Zo snel mogelijk ‘Back to normal’: eens de vaccinatiegraad 70 % overschrijdt, moeten alle beperkende coronamaatregelen definitief geschrapt worden

Opinie van 09/07/2021 door Fa Quix

Angst is een krachtig wapen. Dat werd tijdens deze coronapandemie herhaaldelijk bewezen. En niet zelden werd die angst door experten en media flink aangewakkerd, en door de regeringen in dank aanvaard, om verregaande beperkende maatregelen op te leggen, zowel aan burgers als aan bedrijven.

We hebben er in het verleden al meermaals op gewezen dat vele van die maatregelen, hier te lande maar ook in onze buurlanden, vaak overdreven waren. Omdat ze de toets van de vier volgende criteria niet konden doorstaan: proportionaliteit, noodzakelijkheid, efficiëntie én tijdelijkheid. Het meest ontgoochelende was dat na de eerste lockdown, ingevoerd door de minderheidsregering Wilmès I van maart-mei 2020, de ‘volwaardige’ nieuwe regering vanaf oktober, regering De Croo I, geen juiste lessen uit de fouten van de vorige had getrokken.

Zo was de sluiting van de horeca gedurende acht maanden buitenproportioneel en ook niet noodzakelijk gebleken: er konden intern voldoende veiligheidsafspraken worden gemaakt. En een duurtijd van acht maanden kan men bezwaarlijk als een ‘tijdelijke’ maatregel beschouwen. Maar er moest ‘een krachtig signaal’ komen, niet waar? Ook de quasi onmogelijkheid om te winkelen, zoals in de meubel- en keukenzaken vanaf eind maart tot eind april dit jaar, was disproportioneel, want geen bewezen gezondheidswinst. De daardoor veroorzaakte economische schade is intussen wel bewezen, en was bijgevolg vermijdbaar.

Het is niet aanvaardbaar in liberale, democratische rechtsstaten zoals de onze dat men teruggrijpt naar het Chinese paardenmiddel dat een lockdown is, met sluitingen van winkels en horeca en zelfs een avondklok. Dat is iets voor autoritaire regimes. We zien nu nog altijd de desastreuze economische gevolgen van die brutale lockdowns, onder de vorm van ontwrichte logistieke ketens, grondstoffenschaarste, en de ongeziene prijsstijgingen die daar uit voortvloeien. Om nog maar te zwijgen van de ontspoorde overheidsfinanciën.

‘Back to normal’, zo spoedig mogelijk dus. Eens het niveau van 70 % volledig gevaccineerden bereikt is, hopelijk tegen eind juli, moeten alle beperkende coronamaatregelen definitief geschrapt worden. Want ook tegen de zogenaamde ‘deltavariant’ (en volgende opduikende varianten) werken de vaccins in principe voldoende beschermend. Nieuwe ingrijpende coronamaatregelen, laat staan lockdowns, zijn absoluut uit den boze.

Fa Quix, directeur-generaal