Lerend netwerk - Duurzame chemie - 24/05/22 - kopie

Op 21 octobre 2022 -
,

Welke stappen kan uw bedrijf nemen om het chemicaliënverbruik te verduurzamen?
Welke uitdagingen zijn daarbij te verwachten?

Een duurzaam gebruik van chemicaliën en grondstoffen omvat veel verschillende aspecten. Enerzijds wensen we dat deze afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen. Maar daarnaast dient ook de impact op onze leefomgeving en het milieu van een product voor een specifieke toepassing te worden geëvalueerd.

Binnen dit lerend netwerk brengen we gedurende 4 sessies de deelnemers in contact met experten die actief zijn in verschillende deeldomeinen van de duurzame chemie.

PROGRAMMA

 • 21/04/2022 - Sessie 1 “Safe & Sustainable by Design”

De implementatie van het “Safe & Sustainable by Design” concept wordt gezien als de concrete invulling van de “Chemical Strategy for Sustainability” die door de Europese Commissie werd aangenomen.

In het “Safe & Sustainable by Design” concept wordt vanaf de vroegste fase van de productontwikkeling gekeken naar de impact die een product en de toepassing ervan doorheen de volledige levenscyclus kan hebben op de omgeving.

Tijdens deze sessie kijken we op een interactieve manier naar de toepasbaarheid van “Safe & sustainable by design”. We mogen hiervoor 2 experten ter zake ontvangen:

  • Ann Dierickx – Sustainable Development Director bij CEFIC
  • Vanessa Daelman – CTO bij Devan Chemicals
 • 24/05/2022 - Sessie 2: Plant-based chemicals

Interesse voor chemicaliën en grondstoffen van plantaardige oorsprong neemt steeds toe. In welke mate vormen ze vandaag al een echt alternatief?

 • 14/06/2022 - Sessie 3: Legacy Chemicals

REACH beperkt heel wat chemicaliën die relevant zijn voor textiel en kunststoffen. Bedrijven staan voor de grote uitdaging om nog dezelfde producten te produceren zonder het gebruik van zorgwekkende stoffen. Op dit ogenblik wordt het gebruik van PFAS stoffen op verschillende manieren aan banden gelegd. We lichten het PFAS probleem in detail toe en geven een duidelijk overzicht van het huidig onderzoek naar alternatieven. Daarnaast wordt ruim aandacht besteed aan UK REACH.

 • 28/06/2022 - Sessie 4: Critical Raw Materials

Critical Raw Materials (CRM's) zijn die grondstoffen die economisch en strategisch belangrijk zijn voor de Europese economie, maar waarvoor er een hoog risico is m.b.t. hun aanlevering. Om afgedankte grondstoffen opnieuw te kunnen inzetten in de keten, moeten ze op een bepaalde manier behandeld worden.

PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Dit lerend netwerk gaat door te Centexbel Zwijnaarde (fysieke meetings, onder voorbehoud van de geldende coronarichtlijnen)
 • Een broodjeslunch is voorzien voor elke deelnemer
 • Deelnameprijs voor deelname aan de vier sessies: 704 euro - de Vlaio subsidie van 70% werd reeds verrekend in de totale kostprijs

Dit Lerend Netwerk maakt deel uit van het #industriepartnerschap waarbinnen 17 Vlaamse innovatiepartners, waaronder Centexbel, een geïntegreerde dienstverlening aanbieden om groei en innovatie in de Vlaamse industrie te stimuleren in de 3 volgende thema’s: Industrie 4.0, Digitalisering & Duurzaamheid. Ze doen dat onder leiding van Agoria en Sirris en met de steun van Agentschap Innoveren & Ondernemen.

#industriepartnerschap #sterkondernemen

REGISTREER NU