InDUfed en Fedustria sluiten een raamovereenkomst af met Möbius om hun leden op weg te helpen met duurzaamheidsrapportering volgens de CSRD en de carbon footprinting.

Eind 2022 trad de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) - de nieuwe Europese richtlijn over duurzaamheidsrapportering - in voege. Bepaalde grote bedrijven zijn al verplicht aan duurzaamheidsverslaggeving te doen, andere grote bedrijven zullen dit in de toekomst ook moeten doen. Ook KMO’s zullen geïmpacteerd worden, misschien in eerste instantie niet rechtstreeks maar wel onrechtstreeks via vragen van klanten en leveranciers.

Bedrijven zullen in de toekomst aangezet worden hun CO2-footprint te berekenen, als dit nu al niet gevraagd wordt door klanten.

Hieronder komt u meer te weten wat er net op ons afkomt – en hoe we u kunnen ondersteunen!

Banner logo fed indu mob 3

Wat is de CSRD en welke bedrijven komen ermee in aanraking?

Met de CSRD stelt de EU regels vast die grote en beursgenoteerde bedrijven verplichten om regelmatig verslag uit te brengen over de sociale en milieu-impacten, risico’s en opportuniteiten waarmee ze worden geconfronteerd en over de manier waarop ze hiermee omgaan in hun bedrijfsvoering. De nieuwe rapporteringsregels moeten ervoor zorgen dat de informatie over klimaatimpact en andere relevante duurzaamheidskwesties voor beleggers en andere belanghebbenden toegankelijk en begrijpbaar zijn.

Vele ondernemingen die nu nog geen rapportageverplichtingen hebben, zoals KMO’s, zullen wel vragen over dat onderwerp krijgen van klanten, leveranciers en andere stakeholders. We helpen onze leden graag op weg op deze reis, en dit wel op 2 vlakken:

  • Implementatie van - duurzaamheidsrapportering volgens het CSRD via een dubbele materialiteitsanalyse, uw huidige rapportering tegen het licht houden of KPI-rapportage verbeteren.
  • Eerste stappen zetten in klimaatmanagement via het berekenen van uw broeikasgasuitstoot, scope 1, 2 en/of 3.

Op welke manier willen we onze leden ondersteunen?

Omdat inDUfed en Fedustria het als hun taak zien hun leden hierin zo goed mogelijk op weg te helpen, hebben beide federaties gezocht naar een adviesverlener die hun leden kan helpen met de implementatie van deze duurzaamheidsrapportering en/of het uitvoeren van een CO2-footprintberekening.

Möbius is een adviesverlener met historiek in onze sector, een uitgebreid team, een pragmatische aanpak en gedegen kennis van zaken om bedrijven op weg te helpen. Op welke vlakken Möbius uw organisatie exact kan ondersteunen, vindt u in bijgevoegde presentatie.

Möbius Presentation (ENG) (2,033 MB)
6

De Raamovereenkomst: wat nu?

  • De overeenkomst geldt voor onbepaalde duur. Het staat u als organisatie vrij om beroep te doen op deze raamovereenkomst. Bedrijven sluiten zelf een overeenkomst af met de adviesverlener, en gaan van start!
  • Wilt u uit de startblokken schieten? Neem dan contact op met mathias.fahy@mobius.eu voor een eerste intakegesprek.
  • Aangezien het voor ons wel belangrijk is deze raamovereenkomst op te volgen, vragen wij u ons op de hoogte te houden van een eventuele samenwerking met Möbius.

Vragen?

Aarzel niet ons te contacteren ingeval van vragen: