Kledingtextiel

De productgroep Kledingtextiel omvat: 

weefsels en gebreide stoffen voor

 • sportkleding,
 • vrijetijdskleding,
 • regenkleding,
 • nachtkleding,
 • werkkledij,
 • ondergoed,
 • fashion wear,
 • voeringen,

en afgewerkte breigoedproducten zoals

 • baby- en kinderkleding,
 • joggings,
 • pulls,
 • andere bovenkleding,
 • beenbekleding,
 • T-shirts.


Concordia Camo
Concordia Textiles

De weverijen van kledingtextiel combineren de productie van modestoffen met deze van stoffen voor werk-, imago- of beschermkledij. Nog meer dan vroeger leggen de bedrijven zich toe op de laatste trends, kleurencombinaties en patronen. Ook breigoedbedrijven kiezen resoluut voor producten met een hoge toegevoegde waarde: hetzij zeer modieus en te zien op internationale catwalks, hetzij meer technische kledij.

Een mooie promotie van onze Belgische kledijstoffen werd gemaakt door de Belgische atleten en hun begeleiders op de Olympische Spelen 2016 in Rio. Hun officiële outfit (bv. tijdens de openingsceremonie) was gemaakt van Belgische stoffen (ontwerp en productie door Terre Bleue, katoenen stoffen van Utexbel, voeringstoffen van Concordia Textiles, en labels van Nilorn).

Conjunctuur

De productie van gebreide en geweven stoffen bleef op een vergelijkbaar productieniveau als in 2015. Bedrijven zetten echter volop in op innovatie, kwaliteit en doorgedreven klantgericht denken. Hierdoor nam de toegevoegde waarde in 2016 toe.

Vorming en samenwerking

Velen weten dat niet, maar de productie van kleding is een vrij complex proces. Diverse spelers, een lange productieketting, en vele normen en reglementeringen bepalen dit proces. De jaarlijkse Horizonverkenningen Kledingtextiel – een initiatief van Centexbel, Fedustria en Creamoda – geven een overzicht van de evoluties op vlak van milieulabeling, certificeringen, normeringen…

Ook de samenwerking doorheen de keten (met andere beroepsorganisaties, toeleveranciers, distributeurs, kennisinstellingen en onderwijs) is een topic waar Fedustria sterk op inzet. MoTIV, het mode- en textielinnovatieplatform voor de versterking van de communicatie doorheen de supply chain in de kleding, wil de innovatie stimuleren en de time-to-market verkorten. MoTIV vierde op 24 mei 2016 haar 10-jarig bestaan. 

Duurzame overheidsopdrachten

Cette 438 12 902 1
Cette ®

De Vlaamse overheid wil tegen 2020 volledig duurzaam aankopen, ook op het vlak van kleding en textielproducten. Aangezien Fedustria veel belang hecht aan de eerlijke productie van kleding, moedigt zij de overheid aan om op die ingeslagen weg verder te gaan en te wijzen op de nog bestaande knelpunten.

In 2016 werd de nieuwe Belgische Wet op de Overheidsopdrachten goedgekeurd en in 2017 worden de uitvoeringsbesluiten verder uitgewerkt. Zo zal de wet normaal gezien in de loop van 2017 van kracht worden. De nieuwe wet bevat elementen die ook de eerlijke productie van kleding moet bevorderen.

Europees niveau niet vergeten

Het is wat ingewikkeld, maar toch uiterst belangrijk: de oorsprongsregels. Zo worden de preferentiële oorsprongsregels voor de pan-Euro-medzone hervormd. Fedustria verzet zich o.a. tegen een veralgemening van de ‘totale cumul’, omdat het dan mogelijk wordt dat kledij waarvan geen enkele bewerking (spinnen of weven) in de EU heeft plaatsgevonden, toch ‘Europees’ van oorsprong zou worden. Dat zou ongetwijfeld nefast zijn voor de Belgische/Europese spinnerijen en weverijen, en dat kan toch niet de bedoeling zijn van preferentiële oorsprongsregels.

Voor producten die de gezondheid beschermen

Daarnaast wil de Europese Commissie een restrictievoorstel uitwerken voor gevaarlijke stoffen in textielproducten voor consumentengebruik en kledij (CMR-stoffen die kankerverwekkend, mutageen of reprotoxisch zijn). Op zich zijn we uiteraard vóór die restrictie. Het is wel belangrijk dat de restrictie in eerste instantie beperkt wordt tot textiel dat direct en langdurig in contact komt met de huid én tot relevante CMR-stoffen voor dat textieltype. Fedustria heeft deelgenomen aan de door de Europese Commissie georganiseerde publieksconsultatie en blijft de verdere ontwikkelingen op dit vlak (vnl. bepaling limietwaarden) van nabij opvolgen.

Kerngegevens voor 2016
Weverij Breierij
Aantal bedrijven 11 23
Aantal werknemers 1.420 570
Omzet (in miljoen euro) 310 185
Exportquote 90 % 67 %
Evolutie van de activiteit in 2016 (in volume) +5 % +3 %
Aandeel in de toegevoegde waarde van de Belgische textielsector 12 % 12 %

Verantwoordelijke

Van Peteghem

Kris Van Peteghem

Economisch adviseur (Vlaanderen en kledingtextiel)

Mail
Economie & Exportpromotie