Vlaamse Regering en industrie tekenen ‘Toekomstpact voor de Vlaamse Industrie’

Bedrijfsnieuws van 25/03/2024

Op zaterdag 23 maart verzamelde de top van de Vlaamse industrie, op uitnodiging van de Vlaamse Regering en de vier belangrijkste industriefederaties (Agoria Vlaanderen, essenscia Vlaanderen, Fedustria en Fevia Vlaanderen), in de Lotto Arena in Antwerpen voor de eerste Vlaamse Industrietop. De boodschap: onze industrie is broodnodig om de welvaart in Vlaanderen te garanderen. Eris nood aan een ambitieus en langetermijn industrieel beleid. Om die boodschap kracht bij te zetten, ondertekenden de Vlaamse Regering en de sectorfederaties , in aanwezigheid van meer dan 300 Vlaamse CEO’s een Toekomstpact voor de Vlaamse Industrie.

FIT 23 MAART 2024 LR 35

Jan Jambon, Vlaams minister-president: “Een welvarende toekomst voor Vlaanderen is onmogelijk zonder een sterke, slagvaardige maakindustrie. Maar onze bedrijven staan voor enorme uitdagingen. Gelukkig is er op alle niveaus sinds kort het besef dat we aan de duurzaamheidsagenda ook een industriële agenda moeten koppelen. Ik vind het fantastisch dat we in Vlaanderen zij-aan-zij kunnen werken: de Vlaamse Regering schouder aan schouder met de industrie. Met het Toekomstpact dat we nu samen ondertekenen, leggen we een duidelijk pad vast voor een duurzame, performante en sterke industrie in Vlaanderen.”

FIT 23 MAART 2024 LR 29

Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie en Werk: “De Vlaamse industrie staat voor grote uitdagingen, en dat zal ook de komende jaren zo zijn. Het is dan ook belangrijk dat we samen met de industriefederaties en de Vlaamse regering een Toekomstpact ondertekenen dat inspeelt op vijf concrete en diverse bouwstenen. We geven daar ook concrete uitvoering aan. Gisteren werd daarom door de Vlaamse Regering, op mijn voorstel, een transitie-instrument goedgekeurd dat bedrijven moet ondersteunen in hun investeringen in grootschalige CO2-besparende technieken. We zetten hiermee een belangrijke stap om de industriebedrijven te ondersteunen in hun klimaattransitie.”

FIT 23 MAART 2024 LR 4

Opeenvolgende crisissen, geopolitieke conflicten, hoge loon- en energiekosten, stagnerende productiviteit, een onzeker vergunningenbeleid en de krapte op de arbeidsmarkt zetten de competitiviteit van de industrie in Vlaanderen sterk onder druk. Met een ‘Toekomstpact voor de Vlaamse industrie’ willen de Vlaamse regering en de betrokken industriefederaties daar een doeltreffend antwoord op bieden met de ambitie om van Vlaanderen een industriële en innovatie topregio in Europa te maken. Dat vraagt om een coherente beleidsfocus en een doelgerichte aanpak op lange termijn.

FIT 23 MAART 2024 LR 21
FIT 23 MAART 2024 LR 10
FIT 23 MAART 2024 LR 2

Karla Basselier CEO Fedustria : De industrie is de drijvende kracht om mee duurzame welvaart te creëren. We moeten nu handelen voor morgen. Daadkracht en samenwerking zijn nodig om onze concurrentiekracht te verbeteren, om rechtszekerheid te bieden voor investeringen, innovatie nog sterker te stimuleren, te blijven pleiten tegen regeldrift, en extra in te zetten op talent. Dit Toekomstpact biedt de opportuniteit om samen met de Vlaamse regering een beleid te voeren ter de versterking van de industrie, op lange termijn

Je kan er moeilijk naast kijken: de industrie heeft het de laatste jaren in Vlaanderen moeilijk. Opeenvolgende crisissen, hoge loon-en energiekosten, stagnerende productiviteit en een tekort aan arbeidskrachten zetten de competitiviteit van onze Vlaamse bedrijven onder druk. Nochtans is de Vlaamse industrie onontbeerlijk voor onze economie. Ze is namelijk direct en indirect goed voor maar liefst een kwart van alle jobs. Maar er is ook nog een mooie toekomst weggelegd voor de industrie in Vlaanderen.

“De industrie is onmisbaar willen we duurzame welvaart creëren. Ze moet daarom alle kansen krijgen om hier in Vlaanderen verder te groeien. We zijn dan ook verheugd dat vandaag, samen met de Vlaamse Regering, een engagement werd aangegaan om hier de komende jaren werk van te maken,” klinkt het bij de directeurs van de sectorfederaties.

Na afloop van de Vlaamse Industrietop werd immers een Toekomstpact voor de Vlaamse industrie ondertekend, waarin aandacht is voor 5 bouwstenen die cruciaal zijn voor een industrieel beleid. Het gaat om 1) concurrentievermogen en internationale handel, 2) investerings- en rechtszekerheid, 3) innovatie, 4) talent, 5) energie en circulaire transitie. Aan deze bouwstenen werden telkens engagementen gekoppeld die de komende jaren verder zullen worden uitgewerkt.

De volledige tekst van het Toekomstpact is hier (link) te vinden.