Conjunctuur in de Belgische textielindustrie in 2020

In de eerste helft van 2020 kwam de textielindustrie in een zware recessie terecht als gevolg van de uitzonderlijk negatieve schok die de coronacrisis teweegbracht. Tijdens het eerste kwartaal van 2020 was er al een omzetverlies van 5,5 %. Door de lockdown vanaf half maart zakte de omzet in het tweede kwartaal met 25,7 %. In het derde kwartaal groeide de activiteit opnieuw, zij het lichtjes, dankzij een inhaalvraag (+0,4 %). Door de tweede lockdown vanaf november in België en Frankrijk, en even later in de belangrijkste exportmarkten, bleef de omzetstijging in het vierde kwartaal beperkt tot 1,1 %.

012 CONJTEXTIEL VERILIN fierens dilbeek photo cafeine be 7551 kopie Verilin

Voor heel 2020 kwam de omzet in de textielindustrie 7,9 % lager uit, tot circa 4 miljard euro. Daar de afzetprijzen gemiddeld een weinig daalden (-0,8 %), is de productie in volume in 2020 met ca. 7 % gezakt. Voor 2021 hebben de textielbedrijven in een Fedustria-enquête aangegeven dat de omzet die van 2020 waarschijnlijk niet zal evenaren.

Alle productgroepen werden getroffen. De garens kenden het grootste verlies met een omzetdaling van 17,2 %. Maar ook de tapijtindustrie, de textielveredeling en de weverijen hadden het zwaar te verduren met een omzetdaling van circa 10 %. De synthetische en kunstmatige vezels en filamentgarens verloren 5 % omzet. Het technisch textiel, dat uiteenlopende producten omvat, kende een omzetdaling met 2,5 %. De toeleveranciers aan de automobiel- en aan de eventsector hadden het zeer moeilijk. Maar medisch textiel bv. deed het dan weer goed. Breigoed, een klein productsegment, ging het minst achteruit : -1,9 %.

Evolutie van de omzet per productgroep

In miljoen Euro 2019 2020* 20/19*
Garens 336,9 278,8 -17,2 %
Weefsels 520,0 466,3 -10,3 %
Textielveredeling 164,1 143,2 -12,7 %
Tapijten 1.379,6 1.226,1 -11,1 %
Synthetische en kunstmatige vezels en filamentgarens 430,4 407,5 -5,3%
Breigoed 59,2 58,1 -1,9 %
Technisch textiel en overige 1.508,2 1.471,2 -2,5 %
TEXTIELINDUSTRIE ** 4.398,4 4.051,12 -7,9 %

* Voorlopige gegevens / ** Textielindustrie nace 13 + 20.60 / Bron: FOD Economie, BTW-aangiften

012 CONJTEXTIEL Mercury Flooring Fedustria Sel 1 MercuryFlooring
012 CONJTEXTIEL SLOTS Kanvazz Raphael 1 Kanvazz by Slots

Ondernemersvertrouwen op laag niveau

Het vertrouwen van de textielondernemers dat zich in oktober 2020 opnieuw ongeveer op een normaal peil bevond, na de diepe ineenstorting van het vertrouwen in maart-juni, brokkelde sinds november verder af, en situeerde zich in februari 2021 opnieuw op -20. In maart was er wel een licht herstel maar het ondernemerssentiment bleef toch overwegend pessimistisch.

Conjunctuur Textiel 2021 MAART

Wereldwijde lockdowns hebben zware impact op textieluitvoer

De wereldeconomie bevindt zich in een historische recessie als gevolg van de coronapandemie en de maatregelen ter bestrijding ervan. Het verlies aan economische activiteit overal ter wereld heeft een zeer zware impact op de Belgische textielsector die hoofdzakelijk van de export leeft: 75 % tot 80 % van de omzet. De textieluitvoer (inclusief doorvoer en gebreide kleding) daalde in 2020 met 11,1 %. De invoer (inclusief doorvoer en gebreide kleding) bleef stabiel (-0,9 %). Dat de invoer niet daalde, komt door de massale aankopen van Chinese mondmaskers die gecatalogeerd worden bij de diverse textielproducten. Het surplus op de Belgische textielhandelsbalans bedroeg 2 miljard euro.

Zo’n 22 % van de totale textieluitvoer bestaat uit technisch textiel, dat een daling van de uitvoer kende met 6,7 %. De uitvoer van interieurtextiel is met een uitvoeraandeel van circa 17 % de tweede belangrijkste productgroep en ging met 16,8 % achteruit.

012 CONJTEXTIEL TARKETT IN Post Covid19 Zoning Social Distancing Stratos Blocks 001 Tarkett NV
012 CONJTEXTIEL TER MOLST LHF shoot december Ter Molst03901 Ter Molst

EU-markt erg getroffen

Zo’n 86 % van de totale textieluitvoer is bestemd voor de EU. Deze daalde met 10,2 % in 2020. De uitvoer naar drie van de vier belangrijkste afzetmarkten ging achteruit: Frankrijk (-12,9 %), het Verenigd Koninkrijk (-7,3 %) en Nederland (-32,9 %), maar ging vooruit in Duitsland (+2,6 %).

Niet alleen de coronapandemie, maar ook de Brexit-perikelen hadden een negatief effect op onze uitvoer naar het VK. De Britse markt is de belangrijkste exportmarkt voor het Belgische interieurtextiel, en staat in voor zowat een kwart van de Belgische uitvoer van tapijt en meubelstoffen. In 2020 zakte de uitvoer van interieurtextiel naar het VK in elkaar: -23,0 %. Ook de toeleveringsbedrijven (bv. spinnerijen en veredelingsbedrijven) worden hierdoor getroffen. De handelsovereenkomst tussen de EU en het VK van 24 december 2020 zal de schade van de Brexit enigszins beperken, maar de handelssituatie is nu veel minder gunstig dan bij handel binnen de interne markt.

012 CONJTEXTIEL LIBECOHOME Auburn Jan 2021 04 Libeco Home
012 CONJTEXTIEL Symphony Mills 031 Symphony Mills

De uitvoer viel terug naar alle belangrijke exportmarkten

De textieluitvoer buiten de EU kromp met 16,0 %. Het enige continent waarnaar de textieluitvoer nog toenam, was Oceanië (Australië +7,6 %, Nieuw-Zeeland +2,9 %). Naar alle andere regio’s daalde de textieluitvoer. De uitvoer naar het Midden-Oosten ging met 5,7 % het minst achteruit, terwijl de uitvoer naar het Verre Oosten met -26,9 % de grootste daling incasseerde. De leveringen op de top-5-exportmarkten buiten de EU gingen behoorlijk achteruit: China -28,5 %, de Verenigde Staten -14,0 %, Turkije -13,5 %, Tunesië -9,6 % en Rusland -18,5 %.

China blijft de belangrijkste leverancier van textiel op onze markt. Het kon zijn uitvoer nog met 38,5 % opdrijven in 2020 waardoor het land zijn aandeel in de Belgische textielinvoer van 14,0 % naar 19,3 % kon verhogen. Dat kwam vooral door de Chinese export van medisch textiel, met name mondmaskers.

012 CONJTEXTIEL MIRABEL SLABBINCK Bendera TF 58117 Mirabel Slabbinck
012 CONJTEXTIEL Mc Three Carpets LIN A016 Z501 r roomscene2 Mc Three Carpets

Capaciteitsbenuttiging en Investeringen daalden

De bezettingsgraad van de productiecapaciteit bereikte in 2020 gemiddeld slechts 68,8 % t.o.v. 73,6 % in 2019. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de investeringen in 2020 met 19,2 % daalden tot 145,9 miljoen euro.

Verlies tewerkstelling bleef beperkt door hoge tijdelijke werkloosheid

Midden 2020 lag de tewerkstelling 2,6 % lager t.o.v. dezelfde periode in 2019. Door de massaal ingevoerde tijdelijke werkloosheid, met op het dieptepunt in het tweede kwartaal van 2020 een record van 32 % tijdelijk werklozen in de textielindustrie en naar schatting gemiddeld 15 % in heel 2020, kon de daling van de tewerkstelling beperkt blijven. Maar gevreesd moet worden dat de gevolgen van de Brexit én de Covid-19-crisis in de loop van 2021 dreigen uit te monden in extra jobverlies.