Recente update

Na top in zomer 2021 is de activiteit sindsdien 'in vrije val'

Niettegenstaande het ondernemersvertrouwen tegen midden 2021 steeg tot het hoogste niveau in de afgelopen vijf jaar, verzwakte het in de tweede helft van 2021 echter maand na maand. Door de oorlog in Oekraïne begin 2022 is het ondernemersvertrouwen in de houtverwerkende industrie haast in vrije val gekomen, met recent toch gelukkig een klein lichtpunt in april.

744 nl large

Evolutie van de omzet per productgroep

In miljoen Euro 2020 2021* 21/20*
Plaatmaterialen 1.555,9 1.933,8 24,3 %
Bouwelementen 913,1 1.194,5 30,8 %
Verpakkingen 405,5 729,8 80,0 %
Overige houtverwerking 179,9 198,4 10,3 %
HOUTINDUSTRIE ** 3.054,4 4.056,5 32,8 %

* Voorlopige gegevens / ** Houtindustrie nace 16.2 / Bron: FOD Economie, BTW-aangiften

09 CONJHOUT Lemahieu Group 16 Lemahieu Group

Omzetstijging mede door fel gestegen houtprijzen

De omzet van de houtverwerkende industrie steeg in 2021 met liefst 32,8 % t.o.v. 2020. Hiermee werd het omzetverlies van het eerste coronajaar (-4,6 % in 2020) meer dan gecompenseerd. In deze forse omzetstijging zit evenwel de doorrekening van de fel gestegen houtprijzen vervat. De afzetprijzen gingen met gemiddeld +19,2 % de hoogte in, waardoor de omzetstijging in volume op 11,4 % uitkwam.

Bij alle productgroepen kwam de omzet in 2021 hoger uit. De grootste stijging werd gerealiseerd bij de verpakkingen (vnl. palletten), waar de omzet met maar liefst 80,0 % de hoogte inging; 66,9 % komt evenwel door een stijging van de productiekosten. De omzetstijging van houten plaatmaterialen (+24,3 %) en bouwelementen (+30,8 %) moet men afzetten tegen een gemiddelde prijsstijging van 13,5 %. De overige houtverwerking kende in 2021 een omzetstijging van 10,3 % (stijging afzetprijzen +2,2 %).

09 CONJHOUT JADIMEX Damwand Nick Colson CDR Tuinwerken 2 Jadimex

Export belangrijke groeifactor

Ongeveer 45 % van de houtomzet komt door export. 85 % van deze houtuitvoer is bestemd voor de EU-markt; deze kende een stijging met 40,7 % in 2021. Ook hier speelt het prijseffect een belangrijke rol. De leveringen in Frankrijk, de belangrijkste exportmarkt met een aandeel van 34,7 %, stegen met 48,0 %. Nederland (aandeel 19,7 %) en Duitsland (14,6 %) zijn de tweede en de derde belangrijkste markten en stegen met resp. 28,1 % en 62,7 %.

Terwijl de Belgische houtexport wereldwijd met 35,3 % steeg, was de invoerstijging even groot (+35,5 %). China, de grootste leverancier van houtproducten aan ons land, kon zijn leveringen nog opdrijven met liefst 60,2 %, waardoor het invoeraandeel van China toenam tot 34,2 %.

03 CONJHOUT KEULEERS P1000167 Keuleers & Co

Investeringen en tewerkstelling namen toe

In 2021 kwam de bezettingsgraad van de productiecapaciteit in de houtindustrie op het historisch hoge niveau van 88,8 % uit. Dit leidde tot een forse toename van de investeringen in 2021 met 45,2 % tot een bedrag van 183,4 miljoen euro. Het positieve effect op de tewerkstelling bleef niet uit. De tewerkstelling steeg in 2021 met 108 werknemers tot 7.751 personen; +1,4 % t.o.v. 2020.

03 CONJHOUT Solid International Interieurfoto Ferro Elegance Solid International

Oorlog in Oekraïne vertroebelt vooruitzichten

Tussen de zomer 2021 en de lente 2022 is de conjunctuur in de houtsector aanzienlijk verslechterd. Was er in de zomer van 2021 nog een zeker optimisme over een voortzetting van het economisch herstel, dan werd dat na de zomer onderuitgehaald door de exploderende energie- en grondstoffenprijzen. En in het voorjaar van 2022 heeft de Russische invasie in Oekraïne alle hoop op een snel economisch herstel volledig de kop ingedrukt.

Ook langs de vraagkant hield de westerse consument de vinger op de knip omdat te veel koopkracht wegvloeide en vloeit naar de peperdure energierekening. Het consumentenvertrouwen kreeg een flinke deuk en lijkt niet spoedig te zullen herstellen. Zelfs indien de oorlog kortstondig zou blijken te zijn, zal de economische schade in de loop van het jaar nooit helemaal kunnen worden goedgemaakt.

012 CONJHOUTINDUSTRIE VAN HOOREBEKE TIMBER 3000pix 100 van Hoorebeke Timber