Waarom een lockdown niet meer zal hoeven

Opinie van 29/05/2020 door Fa Quix
We zullen dus de vraag moeten stellen of onze regering niet té fel gereageerd heeft door blindelings China te kopiëren met het brutaal op slot doen van grote delen van de economie.

En daardoor misschien onnodig veel economische schade heeft aangericht.

Een vooraanstaand West-Vlaams industrieel opperde bv. dat men te veel bedrijven gesloten heeft. Daar valt iets voor te zeggen. Maar waar zeker iets voor te zeggen valt, is de incoherente en veel te trage exitstrategie. De retail en winkels waren al klaar om op 20 april te heropenen, coronaproof. Maar de regering gaf dat voorrecht alleen aan tuincentra en doe-het-zelf-winkels, daarmee de meubelwinkels en aanverwante zaken benadelend omdat zij gesloten moesten blijven tot 11 mei. Dat verschil van 3 weken veroorzaakte nodeloos extra economische schade.

Hoe dan ook, onze bedrijven hebben snel en met veel verantwoordelijkheidsgevoel gereageerd op deze gezondheidscrisis. Veiligheid eerst, voor het eigen personeel in de eerste plaats, maar ook voor bezoekende leveranciers en klanten. Dat vergde zeker inspanningen, en kostte geld. Maar het bracht ook de waarborg dat kon worden voortgewerkt.

In mei bleven de gezondheidscijfers gunstig evolueren. De versoepelingen voor de bedrijven en winkels waren/zijn dus zeer zeker verantwoord. Meer nog, de belangrijkste conclusie is dat bij een latere eventuele heropflakkering de industrie en de handel niét opnieuw gesloten moeten worden. De bedrijven en de retail kunnen immers meteen hun draaiboek met veiligheidsmaatregelen toepassen, terwijl de nodige investeringen al gedaan zijn (bv. handgels, plexiglas, klantenontvangst…) en eventuele bijsturingen op de vloer snel kunnen gebeuren. De verspreiding van de besmetting via die weg is dus zo goed als uitgesloten. De bedrijven zijn nu coronaproof.

Een tweede lockdown voor de burgers zal evenmin hoeven wanneer de focus op social distancing en handhygiëne (in bepaalde situaties aangevuld met mondmaskers) blijft liggen. Deze volstaan om de epidemie onder controle te houden. Studies wijzen immers uit dat veruit het grootste afremmend effect op de virusverspreiding komt door afstand te houden en handen te wassen/geen handen te schudden.

Voortschrijdend inzicht is fundamenteel in deze crisis. Waardoor we dan ook niet meer dezelfde fouten moeten maken, of laat ons eerder spreken van ‘overdrijvingen’. Bedrijven en winkels kunnen bij een tweede infectiegolf dus perfect open blijven, coronaproof. Scholen kunnen ten andere óók open blijven vermits zij een zeer lage verspreider zijn (IJslandse studie o.a.).

Of zoals Luc Bonneux, epidemioloog werkzaam in Nederland, het stelde in De Standaard (5/5/2020): “De ingrepen blijven beter eenvoudig en beperkt: afstand houden (bv. 1,5 meter), een verbod op massabijeenkomsten en de bescherming van kwetsbare ouderen. Dat drukt de piek het efficiëntst. De rest, van winkels sluiten tot huisarrest opleggen, is tot nader onderzoek, zichzelf geselen.”

Fa Quix, directeur-generaal