Kledingtextiel

De productgroep Kledingtextiel omvat:

weefsels en gebreide stoffen voor

 • sportkleding,
 • vrijetijdskleding,
 • regenkleding,
 • nachtkleding,
 • werkkledij,
 • ondergoed,
 • modekleding,
 • voeringen,

en afgewerkte breigoedproducten zoals

 • baby- en kinderkleding,
 • joggings,
 • pulls,
 • andere bovenkleding,
 • beenbekleding,
 • T-shirts.
07 KLEDING CONCORDIA IMG 7306 corr Concordia Textiles

Kledingtextiel en de circulaire economie

Opdat de kledingsector de transformatie zou kunnen maken naar een circulaire economie, speelt de kennis van gebruikte grondstoffen en bewerkingen en behandelingen een cruciale rol. Dat vergt niet alleen kennis van het volledige productieproces maar ook van het gebruik van het textiel. Immers, indien men een kledingartikel dat einde-leven is, wil recycleren, moet men precies weten om welke materialen (bv. vezels) het gaat, in welke mate ze verontreinigd zijn, of er geen schadelijke stoffen in verwerkt werden e.d. Bij geïmporteerde kleding is deze kennis op vandaag niet altijd voorhanden.

Indien de verschillende betrokkenen doorheen de waardeketen samenwerken, en dit vanaf de vezels, de spinnerijen, over de weverijen en de breierijen, tot de veredelaars en de textielverzorgers, heeft die circulaire benadering wel kans op slagen. Voor de niche van het bedrijfstextiel komt dit binnen handbereik, aangezien iedere schakel uit de keten nog lokaal verankerd is. Vandaar dat vooral deze niche in projecten zoals bAwear (traceability of ‘traceerbaarheid’) en Circletex (inzamel-, sorteer- en recyclagesysteem voor bedrijfstextiel) aan bod komt. Fedustria levert aan beide projecten haar medewerking.

Kledingtextiel op een kantelmoment met grote uitdagingen én opportuniteiten.
04 Kleding Liebaert B Liebaert

Kennis delen en nieuwe horizonten verkennen

Het textielkenniscentrum Centexbel speelt een cruciale rol in de verspreiding van kennis naar de textielbedrijven, in het bijzonder naar de vele kmo’s. In dit kader wordt jaarlijks een Horizonverkenning Kledingtextiel georganiseerd, waar updates worden gegeven omtrent innovaties, patenten, normen, etikettering en wetgeving die rechtstreeks of onrechtstreeks met kleding te maken heeft. Ook bedrijfsgetuigenissen zijn een vaste waarde.

De onderzoeksprojecten van Centexbel worden ook telkens toegelicht. Behandelde topics in 2020 waren o.a. normenevoluties en wetgeving m.b.t. kleding en kledingtextiel, het OEKO-TEX®-label, de revival van hennep, de resultaten van het Interreg-project Retex (recyclage), traceability en duurzaamheid.

Onderzoeksprojecten voor een beter inzicht

Het doel van het Europese Retex-project, waaraan de regio’s Hauts-de-France, Wallonië en Vlaanderen meewerken, is om de textielsector steeds meer in een gesloten kringloop te laten werken, en de grondstoffen zoveel mogelijk te hergebruiken, ongeacht of die nu afkomstig zijn van productieafval of van afval na consumptie. Dankzij een grondig onderzoek kreeg men een beter zicht op die stromen en de grondstoffen die het potentieel in zich hebben om ingezet te worden voor recyclage. Niet alleen de technische mogelijkheden en de belemmeringen werden onder de loep genomen, ook de economische haalbaarheid werd bekeken. De resultaten werden eind december 2020 voorgesteld tijdens het slotevenement van het project. Voor meer informatie: www.dotheretex.eu.

04 Kleding Sioen 009 V Na Act 005 Sioen Industries

Due diligence voor meer faire concurrentie

Aan de hand van een beleid van due diligence, vrij vertaald als ‘gepaste zorgvuldigheid’, is het de bedoeling om doorheen een volledige waardeketen processen in te voeren die het risico op schendingen van mensenrechten en milieuovertredingen traceerbaar maken, evenals om maatregelen te treffen om hieraan te verhelpen. Dit zou voor alle sectoren gelden.

In het kader van de mogelijke introductie van Europese beleidsmaatregelen hieromtrent is de kledingsector, door zijn globale karakter, één van de sectoren die hierbij traditioneel extra belicht wordt. Belangrijke voorwaarde op het vlak van due diligence is dat er geen regeling fit-to-all komt, wel één die sectorspecifiek is. Bovendien mag de kmo-eigenheid niet uit het oog worden verloren. Indien realistisch toegepast zal due diligence niet alleen ten goede komen aan mens en milieu, maar ook tot eerlijker concurrentie leiden over alle grenzen heen. Fedustria participeert als stakeholder.

Kerngegevens voor 2020
Weverij Breierij
Aantal bedrijven 10 21
Aantal werknemers 1.050 350
Omzet (in miljoen euro) 248 137
Exportquote 90 % 60 %
Evolutie van de activiteit in 2020 (in volume) -13 % -9 %
Aandeel in de toegevoegde waarde van de Belgische textielsector 11 % 11 %

Gerelateerde artikels

Conjunctuur in de Belgische textielindustrie in 2020

Lees verder
Kris Van Peteghem

Kris Van Peteghem

Adviseur Kledingtextiel en Spinnerij