Missie

Fedustria vzw is de fusiefederatie van de voormalige vzw’s Febeltex en Febelhout en vertegenwoordigt de ondernemingen uit de Belgische textiel-, hout- en meubelindustrie.

Deze sectoren realiseren samen een omzet van 10,7 miljard euro met een tewerkstelling van ongeveer 39.218 jobs in 1.965 bedrijven in België. Met andere woorden, een van de belangrijkste sectoren in het Belgische industrielandschap.

012 MISSIE TER MOLST Ter Molst 260 HDR Ter Molst

De missie van Fedustria bestaat erin de ondernemingen van de textiel-, hout- en meubelindustrie te helpen bij hun succesvolle ontwikkeling en dit door vrijwaring en versterking van hun competitiviteit. Dit gebeurt door:

  • op te treden als vertegenwoordiger van deze sectoren,
  • door een actieve verdediging van de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten bedrijven,
  • door een ruim aanbod van gespecialiseerde diensten,
  • door het creëren van een gemeenschappelijke vormings- en ontmoetingsplaats voor de leden,
  • en door een accurate en snelle informatieverstrekking.
012 MISSIE FRAKO evenbeeld context sara Gies HR 22 Frako