Kledingtextiel

De productgroep Kledingtextiel omvat:

weefsels en gebreide stoffen voor

 • sportkleding,
 • vrijetijdskleding,
 • regenkleding,
 • nachtkleding,
 • werkkledij,
 • ondergoed,
 • fashion wear,
 • voeringen,

en afgewerkte breigoedproducten zoals

 • baby- en kinderkleding,
 • joggings,
 • pulls,
 • andere bovenkleding,
 • beenbekleding,
 • T-shirts.


Intense samenwerking en kennisuitwisseling tussen stakeholders

Cette 243 12 902 1
Cette ®

Het ontwerp en de ontwikkeling van nieuwe kledijstoffen gebeurt in samenspraak met de andere stakeholders uit de kleding(textiel)waardeketen: de garenproducenten, de veredelaars, de confectioneurs, de wasserijen, de distributeurs, de eindklant. En in nauwe samenwerking met kenniscentra en onderzoeksinstellingen, onderwijs- en opleidingscentra en beroepsorganisaties. Om de interactie tussen al deze verschillende actoren te versterken, zet Fedustria samen met het kennis- en innovatiecentrum voor de textielindustrie Centexbel, en de kledingfederatie Creamoda volop in op MoTIV, het mode- en textielinnovatieplatform. Dit zorgt voor een optimale communicatie doorheen de kleding-/textielwaardeketen.

Daarnaast participeert Fedustria ook actief in het overleg met de diverse overheden over de transparantie doorheen de keten (de ‘due diligence’).

Fedustria werkt sinds jaar en dag actief mee aan de Horizonverkenningen Kledingtextiel van het kenniscentrum Centexbel, waarvan de 10de editie plaatsvond op 20 maart 2018. Met de bedoeling om de bedrijven gericht te informeren over de laatste trends en ontwikkelingen voor de kledijstoffen en kledingconfectie (o.a. patenten, nieuwe normen, maataanduidingen, etikettering, veiligheid, smart textiles, kleurkeuzes, enz.)

Binnen de Belgische kledijstoffensector wint de productie van functionele stoffen veld. Deze zijn niet alleen technisch hoogstaand, maar ze spelen ook in op de laatste modetrends.

Green Deal Circulair Aankopen Vlaanderen

Decca Gert Jan @ Calpe 39 640X425
DECCA Sportsgroup

Bij de overheidsaankopen speelt het duurzaamheidsaspect meer en meer een rol, zoals het beperken van de afvalstromen, eco-design, mogelijkheden voor hergebruik, gemakkelijke ontmanteling… 

Het project ‘Green Deal Circulair Aankopen’ dat op 8 juni 2017 door de Vlaamse overheid samen met diverse (grote) aankopers uit de privésector werd gelanceerd, heeft als doel om circulair aankopen (door de overheid en door privé-aankopers) op korte termijn een boost te geven. Het opzet van circulair aankopen kan er bv. in bestaan een product zodanig te ontwerpen dat het na gebruik deels of volledig terug kan ingezet worden als nieuw of als onderdeel van een ander product, om zo finaal de afvalstromen te beperken.

Naast meer dan 160 aankopers (zowel overheid als privé), wierpen meer dan 60 organisaties zich als ‘facilitator’ op om de aankopers bij te staan. Vanuit het MoTIV-platform (zie hoger) zetten Fedustria, Centexbel en Creamoda, evenals Cobot (opleidingscentrum textiel), IVOC (opleidingscentrum kleding), FBT (federatie van textielverzorging) en de Hogeschool Gent hun schouders mee onder dit initiatief van de ‘Green Deal’.

De rol van Fedustria bestaat erin om praktijkgerichte en onmiddellijk inzetbare informatie te verstrekken aan de aankopers. Naast deelname aan de stuurgroepen en co-organisatie van de best-practice tours, wordt voor de gehele keten gewerkt aan een handleiding voor aankopers die niet vertrouwd zijn met textiel. Hierbij aansluitend werd op 8 maart 2018 een infosessie ‘Wat betekent duurzaam aankopen voor u?’ georganiseerd door Fedustria.

Do the Retex – No textile to waste

Gevaert 091
Gevaert Bandweverij

Het doel van het Europese Retex-project, waaraan de regio’s Hauts-de-France, Wallonië en Vlaanderen meewerken, is om de textielsector steeds meer in een gesloten kringloop te laten werken en grondstoffen zoveel mogelijk te hergebruiken, ongeacht of die nu afkomstig zijn van productieafval of van afval na consumptie.

In dit kader werden op 19 september 2018 in Doornik en op 2 oktober 2018 in Gent workshops georganiseerd. Bedoeling was enerzijds een overzicht te geven van de aard en de hoeveelheid nuttige materialen, in kaart gebracht aan de hand van een enquête bij ruim dertig bevraagde textielbedrijven, waar maar liefst 55.000 ton grondstoffen en meer dan 6.500 ton textielproductieafval werd aangegeven. En anderzijds toelichting te verschaffen over de eerste resultaten van de ontrafelexperimenten uitgevoerd op verschillende soorten textielafval, en van de spin- en weefproeven die op industriële schaal met deze materialen werden uitgevoerd. Deze testen bleken veelbelovend.

Voor meer informatie over het Retex-project: www.dotheretex.eu.

Liebaert Photo Ebc
Liebaert
Kerngegevens voor 2018
Weverij Breierij
Aantal bedrijven 11 21
Aantal werknemers 1.300 400
Omzet (in miljoen euro) 290 170
Exportquote 90 % 60 %
Evolutie van de activiteit in 2018 (in volume) -2 % -5 %
Aandeel in de toegevoegde waarde van de Belgische textielsector 11 % 11 %

Verantwoordelijke

Van Peteghem

Kris Van Peteghem

Economisch adviseur (Vlaanderen)

Mail
Economie