Vorming in hout & meubel

Secundair Onderwijs

Na de lagere school komen jongeren terecht in het secundair onderwijs. In het eerste jaar ligt de nadruk op een gelijke start en aanpak voor iedereen. Nadien kan men in het tweede jaar een basisoptie hout kiezen. In de verdere schoolcarrière kan men in de tweede en derde graad kiezen voor houtonderwijs op technisch of beroepssecundair niveau. Er zijn tal van scholen in Vlaanderen waar je terecht kan voor het studiegebied hout.

Leren & Werken

Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO)

Vanaf 15 jaar kunnen jongeren kiezen voor de deeltijdse leerplicht. De sector “stoffering en houtbewerking” heeft een eigen specifiek project dat zich richt op jongeren van 15 tot 25 jaar die naast het volgen van 15 uren les op de schoolbanken terecht kunnen in een bedrijf uit de sector voor het aanleren van verschillende beroepen. Sinds 1 september 2016 is de OAO in de plaats gekomen van het vroegere Industrieel Leerlingenwezen (ILW). De leerlingen die worden tewerkgesteld in de sector “stoffering en houtbewerking” ontvangen een maandelijkse vergoeding. Gedurende de periode van deeltijds leren/deeltijds werken worden de jongeren opgevolgd door een consulent van het Opleidingscentrum Hout. 

In Vlaanderen kunnen jongeren zich voor dit project inschrijven in centra voor deeltijds onderwijs:

Meer informatie kan bekomen worden bij de consulent die vanuit de sector stoffering en houtbewerking is aangeduid: Bart de Waele, OCH, Hof-ter-Vleestdreef 3, 1070 Anderlecht, tel. 02/558.15.51.

Hoger Onderwijs

Houttechnologie (professionele Bachelor)
Een opleiding van 3 jaar die je in Vlaanderen enkel kan volgen aan HoGent. Studenten worden opgeleid om in hout- en meubelbedrijven technische en leidinggevende functies in te vullen.

http://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_detail.php?richting=122

Lerarenopleiding

Secundair hout (professionele Bachelor)

http://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_detail.php?richting=180

Design/ontwikkeling

Een overzicht van de verschillende ontwerpopleidingen in Vlaanderen.

Elke opleiding heeft zijn specifiek karakter en omvat een welbepaald curriculum. Er zijn zowel Bachelor- als Masteropleidingen.

 • Industrieel Productontwerpen
 • Interieurarchitectuur
 • Interieurvormgeving
 • Meubelontwerp
 • Productdesign
 • Productontwikkeling

Bovendien legt elke school eigen accenten in de opleiding. Voor meer informatie over de verschillende opleidingen verwijzen we door naar de websites van de verschillende scholen. U kan tevens terecht op de “Portfolio” website van Optimo (www.optimo.be/portfolio) waar u een overzicht wordt geboden van enkele eindwerken gerealiseerd aan deze Vlaamse ontwerphogescholen.

Industrieel Productontwerpen (professionele Bachelor)
http://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_detail.php?richting=133

Interieurarchitectuur (Master)
http://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_detail.php?richting=778

Interieurvormgeving (professionele Bachelor)
http://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_detail.php?richting=3

Meubelontwerp (Ba-na-Ba)
http://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_detail.php?richting=982

Productdesign (Master)
http://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_detail.php?richting=839

Productontwikkeling (Master)
http://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_detail.php?richting=818

Volwassenenonderwijs

In het stelsel van volwassenenonderwijs worden door een aantal centra houtopleidingen ingericht. Via avond- en/of weekendonderwijs kunnen volwassenen op deze manier een diploma of getuigschrift verwerven.

Woodwize

Woodwize (voormalig Opleidingscentrum Hout) verschaft opleidingen aan de arbeiders uit de sector en staat in voor her- en bijscholing van werkzoekenden. Woodwize:

 • organiseert op regelmatige basis opleidingen op maat en aangepast aan de sector (vaktechnische opleidingen zoals CNC-opleidingen, pistoolspuiten, pneumatica, bedrijfsinstructeur, meestergast…) of op verzoek (bestuurder van heftrucks…);
 • organiseert “on-the-job”-trainingen op de werkvloer zelf (paneelzaag bedienen, continue spaanplaatpers bedienen, stofferen, leder snijden, meubelen vergaren…);
 • geeft opleidingsadvies aan de bedrijven en ondersteuning op vlak van vacatures, IBO, diversiteit, ESF-steun ; bij vacatures; bij outplacement; bij het terugvorderen na betaald educatief verlof;
 • begeleidt leerlingen met een Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO) en de sectorale individuele beroepsopleiding in de onderneming (sectorale IBO);
 • sectoraal veiligheids- en welzijnsbeleid: een dienstverlening aan de bedrijven om zich meer bewust te worden van de veiligheid en het welzijn in de ondernemingen uit de sector.

Woodwize vzw
Hof-ter-Vleestdreef 3
1070 Brussel
Tel.: +32 2 558 15 51
Fax: +32 2 558 15 89
info@woodwize.be
www.woodwize.be

Brochure van Woodwize raadplegen (1.06Mb)

Cevora

Opleidingscentrum van het ANPCB (Aanvullend Nationaal Paritair Comité van de Bedienden). Staat in voor een breed aanbod van opleidingen voor bedienden. Opleidingen georganiseerd door het Opleidingscentrum Hout worden erkend door Cevora, waardoor de bedrijven kunnen genieten van "opleidingspremies".

www.cevora.be