Factory of the Future – Het verhaal van Veranneman Technical Textiles (Sioen Group)

Company news from 26/07/2017

Op de Raad van Bestuur van 14 juni 2017 bracht Frank Veranneman, CEO en tevens lid van de Raad van Bestuur van Fedustria, het verhaal van Veranneman Technical Textiles in het proces naar de Award van Factory of the Future (behaald op 2 februari 2017). Frank Veranneman: “Wij produceren technisch textiel, wij weven, breien, of leggen open structuren bestaande uit polyester, polyamide, glas, aramide… die online gecoat worden. Ons proces was al tamelijk geautomatiseerd, al waren we van mening dat een aantal zaken toch nog beter konden. Ook actuele topics zoals ‘milieuvriendelijk zijn, energiebesparend produceren, innovatief denken’ ontsnapten hierbij niet aan onze aandacht.” Veranneman stelde ook vast dat het heel moeilijk is, zeg maar quasi onmogelijk, om geschoold technisch personeel te vinden, zeker in West-Vlaanderen. Bovendien is het personeel aan het verouderen, moeten mensen langer aan het werk blijven, moet het werk aangepast worden… Kortom, het bedrijf moest zich aanpassen aan de snel wijzigende situatie.

Frank Veranneman vertelt dat een aantal factoren zijn samengekomen: “We waren op zoek naar een kwaliteitsmanager die uiteindelijk ook mee het veranderingsproces heeft in gang gezet. Maar tegelijkertijd zijn we gaan kijken naar enkele productiebedrijven in andere sectoren, die al een stapje verder stonden. Daar hebben we heel wat inspiratie opgedaan. Dit heeft geleid tot brainstormsessies met onze werknemers en zijn we tot de vaststelling gekomen dat we volop moesten inzetten op communicatie. Cruciaal was de betrokkenheid van de werknemers en dat konden we alleen maar bereiken door de informatiedoorstroming naar onze werknemers te verbeteren. Welke info? O.a. hoe heeft het bedrijf gepresteerd? Waarvoor zijn onze producten in de markt ingezet? En welke projecten zijn voorzien en wat is de status van deze projecten? Wij wilden onze medewerkers ‘ownership’ geven van de projecten, zodat er een breed draagvlak voor zou ontstaan”.

Weten dat men moet veranderen is één zaak, maar dat concreet implementeren is nog een andere zaak. Frank Veranneman: “Wij hebben gekozen voor visual management. In de fabriek zelf hebben wij, wat wij noemen, een COQLBOX geïnstalleerd, met drie schermen en alle werknemers komen daar regelmatig samen kijken naar de resultaten. Elke shift begint en eindigt daar. Het linkerscherm geeft aan hoe de productie op het moment zelf loopt, met eenvoudige cijfers en beelden, het middenste scherm geeft eigenlijk de opvolgingsprogramma’s van de weverijen met automatisch geüpdate informatie van wat er moet bijgestuurd worden, en dit met individuele schermen op maat van de skills van onze medewerkers, gaande van productwissels, onderhoud, preventief onderhoud, kwaliteit, enz.

Het derde scherm rechts is een flexibel scherm bedoeld om extra communicatie te geven. Iedereen kan alle informatie in zijn eigen taal lezen. Het is ongelooflijk hoe de betrokkenheid van de werknemers door deze COQLBOX is vergroot. Het is duidelijk een project voor de werknemers en door de werknemers geworden.”

En hoe heeft dat dan de motivatie verbeterd? Frank Veranneman: “Vroeger was de informatie van de ploegverantwoordelijken en de topteams top-down. Nu zijn de meetings met alle werknemers van VTT zeer interactief geworden. De werknemers proberen mee de resultaten te verbeteren (rendement, gemiddelde snelheid, conformiteit, kwaliteit, minder afval…). De link met ons bonussysteem (cao 90) werkt hierbij stimulerend. Nu zijn we zelfs op het punt gekomen dat we kunnen zeggen dat onze ploegen zelfsturende teams zijn. Van bovenop moeten we niet meer zeggen wat ze moeten doen, via de COQLBOX weten zij wat de situatie is, en wat van hen verwacht wordt”.

Die investering in de COQLBOX is dus cruciaal gebleken, maar is dit een verantwoorde kost? Frank Veranneman: “Aanvankelijk was de kost op 60.000 euro begroot. Dat is uiteraard wat hoger geworden, maar betaalde zichzelf terug op een uiterst korte periode door de positieve resultaten in de praktijk: bv. meer rendement en minder afval”.

En dan de stap naar de Factory of the Future? Frank Veranneman: “Ja, wij hebben via Fedustria/Centexbel en ook Agoria/Sirris info gekregen over hoe wij naar die Award van de Factory of the Future konden evolueren. Het is een proces geweest van vier maanden, van september tot december 2016 (voor info: www.madedifferent.be) en uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een audit over de zeven veranderingsprocessen die de Factory of the Future uitmaken. Uiteraard scoorden we niet op elk even hoog, maar globaal toch voldoende om de audit succesvol te kunnen doorstaan. Op 2 februari 2017 hebben we dan de Award in ontvangst mogen nemen”.

En heeft dit ook effect gehad op de rekrutering? Frank Veranneman: “Intern is dit zeker een factor van ‘retentie’, de mensen zijn fier dat ze werken ‘in een bedrijf van de toekomst’. En bovendien hebben we ook een aantal nieuwe werknemers kunnen aantrekken, bv. twee automecaniciens die we misschien anders heel moeilijk hadden kunnen vinden. Maar zij hebben vastgesteld dat ze bij ons voor de mechanische sturing van de machines en voor het preventieve onderhoud een zeer interessante job kunnen doen in onze moderne fabriek. Ik ben ervan overtuigd dat heel veel textiel-, hout- en meubelbedrijven vandaag zeer modern zijn, met state-of-the-art machines werken, maar dat dat onvoldoende geweten is. Met onze deelname – in het recente verleden ook een award voor Van Hoecke, meubelbe-slag uit Sint-Niklaas, en voor Ontex, fabriek in Eeklo, hygiënetextiel – hebben we enkele succesvolle voorbeelden. Ik denk dat nog vele bedrijven ons mogen en kunnen volgen. Uiteraard moet een potentiele deelnemer reeds een structuur of bedrijfscultuur hebben die de pijlers van de ‘Factory’ in min of meerdere mate ondersteunen. Indien dit bestaat kan gelijk welk bedrijf op een relatief korte periode inzetten op het behalen van deze toch wel prestigieuze award. Ik raad iedereen aan om de website www.madedifferent.be te bekijken en daar de 10 cruciale vragen te beantwoorden die u een beeld geven om te zien hoe ver u staat en of u nu al klaar bent voor de volgende stap: die naar de Factory of the Future Award”.