Conjunctuur in de Belgische houtverwerkende industrie in 2020

Omzetverlies door coronacrisis

De omzet van de houtverwerkende industrie daalde in 2020 met 4,6 % t.o.v. 2019 (in volume -5,1 %). De coronamaatregelen bleven niet zonder gevolg voor de houtindustrie. Reeds in het eerste kwartaal van 2020 was er een omzetdaling met 4,2 %. In het tweede kwartaal werd de omzet nog sterker getroffen met -17,4 %. De omzet kon in het derde kwartaal op peil gehouden worden (-0,3%). In het vierde kwartaal steeg de omzet met 4,2%.

Alle productgroepen deelden in de klappen. Waar de daling voor de bouwelementen kon beperkt worden tot -2,5 %, liep deze op tot -3,4 % voor de plaatmaterialen, en zelfs tot -8,2 % voor de houten verpakkingen (vnl. palletten), en tot -15,3 % voor de overige houtverwerking.

Evolutie van de omzet per productgroep

In miljoen Euro 2019 2020* 20/19*
Plaatmaterialen 1.610,3 1.555,9 -3,4 %
Bouwelementen 935,9 912,5 -2,5 %
Verpakkingen 441,8 405,5 -8,2 %
Overige houtverwerking 212,3 179,9 -15,3 %
HOUTINDUSTRIE ** 3.200,3 3.053,8 -4,6 %

* Voorlopige gegevens / ** Houtindustrie nace 16.2 / Bron: FOD Economie, BTW-aangiften

012 CONJHOUTINDUSTRIE JADIMEX DSC06903 Jadimex
012 CONJHOUT Cras Woodgroup Collstrop 1 Cras woodshops

Ondernemersvertrouwen stabiel – Export hield stand

Na de terugval van het ondernemersvertrouwen tijdens de eerste lockdown (maart-april 2020), verbeterde het sentiment. Sinds de tweede lockdown in november bleef het ondernemers vertrouwen in de houtverwerkende nijverheid stabiel om in februari en maart 2021 fors op te veren.

Een kleine helft (45 %) van de houtomzet is afkomstig uit export. 89 % van deze houtuitvoer is bestemd voor de EU-markt; deze steeg met 1 %. De Franse markt, met een aandeel van 31,7 % de belangrijkste exportmarkt, viel met 6,1 % terug. Nederland en Duitsland zijn met een aandeel van resp. 21 % en 12,1 % de tweede en de derde belangrijkste markten en stegen met resp. 2,7 % en 0,8 %. De leveringen op de Britse markt (vierde exportmarkt met een aandeel van 7,1 %) stegen met 14,6 % (vooral een sterke stijging tegen eind 2020 om te anticiperen op files en douaneformaliteiten vanaf januari 2021). Naar de VS daalden de leveringen met 26,8%.

De invoer van houtproducten nam in 2020 met 2 % toe t.o.v. 2019. China, de grootste leverancier van houtproducten aan ons land, kon zijn leveringen nog verhogen met liefst 18,5 %, waardoor zijn invoeraandeel opliep tot 29 %.

Conjunctuur Houtinvoer 2021 MAART

Investeringen fors achteruit – Tewerkstelling krimpt licht

In 2020 investeerde de Belgische houtindustrie voor 126,3 miljoen euro, een stijging met 1,4 % in vergelijking met 2019. De bezettingsgraad van de productiecapaciteit ging licht achteruit maar bleef op een hoog peil: gemiddeld 84,3 % in 2020 t.o.v. 85,8 % in 2019. Midden 2020 waren er 7.643 werknemers tewerkgesteld in de houtindustrie, 2,3 % minder dan een jaar eerder.

012 CONJHOUTINDUSTRIE LEMAHIEU pendel1 Lemahieu Group