Fedustria Jaarevent 2024: terugblik op een boeiende debatavond

Bedrijfsnieuws van 03/05/2024

Op dinsdag 30 april verwelkomden we onze leden en uitgebreid netwerk voor een Vlaams verkiezingsdebat in aansluiting op de jaarlijkse Algemene Vergadering. Het debat bood een uniek forum waar politici van Vlaamse partijen samenkwamen om de uitdagingen en kansen van onze industrie te bespreken, met een focus op competitiviteit, duurzaamheid en talentontwikkeling.

KDW08332 Edit CamerAmuze - Katia De Wasch

Kernthema van het debat was het herstel van de concurrentiekracht van de Vlaamse industrie. Hierbij stond slim industrieel beleid centraal, samen met innovatiesteun en duurzaam ondernemen. Fedustria blijft zich onvermoeibaar inzetten voor het creëren van een gunstig ondernemersklimaat voor onze leden, waarbij we voortdurend de belangen van de industrie behartigen met het oog op een duurzame en competitieve toekomst.

Tijdens het debat kwamen volgende thema’s aan bod:

  1. Gezonde bedrijven blijven ondersteunen en stimuleren dankzij slim industrieel beleid en steun voor innovatie
  2. Duurzaam ondernemen: inzetten op circulariteit
  3. Competitieve bedrijven hebben nood aan competente medewerkers
  4. Hout & Meubel: Nood aan duurzaam bosbeleid, meer aandacht voor houtproductie en strategische autonomie
  5. Textiel: EU textile strategy – grote uitdaging maar ook veel opportuniteiten voor onze bedrijven en voor Vlaanderen

Deze topics sloten nauw aan bij de bouwelementen van het Toekomstpact voor de Vlaamse Industrie dat Fedustria samen met Agoria Vlaanderen, essenscia Vlaanderen en Fevia Vlaanderen en de Vlaamse regering ondertekende.

Het succes van het Fedustria Jaarevent 2024 werd mede mogelijk gemaakt door onze sponsors en decoratiepartners: big group amsterdam - KBC Bank & Verzekering -McME - Schelstraete Delacourt - Balta Group - Belysse - Captiqs - Ligne Pure - Isabelle Torrelle (Meisterwerke) - Ragolle Rugs

Dank ook aan de aanwezige politici voor het delen van hun sterke visies: Matthias Diependaele (N-VA), Egbert Lachaert (Open VLD), Robrecht Bothuyne (CD&V), Barbara Bonte (Vlaams Belang), Gaby Colebunders (PVDA) en Johan Langerock (Groen!).

Het Fedustria Jaarevent 2024 was een inspirerende gelegenheid om belangrijke uitdagingen en kansen binnen de industrie te bespreken en samen te werken aan een sterke en duurzame toekomst voor de Vlaamse industrie. We kijken uit naar de voortzetting van deze waardevolle dialoog in de komende maanden en jaren.

FOTOALBUM