Houtindustrie

Conjunctuur in de Belgische houtverwerkende industrie in 2019

Adempauze in groeiverhaal

In de houtindustrie was er, na vijf jaren van groei, een omzetdaling met 2 % (eerste negen maanden van 2019). Gezien de afzetprijzen nagenoeg stabiel bleven (+0,6 %), kende de activiteit in volume een daling met ca. 2,6 %. Drie van de vier segmenten kenden een lichte achteruitgang, met name de plaatmaterialen (-3,2 %), de bouwelementen (-1,7 %) en de overige houtverwerking (-2,9 %). Enige uitzondering waren de houten verpakkingen (vnl. palletten), waar de omzet met 2,6 % steeg.

Evolutie van de omzet per productgroep

In miljoen Euro 9m 2018 9m 2019* 9m 19/18*
Plaatmaterialen 1.247,9 1.207,9 -3,2 %
Bouwelementen 701,8 689,7 -1,7 %
Verpakkingen 321,1 329,6 +2,6 %
Overige houtverwerking 160,5 155,8 -2,9 %
HOUTINDUSTRIE ** 2.431,3 2.383,0 -2,0 %

* Voorlopige gegevens / ** Houtindustrie nace 16.2 / Bron: FOD Economie, BTW-aangiften

Stabiele uitvoer, maar stijgende invoer

Synthetische Conjunctuurcurve Hout 2020

De leveringen op de binnenlandse markt nemen ca. 54 % van de omzet in. De uitvoer, die tijdens de eerste tien maanden van 2019 quasi stabiel bleef (+0,2 %), is vooral gericht op de EU met een aandeel van 88,2 % in de totale uitvoer van de houtverwerkende industrie. De Franse markt, met een aandeel van 34,0 % de belangrijkste exportmarkt, kocht voor 5,1 % minder. Nederland en Duitsland zijn met een aandeel van 

20,2 % en 12,2 % de tweede en derde belangrijkste markt en stegen met respectievelijk 2,2 % en 4,1 %. Op de Britse markt (nummer 4), met een aandeel van 6,3 %, ging 3,5 % omzet verloren. De VS, de belangrijkste klant buiten de EU, kocht 6,4 % meer.  

De invoer van houtproducten steeg met 6 %. China blijft met een aandeel van 24,2 % de grootste leverancier van houtproducten aan ons land (+1,4 %). Het overschot op de handelsbalans verkleinde tot 63 miljoen euro.

Conjhoutinv Cras Woodgroup People 6
Cras Woodgroup

Aarzelend ondernemersvertrouwen

Het ondernemersvertrouwen in de houtverwerkende industrie kende in 2019 een licht dalende trend (afgevlakte curve). Van september tot november kende de brutocurve een zeker herstel, maar het jaar werd evenwel met een lichte daling afgesloten.

Investeringen en productiecapaciteit bleven nagenoeg stabiel, bij beperkt dalende tewerkstelling

De investeringen in de houtverwerkende industrie bleven in 2019 op peil (+0,4 %), terwijl de bezettingsgraad van de productiecapaciteit zich met 85,8 % op een bijzonder hoog niveau handhaafde.

Na drie jaar van stijgende tewerkstelling (2016-2018), daalde het aantal tewerkgestelden lichtjes in 2019 met 131 eenheden (-1,6 %) tot 7.824 werknemers.

Conjhoutinv Carpentier Pvl Architecten Uitv Claerhoudt Louage Cp1 Verzaagd 47
Carpentier