Meubelindustrie

Conjunctuur in de Belgische meubelindustrie in 2018

Moeilijke marktomstandigheden, maar vertrouwen in de toekomst

De meubelomzet daalde in 2018 met 3 % in waarde en met 4,7 % in volume. De totale omzet overschreed niettemin de 2 miljard euro.

In het woonmeubilair was er een omzetdaling van 5,5 %. De kantoor- en winkelmeubelen verloren 2,5 % omzet. Keukenmeubelen konden zich wel wat herpakken met +0,6 %. Het slaapcomfort ging licht achteruit (-0,9 %). Deze ontwikkeling lijkt te kaderen in een algemeen moeilijkere situatie voor alle interieurgebonden sectoren.

Evolutie van de omzet per productgroep

In miljoen Euro 2017 2018* ‘18/’17
Stoelen en zitmeubelen, eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer-, tuin- en terrasmeubelen 1.002,7 947,3 -5,5 %
Kantoor- en winkelmeubelen 349,6 341,0 -2,5 %
Keukenmeubelen 399,4 401,7 0,6 %
Matrassen en bedbodems 392,3 388,7 -0,9 %
MEUBELINDUSTRIE ** 2.144,0 2.078,7 -3,0 %

* Voorlopige gegevens / ** Meubelindustrie nace 31 / Bron: FOD Economie, BTW-aangiften

Consumentenvertrouwen cruciaal

Het Belgisch consumentenvertrouwen verslechterde, vooral vanaf de zomer van 2018. Ook het Europees consumentenvertrouwen verzwakte naar het jaareinde, maar viel minder scherp terug dan het Belgische. De Belgische meubelhandel, de primaire afzetmarkt voor de Belgische producenten, leed mede daardoor onder een dalend klantenbezoek. Ook de lange warme zomer hield klanten weg uit de winkels.

Matig ondernemersvertrouwen

2019 Ns743 Nl

Het gevolg is dat het ondernemersvertrouwen in 2018 aanvankelijk een terugval kende, waarna er een kleine verbetering optrad (afgevlakte curve). De laatste twee maanden van het jaar ging het ondernemersvertrouwen echter fors achteruit (brutocurve) met een licht herstel begin 2019.

Uitvoer daalde - Felle terugval op de Britse markt

De meubeluitvoer daalde in 2018 met 1,3 %. Ruim 90 % van de buitenlandse leveringen van meubelen is bestemd voor de interne EU-markt: deze bleven nagenoeg op peil (-0,4 %).

Op de Franse markt, met een aandeel van ca. 40 % de belangrijkste exportmarkt, werden 3 % minder Belgische meubelen verkocht. Naar Nederland, de tweede belangrijkste exportmarkt met een aandeel van ca. 30 %, stegen de leveringen met 3,3 %. Duitsland, de derde belangrijkste klant (aandeel 9 %), bleef met -0,4 % stabiel.

Het Verenigd Koninkrijk komt op een verre vierde plaats met een aandeel van 2,2 % (was nog 3 % in 2016). Onze leveringen op de Britse markt vielen in 2018 met 12,5 % terug, na reeds een daling met 13,9 % gekend te hebben in 2017.

Buiten de EU steeg de meubeluitvoer naar de VS met 3,2 %, de belangrijkste exportmarkt buiten de EU met een aandeel van 2 %.

Vdb Oakwoods Eetpl
Vandenberghe

Invoer: China en Polen dominant

De meubelinvoer daalde met 1,6 %. De invoer van meubelen uit China daalde zelfs met 3,5 %. China blijft met een aandeel van 16,9 % de belangrijkste leverancier van meubelen op onze markt. Duitsland (-1,1 %) en Nederland (+1,6 %) volgen met een aandeel van respectievelijk 17,0 % en 15,5 %.

De invoer van meubelen uit Polen (vierde belangrijkste leverancier met een aandeel van 10 %) steeg verder met 3,8 %.

Toename van investeringen bevestigt vertrouwen in de toekomst

In 2018 investeerde de Belgische meubelindustrie fors meer: 96,2 miljoen euro (+18,2 %). De investeringen stegen in alle productgroepen, met uitzondering van de deelsector kantoor- en winkelmeubelen waar de investeringen stabiel bleven. De toename van de investeringen volgt op een jaar van lagere investeringen. Dit wijst erop dat de bedrijven hun vertrouwen in de toekomst bevestigen. 

De bezettingsgraad van de productiecapaciteit was in 2018 hoog: 81,1 %.

Tewerkstelling licht achteruit

De meubelindustrie verloor in 2018 ca. 300 werknemers, een daling met 2,7 %. In totaal zijn er nog 10.488 personen in de Belgische meubelindustrie tewerkgesteld.

Sareze Andromeda40
Sareze
Conjunctuur in de Belgische meubelindustrie in 2018 (202.02 KB)