• 04 Thm Libeco Libeco Dag 13654
  • 04 Thm Ligna Ligna Ravi
  • Libeco Home
  • Ligna
145251 S 1 Fedu

Hout- en Meubelindustrie

De houtverwerking vormt een belangrijk onderdeel van de bedrijfskolom hout, die op haar beurt de hele waardeketen omvat vanaf de winning van de grondstof hout, over de verwerking tot halffabrikaten en afgewerkte producten, tot de distributie van deze eindproducten.

Naast de houtverwerking zelf onderscheidt men nog de volgende stadia:

De bosbouw en -exploitatie: de ontginning van hout gebeurt als ruwe grondstof (ongezaagde stammen, klein rondhout).

Eerst wordt de ruwe grondstof hout verwerkt tot halfafgewerkte producten die in een later stadium verder verwerkt worden, of verdeeld door de houthandel. Dit stadium omvat activiteiten als het zagen, schaven en drogen van hout, evenals de productie van fineer (zeer dun houtblad, dat verkregen wordt door het schillen of snijden van hout). Daar waar deze sector sterker vertegenwoordigd is in Wallonië (omwille van de beschikbaarheid van de ruwe grondstof hout), is de houtverwerking voornamelijk gesitueerd in Vlaanderen.

De distributie of de afnemers: verschillen naargelang het product. Een deel van de productie van gezaagd hout en plaatmateriaal wordt afgenomen door de andere geledingen van de bedrijfskolom hout, de bouw, de houthandel en de doe-het-zelf-sector. Houten bouwelementen worden voornamelijk toegeleverd aan de bouwsector en in mindere mate aan de doe-het-zelfsector. De transportsector en verschillende andere sectoren zijn afnemers van houten verpakkingen, zoals kisten en laadborden. Meubelen worden verkocht via de gespecialiseerde meubelhandel (grootdistributie of kleinhandel). Voor de andere afgewerkte producten (kaders en staaflijsten, borstels en penselen,…), kan de consument eveneens terecht bij de groot-, kleinhandel of speciaalzaak. De papierindustrie neemt het deel dat kwalitatief minder geschikt is voor de houtverwerking af.

Hout geeft zuurstof!

Bomen slaan tijdens hun groei enerzijds koolstof op en geven anderzijds zuurstof af. Bovendien blijft die koolstof gedurende de ganse levensduur van de latere houten producten, ook na hergebruik en recyclage opgeslagen. Kortom: door meer hout te gebruiken timmeren we aan een beter klimaat. Daarnaast geeft het gebruik van hout figuurlijk ook zuurstof aan de economie, aan creativiteit, aan duurzaam bosbeheer, kortom: aan onze toekomst.

Meer weten over de voordelen van het gebruik van meer hout en houten producten? www.houtgeeftzuurstof.be