Kledingtextiel

De productgroep Kledingtextiel omvat:

weefsels en gebreide stoffen voor

 • sportkleding,
 • vrijetijdskleding,
 • regenkleding,
 • nachtkleding,
 • werkkledij,
 • ondergoed,
 • fashion wear,
 • voeringen,

en afgewerkte breigoedproducten zoals

 • baby- en kinderkleding,
 • joggings,
 • pulls,
 • andere bovenkleding,
 • beenbekleding,
 • T-shirts.


Cette Cette Banner Toulouse Sitting
Cette ®

Specialisatie en consolidatie

Le secteur belge des tissus d’habillement a subi une transformation impressionnante ces dernières années, au cours de laquelle la production de tissus classiques a de plus en plus cédé la place à celle de tissus fonctionnels, non seulement d’une haute qualité technique, mais répondant également aux dernières tendances de la mode. Cette conversion s’est accompagnée d’une certaine consolidation. 

Samenwerking en kennisuitwisseling binnen een complexe waardeketen

Vaak gebeurt de ontwikkeling van nieuwe kledijstoffen in samenspraak met de andere actoren in de kleding(textiel)keten: de garenproducenten, de veredelaars (bv. ververs), de confectioneurs, de wasserijen, de handel, de eindklant. Dit alles in nauwe samenwerking met kenniscentra, onderzoeks- en onderwijsinstellingen, opleidingscentra en andere beroepsorganisaties. Het samenspel van al deze verschillende actoren zorgt voor vruchtbare wisselwerkingen. Fedus-tria zet hier dan ook sterk op in, onder meer via MoTIV, het mode- en textielinnovatieplatform voor de versterking van de communicatie doorheen de supply chain in de kleding, samen met o.a. Centexbel, het kennis- en innovatiecentrum voor de textielindustrie, en de modefederatie Creamoda. 

Daarnaast geeft Fedustria de kledingtextielbedrijven via opleidingen en seminaries (bv. de Horizonverkenningen Kledingtextiel) een actueel overzicht van de evoluties op vlak van etikettering, milieulabeling, certificeringen, normeringen… in de kledingbranche.

Overheidsopdrachten: meer aandacht voor o.a. duurzame aankopen

Libeco The Wash Jan 2018 08
Libeco Home

Veel Belgische kledingtextielbedrijven hebben rechtstreeks of onrechtstreeks de overheid als eindklant. In veel gevallen gaat het om kledij of uitrusting voor heel specifieke taken, waardoor deze moet beantwoorden aan bepaalde strenge technische en functionele vereisten. Denken we maar aan kledij voor politie, het leger, de civiele bescherming, de brandweer…

Bij dergelijke overheidsaankopen speelt het duurzaamheidsaspect (bv. beperken van de afvalstromen, eco-design, mogelijkheden voor hergebruik, gemakkelijke ontmanteling…) meer en meer een rol.

Eind juni 2017 werd in België de nieuwe wet op de overheidsopdrachten van kracht. Op 6 december 2017 organiseerde Fedustria voor haar leden een seminarie dat een overzicht gaf van de belangrijkste krachtlijnen, nieuwigheden en aanpassingen.

Green Deal Circulair Aankopen

Decca Img 4126
DECCA Sportsgroup

Op 8 juni 2017 werd door de Vlaamse overheid samen met diverse (grote) aankopers uit de privésector de ‘Green Deal Circulair Aankopen’ gelanceerd, een instrument om circulair aankopen (door de overheid en door privé-aankopers) op korte termijn een boost te geven. Naast Fedustria, Centexbel en Creamoda engageerden ook Cobot (opleidingscentrum textiel), IVOC (opleidingscentrum mode en confectie), FBT (federatie van textielverzorging) en de Hogeschool Gent zich daartoe.

Fedustria zal haar lidbedrijven informeren, sensibiliseren en onderzoekswerk van experten mee ondersteunen. Via MoTIV, het samenwerkingsplatform dat alle spelers uit de kledingwaardeketen samenbrengt, zullen aankopers beter en gerichter worden geïnformeerd. 

Mercosur: beter geen handelsakkoord dan een slecht akkoord

De onderhandelingen over een handelsovereenkomst met de vier stichtende leden van Mercosur (Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay) geraakten in 2017 in een stroomversnelling. Fedustria is voorstander van een handelsakkoord, maar niet tegen om het even welke prijs. De federatie pleit voor een afbouw van de douanerechten (de toegepaste invoerrechten op textiel bedragen nu in Argentinië en Brazilië gemiddeld 23 %!) tot nul en dit binnen een redelijke termijn. Ook inzake oorsprongsregels moet de EU de eerdere intern gemaakte afspraken in de EU verdedigen. Bovendien moet het akkoord duidelijke en afdwingbare bepalingen bevatten zodat Mercosur-landen niet langer handelsbarrières kunnen opwerpen.

Deltracon Janu2010 167
Deltracon
Kerngegevens voor 2016
Weverij Breierij
Aantal bedrijven 11 21
Aantal werknemers 1.430 520
Omzet (in miljoen euro) 300 180
Exportquote 90 % 60 %
Evolutie van de activiteit in 2016 (in volume) -3 % s.q.
Aandeel in de toegevoegde waarde van de Belgische textielsector 12 % 12 %

Verantwoordelijke

Van Peteghem

Kris Van Peteghem

Economisch adviseur (Vlaanderen)

Mail
Economie