de werking van BelgoFurn 2017 waren o.a. persacties gericht op de Franse, de Duitse en de Nederlandse markt, en de publicatie van het Exportrepertorium 2018. Er was ook een bezoek aan de familiale groepen in de Franse meubeldistributie, het jaarlijkse Frankrijkseminarie, de prospectie- en oriëntatiereis naar de VS, de oriëntatiereis naar het beurzencircuit in Zuidoost-Azië, de groepsdeelname aan de beurs Furniture Shanghai 2017, de missie naar de Musterring Partnerdagen in Rietberg (D), het bezoek aan de nieuwe Piet Klerkx woonwinkel in Waalwijk (NL), en het onthaal van buitenlandse bezoekers tijdens de Meubelbeurs van Brussel in november. 

Styldecor Harmony
Styldecor
Mmoo D Insight 1015
MMooD
Kerncijfers voor 2017
Aantal ondernemingen 807
Aantal werknemers 10.784
Omzet (in miljoen euro)* 2.378
Exportquote 57 %
Evolutie omzet -4,5 %
Aandeel in de totale omzet van de Belgische hout- en meubelsector 44 %

*Schatting op basis van gegevens 9 m 2017 / *Estimations sur la base des données de 9 m 2017

Verantwoordelijken

Snyderscopy

Kevin Snyders

Product Manager Meubel en BelgoFurn

Mail
Productgroepen
De Jaeger

Filip De Jaeger

Plaatmateriaal, Houtinvoer en Meubel

Mail
Productgroepen
De Vos

Katja De Vos

Bedartikelen en Meubel

Mail
Productgroepen
Meer weten over BelgoFurn