Houtindustrie

Conjunctuur in de Belgische houtindustrie in 2017

Omzetstijging bij alle productgroepen

De omzet van de houtverwerkende industrie steeg in 2017 met 7 % tot ruim 3 miljard euro. Gezien de afzetprijzen met 2,8 % toenamen, steeg de activiteit in volume met zo’n 4 %. De plaatmaterialen, de belangrijkste productgroep, kenden een omzetstijging met 6,4 %. Ook de houten verpakkingen en de bouwelementen deden het goed met een toename van respectievelijk 6,3 % en 5,3 %. De overige houtverwerking, de kleinste productgroep, kende zelfs de grootste procentuele omzetstijging met 19,4 %.

Verbeterd ondernemersvertrouwen in 2017

2018 Hout Nl

Het ondernemersvertrouwen in de houtverwerkende industrie verbeterde fors in 2017, na de terugval in de tweede helft van 2016. Begin 2018 kende het ondernemersvertrouwen evenwel een lichte daling.

Toename uitvoer bij stabiele invoer

Circa 54 % van de omzet van de houtverwerkende industrie komt van de binnenlandse markt. De uitvoer is vooral gericht op de EU met een aandeel van 87,6 % in de totale uitvoer van de houtverwerkende industrie (+3,1 % in 2017 t.o.v. 2016). De Franse markt is met een aandeel van 37,4 % de belangrijkste exportmarkt (-0,4 %). Nederland en Duitsland zijn met een aandeel van 19,2 % en 10,9 % de tweede en derde markt en klommen met respectievelijk 8,1 % en 8,3 %. Het Verenigd Koninkrijk is met een aandeel van 6,5 % de vierde belangrijkste exportmarkt (+5,4 %). VS is de belangrijkste klant buiten de EU met een aandeel van 2,2 % (-3,8 % in 2017 t.o.v. 2016).

De invoer van houtproducten bleef met +0,8 % nagenoeg stabiel. Liefst 26,9 % van de invoer komt uit China (-2,9 %).

Het overschot op de handelsbalans steeg tot 172 miljoen euro.

Investeringen en bezettingsgraad nemen verder toe

De investeringen in de houtverwerkende industrie stegen met 3 % in 2017. Met een investeringsbedrag van 156 miljoen euro bereikten de investeringen in 2017 een recordniveau, een gevolg van het verbeterde ondernemersvertrouwen. De bezettingsgraad van de productiecapaciteit die reeds in 2016 boven de 80 % lag, steeg in 2017 verder tot 86,7 %.

Stijgende tewerkstelling

Ook de tewerkstelling steeg voor het tweede jaar op rij: een toename met 104 werknemers of +1,3 % in 2017 tot in totaal 7.841 tewerkgestelden.

Conjunctuur in de Belgische houtindustrie in 2017 (159.93 KB)