Zolang de lockdown in Europa duurt, zal de relance van onze economie niet beginnen

Opinie van 26/02/2021 door Fa Quix

Want de producten met een hoge toegevoegde waarde die de industriële bedrijven hier maken, brengen in het buitenland veel geld op. Afgeleid hiervan surfen heel veel dienstensectoren, gaande van financiële diensten zoals bankkredieten, over transport en logistiek, tot milieudiensten en vele andere, mee op dit exportsucces.

Het gros van die goederenexport gaat naar onze buurlanden: Duitsland, Frankrijk, Nederland, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk. Verder ook veel naar de andere EU-lidstaten. Daarmee bewijst de Interne Markt haar nut als welvaartsmotor. De Brexit is het bewijs a contrario: de handelsstromen in en uit, naar en van, het VK sputteren vandaag als gevolg van de nieuwe handelsbarrières sinds het VK de Interne Markt heeft verlaten.

De industriële productie in ons land, maar ook in de genoemde buurlanden, vertraagt aanzienlijk sinds het begin van dit jaar. De lockdowns in onze buurlanden zijn meestal strenger dan tijdens de eerste golf van het voorjaar van 2020. En ze duren langer, ook al omdat nu de typische ‘griepmaanden’ januari tot en met maart moeten worden overbrugd. Maar daardoor dreigt het eerste kwartaal van 2021 veel dieper in de industrie te snijden dan velen vandaag al willen toegeven. Het zal helaas eerst nog slechter worden vooraleer het weer beter wordt, ook al is die beterschap zeer zeker in zicht.

Maar zolang de lockdown in de meeste Europese landen aanhoudt, zal onze industrie niet kunnen heropveren en zal onze economie niet aan haar herstel kunnen beginnen. Want laten we wel wezen, alle herstelplannen, van het Europese Recovery Fund over het federaal relanceplan tot het Vlaamse veerkrachtplan, ten spijt: deze zullen verre van volstaan om onze economie te herlanceren. Het zijn welgekomen initiatieven, daar niet van. Maar het echte economische herstel zal moeten komen van de bedrijven die weer volop kunnen exporteren en daardoor produceren, en vervolgens weer zullen investeren. Wat dan weer de werkgelegenheid ten goede zal komen. De échte relance zal dus van onze export moeten komen.

Fa Quix, directeur-generaal