Kledingtextiel

De productgroep Kledingtextiel omvat:

weefsels en gebreide stoffen voor

 • sportkleding,
 • vrijetijdskleding,
 • regenkleding,
 • nachtkleding,
 • werkkledij,
 • ondergoed,
 • modekleding,
 • voeringen,

en afgewerkte breigoedproducten zoals

 • baby- en kinderkleding,
 • joggings,
 • pulls,
 • andere bovenkleding,
 • beenbekleding,
 • T-shirts.
09 KLEDING CONCORDIA IMG 7552 corr Concordia Textiles

Kledingtextiel en de circulaire economie

In de transitie naar een circulaire economie treedt ook de waardeketen van kleding en kledingtextiel prominent op het voorplan. De Belgische kledingtextielfabrikanten zetten sterk in op de omschakeling naar meer circulaire oplossingen. Verschillende bedrijfsinitiatieven getuigen hiervan.

Maar ook als overkoepelende textielsector wordt eraan gewerkt. Via Vlaanderen Circulair werden zes ‘Werkagenda’s’ opgestart, partnerschappen die zich richten op circulaire acties. Binnen de Werkagenda Maakindustrie werden twee textielgerelateerde prioritaire groepen naar voor geschoven, nl. ‘Consumententextiel’ en ‘Tapijt en technisch textiel (professioneel textiel)’. Kledingtextiel valt onder beide takken, aangezien er uiteraard een link is met het consumententextiel (mode) maar ook met het professioneel textiel, denk maar aan werkkledij. Binnen de werkagenda’s wordt nu een methodiek ontwikkeld om lovenswaardige individuele initiatieven op te schalen naar de gehele sector. Uiteraard zal een belangrijke rol weggelegd zijn voor onze bedrijven én voor de kenniscentra.

Circulaire economie is voor het kledingtextiel zowel een uitdaging als een opportuniteit.

Kennis delen en nieuwe horizonten verkennen

Het textielkenniscentrum Centexbel speelt een cruciale rol in de verspreiding van kennis naar de textielbedrijven, in het bijzonder de kmo’s. In dit kader wordt jaarlijks een Horizonverkenning Kledingtextiel georganiseerd, waar updates worden gegeven omtrent innovaties, patenten, normen, etikettering en wetgeving die rechtstreeks of onrechtstreeks met kleding te maken heeft. De onderzoeksprojecten van Centexbel worden ook telkens toegelicht.

Via onderzoeksprojecten van Centexbel worden oplossingen gezocht om textiel circulair te maken. Een mooi voorbeeld hiervan is het project ‘Decoat’ dat zich richt op het verwijderen van coatings en verven op weefsels, hetgeen een substantiële uitdaging is in kledingtextiel, zeker bij kledingweefsels die ingezet worden voor werk-, bescherm- en veiligheidskledij.

03 KLEDING GEVAERT BANDWEVERIJ 242 Gevaert Bandweverij

Due diligence voor meer faire concurrentie

Aan de hand van een beleid van due diligence, vrij vertaald als ‘gepaste zorgvuldigheid’, is het de bedoeling om doorheen een volledige waardeketen processen in te voeren die het risico op schendingen van mensenrechten en milieuovertredingen traceerbaar maken, evenals om maatregelen te treffen om hieraan te verhelpen. Dit zou voor alle sectoren gelden.
In het kader van de mogelijke introductie van Europese beleidsmaatregelen hieromtrent is de kledingsector, door zijn globale karakter, één van de sectoren die hierbij extra belicht wordt. Belangrijke voorwaarde op het vlak van due diligence is dat er geen regeling fit-to-all komt, wel één die sectorspecifiek is. Bovendien mag de kmo-eigenheid niet uit het oog worden verloren. Indien realistisch toegepast, zal due diligence niet alleen ten goede komen aan mens en milieu, maar ook leiden tot eerlijker concurrentie over alle grenzen heen. Vanuit Fedustria werken wij mee aan een constructieve en realistische benadering van due diligence tijdens overlegmomenten met andere sectorfederaties, met vertegenwoordigers van ngo’s en met politieke partijen.

03 KLEDING CETTE 848 12 RICHMOND 902 Black 4 panty’s cette
Kerngegevens
Weverij Breierij
Aantal bedrijven 11 21
Aantal werknemers 1.050 325
Omzet (in miljoen euro) 273 132
Exportquote (aandeel van export in omzet) 90 % 60 %
Evolutie van de activiteit in 2021 (in volume) +1 % -4 %
Aandeel in de toegevoegde waarde van de Belgische textielsector 10 % 10 %

Gerelateerde artikels

Conjunctuur in de Belgische textielindustrie

Lees verder
Kris Van Peteghem

Kris Van Peteghem

Adviseur Kledingtextiel en Spinnerij