Textielindustrie

Conjunctuur in de Belgische textielindustrie in 2017

Productiecapaciteit goed benut, maar omzet laat het wat afweten.

Dalende textielactiviteit

De textielomzet ging in 2017 met 4,6 % achteruit en bereikte 4,7 miljard euro. De afzetprijzen kenden een heel lichte stijging met 0,3 %, waardoor de daling in volume 4,9 % bedroeg.

De meeste productgroepen binnen textiel verloren omzet. Tapijten, de grootste productgroep, gevolgd door technisch textiel, kenden beide een omzetdaling met respectievelijk 7,6 % en 2,1 %. De grootste achteruitgang, met ‘double digits’, was er voor de weefsels. Dit heeft evenwel meer te maken met louter statistische redenen dan dat deze daling te wijten is aan de conjuncturele evolutie. De textielveredelingsactiviteit en de synthetische en kunstmatige vezels en filamentgarens hielden met +0,1 % min of meer stand. Positief was de evolutie bij de garens (+5,1 %) en gebreide stoffen (weliswaar de kleinste productgroep: +6,6 %).

Ondernemersvertrouwen redelijk positief

2018 Textiel Nl

De synthetische conjunctuurcurve van de Nationale Bank wees in elk geval op een stabiele activiteit over heel het jaar 2017, met slechts beperkte schommelingen. Het ondernemersvertrouwen in de textielnijverheid lag hiermee op een vrij goed niveau, in elk geval het hoogste niveau sinds de Grote Recessie van 2008-2009. In januari 2018 kende het ondernemersvertrouwen een verdere stijging, gevolgd door een stabilisatie in februari.

Textieluitvoer kende globaal een stijging, maar met negatieve uitschieters

De textieluitvoer (inclusief doorvoer) steeg in 2017 met 2,8 %, terwijl de invoer stabiel bleef. Het surplus op de textielhandelsbalans kende een stijging tot 2,9 miljard euro.

De belangrijkste productgroep in het Belgisch textiel, het interieurtextiel, kende een daling van de uitvoer met 1 %. Tapijten (bijna twee derde van de uitvoer van interieurtextiel) bleef min of meer stabiel. De meubelstoffen, die zo’n 13 % innemen van de uitvoer van interieurtextiel, kenden een uitvoerdaling met bijna 10 %. Huishoudtextiel (zoals bed-, bad-, keuken- en tafellinnen) neemt 18 % in van de uitvoer van interieurtextiel en kende een daling van de uitvoer met 1,4 %.

Zo’n 21 % van de totale textieluitvoer bestaat uit technisch textiel dat een stijging van de uitvoer kende met 6,7 %. Breigoed (vooral doorvoer) steeg met 2,6 %. Ook de uitvoer van garens, en de uitvoer van weefsels hoofdzakelijk voor kleding, die elk een exportaandeel van 4,5 % innemen, stegen met respectievelijk 11,0 % en 2,7 %.

Negatieve effecten Brexit reeds voelbaar

De EU-markt (+2,7 %) is goed voor 86 % van de totale Belgische textieluitvoer. Op de Franse markt, met een aandeel van 23,4 % de belangrijkste exportmarkt, daalden de textielleveringen met 6 %. In Duitsland, tweede belangrijkste klant, werd 8 % meer Belgisch textiel verkocht.

Het Verenigd Koninkrijk en Nederland zijn nagenoeg even belangrijke exportmarkten, met elk een exportaandeel van ca. 12,5%. Beide namen in 2017 behoorlijk meer textiel af, respectievelijk +10,6 % en +7,8 %. Maar... voor het VK is deze stijging echter vooral te danken aan de doorvoer van breigoed (+22,4 %) en dat is pure handel, alsook aan de toegenomen leveringen van technisch textiel (+23,8 %; vooral textiel voor hygiënische toepassingen). De uitvoer van interieurtextiel, de belangrijkste productgroep, ging in het VK met ca. 7 % achteruit.

De Britse markt is dus een zeer belangrijke exportmarkt voor interieurtextiel. Eén vierde van de Belgische tapijtuitvoer gaat naar het Verenigd Koninkrijk. Voor meubelstoffen is dit zelfs ruim 30 %. Als gevolg van de daling van het pond na het Brexit-referendum en de zwakkere vraag verloor de Belgische tapijtindustrie in 2017 ca. 7 % omzet op de Britse markt . De levering van Belgische meubelstoffen ging er met 9,4 % achteruit.

Stijging textieluitvoer naar verre markten

Naar West-Europa buiten de EU daalde de textieluitvoer met 2 %, vooral als gevolg van de terugval op de Turkse markt (-8,7 %). De textieluitvoer naar alle andere regio’s kende een stijging. De textielleveringen op de Oost-Europese markten stegen met 12,6 % (Rusland +25,7 %). Naar Noord-Amerika steeg de textieluitvoer met 1,9 %. Op de VS-markt werd 2,4 % meer Belgisch textiel verkocht. Naar Canada ging evenwel 1,3 % minder textiel. Het CETA-effect wordt vanaf 2018 verwacht. Op de Latijns-Amerikaanse markt stegen onze leveringen met 5,5 % (Brazilië -2,8 % en Mexico +1,6 %). De textieluitvoer naar het Midden-Oosten en het Verre Oosten steeg met respectievelijk 9,2 % en 6,4 %. Naar Afrika ging 1 % meer textiel. Opmerkelijk is de stijging op de Tunesische markt met ca. 14 %. Ook in Oceanië (+3,6 %) slaagden onze bedrijven erin meer te verkopen.

Alhoewel de textielinvoer uit China met ca. 5 % daalde, blijft dit land met een aandeel van ca. 14 % de belangrijkste leverancier van textiel op onze markt.

Fors hogere bezettingsgraad maar daling investeringen

In 2017 bedroeg de bezettingsgraad van de productiecapaciteit 77,9 %. Dit is exact evenveel als in 2007. Door de Grote Recessie dook de bezettingsgraad onder de 70 %, met zelfs een dieptepunt van slechts 66 % in 2013. Nadien herstelde de bezettingsgraad zich geleidelijk tot 71,5 % in 2016. De sterk verhoogde bezettingsgraad in het voorbije jaar leidde evenwel niet tot een investeringstoename. De investeringen daalden met 5,5 % in 2017 na evenwel met 32,1 % te zijn gestegen in 2016.

Tewerkstelling stabiel

In 2017 bleef de tewerkstelling in de textielindustrie stabiel op ca. 19.600 werknemers. Reeds sinds 2014 blijft de tewerkstelling in de Belgische textielindustrie zo goed als op peil.

Conjunctuur in de Belgische textielindustrie in 2017 (130.05 KB)