De Fedustria-standpunten voor de verkiezingen van 2024

Op 09 juni 2024 -
,

2024 wordt een belangrijk verkiezingsjaar in België. Naast de gemeente- en provincieraadsverkiezingen in oktober kiezen we onze regionale, federale en Europese vertegenwoordigers op 9 juni volgend jaar. De partijen zijn momenteel hun verkiezingsprogramma's aan het opstellen. Dit is dus het ideale moment om onze concrete voorstellen te gaan verdedigen bij de verschillende partijen van het land.

Op 4 oktober 2023 keurde de het Bestuursorgaan unaniem het definitieve ontwerp van het memorandum en zijn strategische aanpak goed. Het is belangrijk om onze eigen standpunten nu uit te dragen. Daarom gaan we gewapend met dit memorandum de verschillende politieke partijen benaderen en met hen zoveel mogelijk in gesprek. De rode draad van dit memorandum is duidelijk: we hebben een echt industriebeleid nodig op Europees, federaal en regionaal niveau. Voor elke politieke beslissing moet er een "industriële reflex" komen. Niet alleen voor een bepaald type industrie, maar voor alle sectoren in dit land, en met een focus op onze kmo’s.

Via bedrijfsbezoeken met de verschillende politieke partijen en hun vertegenwoordigers willen we dat ze meer vertrouwd raken met onze innovatieve sector, met onze lokale bedrijven van wereldklasse. We willen hen doen inzien dat we dit industriële weefsel moeten blijven ondersteunen en stimuleren.

Tot slot organiseren we op de Algemene Vergadering van volgend jaar, op dinsdag 30 april, een groot verkiezingsdebat waarin elke partij zal worden uitgenodigd om haar standpunten te verdedigen en te reageren op onze belangrijkste prioriteiten:

  • Een Europese Industrial deal, naast de Green deal;
  • De zoektocht naar arbeidskrachten en talent: zonder personeel kunnen bedrijven niet functioneren of verder groeien;
  • Een echt KMO-beleid;
  • Specifiek voor de textielsector: de impact van de EU textielstrategie waarbij we inzetten op circulariteit en duurzaamheid, maar in een rendabel en competitief kader;
  • Specifiek voor de houtsector: de impact van EUDR, waarbij er nood is aan meer duidelijke en implementeerbare regels en waarbij we onder meer pleiten voor het belang van een doordacht regionaal bosbeleid met aandacht voor lokale productie;
  • And last but not least: het belang van een level playing field en een verbod op goldplating, waarbij producten van de niet-EU-landen aan dezelfde waarden en normen moeten ingevoerd worden. Vrijhandel, ja, maar ook faire handel dus.