Zeker redenen genoeg om te verwachten dat 2020 een succesvol jaar zal zijn

Opinie van 31/01/2020 door Fa Quix

En toch. Kijken we even naar de grote macro-economische indicatoren: die staan gunstig. Nemen we de olieprijs. Heel even was er begin dit jaar de vrees dat die zwaar zou opveren als gevolg van de toenemende spanningen in het Midden-Oosten, en meer bepaald de ernstige incidenten tussen de VS en Iran. Maar wat zien we in de realiteit? Dat die olieprijs snel terug binnen de vork van 60 tot 65 US dollar per vat Brentolie is komen te liggen, en zelfs lager. Een inflatoir effect moeten we daarvan niet meteen verwachten.

Dat heeft er mede toe geleid dat de inflatie in West-Europa, en zeker ook in België, onder controle blijft, op jaarbasis onder de 2 %. Dat zorgt voor een tragere stijging van de loonkosten; loonkosten die gekoppeld zijn aan de evolutie van het algemene prijzenpeil. Er moet minder snel ‘geïndexeerd’ worden. Dat is goed nieuws voor de competitiviteit van onze bedrijven. En bijgevolg ook voor de tewerkstelling.

Ook de rente blijft laag, ongeveer nul, of zelfs licht negatief. Er is daardoor voldoende goedkoop geld in de markt om nieuwe bedrijfsprojecten te financieren. En ook voor de overheid betekent dit al jaren dat de rentelast op de overheidsschuld daalt. 

Zelfs de muntpariteiten zitten niet echt tegen. De dollar blijft sterk (begrijpelijk, de Amerikaanse economie groeit dubbel zo snel als die van de eurozone, en de bedrijfswinsten blijven er fors stijgen), terwijl het Britse pond niet wegglijdt, zelfs met de onzekerheid die er nog altijd rond de Brexit hangt. Er zijn natuurlijk wel landen die proberen met een muntdevaluatie hun voordeel te doen, zoals Turkije. Maar elke devaluatie heeft ook altijd perverse effecten (bv. inflatie), al kan er intussen wel heel wat schade worden aangericht aan onze export.

Ander punt is dat de wereldhandel ook in 2020 zal groeien. Sommige landen zullen er meer van profiteren dan andere, maar voor een exportland zoals België is dat altijd goed nieuws.

En de handel met het VK zal in 2020 onder dezelfde voorwaarden blijven lopen, zelfs al is het VK op 31 januari uit de EU gestapt. De kans dat het eind 2020 tot een harde Brexit komt, is erg verkleind. En niet vergeten dat het overgrote deel van onze uitvoer intracommunautair is. We kunnen de zegeningen van de eenheidsmarkt niet genoeg onderstrepen. Al is die eenheidsmarkt nog niet voltooid.

Op Belgisch vlak komen sommige maatregelen van de vorige regering Michel I dit jaar tot hun volle recht: de taxshift die de koopkracht verder ondersteunt, na eerder al de stijging van de loonkosten te hebben afgeremd. En de lagere tarieven in de vennootschapsbelasting worden van toepassing. Het uitblijven van een nieuwe federale regering heeft vooralsnog geen negatieve impact op het bedrijfsklimaat (maar te lang mag het nu ook weer niet meer duren).

Kortom, ondanks de vele uitdagingen en onzekerheden zijn er zeker genoeg redenen om te verwachten dat 2020 een succesvol jaar zal zijn.

Fa Quix, directeur-generaal