Kledingtextiel

De productgroep Kledingtextiel omvat: 

weefsels en gebreide stoffen voor

 • sportkleding,
 • vrijetijdskleding,
 • regenkleding,
 • nachtkleding,
 • werkkledij,
 • ondergoed,
 • fashion wear,
 • voeringen,

en afgewerkte breigoedproducten zoals

 • baby- en kinderkleding,
 • joggings,
 • pulls,
 • andere bovenkleding,
 • beenbekleding,
 • T-shirts.


Bekaert 82137034
Bekaert

Voor mode en kwaliteit

De weverijen combineren de productie van modestoffen met deze van stoffen voor arbeidskledij, imagokledij of beschermkledij (zie ook technisch textiel). De deelname van onze kledijstoffenwevers aan de belangrijkste modestoffenbeurs ter wereld (Première Vision in Parijs) onderstreept ook hun ambitie op dit vlak.

De breigoedbedrijven hebben ook de weg naar producten met hoge toegevoegde waarde gevonden. Dit kan zowel gaan om zeer modieuze artikelen, te zien op de internationale catwalks, of artikelen die eveneens meer technische karakteristieken vertonen.

De samenwerking doorheen de keten (met andere beroepsorganisaties, kennisinstellingen en onderwijs) is een topic waar Fedustria sterk op inzet. 

Horizonverkenning Kledingtextiel

Productie van kledij is een vrij complex proces waarbij diverse spelers betrokken zijn en is bovendien onderworpen aan vele normen en reglementeringen (veiligheid, gezondheid, sociale aspecten, milieuaspecten…). Tijdens de Horizonverkenningen wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste evoluties op het vlak van bv. het Ökotex-milieulabel, van certificeringen en normeringen. Ook werd een nieuw en onafhankelijk certificatiesysteem voor milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde bedrijven gepresenteerd, nl. STeP (Sustainable Textile Production).

Concordia Flamacryl Verticaal
Concordia Textiles

Stakeholderoverleg voor duurzaam  aankopen

De Vlaamse overheid wil tegen 2020 volledig duurzaam aankopen en heeft een aantal pilootprojecten gelanceerd rond de naleving van sociale aspecten binnen overheidsopdrachten, in het bijzonder de naleving van bepaalde IAO-conventies (IAO = Internationale Arbeidsorganisatie). Eén dergelijk project is opgestart rond de aankoop van kleding en textielproducten. Omwille van de complexe waardeketen is het belangrijk dat de overheid zich zo goed mogelijk informeert om tot een werkbare aanpak te komen. Fedustria hecht veel belang aan eerlijke productie van kleding.

MoTIV (Modetechnologisch Innovatieplatform Vlaanderen)

MoTIV is een sprekend voorbeeld van samenwerking doorheen de volledige waardeketen van kledingtextiel. MoTIV organiseerde ook in 2015 twee events rond een welbepaald thema:

 • ‘Fashion en e-commerce’: met behulp van ‘10 kapstokken voor onlinesucces’ werden een aantal praktische tips overlopen, om vervolgens een paar praktijkgetuigenissen aan het woord te laten. Zo was er een getuigenis van een startup van een webwinkel voor jongenskledij, kleinschalig en nichegericht. Een gereputeerde Belgische kledingwinkelketen getuigde hoe zij e-commerce hebben geïntegreerd in het business model, waarbij e-commerce en fysieke winkels hand in hand gaan.
 • ‘Design als meerwaarde’: de opeenvolgende sprekers toonden aan waarom design een essentiële factor is van de bedrijfsvoering en zo het louter esthetische ver overschrijdt. 

Het Olympische Jaar

2016 is een topsportjaar, met het EK Voetbal én de Olympische Spelen. De Belgische atleten die op de Olympische Spelen in Rio deelnamen, en hun begeleiders, waren tijdens de officiële gelegenheden op en top Belgisch gekleed. In 2015 werden de stoffen en accessoires hiervoor reeds aangeleverd door Belgische leveranciers van kwaliteitsmodestoffen en -accessoires. Dankzij de Belgische textielindustrie schitterden onze atleten. Ook de paralympiërs droegen tijdens de officiële gelegenheden deze knappe Belgische kledij.

Kerngegevens voor 2015
Weverij Breierij
Aantal bedrijven 11 28
Aantal werknemers 1.420 600
Omzet (in miljoen euro) 295 180
Exportquote 90 % 67 %
Evolutie van de activiteit in 2015 (in volume) +5 % +6 %
Aandeel in de toegevoegde waarde van de Belgische textielsector 12 % 12 %

Verantwoordelijke

Van Peteghem

Kris Van Peteghem

Economisch adviseur (Vlaanderen en kledingtextiel)

Mail
Economie & Exportpromotie