Milieu, techniek & energie

Fedustria verleent informatie, advies op maat en bijstand inzake:

  • water, lucht, afval, verpakkingen, bodem en energie;
  • het opstellen van het integraal milieujaarverslag, het invullen van de verpakkingsaangifte;
  • certificatie en labelling (PEFC/FSC-label, Ecolabel, ISPM 15…);
  • toepassing van REACH in bedrijven;
  • opmaken van een vergunningsaanvraag of melding, ook beroepsschriften (!), verdedigen ervan bij de overheid;
  • opstellen van afwijkingsaanvragen van de vergunningsvoorwaarden;
  • concrete invulling van het takenpakket van een interne milieucoördinator;
  • Belgische – Europese en internationale normalisatie, de CE-markering, de technische goedkeuringen...
09 MILIEU HEERENHUIS hh14 Heerenhuis

Fedustria werkt actief mee aan verschillende projecten zoals SUStech en TEXCHEM, waarmee we onze lidbedrijven willen begeleiden bij het streven naar een duurzame bedrijfsvoering. Met het project “Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de houten bouwelementen” gaan we een stapje verder en trachten we – naast het ecologische en economische aspect - ook het sociale aspect in de bedrijfsvoering te belichten.

Uiteraard blijven ook de resultaten van vorige projecten beschikbaar, denken we hierbij aan projecten omtrent slib van textielafvalwaters, bedrijfsafvalstoffen, vermindering van solventemissies in de hout- en meubelsector, rationeel energiegebruik, Vlarip (Reach), SUSPRO³…

Daarnaast heeft Fedustria nog bevoorrechte contacten met de respectieve onderzoekscentra van de sectoren, zijnde Centexbel en Wood.be (het voormalige Technisch Centrum der Houtnijverheid), andere onderzoeksinstellingen zoals universiteiten en hogescholen, en bevoegde instanties.

09 MILIEU BEKAERTDESLEE instagram template3 BekaertDeslee

Bekijk hier het team

Wij helpen jou graag verder!

ons team