RETEX de aftrap is gegeven! No textile to waste !

Het principe van de circulaire economie of kringloopeconomie wordt meer en meer toegepast in de industrie. Ook in de textiel-, hout- en meubelsector wordt het werken binnen een gesloten kringloop vandaag meer en meer een feit.

Hoewel de voordelen van recycling – zoals de afname van de hoeveelheid afval en de instandhouding van natuurlijke hulpbronnen – positief zijn, is het gebruik van gerecycleerde materialen in de textielsector niet zo eenvoudig. De technische uitdagingen en eisen inzake recycling waaraan het afgewerkte product moet voldoen, zijn bijzonder talrijk, alsook de eisen op het vlak van inzamelen, recycling, productie, kunststofverwerking … Ook op het vlak van innovatie, van economische rentabiliteit van de modellen, van de vraag, enz. is het allemaal niet evident.

Logo Interreg Png
Logo Retex

Om aan al deze uitdagingen het hoofd te bieden hebben Franse, Vlaamse en Waalse partners die rechtstreeks betrokken zijn bij de textielsector en de circulaire economie het grensoverschrijdende project RETEX ‘Textielrecycling Vallei’ ontwikkeld met de steun van het Europees fonds EFRO en de gewestelijke overheden.

In België zijn Fedustria, Centexbel en het Textiel Incubatiecentrum (TIC, Ronse) op operationele wijze betrokken bij dit vierjarige initiatief waarvoor de aftrap werd gegeven op 1 oktober 2016. Het RETEX-project heeft tot doel de textielsector te structureren op het vlak van de circulaire economie. Hoe? Door tussen te komen in de drie actiedomeinen: het aanbod van de economische spelers in de textielsector, het beheer van de textielproducten die het einde van hun levensduur bereikt hebben en, tot slot, de marktvraag naar producten die gerecycleerde materialen bevatten.

Map Home Def

Door hun netwerken met elkaar te delen streven de partners van het RETEX-project ernaar de contacten te bevorderen tussen de spelers van de recyclagesector, de textielsector (producenten en gebruikers) en de verwerkers van kunststoffen. Zo kunnen deze spelers hun deskundigheid uitspelen, hun verwachtingen verwoorden en de problemen melden waarmee ze worden geconfronteerd bij de verwerking van overschotten of afval.

Doel is innoverende projecten te ontwikkelen op het vlak van eco-ontwerp met het gebruik van gerecycleerde materialen en dat in een leefbaar economisch model. Tevens is het de bedoeling om een structuur te creëren voor een duurzame en lokale sector op het vlak van gerecycleerde producten, van secundaire materialen, waardoor tevens werkgelegenheid wordt gecreëerd.

Om zijn doelstellingen te bereiken maakt het RETEX-project gebruik van:

  • een website rond de circulaire economie, bestaande uit een materialenbibliotheek, een uitwisselingsbeurs en een database van de gekende technologieën, markten en projecten;
  • de ontwikkeling van innovatie en eco-ontwerp: deze module wil de verschillende actoren die op zoek zijn naar oplossingen bewustmaken van recycling of de circulaire economie. Hoe? Door de organisatie van twee colloquia tijdens de betrokken periode, maar ook sessies, specifieke workshops en werkgroepen met als doel innoverende projecten te ontwikkelen;
  • de ontwikkeling van economische modellen: het gaat erom economisch rendabele trajecten te modelleren en de mogelijke financieringswegen te identificeren voor industriële projecten.

Het RETEX-programma brengt een grote kritische massa en gevarieerde en complementaire knowhow samen om een rendabele activiteit rond de circulaire textieleconomie te bestendigen.

De textielsector van de Euregio bestaat grotendeels uit kleine en middelgrote ondernemingen:

  • in België: in 2014, 680 ondernemingen voor ca. 20.000 banen;
  • in het departement Nord-Pas-de-Calais: in 2014, 450 ondernemingen voor ca. 13.000 banen (gegevens voor Picardië niet beschikbaar).

Het aantal werknemers die materialen verzamelen en sorteren is toegenomen in de sector van de textielrecycling in de Euregio. In 2014 vertegenwoordigde de sector van de textielrecycling:

  • in België: 60 ondernemingen, 900 banen;
  • in het departement Nord-Pas-de-Calais: 15 ondernemingen, 900 banen (gegevens voor Picardië niet beschikbaar).

In een straal van 150 km groepeert de Euregio de sorteercapaciteit die nodig is voor de verwerking van 50 % van alle kledij die in Frankrijk wordt ingezameld, i.e. 150.000 ton te recycleren materialen (naast hergebruik) in 2019, waarvan 75.000 ton katoen/polyester.

Meer info: www.dotheretex.eu

Partenaires Retex