Vorming in textiel

Secundair Onderwijs

Na de lagere school komen jongeren terecht in het secundair onderwijs. Na het eerste jaar dat voor alle leerlingen gemeenschappelijk is, kan men in het tweede jaar een basisoptie textiel kiezen. In de verdere schoolcarrière kan men in de tweede graad (derde en vierde jaar) kiezen voor textielonderwijs op technisch of beroepssecundair niveau. In Vlaanderen kan je voor het studiegebied textiel terecht in het PTI van Kortrijk.

PTI
Graaf Karel de Goedelaan, 7
8500 Kortrijk
T +32/(0)56/22 13 41
www.pti-kortrijk.be

Voor het studiegebied textiel kan je hier in het technisch onderwijs terecht voor textieltechnieken, Productietechnieken en ontwerp en prototyping. In het Beroepssecundair onderwijs wordt een opleiding textiel ingericht. Er wordt tevens een zevende specialisatiejaar BSO textiel ingericht (instellen van textielmachines).

Het VTI-Waregem richt in het studiegebied textiel geen opleidingen meer in. Toch blijft de school zich richten op de textielsector door in het studiegebied Mechanica-Elektriciteit (tweede graad) en in het derde en vierde jaar van de opleidingen Elektrotechnieken en Mechanische technieken de praktijkvakken aan te leren vanuit een textielomgeving in het eigen textielatelier.

VTI-Waregem
Toekomststraat, 75
8790 Waregem
T +32/(0)56/60 14 62
www.vtiwaregem.be

Se-n-se opleiding Productie en ProcesTechnologie

Een Se-n-se opleiding staat voor Secundair-na-Secundair, het is een nieuwe benaming voor het vroegere 7de specialisatiejaar in het TSO. De Se-n-se opleiding Productie en Procestechnologie is een opleiding van één jaar die de leerling voorbereidt op het beroep van operator. Het is een zeer praktijkgerichte opleiding met veel werkplekleren in een industriële omgeving. Naast textiel participeren ook de sectoren hout, voeding en chemie aan dit onderwijsproject. Er zijn verschillende scholen die deze opleiding inrichten, waaronder het VTI van Waregem.

www.sense-ppt.be

Hoger Onderwijs

Industriële wetenschappen textieltechnologie (Bachelor) kan je in Vlaanderen enkel volgen aan de Hogeschool Gent. Deze opleiding duurt 3 jaar en leidt tot de graad van Bachelor in de textieltechnologie. Vanaf het tweede jaar wordt bijzondere aandacht geschonken aan textielfabricage en textielveredeling.

Hogeschool Gent
Faculteit Natuur en Techniek
Schoonmeersstaat, 52 / Voskenslaan, 270
9000 GENT
T 09/242 26 69
www.hogent.be/toekomstige-student/opleidingen/bachelors/textieltechnologie/

In Frankrijk worden textielopleidingen in het hoger onderwijs ingericht door:

ENSAIT - Ecole nationale supérieure d'ingénieur textile
9, rue de l'Ermitage
F-59100 Roubaix
T +33/3/20 25 64 64
www.ensait.fr

ESTIT - Ecole supérieure des Techniciens et Ingénieurs Textiles
41, rue du Port
F-59046 Lille
T +33/3/28 38 46 60

Wie creatief is aangelegd, kan aan de Hogeschool Gent terecht voor een 3-jarige opleiding tot Bachelor in de beeldende kunst. In de afstudeerrichting Mode en Textiel kan je kiezen voor Textielontwerp.

Hogeschool Gent
KASK
Jozef Kluyskensstraat, 2
9000 Gent
T 09 267 01 00
www.kask.be

Voor creatief talent wordt aan de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst de richting Textielontwerpen ingericht. Daar kan je terecht om het diploma van Bachelor of Master textielontwerpen te behalen.

Hogeschool voor Wetenschap & Kunst (Wenk)
Zwartezustersstraat, 34
9000 Gent
T 09/225 42 90
www.wenk.be

Universitair Onderwijs

Aan de Universiteit Gent kan je na het behalen van diploma van Bachelor terecht voor het diploma van Master in de ingenieurswetenschappen: materiaalkunde (textielkunde). Je kan ook inschrijven voor de internationale opleiding Master of Textile Engineering die zich specifiek richt op textieltechnologie en direct georiënteerd is op de textielindustrie.

Universiteit Gent
RUG-Vakgroep Textielkunde
Technologiepark, 907
9052 Zwijnaarde
T 09/264 57 35
www.textiles.ugent.be

IUT Chimie - Institut Universitaire Technologie
DUT Chimie option Textile
Cité Scientifique
F-59650 Villeneuve d'Ascq
T +33/3/20 05 87 49

Cobot

Cobot (Centrum voor Opleiding, Bijscholing en Omscholing in de Textiel- en Breigoednijverheid)

Cobot vzw (Centrum voor Opleiding-, Bij- en Omscholing voor de Textiel- en breigoednijverheid) is het paritair beheerde sectorale opleidingscentrum en staat in voor het:

  • ontwikkelen, coördineren en realiseren van een brede waaier aan opleidingen voor werknemers uit de textielsector (PC 120 en 214); opleidingen kunnen ook bedrijfsintern georganiseerd worden;
  • uitwerken van opleidingsprojecten gericht op kansengroepen;
  • actieve ondersteuning van ondernemingen op het vlak van opleiding op de werkvloer;
  • actieve ondersteuning van ondernemingen op het vlak van een bedrijfsintern competentiebeleid;
  • adviseren van bedrijven inzake plannen, uitvoeren en opvolgen van opleidingsactiviteiten, rekruteren van medewerkers, tewerkstellingsmaatregelen, subsidiekanalen voor opleiding, etc.

Cobot vzw
Poortakkerstraat, 92
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
T +32/(0)9/222 26 14
http://www.cobot.be
cobot@cobot.be

Textielondernemingen gevestigd in Wallonië, kunnen een beroep doen op bovenstaande dienstverlening die wordt aangeboden door Cefret asbl.

Cefret asbl
Boulevard Industriel, 62
7700 Mouscron
T 056 84 20 39
www.cefret.be
info@cefret.be