Meubelindustrie

Conjunctuur in de Belgische meubelindustrie in 2017

Zwakke binnenlandse vraag speelt Belgische meubelproducenten parten.

Dalende omzet

Na een goed jaar 2016 kende de omzet in de meubelindustrie in 2017 een daling met 4 %. De afzetprijzen stegen met 1,6 %, waardoor de terugval in volume opliep tot 5,5 %. Alle productgroepen deelden in de klappen. Het woonmeubilair (stoelen en zitmeubelen, eetkamer-, slaapkamer-, tuin- en terrasmeubelen), de grootste productgroep, ging met 6,8 % achteruit. De omzet van keukenmeubelen daalde met 3,3 %. Kantoor- en winkelmeubelen enerzijds, en de matrassen en bedbodems anderzijds, konden de omzetdaling beperken tot respectievelijk -1,1 % en -1,6 %. De zwakke vraag (-0,7 %) bij de Belgische meubelhandel, een belangrijke klant van de Belgische producenten, is ongetwijfeld één van de verklaringen.

Zwak ondernemersvertrouwen

2018 Meubel Nl

Het ondernemersvertrouwen was in 2017 negatief en dalend, met toch een verbetering naar het jaareinde toe. De daling van de synthetische curve kon omgebogen worden en gaat terug in stijgende lijn. Na een terugval van het ondernemersvertrouwen (bruto-curve) in januari 2018, volgde een forse verbetering in februari, wat wijst op een hoge volatiliteit.

Verbeterd Belgisch consumentenvertrouwen

Aangezien de Belgische meubelproductie sterk op de binnenlandse markt gericht is, is het Belgisch consumentenvertrouwen een belangrijke indicator. In 2017 verstevigde het Belgisch consumentenvertrouwen fors en is het sinds juli 2017 constant positief. Verwacht wordt dat dit een positieve invloed zal hebben op het koopgedrag van de consument en de aankopen van meubelen zal bevorderen. Ook het Europees consumentenvertrouwen verbeterde.

Uitvoer deed het goed ondanks de terugval op de Britse markt

De meubeluitvoer steeg met 4,9 % in 2017. Ruim 90 % van de buitenlandse leveringen van meubelen zijn bestemd voor de interne EU-markt. Deze stegen met 4,7 % in 2017. Op de Franse markt, die met een aandeel van liefst 40 % de belangrijkste exportmarkt is, werden 2,1 % meer Belgische meubelen geleverd. Naar Nederland, de tweede belangrijkste exportmarkt met een aandeel van bijna 30 %, stegen de leveringen met 12,3 %. Duitsland, de derde belangrijkste klant (aandeel 9 %), kende evenwel een daling met 2,7 %. Het Verenigd Koninkrijk komt op de vierde plaats met een aandeel van 2,5 %. Onze leveringen op de Britse markt vielen met 14,6 % terug, wellicht grotendeels te wijten aan de gevolgen van het Brexit-referendum. De VS is de belangrijkste exportmarkt buiten de EU. Onze meubeluitvoer steeg er met 1,4 %.

Santana 06
Santana

Meubelinvoer: China blijft belangrijkste leverancier

De meubelinvoer bleef op hetzelfde peil van 2016. Het tekort op de handelsbalans verbeterde licht tot 822 miljoen euro. De invoer van meubelen uit China steeg in 2017 met 3 %. China blijft met een aandeel van zo’n 17 % de belangrijkste leverancier van meubelen op onze markt. Duitsland (-4,2 %) en Nederland (-3,1 %) volgen met respectievelijk een aandeel van 17 % en 15 %, maar leverden dus minder meubelen op onze markt. De invoer van meubelen uit Polen (vierde belangrijkste leverancier met aandeel van 9,5 %) steeg daarentegen verder met 7,4 %.

Bezettingsgraad en investeringen lager

De bezettingsgraad van de productiecapaciteit bedroeg in 2017 79,2 % en zakte hiermee net onder de 80 %. Na een stijging met 7,4 % in 2016, daalden de investeringen in 2017 met 9 % tot 83,6 miljoen euro.

Tewerkstelling ging licht achteruit

De tewerkstelling in de meubelindustrie ging in 2017 met 1,9 % achteruit, wat overeenstemt met een vermindering van 214 werknemers. In totaal zijn er nog 10.784 personen tewerkgesteld.

Conjunctuur in de Belgische meubelindustrie in 2017 (166.97 KB)

Revor Bedding Family Box Hoofdbeeld Met Model 1 A4
Revor Bedding