Trots op de West-Vlaamse maakindustrie!

In samenwerking met de POM-West-Vlaanderen en essenscia, organiseerde Fedustria een verkenningsronde langs verschillende bedrijven in de provincie, onder het motto “Roadtrip: Trots op onze maakindustrie”.

Op 13 december 2016 had een slotevent plaats naar aanleiding van dit initiatief. De locatie was heel toepasselijk het oud-industrieel pand ‘de Budafabriek’: van voormalige textielfabriek getransformeerd tot ontmoetingsruimte voor innovatie, creativiteit en netwerking.

Een honderdtal aanwezigen kregen aan de hand van korte reportages, gemaakt in de zes deelnemende bedrijven, een verslag van de bezoeken te zien én dus ook het bewijs dat er wel degelijk een toekomst is voor de (maak)industrie in Vlaanderen.

Tijdens de verwelkoming benadrukte Fa Quix de rol van de maakindustrie als motor voor de welvaart en zette hij het belang van kennisdiffusie via kenniscentra in de verf. De kenniscentra zijn immers de ideale innovatiepartners om ook kmo’s op een laagdrempelige manier tot innovatie te stimuleren, hetgeen de enige weg is naar een succesvolle toekomst.

Img 4182Copy
Julie Lietaer (ESG) en Peter De Smedt (TE Connectivity)
Img 4248
Moderator Mieke Dumont

Vervolgens leidde moderator Mieke Dumont, gekend van de regionale zender Focus-WTV, het eerste panelgesprek in. Julie Lietaer (ESG), Peter De Smedt (TE Connectivity) en Jan Laperre (Centexbel/VKC) bevolkten hiervoor het podium. Tijdens het gesprek werd de focus gelegd op innovatie en creativiteit. Julie Lietaer illustreerde deze thema’s onmiddellijk door te stellen dat hun garens van topkwaliteit zijn en dat hun flexibele productie, op maat van de klant, één van hun sterke troeven is. Bovendien luistert ESG naar haar klanten en leveranciers en kan hierdoor inspelen op noden i.v.m. innovatie en creativiteit. “De wereld is ons laboratorium” besloot Julie. TE Connectivity, in 2016 gelauwerd met een Factory of the Future Award, werkt met zelfsturende teams die een eigen autonomie hebben. “Zelfsturende teams verhogen de motivatie van de medewerkers en veranderen de rol van de coach. We evolueren naar minifabriekjes binnen de fabriek” aldus Peter De Smedt van TE Connectivity. Jan Laperre getuigde vanuit de invalshoek van het kenniscentrum Centexbel/VKC en wees op het belang van samenwerking. Zowel samenwerking van verschillende bedrijven onderling, als de samenwerking van bedrijven met de kenniscentra binnen bv. onderzoeksprojecten, maar vooral ook de kennisdeling die gebeurt vanuit het kenniscentrum richting o.a. kmo’s is van het allergrootste belang voor méér innovatie.

Img 4189Copy
Chris De Roock (Wood.be), Jan Van Hecke (Boone) en Jan Desmet (Decospan)

In het tweede debat kwamen Jan Desmet van Decospan (Menen), Jan Van Hecke van Boone (Poperinge) en Chris De Roock, directeur van Wood.be, aan het woord. Het thema was ‘duurzaamheid’ en ‘nieuwe business modellen’. Zowel Chris De Roock als Jan Desmet belichtten het belang van duurzaamheid, een cruciaal thema in de houtsector, een uitdaging én tegelijkertijd een troef voor onze industrie. Wood.be speelt in dit opzicht als kenniscentrum een cruciale rol om de sector bij te staan met wetenschappelijk en technisch onderbouwd advies en certificaties. Bij Decospan is duurzaamheid terug te vinden doorheen de volledige productie, zowel op het vlak van de gebruikte grondstoffen (hout), het energie- en productbeleid, als het eindproduct, de houten fineerplaten. Jan Van Hecke gaf ons dan weer inzicht op welke manier Boone geëxcelleerd heeft met nieuwe business modellen: cross-sectorale innovatie binnen de zorgeconomie waarbij een consortium van meer dan 400 leden actief is, verspreid over gans Europa. Dat consortium maakte het mogelijk om een nieuw concept te ontwikkelen: een tentoonstellingsformule in een gesloten ruimte waar nieuwe producten getest kunnen worden.

Img 4207Copy
Bart Vandamme (Libeco) en Gertjan Venema (Covestro Tielt)

Het derde debat bracht de aanwezigen in contact met ‘lokale verankering’ en ‘de menselijke factor’. Bart Vandamme van Libeco wees erop dat lokale verankering geen modewoord is voor Libeco. Dit uit zich op verschillende wijzen: zo is de grondstof (het vlas) lokaal, want afkomstig van de regio tussen Caen in Noord-Frankrijk tot Rotterdam in Nederland. De contacten met de telers van vlas zijn hierbij uiterst belangrijk. De eigen productie gebeurt bovendien volledig in Meulebeke, zowel wat de stoffen als de afgewerkte, geconfectioneerde artikelen betreft. Dit alles omvat bijgevolg ook een duurzaamheidscoëfficiënt. Het bedrijf is overigens sedert 2014 CO2-neutraal. Maar anderzijds is Libeco mondiaal aanwezig: 95 % van de productie is bestemd voor export en wordt verkocht in maar liefst 65 landen, met de VS als één van de belangrijkste. M.a.w. een lokale verankering, maar tevens een globale speler.

Gertjan Venema van Covestro Tielt (geëxtrudeerde, transparante ‘plexi’-platen), eveneens een wereldspeler, beklemtoonde ook de uitgesproken lokale rol die zij spelen. Meer bepaald komt hun verankering aan bod in het personeelsbeleid. Er wordt sterk ingezet op het behoud van werknemers, wat goed lukt want het bedrijf kent heel weinig verloop. Maar nieuw personeel vinden is niet gemakkelijk, en daar worden speciale inspanningen voor gedaan. “Daarom zijn wij dit schooljaar van start gegaan met een project van duaal leren. En dit in samenwerking met de lokale overheid van Tielt, het middenveld en de lokale scholen.” Venema onderstreepte in dit verband de uitstekende samenwerking met het VTI Tielt en PlastiQ, de sectorale vormingsorganisatie.

Img 4237Copy
Guy Verrue (Beaulieu International Group), Frans Dieryck (essenscia) en Jan Laperre (Centexbel)

In het laatste panelgesprek gunde de heer Frans Dieryck van essenscia ons nog een blik achter de schermen van het project ‘Fabrieken voor de Toekomst - Nieuwe Materialen’, waarbij hij o.a. de samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen, de kenniscentra en de industrie benadrukte. “Op de grensvlakken van de diverse industrieën zoals textiel en chemie worden nieuwe producten geboren”. Guy Verrue, manager bij Beaulieu International Group (BIG) bevestigde ook de noodzaak van dergelijke samenwerking. “Zelfs een multinational zoals wij moet ook een beroep doen op externe knowhow zoals bij het kenniscentrum Centexbel”.

Img 4264Copy
Jean de Bethune (gedeputeerde van de provincie West-Vlaanderen) en Cathy Verstraete (Voka Kamer van Koophandel West-Vlaanderen)

De voorzitter van POM West-Vlaanderen, gedeputeerde Jean de Bethune, bracht in zijn slotwoord hulde aan het initiatief en de samenwerking tussen de verschillende actoren. En dat dit initiatief, en soortgelijke, zeker voor herhaling vatbaar is. Hij prees de West-Vlaamse ondernemers voor hun inzet en hun cruciale bijdrage tot de welvaartscreatie in de provincie.

Img 4266
Stefaan Matton (POM West-Vlaanderen) en Rudolf Scherpereel (schepen van de stad Kortrijk) - Jan Van Hecke (Boone), Peter De Smedt (TE Connectivity) , Wouter Polfliet (Decospan), Julie Lietaer (ESG), Kris Van Peteghem (Fedustria), Chris De Roock (Wood.be), en Jan Desmet (Decospan)