Opinie van 29/04/2016

De federale regering zet zwaar in op de versterking van de concurrentiekracht van de bedrijven. Zij heeft daartoe al verschillende maatregelen genomen, zoals bijvoorbeeld de loonmatiging en de indexsprong. Bijkomend werd vorige zomer een zogenaamde ‘taxshift’ beslist, waarbij voor het competitiviteitsluik o.a. de patronale sociale lasten zouden dalen van ruwweg 33 % naar 25 %, dus met ca. 8 procentpunten. Dit zou gefaseerd gebeuren tussen 2016 en 2019. En ten slotte is ook afgesproken dat de competitiviteitswet van 1996 zal worden versterkt om o.a. te waken over de toekomstige concurrentiepositie van onze bedrijven.

Agenda / events

Onze diensten

De dienstverlening van Fedustria is enorm uitgebreid en strekt zich uit over vier domeinen.

Zoveel voordelen als Fedustria lid

Lid worden is meer dan een duurzame investering.

  • Een brede waaier aan gespecialiseerde diensten op uw maat;
  • Snelle informatieverstrekking van nieuws uit uw sector;
  • Genieten van talrijke ledenvoordelen;
  • Andere bedrijfsleiders uit de sector ontmoeten;
  • Uw belangen verdedigd zien bij sociale partners, overheden en andere externen.

Fedustria, de beroepsvereniging van bedrijven uit de textiel-, hout- en meubelindustrie

Door lid te worden van Fedustria bent u zeker van een professionele en doeltreffende ondersteuning. Een team van gespecialiseerde medewerkers staat hiervoor garant. Lid worden is bovendien genieten van talloze voordelen, die de invloed van de textiel-, hout- en meubelsectoren versterkt en hun belangenverdediging optimaliseert.

Fedustria vzw - Hof-ter-Vleestdreef, 5/1 - 1070 Brussel - +32 (0)2 528 58 11 - info@fedustria.be