Balta Safety Days – Safety first, ook veilig van en naar het werk

Bedrijfsnieuws van 24/10/2016

Op donderdag 22 september 2016 vonden de Balta Safety Days plaats in aanwezigheid van de heer Carl Decaluwé, Gouverneur van West-Vlaanderen, van de burgemeesters van Tielt, Wielsbeke en Waregem en van de korpschef van de politiezone Midow. 

Met dit bezoek wenste de heer Gouverneur de eerste doorgedreven samenwerking tussen de privésector en de overheid in het kader van de verkeersveiligheid extra in de kijker zetten.

Tussen 8 september en 4 oktober 2016 werd een veiligheidsdorp in de zes vestigingen van de Balta Group in West- en Oost-Vlaanderen opgesteld. In dit dorp kwamen niet alleen de aspecten van veiligheid op het werk aan bod, ook verkeersveiligheid kreeg ruim de aandacht. Zo was onder meer ook de tuimelwagen van de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen aanwezig en konden alle deelnemers aan de provinciale verkeersquiz deelnemen.

Tom Debusschere, CEO Balta Group: “Onze visie bij Balta is eenvoudig: iedere collega die aan zijn werkdag of werkshift begint, komt veilig en gezond terug thuis. Een veilige werkplek, maar evenzeer ook veiligheid op de weg van en naar het werk zijn daarbij essentieel. Het is onze missie om het aantal ongevallen in alle zeven vestigingen naar nul te brengen”.


Foto Balta Safety Days Web
© Fedustria

Fedustria feliciteert de directie en het organiserend comité van de Balta Group met dit initiatief, dat veiligheid niet alleen op de werkplek maar ook op de weg van en naar het werk centraal stelt. Veiligheid is vooral ook een kwestie van attitude en aan dergelijke bewustmaking kan niet voldoende aandacht geschonken worden.

Wil ook u in uw bedrijf aan veiliger wegverkeer meewerken, dan kan ook u in West-Vlaanderen beroep doen op de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen, een initiatief van Gouverneur Carl Decaluwé.

Foto: (vlnr) Hans Malysse, korpschef Midow; Jan Stevens, Burgemeester Wielsbeke; Tom Debusschere, CEO Balta Group; Carl Decaluwé, Gouverneur West-Vlaanderen; Kurt Van Ryckeghem, Burgemeester Waregem en Els De Rammelaere, Burgemeester Tielt.