Conjunctuur in de Belgische meubelindustrie in 2020

Omzetdaling door sluiting niet-essentiële winkels

De omzet van de meubelindustrie bedroeg 2.069 miljoen euro in 2020. Dit is een daling met 1,1 % t.o.v. 2019. In volume bedroeg de daling 2,4 %. De lockdown en de verplichte winkelsluitingen vanaf midden maart, niet alleen in België maar ook in belangrijke exportmarkten, hadden een negatieve impact op de activiteit. In het eerste kwartaal van 2020 bleef de omzetdaling nog beperkt tot 3,5 %, maar in het tweede kwartaal daalde de omzet met 17,5 %. In het derde kwartaal kende de omzet een fors herstel van 8,3 % t.o.v. hetzelfde kwartaal in 2019, te danken aan uitgestelde aankopen en meer gezinsbudget voor interieuraankopen omdat er veel minder gereisd werd. Ook in het vierde kwartaal hield dit herstel aan met een omzetstijging van 9%.

07 CONJMEUBEL JORI jori spanje 2014 697 edit Jori

Het woonmeubilair verloor op jaarbasis uiteindelijk toch 1,7 % omzet. De productiebedrijven uit deze deelsector zijn voor zowat de helft van hun omzet afhankelijk van de verkoop in Belgische winkels en die waren gedurende een lange periode gesloten. De deelsector matrassen en bedbodems kon zich vanaf het derde kwartaal flink herpakken en kon daardoor op jaarbasis een lichte stijging met 0,5% optekenen. Keukenmeubilair kende een groei met 4,9 %. De snelle heropstart van de bouwsector droeg hier zeker toe bij. De omzet van kantoor- en winkelmeubelen viel evenwel met 6,7 % terug.

07 CONJMEUBEL MATHYBYBOLS CAB LIT SUP 90 F TILL MASS CAB TOBOGGAN SUP TILL1 Mathy By Bols
07 CONJMEUBEL VARAM Sepp stof Tosco high Varam

Evolutie van de omzet per productgroep

In miljoen Euro 2019 2020* 20/19*
Stoelen en zitmeubelen, eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer-, badkamer-, tuin- en terrasmeubelen 828,4 814,7 -1,7 %
Kantoor- en winkelmeubelen 461,9 430,9 -6,7 %
Keukenmeubelen 409,1 429,2 +4,9 %
Matrassen en bedbodems 392,0 394,0 +0,5 %
MEUBELINDUSTRIE ** 2.091,4 2.068,8 -1,1 %

* Voorlopige gegevens / ** Meubelindustrie nace 31 / Bron: FOD Economie, BTW-aangiften

07 CONJMEUBEL MECAM Lummen E1 ABL 2 AR Brema 40 ash grey 22 Mecam Group

Consumentenvertrouwen zakte naar dieptepunt

Samen met de piek in de eerste golf van coronabesmettingen daalde het consumentenvertrouwen in België naar een absoluut dieptepunt van -20,1 in april 2020, nog lager dan tijdens de financiële crisis in 2008. In december 2020 verbeterde het Belgische consumentenvertrouwen tot -5,3. De Belgische consument is over het algemeen evenwel positiever gestemd dan de gemiddelde Europese consument, waarvan het vertrouwen tot -22 daalde in april 2020. Ook in december was het Europees consumentenvertrouwen met -14,9 nog bijzonder negatief en behoorlijk lager dan in België.

Ondernemersvertrouwen herstelde gedeeltelijk

Het ondernemersvertrouwen in de meubelindustrie herstelde na de inzinking van de eerste lockdown en kwam in oktober terug op het pre-coronaniveau. Het ondernemersvertrouwen was eind 2020 opnieuw erg positief. Maar de sluiting van de niet-essentiële winkels in Nederland en Duitsland deed het vertrouwen in februari 2021 fors omslaan. Gelukkig bracht maart een kentering ten goede die allicht ook in de komende maanden zal worden doorgezet wanneer de lockdowns worden opgeheven.

Conjunctuur Meubel 2021 MAART
07 CONJMEUBEL PASSE PARTOUT Julius Rebound Taupe 2 Copie Passe Partout

Buitenlandse handel ook door corona getroffen

De uitvoer van meubelen (incl. doorvoer) daalde in 2020 met 3,2 %. 93 % van de buitenlandse leveringen van meubelen zijn bestemd voor de EU-markt; die daalden met 2,5 %. Frankrijk staat op één (met een aandeel van 34,5 %), maar kromp met 11,7 %. In Nederland, de tweede belangrijkste exportmarkt (aandeel van 31,4%) en waar in 2020 de winkels niet gesloten werden, stegen de leveringen met 3,2 %. Naar Duitsland, de derde belangrijkste klant (aandeel van 13,9 %) en met open winkels in 2020, gingen zelfs 22,9 % meer meubelen. De leveringen aan het VK, met een aandeel van slechts 2,1 %, gingen met 10,4 % achteruit. De meubeluitvoer naar de VS daalde met 20,9 %.

De meubelinvoer viel terug met 2,3%. China blijft met een aandeel van 20 % de belangrijkste leverancier van meubelen op onze markt en kon zijn leveringen nog met 10,2 % opdrijven. Duitsland (-10,7 %) en Nederland (-0,6 %) volgen met een aandeel van resp. 15,2 % en 14,8 %. De invoer van meubelen uit Polen (vierde belangrijkste leverancier met een aandeel van 8,3 %) daalde met 10,9 %.

07 CONJMEUBEL NEYT Largo Royal eik houten zijden Neyt nv

Minder Investeringen maar wel hoge benuttingsgraad

In 2020 investeerde de meubelindustrie 73,4 miljoen euro, een daling met 14,9 % in vergelijking met 2019. Niettegenstaande de uitzonderlijke economische situatie bleef de bezettingsgraad van de productiecapaciteit in de meubelindustrie in 2020 gemiddeld op 83,8 %.

07 CONJMEUBEL MEUBAR ARUBA E17 K585 Meubar

Tewerkstelling ging licht achteruit

Midden 2020 lag de tewerkstelling in de meubelindustrie 2,8 % lager t.o.v. dezelfde periode in 2019. In totaal zijn 9.900 personen in de Belgische meubelindustrie tewerkgesteld. Door de toename van de tijdelijke werkloosheid, met op het dieptepunt 23 % tijdelijke werklozen in de totale hout- en meubelindustrie (tweede kwartaal van 2020), konden de bedrijven de lockdowns grotendeels opvangen.

07 CONJMEUBEL SOFABED Dean Insitu 1 A Sofabed