Textielindustrie

Conjunctuur in de Belgische textielindustrie in 2019

Textielactiviteit hield relatief goed stand

Tijdens de eerste negen maanden van 2019 liep de totale omzet van de Belgische textielindustrie op tot 3,3 miljard euro, ongeveer evenveel als tijdens de eerste 9 maanden van 2018 (-0,6 %). Evenwel, gelet op een gemiddeld prijseffect van +3 % is de productie in volume met ca. 3,5 % gezakt tijdens dezelfde periode. 

Meest opvallende evoluties binnen de textielindustrie zijn enerzijds de vooruitgang van de omzet met 4 % in de tapijtproductie, en anderzijds de quasi even grote achteruitgang in het technisch textiel (3,9 %). Andere productgroepen zoals weefsels (zowel voor kleding als voor interieurtextiel) en textielveredeling daalden met 2 à 4 %. De opvallende stijging van de garenproductie met 18,8 % komt vooral op rekening van de vezelvoorbereiding, waarin de vlasvezel een zeer belangrijk aandeel vormt.

Evolutie van de omzet per productgroep

In miljoen Euro 9m 2018 9m 2019* 9m 19/18*
Garens 205,7 244,3 +18,8 %
Weefsels 392,0 375,1 -4,3 %
Textielveredeling 120,2 117,6 -2,2 %
Tapijten 970,6 1.009,5 +4,0 %
Synthetische en kunstmatige vezels en filamentgarens 358,3 332,0 -7,3 %
Breigoed 48,8 44,2 -9,4 %
Technisch textiel en overige 1.184,2 1.137,8 -3,9 %
TEXTIELINDUSTRIE ** 3.279,8 3.260,5 -0,6%

* Voorlopige gegevens / ** Textielindustrie nace 13 + 20.60 / Bron: FOD Economie, BTW-aangiften

Ondernemersvertrouwen vrij stabiel, maar op laag niveau

Synthetische Conjunctuurcurve Textiel 2020

De synthetische conjunctuurcurve in de textielindustrie, die het ondernemersvertrouwen meet, is na de zomer van 2018 flink verslechterd en blijft sindsdien op dit sombere peil. In december kende de brutocurve evenwel een opmerkelijke stijging. Mogelijks heeft het afwenden van een no-deal Brexit het sentiment van de textielondernemers doen stijgen. 

Conjtex Dccarpets Hav 80635 Beige Orange Green
DC Carpets

Daling textieluitvoer bleef beperkt

De textieluitvoer (inclusief doorvoer en gebreide kleding) kende tijdens de eerste tien maanden van 2019 een daling met 6,9 %. Zonder gebreide kleding, wat vaak doorvoerhandel is, bleef de daling van de uitvoer beperkt tot 1,1 %. De invoer (inclusief doorvoer en gebreide kleding) daalde met 5,5 %. Het surplus op de Belgische textielhandelsbalans bedroeg 2,3 miljard euro (tien maanden 2019).

Zo’n 22 % van de totale textieluitvoer bestaat uit technisch textiel dat een daling van de uitvoer kende met 2,1 %. Interieurtextiel, met een uitvoeraandeel van 20 % de tweede belangrijkste productgroep, kende een daling van de uitvoer met 4,2 %. Tapijten (66 % van de uitvoer van interieurtextiel) kon de daling van de uitvoer beperken tot 1,6 %. Dit staat vreemd genoeg in contrast met de totale omzettoename van tapijt met 4 %. Meubel-, deco- en matrasbekledingsstoffen, die zo’n 17 % innemen van de uitvoer van interieurtextiel, kenden een lichte daling met 2,7 %. Huishoudtextiel (zoals bed-, bad-, keuken- en tafellinnen) neemt eveneens 17 % in van de uitvoer van interieurtextiel en kende een terugval met 15,2 %. 

De uitvoer van garens steeg met 6,6 %. Weefsels hoofdzakelijk voor kleding en resp. gebreide stoffen kenden een status-quo van de uitvoer (+0,6 %) en resp. een daling met 5,9 %.

Conjtex Dwl Keukenlinnen Dewittelietaer 50 X70
De Witte Lietaer International Textiles nv - Fotostudio Zoomzone! Bvba

EU-markt verloor terrein

Zo’n 84 % van de textieluitvoer is bestemd voor de EU-markt. Deze ging tijdens de eerste tien maanden van 2019 met 3,4 % achteruit. De uitvoer naar de drie belangrijkste afzetmarkten daalde: Frankrijk (-4,4 %), Duitsland (-2,5 %) en Verenigd Koninkrijk (-6,7 %). De Britse markt is de belangrijkste exportmarkt voor interieurtextiel. De Brexit-perikelen hadden duidelijk een weerslag op onze uitvoer naar het VK.

Verre export compenseert deels de daling op interne markt

De textieluitvoer buiten de EU steeg met 6,5 %. Er zijn grote verschillen tussen de regio’s. Markten waarnaar de textieluitvoer steeg, zijn West-Europa buiten de EU (+6,2 %; met een opvallende stijging naar Turkije +23,8 %), Oost-Europa (+1,3 %; Rusland +5,9 % en Oekraïne +3,0 %), Noord-Amerika (+1,9 %; VS +0,2 % en Canada +14,6 %) en Verre Oosten (+22,6 %; evenwel Japan -12,4 %, maar naar China +33,3 %; meer dan 90 % van de textieluitvoer naar China bestaat uit vlasvezels). De beperkte uitvoer naar het Midden-Oosten bleef stabiel. Een daling werd genoteerd naar Latijns-Amerika (-1,8 %; Brazilië toch +13,1 % en Chili -15,6 %), Afrika (-2,8 %; Tunesië +4,3 %) en Oceanië (-9,3 %; Australië -9,0 %).

China blijft met een aandeel van 11,5 % de belangrijkste leverancier van textiel op onze markt. Toch daalde de invoer van Chinees textiel (excl. gebreide kleding) met 3,2 % in waarde tijdens de eerste tien maanden van 2019.

Investeringsgroei wijst op vertrouwen in de toekomst

Na twee jaren van daling stegen de investeringen in de textielindustrie in 2019 met liefst 34,7 %, hetgeen een vertrouwen in de toekomst weerspiegelt. De bezettingsgraad van de productiecapaciteit bleef met gemiddeld 73,6 % in 2019 op hetzelfde peil van 2018. In 2017 bedroeg de bezettingsgraad nog 77,9 %.

Lichte daling tewerkstelling

De tewerkstelling bleef van 2015 tot 2018 zo goed als stabiel. In 2019 verloor de textielindustrie evenwel een kleine 350 werknemers; een daling met 1,8 % t.o.v. 2018. Hierdoor komt de tewerkstelling in 2019 uit op een totaal van 19.300 werknemers. 

Conjtex Grandeco Jf2001 M V
Grandeco WallFashion Group