Houtindustrie

Conjunctuur in de Belgische houtindustrie in 2018

De belangrijkste productgroepen in de houtverwerkende industrie zagen hun omzet stijgen

De omzet van de houtverwerkende industrie steeg in 2018 met 3,6 % in waarde, na reeds in 2017 met 6,8 % gestegen te zijn. Gezien de afzetprijzen met 3,7 % toenamen, bleef de activiteit in volume nagenoeg stabiel met 0,1 %. De plaatmaterialen, de belangrijkste productgroep, kenden een omzetstijging met 2,0 %. Ook de bouwelementen en de verpakkingen (vnl. palletten) deden het goed met een toename van respectievelijk 6,6 % en 6,8 %. De overige houtverwerking, de kleinste productgroep, kende een daling met 1,0 %.

Evolutie van de omzet per productgroep

In miljoen Euro 2017 2018* ‘18/’17
Plaatmaterialen 1.618,6 1.650,9 2,0 %
Bouwelementen 763,7 814,1 6,6 %
Verpakkingen 421,2 449,9 6,8 %
Overige houtverwerking 222,2 219,9 -1,0 %
HOUTINDUSTRIE ** 3.025,7 3.134,8 3,6 %

* Voorlopige gegevens / ** Houtindustrie nace 16.2 / Bron: FOD Economie, BTW-aangiften

Verbeterd ondernemersvertrouwen naar jaareinde toe

2019 Ns744 Nl

Het ondernemersvertrouwen in de houtverwerkende industrie kende in 2018 een dalende trend. In december kende de brutocurve een behoorlijke stijging, maar in februari 2019 was er opnieuw een flinke daling van het ondernemersvertrouwen.

Stabiele uitvoer

De Belgische markt blijft bij uitstek de belangrijkste markt voor de houtverwerkende industrie. Circa 54 % van de omzet wordt op de binnenlandse markt gerealiseerd.

De uitvoer is vooral gericht op de EU met een aandeel van 88,3 % in de totale uitvoer van de houtverwerkende industrie (+0,1 %). De Franse markt is met een aandeel van 35,5 % de belangrijkste exportmarkt, maar evenwel dalend (-5,6 %). Nederland en Duitsland zijn met een aandeel van 19,9 % en 11,7 % de tweede en derde belangrijkste markt en stegen met respectievelijk 4,1 % en 5,0 %. Het Verenigd Koninkrijk is met een aandeel van 6,6 % de vierde belangrijkste exportmarkt (+0,5 %). De VS is met een aandeel van 2,5 % de belangrijkste klant buiten de EU (+13,1 %).

Minder invoer

De invoer van houtproducten daalde met 1,4 %. Het overschot op de handelsbalans bedroeg 183 miljoen euro. Niettegenstaande de Chinese invoer dalend is (-6,3 %), blijft China met een aandeel van 25,6 % veruit de grootste leverancier van houtproducten in ons land.

Investeringen nemen adempauze, na recordniveau in 2017

De investeringen in de houtverwerkende industrie daalden in 2018 met 15,7 % na een recordinvesteringsbedrag van 156 miljoen euro in 2017. De bezettingsgraad van de productiecapaciteit lag in 2018 bijzonder hoog: 86,5 %.

Tewerkstelling blijft toenemen

De tewerkstelling steeg voor het derde jaar op rij: een toename met 114 werknemers of +1,5 % in 2018 tot in totaal 7.955 tewerkgestelden.

Conjunctuur in de Belgische houtindustrie in 2018 (201.97 KB)