Meubelindustrie

Conjunctuur in de Belgische meubelindustrie in 2019

Beperkte omzetdaling

De meubelomzet kende in 2019 een beperkte daling met 1,2 % (eerste 9 maanden van 2019). Gelet op een gemiddeld prijseffect van bijna 1 % is de achteruitgang in volume ongeveer 2 %. De segmenten kantoor- en winkelmeubelen, keukenmeubelen en matrassen en bedbodems konden hun omzet ongeveer handhaven tot zelfs licht doen stijgen. In het woonmeubilair, alle types, was er een redelijk opvallende daling van de omzet met 3,6 % (-4,5 % in volume). Dit volgt op een omzetdaling in het woonmeubilair van reeds 3,9 % in 2018.

Evolutie van de omzet per productgroep

In miljoen Euro 9m 2018 9m 2019* 9m 19/18*
Stoelen en zitmeubelen, eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer-, tuin- en terrasmeubelen 632,9 610,1 -3,6 %
Kantoor- en winkelmeubelen 333,5 334,9 +0,4 %
Keukenmeubelen 288,1 290,7 +0,9 %
Matrassen en bedbodems 295,7 295,8 +0,0 %
MEUBELINDUSTRIE ** 1.550,2 1.531,5 -1,2 %

* Voorlopige gegevens / ** Meubelindustrie nace 31 / Bron: FOD Economie, BTW-aangiften

Conjmeu Revor Fred Bedkader Aangekleed
Revorgroup

Consumentenvertrouwen op laag peil

Het vertrouwen van de Belgische consument was tot begin 2018 vrij positief. Sinds midden 2018 is dit vertrouwen sterk gedaald en ligt nu reeds sedert geruime tijd onder het Europees gemiddelde. Het dieptepunt werd in september 2019 bereikt. Ook het Europees consumentenvertrouwen is sinds eind 2018 negatief, maar viel gemiddeld minder scherp terug dan het Belgische. 

Positief ondernemersvertrouwen

Synthetische Conjunctuurcurve Meubel 2020

In de meubel- en zitmeubelindustrie kende het ondernemersvertrouwen in 2019 een forse stijging (afgevlakte curve) en kwam zelfs boven nul uit: het punt waarbij er meer bedrijven optimistisch gestemd zijn over de toekomstige ontwikkeling dan dat er pessimistisch gestemd zijn. Opmerkelijk is dat het ondernemersvertrouwen in 2019 het hoogste peil bereikte van de afgelopen zes jaar. Het ondernemersvertrouwen daalde evenwel fors in februari 2020 (brutocurve). 

Conjmeu Decota Interieur Keuken Gent00002
Decota Interieur

Uitvoer steeg behoorlijk

De meubeluitvoer steeg tijdens de eerste tien maanden van 2019 met 7,1 %. Bijna 92 % van de buitenlandse leveringen van meubelen vinden hun weg naar de interne EU-markt en konden nog worden opgedreven met 7,4 %. Op de Franse markt, met een aandeel van ca. 38 % de belangrijkste exportmarkt, namen de leveringen met 1,8 % toe. Naar Nederland, de tweede belangrijkste exportmarkt met een aandeel van ca. 30 %, stegen de leveringen met 6,9 %. Op de Duitse markt, de derde belangrijkste klant (aandeel 10 %), werden flink wat meer Belgische meubelen geleverd: liefst +24 %. Het Verenigd Koninkrijk komt met een aandeel van 2,3 % op een verre 4de plaats. Na twee jaren van achteruitgang, stegen de leveringen op de Britse markt tijdens de eerste tien maanden van 2019 met 6,7 %. De meubeluitvoer naar de VS, met een aandeel van 2 % de belangrijkste exportmarkt buiten de EU, steeg lichtjes met 1,5 %. 

Conjmeu Joli 15 Fizz Black Restaurant
Joli

Invoer voor meubelen nam opnieuw toe

De meubelinvoer steeg met 7,3 %. China blijft met een aandeel van 18 % de belangrijkste leverancier van meubelen op onze markt en kon nog een vooruitgang boeken met 15,5 %. Duitsland (+3,9 %) en Nederland (-3,6 %) volgen met een aandeel van respectievelijk 17 % en 14 %. De invoer van meubelen uit Polen (vierde belangrijkste leverancier met een aandeel van 9 %) steeg met 1 %.

Conjmeu Neves Neves Swipedoors Slaapkamer Schuifdeuren Chambre A Coucher Portes Coulissantes 5
Neves fabrikant van maatkasten en schuifdeuren

Investeringen daalden bij behoud van hoge benuttigingsgraad

De investeringen in de meubelindustrie vielen in 2019 met zo’n 16 % terug (gegevens negen maanden), na in 2018 met 18,1 % gestegen te zijn. Woonmeubilair en matrassen en bedbodems kenden een daling van de investeringen, terwijl de investeringen fors stegen in de deelsector kantoor- en winkelmeubelen en in mindere mate bij de keukenmeubelen. De benuttigingsgraad van de productiecapaciteit bedroeg 81,1 % in 2019 en bleef hiermee op het hoge niveau van een jaar eerder.

Tewerkstelling DAALDE LICHT

De meubelindustrie verloor in 2019 ca. 300 werknemers, een daling met 2,9 %. In totaal zijn er nog 10.189 personen in de Belgische meubelindustrie tewerkgesteld.

Conjmeu Royal Botania Organix Lounge 04
Royal Botania