Kledingtextiel

De productgroep Kledingtextiel omvat:

weefsels en gebreide stoffen voor

 • sportkleding,
 • vrijetijdskleding,
 • regenkleding,
 • nachtkleding,
 • werkkledij,
 • ondergoed,
 • modekleding,
 • voeringen,

en afgewerkte breigoedproducten zoals

 • baby- en kinderkleding,
 • joggings,
 • pulls,
 • andere bovenkleding,
 • beenbekleding,
 • T-shirts.


Ketensamenwerking in het kader van de Green Deal circulair Aankopen Vlaanderen

Fedustria engageerde zich binnen de Green Deal Circulair Aankopen samen met Creamoda (kledingfederatie), FBT (federatie van de textielverzorging), Centexbel (kenniscentrum textiel), Cobot (opleidingscentrum textiel), IVOC (opleidingscentrum confectie), TFTC (opleidingscentrum textielverzorging) en de Hogeschool Gent. Op die manier bundelde de volledige kledingtextielketen de krachten en de troeven. Omdat de meeste vragen op vlak van duurzame textielaankoop betrekking hebben op bedrijfstextiel, werd een wegwijzer “Hoe circulair bedrijfstextiel aankopen?” opgesteld. Van vezel tot confectie tot en met de textielreiniging wordt geanalyseerd hoe circulariteit in bedrijfstextiel kan nagestreefd worden. Dit moet een objectief hulpmiddel zijn voor organisaties, bedrijven en overheden die circulair bedrijfstextiel wensen aan te kopen.

Kled Libeco Eugene July 2019 02
Libeco, Belgian Linen

Circulaire economie veronderstelt samenwerking binnen de textielwaardeketen.

Kennis delen

Het textielkenniscentrum Centexbel speelt een cruciale rol in de verspreiding van kennis naar onze bedrijven, in het bijzonder naar de vele kmo’s. In dit kader wordt jaarlijks een Horizonverkenning Kledingtextiel georganiseerd, waar updates worden gegeven omtrent innovaties, patenten, normen, etikettering en wetgeving die rechtstreeks of onrechtstreeks met kleding te maken heeft. Ook bedrijfsgetuigenissen zijn een vaste waarde. De onderzoeksprojecten van Centexbel worden ook telkens toegelicht. Behandelde topics: de wetgeving rond vezelsamenstelling, de chemiewetgeving REACH, persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE), 3D-printing in textiel en kleding, en een onderzoek naar het comfort van ziekenhuispatiënten. Julie Lietaer (garenproducent ESG) enthousiasmeerde bij de laatste editie met haar bedrijfsgetuigenis omtrent duurzaamheid en circulariteit.

Kleding Liebaert Fotos Voor Fedustria
Liebaert

Nog meer ketensamenwerking…

Transparantie, traceerbaarheid en duurzaamheid winnen meer en meer aan belang, zeker in de waardeketen van kleding. Ook bedrijven uit de kledingtextielsector die als toeleverancier met hun kledingstoffen of kledingaccessoires optreden, hebben daar alle belang bij. Als sectororganisatie heeft Fedustria haar volle medewerking verschaft aan verschillende projecten:

 • bAwear: dit is een initiatief van modefederatie Creamoda. Een proefproject werd opgezet omtrent het ontwikkelen van een transparant, traceerbaar en verifieerbaar model (label) om een antwoord te bieden op de vraag hoe duurzaam kleding(textiel) alsook het productie- en onderhoudsproces zijn. De bAwear-methodiek brengt de volledige productieketen in kaart. Een gevalideerde LCA-berekening (levenscyclusanalyse) zorgt voor de verdere situering. De bedrijven krijgen een duidelijk inzicht in het duurzame karakter van hun eigen bedrijfsvoering. Bovendien kunnen zij hierover communiceren op een objectieve, onderbouwde manier. Het proefproject dient nu verder uitgebreid te worden.
 • Circletex: wil met alle spelers binnen de keten van bedrijfskleding, beschermkleding en plat linnen nagaan of er een systeem kan worden opgezet, waarbij het ingezamelde textiel – einde-leven van deze stromen – kan hersteld, herbestemd of gerecycleerd worden. 
 • Retex: het doel van dit Europese project, waaraan de regio’s Hauts-de-France, Wallonië en Vlaanderen meewerken, is om de textielsector steeds meer in een gesloten kringloop te laten werken, en grondstoffen zoveel mogelijk te hergebruiken, ongeacht of die nu afkomstig zijn van productieafval of van afval na consumptie. Op 27 maart 2019 vond een workshop plaats over de recyclage van polyesterafval van einde-leven-kledij en van afval van textielproductie of -verwerking. Op 20 november 2019 werd een workshop kunststofverwerking georganiseerd. Bedoeling is om nieuwe rendabele waardeketens in textielrecyclage op te zetten met een beperkte milieu-impact. Het samenbrengen van textielafvalverwerkers, -bewerkers tot -producenten van eindproducten op basis van gerecycleerde materialen moet die gesloten textielkringloop concreet realiseren. Voor meer informatie: www.dotheretex.eu.

Kled Nilorn Nilörn2 707
Nilorn - Adding value to your brand
Kerngegevens voor 2019
Weverij Breierij
Aantal bedrijven 11 21
Aantal werknemers 1.175 360
Omzet (in miljoen euro) 285 150
Exportquote 90 % 60 %
Evolutie van de activiteit in 2019 (in volume) -2 % -5 %
Aandeel in de toegevoegde waarde van de Belgische textielsector 11 % 11 %

Verantwoordelijke

Van Peteghem

Kris Van Peteghem

Economisch adviseur (Vlaanderen)

Mail
Economie