Wonen en ouder worden – Visies uit de PRoF-brainwave ‘My Home is my Castle’

Bedrijfsnieuws van 14/09/2018

De Europese Zorgdenktank PRoF stelde voor de zomer een brochure voor met de eerste resultaten van het zorgproject ‘My Home is my Castle’ of ‘Wonen en ouder worden’, dat gerealiseerd werd in samenwerking met het onderzoekscentrum LUCAS KU Leuven. 71 deelnemers gaven hun persoonlijke visie over het thema tijdens de PRoF-Themadagen van 2017. Daarbij kwamen o.a. volgende vragen aan bod: in welke omgeving wenst en ziet men zich wonen en zo mogelijk oud worden? Welke omgevingsfactoren wenst men verbeterd te zien? Vanaf welk moment kiest men voor een serviceflat en/of een woonzorgcentrum?

We geven hierna een bondig overzicht van de voornaamste bevindingen.

De meeste mensen ambiëren een eigen plek, een vertrouwde omgeving waarbij men kan terugvallen op het eigen bekende sociale netwerk. De nabijheid van anderen en een huis dat een thuis is, zijn prioritair. Zelfstandig kunnen leven is primordiaal voor een ideale leefomgeving, maar hulp en aangepaste zorg moeten nabij zijn wanneer men er nood aan heeft. Er wordt veel belang gehecht aan een omgevingsinfrastructuur op maat: een aangepaste woning, een toegankelijke buurt en voldoende mogelijkheden voor mobiliteit. De omgeving wordt bekeken vanuit de individuele noden en wensen.

Verschillende ‘inclusieve’ woonvormen worden gesuggereerd: co-housing, woonerven, een assistentiewoning die niet aanvoelt als een ‘instelling’. Als meest belangrijk worden verbeteringen aan de eigen woning naar voren geschoven. Technologie helpt om in de eigen (aangepaste) omgeving te kunnen blijven wonen en biedt mogelijkheden om de individuele zelfstandigheid te vrijwaren.

De drempel om de stap te zetten naar een assistentiewoning of een woonzorgcentrum is hoog. Deze stap wordt pas overwogen als de aanpassingen aan de eigen woning niet meer volstaan of als de zelfstandigheid van de bewoner niet langer gegarandeerd is, of zijn/haar veiligheid niet langer verzekerd.

Samengevat kan men stellen dat de autonomiewens van elk individu impliceert dat een woonomgeving flexibel en aanpasbaar moet kunnen zijn, in functie van de behoeften en noden van de bewoner. Nieuwe technologie kan hierbij helpen.

Meer weten? www.prof-projects.com