Recente update

Ondernemersvertrouwen over hoogtepunt heen – Kostenstijgingen ondermijnen de concurrentiekracht

Het ondernemersvertrouwen in de textielindustrie herstelde eind 2020 tot het niveau van vóór de coronacrisis. Tegen midden 2021 steeg het ondernemersvertrouwen zelfs verder uit tot boven nul, waardoor er meer bedrijfsleiders optimistisch gestemd waren over de verwachte ontwikkeling van de economische activiteit dan dat er pessimistisch gestemd waren. Het ging om een niveau dat de laatste vijf jaar niet meer gehaald werd.

Echter, sinds de zomer van 2021 kreeg het vertrouwen van de textielondernemers een deuk, maar bleef al bij al op een behoorlijk niveau in vergelijking met het dieptepunt van de coronacrisis. Maar de forse kostenstijgingen bedreigen de concurrentiekracht.

195 nl large
09 CONJTEXTIEL VERILIN colette de vijvers photo cafeine be 6 Verilin

Textielactiviteit herstelde na coronacrisis

De textielomzet steeg in 2021 met 14,8 % t.o.v. 2020, tot 4,6 miljard euro. Daar de afzetprijzen gemiddeld met 3,6 % stegen, kende de productie in volume een stijging met 10,8 %. Maar omdat de textielomzet ingevolge de coronacrisis in 2020 met 7,9 % daalde, lag de omzet in 2021 slechts 5,7 % hoger dan vóór de pandemie. In het vierde kwartaal van 2021 kreeg de omzet te kampen met bevoorradingsproblemen, kostenstijgingen en het einde van de trend naar interieurvernieuwing.

Alle productgroepen, behalve breigoed, konden een omzetgroei realiseren in 2021 t.o.v. 2020. De omzet van de meeste productgroepen kwam ook hoger uit dan het precoronaniveau, alhoewel enkele productgroepen in 2021 het omzetverlies geleden in het coronajaar 2020 nog niet of maar net konden inhalen: breigoed (-5,2 % in 2021 t.o.v. 2019), veredeling (-8,5 %) en tapijten (+0,2 %).

09 CONJTEXTIEL CLARYSSE LHF Shoot Jan2022 297 Clarysse

Evolutie van de omzet per productgroep

In miljoen Euro 2020 2021* 21/20*
Garens (incl. voorbereiding) 277,6 359,5 29,5 %
Weefsels 465,7 524,2 12,6 %
Textielveredeling 143,3 150,1 4,7 %
Tapijten 1.226,3 1.382,1 12,7 %
Synthetische en kunstmatige vezels en filamentgarens 407,5 437,0 7,2 %
Gebreide stoffen 58,3 56,1 -3,8 %
Technisch textiel en overige 1.471,1 1.740,0 18,3 %
TEXTIELINDUSTRIE ** 4.049,8 4.649,0 14,8 %

* Voorlopige gegevens / ** Textielindustrie nace 13 + 20.60 / Bron: FOD Economie, BTW-aangiften

Textieluitvoer gaat verder op elan van vóór coronacrisis

De uitvoer is goed voor 75 % van de textielomzet. In 2021 steeg de textieluitvoer (inclusief doorvoer en exclusief gebreide kleding) met 7,5 % t.o.v. 2020. De invoer (inclusief doorvoer en exclusief gebreide kleding) daalde met 6,6 %. Zo’n 36 % van de totale textieluitvoer bestaat uit technisch textiel, waarvan de uitvoer met 7,2 % steeg. De uitvoer van interieurtextiel (uitvoeraandeel 30,5 %) steeg met 13,7 %.

Heropleving leveringen op interne eu-markt in 2021

Zo’n 67 % van de totale textieluitvoer is bestemd voor de EU. De export naar de EU-markt veerde op met 7,3 %. De uitvoer naar de drie belangrijkste exportmarkten binnen de EU steeg: Frankrijk +3,1 % (aandeel van 18,9 % in totale Belgische textieluitvoer), Duitsland +6,9 % (aandeel 13,9 %) en Nederland +6,5 % (aandeel 9,9 %).

09 CONJTEXTIEL LIGNE PURE 253 001 0 00900 1700240 I1 Ligne Pure

Alle belangrijke exportmarkten buiten de EU namen meer belgisch textiel af, behalve VK

De textieluitvoer buiten de EU steeg met 8 %. Alle regio’s, behalve het Verenigd Koninkrijk (-0,5 %) en Oceanië (-2,2 %), droegen bij tot deze stijging. De belangrijkste exportmarkt buiten de EU is het Verenigd Koninkrijk met een aandeel van 10,3 % in de totale Belgische textieluitvoer, maar onze textieluitvoer daalde er lichtjes met 0,5 % in 2021 en dit evenwel na een daling met 13,4 % reeds in 2020.

Het feit dat het Verenigd Koninkrijk niet meer tot de interne markt behoort, bemoeilijkt de uitvoer. Maar al bij al hield de export naar het VK toch redelijk goed stand. West-Europa buiten de EU (excl. het VK) (aandeel van 3,5 %) nam 9,0 % meer Belgisch textiel af. Oost-Europa (aandeel 1,8 %) kende een beperkte stijging met 2,8 %.

De grootste terreinwinst werd geboekt in de uitvoer naar de VS (aandeel van 3,4 % in de totale textieluitvoer) +27,9 % en naar Canada (aandeel 0,7 %) +82,0 %. De uitvoer naar Zuid-Amerika steeg met +23,4 %, maar stelt amper 1,2 % voor. Het Midden en Verre Oosten ging met ca. 11 % vooruit (aandeel 7,8 %). De leveringen op de Chinese markt (aandeel 3,4 %) stegen met +2,2 %.

Alhoewel de textielinvoer uit China hier in 2021 met -48,1 % daalde, komt dit na een spectaculaire stijging met +130 % in 2020. De Chinese invoer kwam hierdoor in 2021 op een meer ‘normaal niveau’, na de invoerexplosie in 2020 door vooral medisch textiel (o.a. mondmaskers). China blijft niettemin de belangrijkste textielleverancier met een aandeel van 13,3 % (en dan nog zonder de kleding).

09 CONJTEXTIEL symphony mills 3 Symphony Mills

Capaciteitsbenutting en investeringen lichtjes hoger

De bezettingsgraad van de productiecapaciteit steeg in 2021 naar gemiddeld 71,7 % t.o.v. 68,8 % in 2020. Toch bleef de bezettingsgraad onder het precoronaniveau (73,6 % in 2019). De textielinvesteringen stegen met 13,6 % tot 165,7 miljoen euro in 2021, na een daling met 19,1 % in het coronajaar 2020.

Tewerkstelling ging beperkt achteruit

In 2021 waren 18.400 werknemers tewerkgesteld in de textielindustrie. Naast de relatief hoge tijdelijke werkloosheid gingen ook zo’n 340 arbeidsplaatsen verloren; een daling met 1,8 % t.o.v. 2020.

09 CONJTEXTIEL OSTA CARPETS 410 094 0 82620 1600230 I1 OSTA

Oorlog in Oekraïne ondermijnt het herstel

Op amper zes maanden tijd, van augustus 2021 tot februari 2022, zijn de bedrijven van ‘de hemel naar de hel’ gegaan. Was er in de zomer nog een behoorlijk optimisme over de voortzetting van het economisch herstel, dan werd dat in het najaar van 2021 en in het voorjaar van 2022 volledig de kop ingedrukt. De Russische invasie in Oekraïne heeft een nooit geziene explosie van de energieprijzen in de EU tot gevolg gehad, met daarbij opnieuw verstoringen in de aanvoerlijnen van grondstoffen en materialen. Langs de vraagkant houdt de westerse consument de vinger op de knip omdat te veel koopkracht wegvloeit naar de peperdure energierekening. Ook bij een snel einde van de oorlog zal de schade in de loop van het jaar nooit helemaal kunnen worden goedgemaakt.

07 CONJT SLOTS Watermerk Slots 16 Slots