Kledingtextiel

De productgroep Kledingtextiel omvat:

weefsels en gebreide stoffen voor

 • sportkleding,
 • vrijetijdskleding,
 • regenkleding,
 • nachtkleding,
 • werkkledij,
 • ondergoed,
 • modekleding,
 • voeringen,

en afgewerkte breigoedproducten zoals

 • baby- en kinderkleding,
 • joggings,
 • pulls,
 • andere bovenkleding,
 • beenbekleding,
 • T-shirts.
05 KLED NILORN IMG 1229 www.nilorn.com

Kledingtextiel en de circulaire economie

In de transitie naar een circulaire economie werkt de sector samen met de bedrijven en ook via bv. Vlaanderen Circulair (Werkagenda Maakindustrie). De Belgische kledingtextielfabrikanten zetten immers sterk in op de omschakeling naar meer circulaire oplossingen, vertrekkende van gerecycleerde vezels.

‘Circulaire economie’ is méér dan alleen recyclage, hetgeen er uiteraard een belangrijk element van is. Maar andere aspecten zijn zeker ook voor kledingtextiel van belang. Denken we maar aan levensduurverlenging door juist materiaalgebruik of door goed onderhoud, herstel en hergebruik van kledij. Daarom zijn partnerships van groot belang met bv. bedrijven voor textielonderhoud of met maatwerkbedrijven die instaan voor het herstel van kledij of kledijstoffen.

‘Gepaste zorgvuldigheid’ wordt een bepalende factor in de volledige waardeketen van het kledingtextiel.

Nieuwe horizonten verkennen

Het textielkenniscentrum Centexbel speelt een cruciale rol in de verspreiding van kennis naar de textielbedrijven, in het bijzonder de kmo’s. In dit kader wordt jaarlijks een Horizonverkenning Kledingtextiel georganiseerd, waar updates worden gegeven omtrent innovaties, patenten, normen, etikettering en wetgeving die rechtstreeks of onrechtstreeks met kleding te maken heeft. De onderzoeksprojecten van Centexbel worden ook telkens toegelicht. Tijdens de editie van 2022 werd niet toevallig ingezoomd op circulariteit en duurzaamheid. Zo kwam de Nederlandse Technische Afspraak, NTA 8195 Circulair Textiel, aan bod, die later als basis zou kunnen dienen voor een Europese Norm (NEN). Binnen deze NTA 8195 worden eisen en categorieën gedefinieerd. Een ander mooi voorbeeld was de nieuwe tool ‘Impact and Waterfootprintcalculator’ van STeP by Ökotex, een absolute primeur in 2022.

Ook met het FTILab+ van HoGent wordt samengewerkt om kennis rond innovaties op te bouwen. Zo wordt o.a. onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van hennepteelt voor (kleding-)textieltoepassingen. De hennepvezel heeft zowel op ecologisch als op economisch en regionaal vlak heel wat troeven.

Meer faire concurrentie

Aan de hand van een beleid van due diligence, vrij vertaald als ‘gepaste zorgvuldigheid’, is het de bedoeling om doorheen een volledige waardeketen processen in te voeren die het risico op schendingen van mensenrechten en milieuovertredingen traceerbaar maken, evenals om maatregelen te treffen om hieraan te verhelpen en te vermijden. In het kader van de mogelijke introductie van Europese beleidsmaatregelen hieromtrent is de kledingtextielsector, door zijn globale karakter, één van de sectoren die hierbij extra onder de aandacht komt.

Belangrijke voorwaarde voor Fedustria op het vlak van due diligence is dat er geen regeling fit-to-all komt, wel één die sectorspecifiek is. Bovendien mag de kmo-eigenheid niet uit het oog worden verloren. Indien realistisch toegepast, zal due diligence niet alleen ten goede komen aan mens en milieu, maar ook leiden tot meer faire concurrentie over alle grenzen heen. De Europese Richtlijn over due diligence was oorspronkelijk aangekondigd voor het najaar van 2021. Echter, omwille van het grote belang gaat men niet over één nacht ijs en moest het oorspronkelijke voorstel grondig worden bijgesteld. Een goedkeuring wordt in het voorjaar van 2023 verwacht. Fedustria werkt constructief mee en neemt initiatieven om onze bedrijven erop voor te bereiden en hen te begeleiden.

De productgroep van het kledingtextiel volgt ook andere Europese initiatieven met grote aandacht op, bijvoorbeeld de vrijhandelsakkoorden die de EU onderhandelt met India, Australië, Nieuw-Zeeland… Ook de oneerlijke concurrentie uit voornamelijk China, maar ook Turkije, wordt regelmatig aan de Belgische autoriteiten gemeld.

05 KLED CETTE Dublin London
Kerngegevens
Weverij Breierij
Aantal bedrijven 10 15
Aantal werknemers 1.000 300
Exportquote (aandeel van export in omzet) 90 % 60 %
Evolutie van de activiteit in 2023 (in waarde) -0,5 % -9,3 %
Aandeel in de toegevoegde waarde van de Belgische textielsector 10 % 10 %

Gerelateerde artikels

Conjunctuur in de Belgische textielindustrie

Lees verder
Kris Van Peteghem

Kris Van Peteghem

Economisch adviseur (Vlaanderen)