Fedustria Vlaanderen en Fedustria Wallonië

Fedustria Vlaanderen en Fedustria Wallonië zijn de twee gewestelijke vleugels van de federatie, die de alsmaar toenemende gewestelijke materies opvolgt die het bedrijfsleven beïnvloeden.

Of het nu gaat om economie in de ruime zin van het woord (economisch beleid, fiscaliteit, export,…), of om sociale aspecten (zoals vorming, onderzoek, milieu of energie,…), het is onontbeerlijk om de gewestelijke materies voldoende te beheersen teneinde de belangen van de bedrijven uit de sector ten volle te kunnen verdedigen en hen een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden.

Beslissingen inzake specifieke sectorgebonden aangelegenheden worden daarentegen genomen door de twee deelraden van de Raad van Bestuur (textiel enerzijds, hout en meubel anderzijds).

Verantwoordelijken Fedustria Vlaanderen

Jan Desmet (Groep Decospan), Voorzitter

Algemene directie Sociaal Economie Milieu & Energie
Karla Basselier Yves Cammaert Kris Van Peteghem Ingrid Hontis
Filip De Jaeger Wim Van Goethem

E-mail: vlaanderen@fedustria.be

Om de medewerkers rechtstreeks per e-mail te bereiken, gelieve volgende formule te gebruiken: voornaam.naam@fedustria.be

Verantwoordelijken Fedustria Wallonië

Frank Veranneman (Veranneman Technical Textiles (Sioen)), Vicevoorzitter

Algemene directie Sociaal Economie / Milieu & Energie / Techniek
Karla Basselier Pascal Dewandeleer Guy De Muelenaere
Filip De Jaeger

E-mail: wallonie@fedustria.be

Om de medewerkers rechtstreeks per e-mail te bereiken, gelieve volgende formule te gebruiken: voornaam.naam@fedustria.be