Opinie van 20/11/2015

Waarom hij met zijn bedrijf geregeld inschrijft op openbare aanbestedingen? “In feite is de overheid een solvabele klant die bovendien instaat voor grote hoeveelheden en die minder gevoelig is aan conjuncturele schommelingen.” Neen, dit is geen citaat van een zeer groot bedrijf maar van een kmo actief in de grafi sche sector, die dit kwam getuigen op de infonamiddag “Overheidsopdrachten” die Fedustria op 24 september 2015 organiseerde samen met Creamoda en Febelgra. 

Onze diensten

De dienstverlening van Fedustria is enorm uitgebreid en strekt zich uit over vier domeinen.

Zoveel voordelen als Fedustria lid

Lid worden is meer dan een duurzame investering.

  • Een brede waaier aan gespecialiseerde diensten op uw maat;
  • Snelle informatieverstrekking van nieuws uit uw sector;
  • Genieten van talrijke ledenvoordelen;
  • Andere bedrijfsleiders uit de sector ontmoeten;
  • Uw belangen verdedigd zien bij sociale partners, overheden en andere externen.

Fedustria, de beroepsvereniging van bedrijven uit de textiel-, hout- en meubelindustrie

Door lid te worden van Fedustria bent u zeker van een professionele en doeltreffende ondersteuning. Een team van gespecialiseerde medewerkers staat hiervoor garant. Lid worden is bovendien genieten van talloze voordelen, die de invloed van de textiel-, hout- en meubelsectoren versterkt en hun belangenverdediging optimaliseert.

Fedustria vzw - Hof-ter-Vleestdreef, 5/1 - 1070 Brussel - +32 (0)2 528 58 11 - info@fedustria.be