• 04 Diensten Ethnicraft 20908 20909 20438 20439 20440 20442 20437 20441 20443 Dots Glass Tray Collection Hq
 • 04 Diensten Annabel Outdoor
 • Ethnicraft
 • Annabel Textiles

Wat biedt het FEDUSTRIA lidmaatschap?

Algemeen

 • Behartiging van uw belangen op sociaal, economisch, juridisch, fiscaal en technisch en vlak, op gebied van milieu, energie, export en innovatie en dit op alle beleidsniveaus (regionaal, federaal, Europees en internationaal).
 • Gedetailleerde informatieverstrekking via het ledenblad Fedustria News, specifieke circulaires en informatiesessies of opleidingen.
 • Ledenvoordelen bij bv. de aankoop van energie en kredietverzekeringen.

Individueel

De medewerkers van Fedustria staan ter beschikking voor individuele dienstverlening binnen de werkdomeinen van de federatie. Dit eerstelijnsadvies is in principe steeds gratis, maar toch niet onbeperkt. Eventuele supplementaire ondersteuning wordt gefactureerd aan een gunsttarief.

Specifieke diensten

Naast de algemene en individuele eerstelijnsbijstand kan Fedustria u ook, tegen betaling, uitgebreid bijstaan bij specifieke dossiers. Voorbeelden daarvan zijn:

 • Sociale dossiers (bv. arbeidsreglement, car policy…);
 • Het opstellen van milieuvergunningen en het doorvoeren van milieuaudits;
 • Opstellen en indienen van subsidiedossiers;
 • Communicatie, pers en PR;
 • Exportpromotie, beursdeelnames…

Deze specifieke diensten worden aan gunsttarieven aangeboden, en dit terwijl u er zeker van kan zijn dat ze door specialisten worden uitgevoerd die uw bedrijf en uw sector zeer goed kennen.

Lid worden